Existuje mnoho způsobů, jak používat Animate CC (dříve Flash Professional CC) společně s prostředím Flex®. Například můžete v Animate vytvářet vlastní grafiku a komponenty, které pak použijete v prostředí Flex®. Následující výukové lekce ukazují několik možností, jak se dají Animate® a Flex® používat společně.

Poznámka: Pracovní postup Zobrazení návrhu mezi aplikacemi Animate a Flash Builder se již nepoužívá. Při inicializaci tohoto pracovního postupu z aplikace Flash Builder 4.6 vám Animate nahlásí výjimku.

Některé pracovní postupy aplikace Flash Builder nemusí spolupracovat s nejnovějšími verzemi aplikace Animate CC (2017 počínaje). 

Úpravy a ladění jazyka ActionScript pomocí aplikací Animate a Flash Builder

Než začnete

Chcete-li tyto pracovní postupy aplikací Animate / Flash Builder zapnout, ujistěte se, že jsou splněny následující podmínky:

 • Jsou nainstalovány aplikace Flash CS5 a Flash Builder 4.

 • Abyste mohli v aplikaci Flash Builder spustit soubor FLA, musíte projektu na panelu Prohlížeč balení přiřadit typ Animate.

  Další informace o přiřazování typů projektů v aplikaci Flash Builder najdete v nápovědě pro Flash Builder.

 • Abyste mohli v aplikaci Flash Builder spustit soubor FLA, musíte ve vlastnostech projektu Animate CC nastavit, aby se pro testování a ladění používal soubor FLA.

Testování, ladění a publikování souborů Animate v aplikaci Flash Builder

Chcete-li v aplikaci Animate testovat nebo ladit soubor, který upravujete v aplikaci Flash Builder 4:

 • Z vývojové perspektivy aplikace Flash Builder vyberte položku Spustit > Testovat film nebo Spustit > Ladit film. Všimněte si, že každá položka nabídky vedle sebe má ikonu aplikace Animate. Jakmile uzavřete okno souboru SWF nebo úlohu ladění, vrátí se ohnisko zpět na aplikaci Flash Builder, pokud se nevyskytnou chyby v kompilaci ve skriptech snímku uvnitř souboru FLA přiřazeného k projektu. Informace o všech chybách se zobrazí na panelu chyb v aplikaci Flash Builder.

Chcete-li publikovat soubor FLA přiřazený k aktuálnímu projektu aplikace Flash Builder:

 • Z vývojové perspektivy aplikace Flash Builder vyberte položku Projekt > Publikovat film. Všimněte si, že se vedle příkazové nabídky nachází ikona aplikace Animate.

Úprava souborů AS z aplikace Animate v aplikaci Flash Builder 

Chcete-li vytvořit novou třídu nebo rozhraní jazyka ActionScript 3.0 a přiřadit jí jako editor aplikaci Flash Builder:

 1. Zvolte příkaz Soubor > Nový.

  Nový dokument
  Nový dokument
 2. Zvolte si záměr podle vlastního výběru z karet v horní části obrazovky, jako jsou Animace postav, Sociální média, Hry, Vzdělávání, Reklamy, Web a Další volby. V dialogovém okně Nový dokument vyberte třídu jazyka ActionScript 3.0 nebo rozhraní jazyka ActionScript 3.0.

 3. V dialogovém okně Vytvořit soubor jazyka ActionScript 3.0, vyberte aplikaci Flash Builder jako aplikaci, ve které chcete vytvořit soubor, a klikněte na tlačítko OK. Otevře se aplikace Flash Builder.

 4. V aplikaci Flash Builder vyberte soubor FLA nebo XLF, který chcete přiřadit k souboru jazyka ActionScript a klikněte na tlačítko Dokončit.

Chcete-li v aplikaci Flash Builder otevřít a upravovat soubor AS z aplikace Animate:

 1. Na panelu Knihovna klikněte pravým tlačítkem na symbol přiřazený k třídě nebo rozhraní a vyberte položku Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti symbolu klikněte na položku Upravit definici třídy.

 3. V zobrazeném dialogovém okně Upravit soubor jazyka ActionScript 3.0 ověřte, zda editor přiřazený k souboru AS je aplikace Flash Builder a klikněte na tlačítko OK.

  Pokud není aplikace Flash Builder přiřazena jako editor souboru, vyberte aplikaci Flash Builder jako aplikaci k editaci souboru třídy a klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Flash Builder se otevře k editaci souboru.

Vytváření komponent pro prostředí Flex

V Adobe Animate můžete vytvářet obsah, který se pak dá používat jako komponenty aplikací Adobe® Flex®. K tomuto obsahu mohou patřit třeba vizuální prvky nebo kód jazyka Adobe® ActionScript® 3.0.

Vytváříte-li v aplikaci Animate komponenty určené pro použití v prostředí Flex, můžete využívat praktické funkce pro tvorbu grafiky, které Animate nabízí, a zároveň zužitkovat možnosti prostředí Flex.

Abyste v aplikaci Animate mohli vytvářet komponenty prostředí Flex, musíte si nainstalovat sadu komponent Flex pro Animate (Flex Component Kit for Animate). Nainstalovat se dá pomocí správce doplňků Adobe Extension Manager. Protože některé verze této sady komponent nemusí podporovat všechny funkce aplikace Adobe Animate, nezapomeňte si z adresy www.adobe.com/go/flex_ck_cz stáhnout její nejnovější verzi.

Další informace o používání aplikace Animate spolu s prostředím Flex najdete v dokumentaci k prostředí Flex na webu Adobe na adrese www.adobe.com/go/learn_flexresources_cz.

Vytvoření komponenty Flex v aplikaci Animate:

 1. Musíte mít nainstalovaný správce doplňků Adobe Extension Manager. Správce doplňků si můžete stáhnout na stránce http://www.adobe.com/go/extension_manager_dl_cz.

  Ve výchozím nastavení se správce doplňků Extension Manager nainstaluje spolu s aplikacemi sady Adobe Creative Suite.

 2. Stáhněte a nainstalujte si sadu Flex Component Kit, která je dostupná na adrese http://www.adobe.com/go/flex_ck_cz. Nezapomeňte aplikaci Animate ukončit ještě před instalací sady komponent. Informace o instalaci doplňků pomocí správce doplňků Adobe Extension Manager najdete na adrese http://www.adobe.com/go/learn_extension_manager_cz.

 3. Spusťte aplikaci Animate. V nabídce Příkazy se objeví dva nové příkazy: Převést symbol na komponentu Flex a Převést symbol na kontejner Flex.

 4. Vytvořte v aplikaci Animate symbol filmového klipu obsahující grafiku a kód jazyka ActionScript 3.0, které chcete do komponenty Flex zahrnout. Tento obsah musí být v symbolu filmového klipu dřív, než začnete s převodem na komponentu Flex.

 5. Než filmový klip převedete na komponentu Flex, ujistěte se, že vyhovuje následujícím požadavkům na kompatibilitu s prostředím Flex:

  • Kmitočet snímků souboru FLA by měl být 24 fps a měl by odpovídat kmitočtu snímků všech projektů Flex, které tuto komponentu budou používat.

  • Vztažný bod by měl být umístěn v bodě 0, 0 filmového klipu.

   Poznámka: Abyste zajistili, že veškerý obsah ve filmovém klipu má vztažný bod 0, 0, klikněte ve spodní části časové osy na tlačítko Upravit více snímků, vyberte v časové ose filmového klipu všechny snímky, vyberte ve všech snímcích veškerý obsah a tento obsah přesuňte v Inspektoru vlastností do bodu 0, 0.

 6. Na panelu Knihovna vyberte filmový klip a zvolte Příkazy > Převést symbol na komponentu Flex.

  Animate převede filmový klip na komponentu Flex, změní v panelu Knihovna jeho ikonu na ikonu prostředí Flex a importuje do panelu Knihovna kompilovaný klip třídy FlexComponentBase. Animate tento klip třídy FlexComponentBase vloží do souboru SCW komponenty Flex, která bude vytvořena v dalším kroku.

  Všimněte si zpráv o průběhu, které se zobrazují na panelu Výstup, zatímco Animate převádí filmový klip.

 7. Zvolte Soubor > Publikovat a vytvořte soubor SWC obsahující zkompilovanou komponentu Flex. Animate také z hlavního souboru FLA vytvoří soubor SWF. Pokud ale chcete, můžete tento soubor SWF ignorovat. Soubor SWC publikované komponenty je teď připraven na použití v prostředí Flex.

 8. Chcete-li tento soubor SWC použít v prostředí Flex, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Zkopírujte soubor SWC z aplikace Animate a vložte ho do složky kontejneru ve svém projektu Flex.

  • Přidejte soubor SWC do cesty knihovny daného projektu Flex. Další informace najdete v dokumentaci aplikace Flex Builder na adrese http://www.adobe.com/go/learn_flexresources_cz.

Používání metadat prostředí Flex

Pokud vytváříte kód jazyka ActionScript 3.0, který se použije v prostředí Flex, můžete do jakéhokoli publikovaného souboru SWF, který obsahuje kód jazyka ActionScript, vkládat externí soubory umístěním metadat do kódu. Deklarace metadat [Embed] se obvykle používají k vkládání souborů obrazů, písem, jednotlivých symbolů nebo jiných souborů SWF do formátu SWF.

Pamatujte si, že metadata jsou „data o datech“. V jazyku ActionScript se metadata přidávají do řádku, který přímo předchází řádku kódu, na který se metadata vztahují. Kompilátor pak tato data vezme v úvahu při kompilování řádku kódu, který za nimi následuje.

Pokud byste například chtěli vložit obraz s názvem „button_up.png“, který je uložený o jednu úroveň adresáře nad souborem jazyka ActionScript, použili byste následující skript jazyka ActionScript:

[Embed(„../button_up.png“)]

private var buttonUpImage:Class;

Tag metadat [Embed] kompilátoru sděluje, aby do souboru SWF vložil soubor s názvem „button_up.png“ a že by tento soubor měl být přiřazen k proměnné buttonUpImage.

Další informace o vkládání datových zdrojů do prostředí Flex najdete v článku o vkládání datových zdrojů v průvodci pro vývojáře Flex 3, dostupném na adrese http://www.adobe.com/go/learn_flexresources_cz.

Pokud při kompilování použijete funkci, která vyžaduje sadu Flex SDK (například funkci metadat [Embed]), aplikace Animate vás vyzve, abyste do cesty knihovny svého souboru FLA přidali soubor Flex.SWC. Soubor Flex.SWC obsahuje zkompilované třídy, které jsou potřeba k podpoře metadat prostředí Flex. Chcete-li soubor Flex.SWC přidat do cesty knihovny, klikněte v dialogovém okně na položku Aktualizace – cesta knihovny. Soubor Flex.SWC můžete také do cesty knihovny přidat později v nastavení publikování jazyka ActionScript.

Další zdroje

Následující zdroje poskytují další podrobné informace a příklady vztahující se k integraci aplikací Animate a Flash Builder:

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online