Příručka uživatele Zrušit

Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Nástroj Stopa spreje byl v aplikaci Animate CC zrušen.

Nástroj stopa spreje funguje jako sprej částic, který vám umožňuje naráz na plochu „natřít“ vzorky tvarů. Nástroj stopa spreje ve výchozím nastavení rozprašuje částice ve formě teček pomocí aktuálně vybrané barvy výplně. Nástroj stopa spreje můžete ale také použít k aplikování filmového klipu nebo grafického symbolu jako vzorku.

 1. Vyberte nástroj stopa spreje.
 2. Vyberte v Inspektoru vlastností nástroje Stopa spreje barvu výplně pro výchozí sprej teček. Také můžete kliknutím na možnost Upravit vybrat z knihovny vlastní symbol.

  Můžete použít filmový klip nebo grafický symbol v knihovně jako „částici“. Tyto prvky založené na symbolech rozšiřují vaše tvůrčí možnosti při vytváření kresby v aplikaci Animate.

 3. Klikněte nebo táhněte na ploše na místě, kde se má tento vzorek objevit.

Volby nástroje Stopa spreje

Když vyberete nástroj Stopa spreje v panelu nástrojů, objeví se volby nástroje Stopa spreje v Inspektoru vlastností.

Upravit

Otevře se dialogové okno Vybrat symbol, které umožňuje výběr filmového klipu nebo grafického symbolu za účelem jejich použití jako částic stopy spreje. Je-li v knihovně vybrán symbol, objeví se jeho název u tlačítka Upravit.

Výběr barvy

Vyberte barvu výplně pro výchozí sprej částic. Když jako částici spreje používáte symbol v knihovně, je výběr barev zakázán.

Změna velikosti

Tato vlastnost je zobrazena pouze v případě, že jako částice není použit symbol z knihovny. Mění velikost symbolu použitého jako částice spreje. Například hodnota 10 % zmenšuje symbol o 10 %. Hodnota 200 % zvětšuje symbol o 200 %.

Změna velikosti, šířka

Tato vlastnost se zobrazuje pouze v případě, že jako částice se používá symbol. Mění šířku velikosti symbolu použitého jako částice spreje. Například hodnota 10 % zužuje symbol o 10 %. Hodnota 200 % rozšiřuje symbol o 200 %.

Změna velikosti, výška

Tato vlastnost se zobrazuje pouze v případě, že jako částice se používá symbol. Mění výšku velikosti symbolu použitého jako částice spreje. Například hodnota 10 % zkracuje symbol o 10 %. Hodnota 200 % zvyšuje symbol o 200 %.

Náhodná změna měřítka

Určuje, že bude každá na symbolu založená částice spreje na ploše umístěna v náhodném měřítku, takže dojde ke změně každé částice. Při používáních výchozího spreje složeného z teček je tato volba zakázána.

Otočit symbol

Tato vlastnost se zobrazuje pouze v případě, že jako částice se používá symbol. Otočí částici spreje založenou na symbolu kolem středového bodu.

Náhodné otočení

Tato vlastnost se zobrazuje pouze v případě, že se jako částice použije symbol. Určuje, že bude každá na symbolu založená částice spreje na ploše umístěna pod náhodným úhlem natočení. Při používáních výchozího spreje složeného z teček je tato volba zakázána.

Šířka

Šířka částice spreje, pokud se nepoužije symbol z knihovny.

Výška

Výška částice spreje, pokud se nepoužije symbol z knihovny.

Úhel štětce

Míra natočení částice spreje (po směru hodinových ručiček), pokud se nepoužije symbol z knihovny.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]