Nástroj Stopa spreje byl v Animate CC zrušen.

Nástroj stopa spreje funguje jako sprej částic, který vám umožňuje naráz na vymezenou plochu „natřít“ vzorky tvarů. Nástroj stopa spreje ve výchozím nastavení rozprašuje částice ve formě teček pomocí aktuálně vybrané barvy výplně. Nástroj stopa spreje můžete ale také použít k aplikování filmového klipu nebo grafického symbolu jako vzorku.

  1. Vyberte nástroj stopa spreje.
  2. Vyberte v Inspektoru vlastností nástroje stopa spreje barvu výplně pro výchozí sprej teček. Také můžete kliknutím na možnost Upravit vybrat z knihovny vlastní symbol.

    Můžete použít filmový klip nebo grafický symbol v knihovně jako „částici“. Tyto prvky založené na symbolech rozšiřují vaše tvůrčí možnosti při vytváření kresby v aplikaci Animate.

  3. Klikněte nebo táhněte ve vymezené ploše na místě, kde se má tento vzorek objevit.

Volby nástroje stopa spreje

Když vyberete nástroj stopa spreje v panelu nástrojů, objeví se volby nástroje stopa spreje v Inspektoru vlastností.

Upravit

Otevírá dialogové okno Vybrat symbol, které umožňuje výběr filmového klipu nebo grafického symbolu za účelem jejich použití jako částic stopy spreje. Je-li v knihovně vybrán symbol, objeví se jeho název u tlačítka Upravit.

Výběr barvy

Umožňuje vybrat barvu výplně pro výchozí sprej částic. Když jako částici spreje používáte symbol v knihovně, je zakázán výběr barev.

Změna velikosti

Tato vlastnost je zobrazena pouze v případě, že jako částice není použit symbol z knihovny. Mění velikost symbolu použitého jako částice spreje. Například hodnota 10 % zmenšuje symbol o 10 %. Hodnota 200 % zvětšuje symbol o 200 %.

Změna velikosti, šířka

Tato vlastnost je zobrazena pouze v případě, že jako částice je použit symbol. Mění šířku velikosti symbolu použitého jako částice spreje. Například hodnota 10 % zužuje symbol o 10 %. Hodnota 200 % rozšiřuje symbol o 200 %.

Změna velikosti, výška

Tato vlastnost je zobrazena pouze v případě, že jako částice je použit symbol. Mění výšku velikosti symbolu použitého jako částice spreje. Například hodnota 10 % zkracuje symbol o 10 %. Hodnota 200 % zvyšuje symbol o 200 %.

Náhodná změna měřítka

Určuje, že bude každá na symbolu založená částice spreje do vymezené plochy umístěna v náhodném měřítku, takže dojde ke změně každé částice. Při používáních výchozího spreje složeného z teček je tato volba zakázána.

Otočit symbol

Tato vlastnost je zobrazena pouze v případě, že jako částice je použit symbol. Otočí částici spreje založenou na symbolu kolem středového bodu.

Náhodné otočení

Tato vlastnost je zobrazena pouze v případě, že jako částice je použit symbol. Určuje, že bude každá na symbolu založená částice spreje do vymezené plochy umístěna pod náhodným úhlem natočení. Při používáních výchozího spreje složeného z teček je tato volba zakázána.

Šířka

Šířka částice spreje, pokud není použit symbol z knihovny.

Výška

Výška částice spreje, pokud není použit symbol z knihovny.

Úhel štětce

Míra natočení částice spreje (po směru hodinových ručiček), pokud není použit symbol z knihovny.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online