O pravidlech usnadnění přístupu

Programy pro čtení z obrazovky jsou složité; snadno se můžete setkat s neočekávanými výsledky v souborech FLA vyvinutých pro použití se čtečkami obrazovky, což je software, který po spuštění čte uživatelům se zrakovým postižením webová místa nahlas. Text se čte nahlas s použitím speciálně navrženého softwaru. Program pro čtení z obrazovky může interpretovat pouze textový obsah. Ale všechny popisy, které přidáte do celého souboru SWF, k filmovým klipům, obrazům nebo dalšímu grafickému obsahu, se také čtou nahlas. Napište popisy důležitých obrazů a animací, aby program pro čtení z obrazovky mohl interpretovat také tyto datové zdroje v příslušném souboru SWF. To je v případě souboru SWF ekvivalentní textu alt používanému ve webové stránce HTML.

Poznámka: Aplikace Animate se v systému Windows mohou zobrazovat jen v aplikaci Internet Explorer, protože podpora MSAA (Microsoft Active Accessibility) je omezená jen na tento prohlížeč.

 

Flash Player používá pro zpřístupnění obsahu čtečkám obrazovky rozhraní MSAA (Microsoft Active Accessibility). MSAA je technologie založená na systému Windows, která poskytuje standardizovanou platformu pro výměnu informací mezi asistenčními technologiemi, například programy pro čtení z obrazovky, a jinými aplikacemi. Události (například změna v aplikaci) a objekty jsou viditelné pro programy pro čtení z obrazovky s použitím MSAA.

Poznámka:

Flash Player 7 (a novější) nespolupracuje se všemi technologiemi programů pro čtení z obrazovky. Poskytovatel dalšího softwaru musí zpracovat informace, které dodává MSAA.

Vytváření přístupných webových míst

Změna webového místa na přístupné se týká několika různých kritérií:

Zpřístupnění informací programům pro čtení z obrazovky

Změna textu nebo obrazů na rozpoznatelné

Někteří návštěvníci mohou mít obtíže se čtením malého textu nebo rozpoznáním malých grafik. Umožněte uživatelům v souborech SWF využít vektorového formátu SWG (scalable vector graphics) ke zvětšování těchto prvků.

Poskytování zvukového komentáře

Pro uživatele používající čtečky obrazovky nebo v situacích, kdy by čtečky obrazovky nemusely fungovat (například u videí), zvažte poskytnutí zvukového komentáře.

Zadejte popisky pro zvukové komentáře

Někteří návštěvníci nemusejí být schopni slyšet zvukový komentář vašeho webového místa nebo videa. Zvažte možnost poskytování titulků pro tyto návštěvníky.

Při sdělování informací nespoléhejte na barvu

Mnozí návštěvníci mohou být barvoslepí. Pokud při sdělování informací spoléháte na barvu (například: Klepnutím na zelené tlačítko přejděte na stránku 1, klepnutím na červené tlačítko přejděte na stránku 2), vložte textové nebo zvukové ekvivalenty.

Mnoho existujících online prezentací (například videa) poskytuje alternativní způsoby, pomocí kterých návštěvníci se zrakovým postižením získávají přístup k obsahu, například textový popis videa. Animate však předává textové informace přímo čtečce obrazovky. Obvykle to znamená, že musíte provést dodatečné nastavení nebo vložit ActionScript do souboru FLA, nemusíte ale vytvářet zcela samostatné verze.

Části příslušného souboru SWF se mohou zpřístupňovat programům pro čtení z obrazovky. Textové prvky (například textová pole, statický text a dynamický text), tlačítka, filmové klipy, komponenty a celý soubor SWF je možné interpretovat prostřednictvím programů pro čtení z obrazovky kompatibilních s MSA.

Článek 508 je zákon Spojených států amerických, který upravuje pravidla pro zpřístupňování informací zdravotně postiženým lidem. Článek 508 specificky řeší požadavek, aby byla webová místa přístupná několika způsoby. Některá webová místa, včetně všech federálních webových míst, musí tato pravidla splňovat. Pokud soubor SWF nepředává všechny informace programu pro čtení z obrazovky, tento soubor SWF již nevyhovuje článku 508. Další informace najdete na webovém místě s článkem 508.

Mnoho národů má určená pravidla, podle kterých se má postupovat při vytváření přístupných webových míst, případně se drží předpisů stanovených jinými organizacemi. Další informace o usnadnění přístupu a webových standardech najdete na webovém místě iniciativy Web Accessibility Initiative sdružení W3C (World Wide Web Consortium). Tyto standardy a pravidla popisují, jakými faktory se musíte zabývat při vytváření přístupných webů HTML, a některé z těchto informací se vztahují i na aplikaci Animate.

Odkrývání struktury a navigace v souboru SWF

Z důvodu vizuální povahy některých souborů SWF může být rozvržení a navigace na stránce složitým problémem a pro programy pro čtení z obrazovky může být obtížné je překládat. U souboru SWF je důležité předávat spolu s celkovým popisem také informace o jeho struktuře a o způsobu navigace strukturou webového místa. Tento popis můžete určit po kliknutí na vymezenou plochu zadáním příslušného popisu do panelu Usnadnění přístupu. Můžete také vytvořit samostatnou oblast webového místa a tam zadat tento popis nebo přehled.

Poznámka:

Pokud zadáte popis pro hlavní soubor SWF, tento popis se přečte při každém obnovení souboru SWF. Tomuto nadbytečnému opakování se můžete vyhnout vytvořením samostatné informační stránky.

Informujte uživatele o všech navigačních prvcích, které se mění v souboru SWF. Například se přidá další tlačítko nebo se změní text na tlačítku a program pro čtení z obrazovky tuto změnu hlasitě přečte. Flash Player 7 a novější podporují aktualizaci těchto vlastností s použitím jazyka ActionScript. Informace usnadnění přístupu můžete v aplikacích aktualizovat, pokud se obsah změní při běhu.

Řízení popisů a opakování

Návrháři a vývojáři mohou přiřadit popisy k animacím, obrazům a grafikám v souboru SWF. Zadejte názvy pro grafiky, aby je program pro čtení z obrazovky mohl interpretovat. Pokud grafika nebo animace nepředává rozhodující informace do souboru SWF (jsou-li takové informace například dekorativní nebo opakované) nebo jste popsali prvek v celkovém popisu souboru SWF, samostatný popis pro tento prvek již nezadávejte. Vložení nadbytečných popisů může být matoucí pro uživatele, kteří používají programy pro čtení z obrazovky.

Poznámka:

Pokud v souborech SWF dělíte text nebo používáte pro text obrazy, zadejte pro tyto prvky název nebo popis.

Pokud máte několik vložených filmových klipů, které slouží jedinému účelu nebo vyjadřují jedinou myšlenku, nezapomeňte provést následující úkony:

 • Seskupte tyto prvky v souboru SWF.

 • Zadejte popis pro nadřazený filmový klip.

 • Změňte všechny podřízené filmové klipy na nepřístupné.

  To je mimořádně důležité, jinak se program pro čtení z obrazovky pokouší popisovat všechny nepodstatné vložené filmové klipy, což může uživatele mást, takže uživatel vaše webové místo opustí. Toto rozhodnutí je nutno udělat vždy, když máte v souboru SWF více než jeden objekt, například mnoho filmových klipů. Pokud se celková zpráva nejlépe předává s použitím jediného popisu, zadejte příslušný popis na jeden z objektů a všechny ostatní objekty změňte na nepřístupné pro program pro čtení z obrazovky.

  Opakování souborů SWF a aplikací způsobuje, že programy pro čtení z obrazovky se budou neustále obnovovat, neboť program pro čtení z obrazovky detekuje nový obsah na stránce. Protože program pro čtení předpokládá, že je obsah aktualizovaný, vrátí se na začátek webové stránky a začne číst obsah znovu. Všechny opakující se nebo obnovující se objekty, které není nutné opakovaně číst, změňte na nepřístupné pro programy pro čtení z obrazovky.

  Poznámka: Do pole Popis na panelu Usnadnění přístupu nezadávejte popis těch instancí, které čtečka obrazovky čte nahlas (například text).

Používání barev

Musíte se rozhodnout o používání barev v přístupném souboru. Při předávání určitých informací nebo instrukcí uživatelům se nesmíte spoléhat pouze na barvu. Barvoslepý uživatel nemůže používat stránku, která ho požádá, aby kliknutím na modré pole otevřel novou stránku nebo kliknutím na červené pole spustil přehrávání hudby. Chcete-li změnit své webové místo na přístupné, nabídněte textové ekvivalenty na příslušné stránce nebo v alternativní verzi. Chcete-li zvýšit čitelnost, zkontrolujte také, že mezi barvou popředí a pozadí je výrazný kontrast. Pokud umístíte světle šedý text na bílé pozadí, uživatelé ho nemohou snadno přečíst. Podobně, malý text se mnoha návštěvníkům čte velmi obtížně. Použití vysokého kontrastu a velkého textu nebo textu s měnitelnou velikostí přináší prospěch většině uživatelů, i uživatelům bez zdravotního postižení.

Pořadí čtení, procházení polí pomocí tabulátoru, a klávesnice

Pořadí čtení a procházení polí pomocí tabulátoru jsou důležité prvky, které je třeba při vytváření přístupných webů pomocí Animate zvážit. Při návrhu rozhraní nemusí pořadí, ve kterém se instance objevují na stránce, odpovídat pořadí, ve kterém program pro čtení z obrazovky každou instanci popisuje. V souboru SWF můžete nastavit a testovat pořadí čtení a také nastavit procházení polí pomocí tabulátoru.

Nastavení pořadí čtení

Výchozí pořadí čtení není předvídatelné a ne vždy odpovídá umístění vašich datových zdrojů nebo vizuálnímu rozvržení stránky. Zachování jednoduchého rozvržení může pomoci logickému pořadí čtení bez použití jazyka ActionScript. Pokud ale použijete ActionScript a otestujete pořadí čtení ve svých souborech SWF, máte větší kontrolu nad pořadím čtení.

Poznámka:

Při sestavování pořadí ve svém souboru SWF nepřehlédněte ani jedinou instanci, jinak se pořadí čtení obnoví na výchozí (a nepředvídatelné) pořadí čtení.

Nastavení obsahu a procházení polí pomocí tabulátoru

Návštěvníci, kteří se spoléhají na to, že jim program pro z obrazovky popíše obsah webového místa, obvykle k procházení operačního systému a webových stránek používají tabulátor a ovládací prvky na klávesnici, protože použití myši není vhodné pro někoho, kdo nevidí obrazovku. Chcete-li nabídnout inteligentní nastavení procházení polí pomocí tabulátoru v přístupných souborech SWF, použijte vlastnosti tabIndex a tabEnabled s instancemi filmového klipu, tlačítka, textového pole nebo komponenty. Kromě procházení polí pomocí tabulátoru můžete k procházení souborem SWF použít libovolnou akci stisknutí klávesy, ale musíte tuto informaci sdělit pomocí panelu Usnadnění přístupu. Třída Key se používá v jazyku ActionScript k přidávání skriptů pro stisknutí klávesy do souboru SWF. Vyberte objekt, pro který chcete použít skript pro stisknutí klávesy, a v poli Zkratka na panelu Usnadnění přístupu přidejte klávesovou zkratku. Přidejte klávesové zkratky k základním a používaným tlačítkům příslušného souboru SWF.

Poznámka: V jazyce ActionScript 3.0 představují tabIndex a tabEnabled vlastnosti třídy InteractiveObject. V jazyce ActionScript 2.0 nevyžadují odkaz na třídu.

Poznámka:

V přístupných souborech SWF nepoužívejte neviditelná tlačítka, protože programy pro čtení z obrazovky tato tlačítka nerozpoznávají (neviditelná tlačítka jsou ta, pro která definujete pouze oblast klepnutí).

Mnoho souborů SWF má rychlý sled informací a programy pro čtení z obrazovky jejich tempo často nestačí sledovat. Do souborů SWF vkládejte ovládací prvky umožňující uživateli používat tlačítka k procházení souboru jeho vlastním tempem, protože takto může v případě potřeby přehrávání pozastavit.

Zpracování zvuku, videa a animace

Pokud vložíte zvukové komentáře nebo video obsahující řeč, vložte také popisky pro uživatele, kteří neslyší. V Animate můžete používat textová pole, importovat video obsahující titulky nebo použít soubor XML s titulky. Můžete použít startovací body videa a s jejich pomocí určit, kdy by mělo textové pole při běhu aktualizovat textové informace.

Informace o používání komponent Hi-Caption SE a Hi-Caption Viewer najdete na webu s doplňky Adobe Add-ons. Tato rozšiřující nástavba od jiného výrobce umožňuje kromě jiných vyspělých ovládacích prvků vytvářet popisky, které uložíte v souboru XML a načítáte do souboru SWF při běhu. Nebo můžete k zobrazení informací popisku použít startovací body a textové pole.

Usnadnění přístupu a rozšíření Animate

Pomocí vrstvy rozšiřitelnosti v aplikaci Animate mohou vývojáři vytvářet různá rozšíření, která umožňují pokročilou tvorbu dokumentů. To poskytuje možnost jiným společnostem vyvíjet rozšíření, která se budou týkat usnadnění přístupu. Máte několik možností ověřování souborů SWF nebo přidávání popisků.

Například nástroj ověření může zjišťovat, zda ve vašem souboru SWF nechybějí popisy. Tento nástroj kontroluje, zda jste vložili popis pro určitou skupinu instancí nebo zda má text popis pro příslušnou instanci, a informuje vás o všech problémech. Nástroj také zkoumá pořadí čtení v příslušném souboru SWF a hledá všechny instance, u kterých je nutné ho určit. Pořadí čtení můžete určit s použitím dialogového okna po provedení analýzy souboru SWF.

Informace o aktuálně dostupných rozšířeních od jiných výrobců najdete na stránce s doplňky Adobe Add-ons

Testování souborů a provádění změn

Testujte všechny soubory SWF, které jsou určeny k použití s programy pro čtení z obrazovky. Soubory SWF testujte při vydání každé nové verze přehrávače Flash Player, včetně vedlejších čísel verzí, a testujte je následujícími způsoby:

 • Pomocí programů pro čtení z obrazovky Window Eyes a JAWS for Windows. Tyto programy zpracovávají soubory SWF různými způsoby, proto můžete získat různé výsledky.

 • V prohlížeči bez programu pro čtení z obrazovky a procházením příslušným webovým místem bez použití myši.

 • Vypněte svůj monitor a k procházení svým webovým místem použijte pouze program pro čtení z obrazovky.

 • Pokud používáte zvukový komentář, otestujte své webové místo bez reproduktorů.

 • Pomocí několika uživatelů, kteří budou představovat cílové návštěvníky webu.

Poznámka:

Není nutné testovat různé prohlížeče, protože technologie použitá pro zpřístupňování souborů SWF programům pro čtení z obrazovky (MSAA) je podporovaná pouze programem Internet Explorer pro Windows.

Při poslouchání souboru SWF s použitím programu pro čtení z obrazovky kontrolujte následující body:

 • Je pořadí čtení správné?

 • Máte ve svém souboru SWF popisy pro klávesové zkratky?

 • Máte dostatečné a úplné popisy pro prvky v příslušném rozhraní?

 • Máte dostatečné popisy pro procházení struktury webového místa?

 • Nečte se obsah souboru SWF po své aktualizaci nebo obnovení?

 • Pokud změníte kontext libovolných prvků ve vymezené ploše (například tlačítka, které se mění z Přehrát na Pozastavit), ohlásí tuto změnu program pro čtení z obrazovky?

  Na rozdíl od ověřování HTML není pro ověřování souborů SWF k dispozici žádný oficiální nástroj. Existují ale některé nástroje od jiných výrobců, které vám mohou při ověřování souboru pomoci. Další informace o těchto doplňcích najdete na webu s doplňky Adobe Add-ons.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online