O přístupném obsahu

Přehled usnadnění přístupu

Pomocí funkcí pro usnadnění přístupu, které aplikace Adobe Animate poskytuje v uživatelském rozhraní vývojového prostředí, a s využitím výhod jazyka ActionScript® navrženého pro implementaci usnadnění přístupu můžete vytvářet obsah přístupný pro všechny uživatele, včetně zdravotně postižených. Při navrhování přístupných aplikací Animate uvažujte o tom, jak budou uživatelé zřejmě s obsahem interaktivně pracovat, a dodržujte doporučené postupy navrhování a vývoje aplikací.

Celosvětové standardy pro usnadnění přístupu

Mnoho zemí přijalo standardy pro usnadnění přístupu založené na standardech vyvinutých sdružením W3C (World Wide Web Consortium). W3C vydává Web Content Accessibility Guidelines, (Zásady přístupnosti webového obsahu), což je dokument preferující postupy, které by měli návrháři dodržovat, aby byl webový obsah přístupný. Informace o iniciativě za přístupný web najdete na webovém místě W3C na adrese w3.org.

Zákon, který ve Spojených Státech upravuje přístupnost, se obecně označuje jako Článek 508 a je dodatkem zákona USA proti diskriminaci.

Další informace o Článku 508 najdete na následujících webových místech:

Pochopení technologie programů pro čtení z obrazovky

Programy pro čtení z obrazovky jsou softwarové aplikace, které mohou uživatelé se zrakovým postižením používat k procházení webu a k hlasitému čtení webového obsahu. Chcete-li povolit programu pro čtení z obrazovky, aby četl v příslušné aplikaci i netextové objekty, například vektorové grafiky a animace, musíte pomocí panelu Usnadnění přístupu přiřadit k danému objektu název a popis. Klávesové zkratky, které definujete, mohou uživatelům usnadnit procházení daného dokumentu pomocí programu pro čtení z obrazovky.

Chcete-li odkrýt grafické objekty, pomocí panelu Usnadnění přístupu nebo ActionScriptu zadejte popis.

Chování programů pro čtení z obrazovky nemůžete jako vývojář ovládat. Můžete pracovat pouze s obsahem, který ve svých aplikacích Animate označíte tak, abyste zpřístupnili příslušný text a zajistili, že uživatelé programu pro čtení z obrazovky budou moci aktivovat ovládací prvky. Vy rozhodujete, které objekty v aplikaci Animate se zpřístupní programům pro čtení z obrazovky, zadáte jejich popisy a určíte pořadí, ve kterém se budou programům pro čtení z obrazovky zpřístupňovat. Není možné zajistit, aby programy pro čtení z obrazovky četly určitý text v určité době, ani určit způsob, jakým se bude tento obsah číst. Chcete-li zaručit, že vaše aplikace budou fungovat podle vašeho očekávání, otestujte je s co největším počtem programů pro čtení z obrazovky.

Zvuk je nejdůležitější médium pro většinu uživatelů programů pro čtení z obrazovky. Berte v úvahu, jak se vzájemně ovlivňuje libovolný zvuk ve vašem dokumentu s textem, který čtou nahlas programy pro čtení z obrazovky. Pokud aplikace Animate obsahuje hlasité zvuky, je pravděpodobné, že pro uživatele programu pro čtení z obrazovky bude obtížné rozpoznat, co jim program předčítá.

Požadavky platformy

Obsah Animate navržený pro použití s programy pro čtení z obrazovky můžete vytvářet pouze na platformě Windows. Uživatelé, kteří si chtějí prohlížet obsah Animate, potřebují přehrávač Macromedia Flash® Player 6 společnosti Adobe nebo novější a aplikaci Internet Explorer v systému Windows 98 nebo novějším.

Animate a služba Microsoft Active Accessibility (pouze Windows)

Flash Player je optimalizovaný pro službu Microsoft Active Accessibility (MSAA), která poskytuje popisný a standardizovaný způsob pro komunikaci mezi aplikacemi a programy pro čtení z obrazovky. MSAA je k dispozici pouze pro operační systémy Windows. Další informace o technologii Microsoft Accessibility získáte na webu Microsoft Accessibility na adrese www.microsoft.com/enable/default.aspx.

Flash Player 6 ve verzi ovladače Windows ActiveX (zásuvný modul Internet Exploreru) podporuje MSAA, ale Netscape pro Windows a samostatné přehrávače pro Windows tuto službu nepodporují.

Poznámka:

Služba MSAA v současnosti není podporovaná v režimech neprůhledné bez okna a průhledné bez okna (tyto režimy jsou volby v panelu Nastavení publikování HTML a jsou k dispozici v Internet Exploreru 4.0 nebo novějším ve verzi pro Windows s ovladačem Animate ActiveX). Chcete-li obsah Animate zpřístupnit programům pro čtení z obrazovky, tyto režimy nepoužívejte.

Flash Player poskytuje programům pro čtení z obrazovky, které používají standard MSAA, informace o následujících typech objektů usnadnění přístupu.

Dynamický nebo statický text

Základní vlastností textového objektu je jeho název. Aby byly splněny konvence MSAA, musí být název stejný jako obsah textového řetězce. Textový objekt může mít rovněž přiřazený popisný řetězec. Animate používá statický nebo dynamický text bezprostředně nad vstupním textovým polem nebo vlevo od něj jako popis pro toto pole.

Poznámka: Jakýkoli text, který slouží jako popis, se nepředává programu pro čtení z obrazovky, ale používá se jako název objektu, který popisuje. Popisy se nikdy nepřiřazují k tlačítkům nebo textovým polím, jejichž názvy zadal autor.

Vstupní textová pole

Mají hodnotu, volitelný název, popisný řetězec a řetězec klávesové zkratky. Název objektu vstupního textu může vycházet z textového objektu, který je umístěn nad ním nebo vlevo od něj.

Tlačítka

Mají stav (stisknuté nebo nestisknuté), podporují programovou výchozí akci, která způsobí dočasné stisknutí tlačítka a volitelně mají název, popisný řetězec a řetězec klávesové zkratky. Libovolný text plně obsažený uvnitř tlačítka používá Animate jako popis pro toto tlačítko.

Poznámka: Filmové klipy použité jako tlačítka s tlačítkem ovladače událostí, například onPress, považuje Flash Player pro účely usnadnění přístupu za tlačítka, ne za filmové klipy.

Komponenty

Zajišťují speciální implementaci usnadnění přístupu.

Filmové klipy

Zpřístupňují se programům pro čtení z obrazovky jako grafické objekty, když neobsahují žádné jiné přístupné objekty nebo když použijete panel Usnadnění přístupu k zadání názvu nebo popisu pro filmový klip. Když filmový klip obsahuje jiné přístupné objekty, samotný klip se ignoruje a objekty uvnitř něj se zpřístupní pro programy pro čtení z obrazovky.

Poznámka: Všechny objekty videa aplikace Animate se považují za jednoduché filmové klipy.

Základní podpora usnadnění přístupu v přehrávači Flash Player

Následující objekty se standardně definují jako přístupné ve všech dokumentech Animate a jsou zahrnuté do informací, které Flash Player poskytuje programu pro čtení z obrazovky. Tato obecná podpora pro dokumenty, které nepoužívají žádné funkce usnadnění přístupu, obsahuje následující prvky:

Dynamický nebo statický text

Text se přenáší do programu pro čtení z obrazovky jako název, ale bez popisu.

Vstupní textová pole

Text se přenáší do programu pro čtení z obrazovky. Nepřenášejí se žádné názvy s výjimkou případu, kdy jsou pro vstupní text nalezeny popisovací vztahy, například statické textové pole umístěné v blízkosti vstupního textového pole. Nepřenášejí se žádné řetězce popisů nebo klávesových zkratek.

Tlačítka

Stav tlačítka se přenáší do programu pro čtení z obrazovky. Nepřenášejí se žádné názvy s výjimkou případu, kdy jsou nalezeny popisovací vztahy, a nepřenášejí se žádné řetězce popisů nebo klávesových zkratek.

Dokumenty

Stav dokumentu se přenáší do programu pro čtení z obrazovky, ale bez názvu nebo popisu.

Usnadnění přístupu pro uživatele s vadami sluchu

Začlenění titulků pro zvukový obsah, který je nezbytný pro porozumění materiálu. Video určitého proslovu může například vyžadovat titulky pro usnadnění přístupu, ale rychlý zvuk přiřazený k tlačítku je vyžadovat pravděpodobně nebude.

Mezi metody přidávání titulků do dokumentu Animate patří:

 • Přidávání textu jako titulků, což zajistí, že titulky budou synchronizované se zvukem v časové ose.

 • Využití prohlížeče Hi-Caption Viewer, komponenty nabízené společností Hi Software, která spolupracuje s Hi-Caption SE a s aplikací Animate. Technická zpráva Captioning Macromedia Animate Movies with Hi-Caption SE (Titulkování filmů Macromedia Animate pomocí Hi-Caption SE) vysvětluje, jak použít nástroje Hi-Caption SE a Animate k vytvoření dokumentu s titulky.

Usnadnění přístupu pomocí animace pro uživatele se zrakovým postižením

Během přehrávání souboru SWF můžete měnit vlastnost přístupného objektu. Jako příklad může sloužit případ, kdy chcete označit změny, které se provádějí v klíčovém snímku animace. Programy pro čtení z obrazovky různých výrobců ale zpracovávají nové objekty ve snímcích rozdílně. Některé programy pro čtení z obrazovky mohou přečíst pouze nový objekt, zatímco jiné programy pro čtení z obrazovky mohou znovu přečíst celý dokument.

Chcete-li snížit možnost, že program pro čtení z obrazovky bude zbytečně „upovídaný“, což může uživatele obtěžovat, vyvarujte se ve svém dokumentu animování textu, tlačítek a vstupních textových polí. Také se vyhněte opakování obsahu.

Flash Player nedokáže pro animaci textu určit skutečný textový obsah některých funkcí, například Rozdělit text. Programy pro čtení z obrazovky dokážou správné usnadnění přístupu ke grafice obsahující informace, například k ikonám nebo posunkové animaci, poskytnout pouze tehdy, když zadáte názvy a popisy pro tyto objekty ve svém dokumentu nebo pro celou aplikaci Animate. Do svého dokumentu můžete také přidal doplňkový text nebo přesunout důležitý obsah z grafiky do textu.

 1. Vyberte objekt, pro který chcete změnit vlastnosti usnadnění přístupu.
 2. Vyberte Okna > Další panely > Usnadnění přístupu.
 3. Změňte vlastnosti pro daný objekt.

  Případně pomocí jazyka ActionScript zaktualizujte vlastnosti usnadnění přístupu.

Testování přístupného obsahu

Při testování svých aplikací Animate s ohledem na přístupnost dodržujte tato doporučení:

 • Stáhněte několik programů pro čtení z obrazovky a testujte svou aplikaci přehráváním v prohlížeči se zapnutým programem pro čtení z obrazovky. Zkontrolujte, zda se program pro čtení z obrazovky nepokouší ve vašem dokumentu „převyprávět obsah“ v místech, kam jste vložili samostatný zvuk. Některé aplikace pro čtení z obrazovky nabízejí předváděcí verzi softwaru pro bezplatné stažení; pokud chcete zajistit kompatibilitu s různými programy pro čtení z obrazovky, otestujte jich co nejvíce.

 • Otestujte interaktivní obsah a ověřte, zda mohou uživatelé efektivně procházet váš obsah pouze pomocí klávesnice. Různé programy pro čtení z obrazovky pracují při zpracování vstupu z klávesnice různými způsoby; váš obsah Animate možná nebude přijímat stisknuté klávesy tak, jak jste zamýšleli. Otestujte všechny klávesové zkratky.

Použití aplikace Animate k zadávání informací usnadnění přístupu pro programy pro čtení z obrazovky

Animate pro programy pro čtení z obrazovky a usnadnění přístupu

Programy pro čtení z obrazovky čtou nahlas popis obsahu, čtou text a pomáhají uživatelům procházet uživatelským rozhraním tradičních aplikací, například nabídkami, panely nástrojů, dialogovými okny a poli pro zadávání textu.

Následující objekty se standardně definují jako přístupné ve všech dokumentech Animate a jsou zahrnuty do informací, které Flash Player poskytuje programu pro čtení z obrazovky.

 • Dynamický text

 • Vstupní textová pole

 • Tlačítka

 • Filmové klipy

 • Celé aplikace Animate

  Flash Player automaticky poskytuje názvy pro statické a dynamické textové objekty, které jsou obsahem textu. Pro každý z těchto přístupných objektů můžete nastavit popisné vlastnosti, které mají programy pro čtení z obrazovky číst nahlas. Můžete také určit, jakým způsobem má Flash Player rozhodovat, které objekty se mají zpřístupnit programům pro čtení z obrazovky – například můžete určit, že se programům pro čtení z obrazovky určité přístupné objekty nebudou poskytovat vůbec.

Panel Usnadnění přístupu v aplikaci Animate

Panel Usnadnění přístupu v aplikaci Animate (Okna > Další panely > Usnadnění přístupu) umožňuje poskytovat informace důležité pro usnadnění přístupu programům pro čtení z obrazovky a nastavit volby usnadnění přístupu pro jednotlivé objekty nebo celé aplikace Animate.

Poznámka:

Pro zadání informací usnadnění přístupu můžete případně použít kód ActionScriptu.

Pokud vyberete objekt ve vymezené ploše, můžete změnit daný objekt na přístupný a určit volby a pořadí polí pro tento objekt. U filmových klipů můžete určit, zda se informace o podřízeném objektu mají předávat programu pro čtení z obrazovky (což je výchozí nastavení při změně objektu na přístupný).

Ujistěte se, že nemáte ve vymezené ploše vybrány žádné objekty, a v panelu Usnadnění přístupu přiřaďte volby usnadnění přístupu pro celou aplikaci Animate. Můžete zpřístupnit celou aplikaci nebo jen podřízené objekty, nechat aplikaci Animate automaticky vytvářet popisy objektů a sami objektům přidělovat konkrétní názvy a popisy.

Chcete-li u objektů v dokumentech Animate používat volby usnadnění přístupu, musejí mít všechny tyto objekty názvy instancí. Názvy instancí pro objekty můžete vytvořit v inspektoru vlastností. Název instance se používá k odkazování na objekt v ActionScriptu.

V panelu Usnadnění přístupu jsou k dispozici následující volby:

Usnadnit přístup k objektu

(Výchozí nastavení) Dává pokyn Flash Playeru, aby programu pro čtení z obrazovky předal informace usnadnění přístupu pro daný objekt. Když je tato volba vypnutá, informace usnadnění přístupu pro daný objekt se programům pro čtení z obrazovky nepředávají. Vypnutí této volby může být užitečné při testování obsahu pro usnadnění přístupu, protože některé objekty mohou být nadbytečné nebo jen dekorativní a jejich změna na přístupné by mohla vést k dezorientujícím výsledkům v programu pro čtení z obrazovky. V tom případě můžete na objekt s popisem aplikovat název ručně a skrýt text popisu zrušením zaškrtnutí políčka Usnadnit přístup k objektu. Když je volba Usnadnit přístup k objektu vypnutá, jsou vypnuté i všechny ostatní ovládací prvky na panelu Usnadnění přístupu.

Změnit podřízené objekty na přístupné

(Pouze filmové klipy; výchozí nastavení) Dává pokyn Flash Playeru, aby programu pro čtení z obrazovky předal informace podřízeného objektu. Vypnutí této volby pro filmový klip způsobí, že se tento filmový klip zobrazuje ve stromu přístupných objektů jako jednoduchý klip, i když obsahuje text, tlačítka a další objekty. Všechny objekty ve filmovém klipu jsou pak skryté ve stromu objektů. Tato volba je užitečná hlavně pro skrývání nadbytečných objektů před programy pro čtení z obrazovky.

Poznámka: Pokud se filmový klip používá jako tlačítko – má k sobě přiřazené zpracování události tlačítka, například onPress nebo onRelease – volba Usnadnit přístup k podřízenému objektu se ignoruje, protože s tlačítky se vždy pracuje jako s jednoduchými klipy a jejich podřízené položky se nikdy nekontrolují, s výjimkou popisů.

Automatický popis

Dává aplikaci Animate pokyn objekty ve vymezené ploše s přiřazeným textem automaticky opatřit popisy.

Název

Určuje název objektu. Programy pro čtení z obrazovky identifikují objekty hlasitým přečtením těchto názvů. Když přístupné objekty nemají určené názvy, program pro čtení z obrazovky může číst obecná slova, například Tlačítko, což může být matoucí.

Poznámka: Rozlišujte názvy objektů, které se určují v panelu Usnadnění přístupu, a názvy instancí zadávané v inspektoru vlastností. Přidělení názvu určitému objektu v panelu Usnadnění přístupu mu nepřidělí název instance.

Popis

Umožňuje zadat popis objektu do programu pro čtení z obrazovky. Program pro čtení z obrazovky čte tento popis.

Zkratka

Popisuje klávesové zkratky uživateli. Program pro čtení z obrazovky čte text v tomto textovém poli. Zadání textu klávesové zkratky do tohoto pole nevytvoří klávesovou zkratku pro vybraný objekt. Pro vytvoření klávesových zkratek musíte poskytnout ovladače klávesnice ActionScriptu.

Pořadové číslo (pouze )

Vytvoří pořadí polí neboli posloupnost, v níž uživatel aktivuje objekty, když stiskne klávesu tabulátoru. Funkce pořadového čísla funguje pro navigaci pomocí kláves na stránce, ale ne pro pořadí čtení programu pro čtení z obrazovky.

Výběr názvů pro tlačítka, textová pole a celé aplikace SWF

Chcete-li přiřadit názvy tlačítkům a vstupním textovým polím tak, aby je mohl program pro čtení z obrazovky správným způsobem rozpoznat, vyberte si jeden z následujících způsobů použití panelu Usnadnění přístupu:

 • Pomocí funkce automatického popisu přiřaďte jako popis sousední text nebo text v objektu.

 • Zadejte určitý popis v poli názvu panelu Usnadnění přístupu.

  Aplikace Animate jako textový popis automaticky použije název, který jste umístili těsně nad tlačítko nebo textové pole, do něj nebo do jeho blízkosti. Popisy pro tlačítka se musí zobrazovat uvnitř ohraničujícího tvaru tlačítka. U tlačítka v následujícím příkladu by většina programů pro čtení z obrazovky nejprve četla slovo tlačítko a pak textový popis Home. Uživatel může aktivovat tlačítko stiskem klávesy Return nebo Enter.

  Formulář by mohl obsahovat vstupní textové pole, do kterého uživatelé zadávají svá jména. Statické textové pole s textem Název se zobrazuje vedle vstupního textového pole. Když Flash Player zjistí takové uspořádání, předpokládá, že statický textový objekt slouží jako popis pro vstupní textové pole.

  Když se například vyskytne následující část formuláře, program pro čtení z obrazovky přečte „Enter your name here“ (Sem zadejte své jméno).

  Pokud pro váš dokument není automatické popisování vhodné, vypněte ho v panelu Usnadnění přístupu. Automatické popisování můžete také vypnout pro určité objekty v daném dokumentu.

Zadání názvu pro příslušný objekt

Automatické popisování můžete vypnout pro část aplikace a zadat názvy pro objekty v panelu Usnadnění přístupu. Pokud máte automatické popisování zapnuté, můžete vybrat určité objekty a zadat názvy pro tyto objekty v textovém poli Názvy v panelu Usnadnění přístupu; tento název se pak použije namísto textového popisu objektu.

Pokud tlačítko nebo vstupní textové pole nemá textový popis nebo je-li tento popis umístěn tam, kde ho Flash Player nemůže vypátrat, můžete pro tlačítko nebo textové pole určit název. Můžete také určit název, pokud je textový popis v blízkosti tlačítka nebo textového pole, ale nechcete, aby se tento text použil jako název objektu.

V následujícím příkladu se text, který popisuje tlačítko, zobrazuje mimo tlačítko a vpravo od něj. V tomto umístění Flash Player text nedetekuje a program pro čtení z obrazovky ho nepřečte.

Chcete-li tuto situaci napravit, otevřete panel Usnadnění přístupu, vyberte příslušné tlačítko a zadejte název a popis. Pokud chcete zabránit opakování, změňte textový objekt na nepřístupný.

Poznámka:

Název objektu pro usnadnění přístupu nesouvisí s názvem instance ActionScriptu nebo s názvem proměnné ActionScriptu přiřazeným k danému objektu (tyto informace platí obecně pro všechny objekty). Informace o tom, jakým způsobem zpracovává jazyk ActionScript názvy instancí a proměnných v textových polích, najdete v dokumentu Učíme se jazyk ActionScript 2.0 v aplikaci Adobe Animate na adrese www.adobe.com/go/learn_cs5_learningas2_cz.

Určení názvu pro tlačítko, textové pole nebo celou aplikaci SWF

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zadat název pro tlačítko nebo textové pole, vyberte objekt ve vymezené ploše.

  • Chcete-li zadat název pro celou aplikaci Animate, zrušte výběr všech objektů ve vymezené ploše.

 2. Vyberte Okna > Další panely > Usnadnění přístupu.
 3. Zaškrtněte buď možnost Změnit objekt na přístupný (pro tlačítka nebo textová pole), nebo výchozí volbu Usnadnit přístup k filmu (pro celé aplikace Animate).

 4. Zadejte název a popis pro tlačítko, textové pole nebo aplikaci Animate.

Definování usnadnění přístupu pro vybraný objekt v aplikaci SWF

 1. Vyberte Okna > Další panely > Usnadnění přístupu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete objekt zpřístupnit programům pro čtení z obrazovky a zapnout další volby v panelu, vyberte Změnit objekt na přístupný (výchozí nastavení).

  • Pokud chcete objekt skrýt před programy pro čtení z obrazovky a vypnout ostatní volby v panelu, odznačte Změnit objekt na přístupný.

 3. Podle potřeby zadejte název a popis pro vybraný objekt:

  Dynamický text

  Chcete-li zadat popis pro statický text, musíte ho převést na dynamický text.

  Vstupní textová pole nebo tlačítka

  Zadejte klávesovou zkratku.

  Filmové klipy

  Chcete-li programům pro čtení z obrazovky odkrýt objekty uvnitř filmového klipu, vyberte Změnit podřízené objekty na přístupné.

  Poznámka: Pokud můžete popsat svou aplikaci jednoduchou frází, kterou program pro čtení z obrazovky zvládne snadno tlumočit, vypněte volbu Změnit podřízené objekty na přístupné a zadejte vhodný popis.

Změna celé aplikace SWF na přístupnou

Jakmile je dokument Animate dokončen a připraven k publikování nebo exportu, změňte celou aplikaci Animate na přístupnou.

 1. Odznačte všechny prvky v dokumentu.
 2. Vyberte Okna > Další panely > Usnadnění přístupu.
 3. Pokud chcete dokument zpřístupnit programům pro čtení z obrazovky, vyberte Usnadnit přístup k filmu (výchozí nastavení).
 4. Pokud chcete programům pro čtení z obrazovky libovolné přístupné objekty v dokumentu zpřístupnit nebo je naopak vynechat, vyberte nebo odznačte Změnit podřízené objekty na přístupné.
 5. Pokud jste v kroku 2 vybrali Usnadnit přístup k filmu, podle potřeby zadejte název a popis pro dokument.
 6. Pokud chcete používat textové objekty jako automatické popisy pro přístupná tlačítka nebo vstupní textová pole obsažená v dokumentu, vyberte Automatický popis (výchozí nastavení). Odznačte tuto volbu, pokud chcete vypnout automatické popisování a zpřístupnit textové objekty programům pro čtení z obrazovky jako textové objekty.

Zobrazení a vytváření pořadí polí a pořadí čtení

Dva aspekty týkající se číselného pořadí polí jsou pořadí polí, ve kterém uživatel prochází webovým obsahem, a pořadí čtení, ve kterém program pro čtení z obrazovky čte jednotlivé prvky.

Flash Player používá pořadí polí zleva doprava a shora dolů. Pořadí polí i pořadí čtení můžete přizpůsobit s použitím vlastnosti tabIndex v jazyku ActionScript (v jazyku ActionScript je vlastnost tabIndex synonymem pořadí čtení).

Poznámka:

Flash Player již nevyžaduje, abyste přidávali všechny objekty v souboru FLA do seznamu hodnot pořadových čísel. I když neurčíte pořadové číslo pro všechny objekty, program pro čtení z obrazovky přečte každý objekt správně.

Pořadí polí

Pořadí, ve kterém se objekty aktivují pro vstup, když uživatel stiskne klávesu tabulátoru. Pro tvorbu pořadí polí použijte skript jazyka ActionScript, případně – pokud máte aplikaci Adobe Animate – panel Usnadnění přístupu. Pořadové číslo, které přiřadíte v panelu Usnadnění přístupu, nemusí nutně určovat pořadí čtení.

Pořadí čtení

Pořadí, ve kterém program pro čtení z obrazovky čte informace o daném objektu. Chcete-li vytvořit pořadí čtení, pomocí ActionScriptu přiřaďte každé instanci pořadové číslo. Pořadí polí vytvořte pro každý přístupný objekt, ne pouze pro aktivovatelné objekty. Například dynamický text musí mít pořadová čísla, i když se uživatel nemůže na dynamický text tabulátorem přepnout. Pokud nevytvoříte pořadové číslo pro každý přístupný objekt v daném snímku, Flash Player ignoruje všechna pořadová čísla pro tento snímek vždy, když je přítomen program pro čtení z obrazovky, a místo toho použije výchozí pořadí polí.

Vytvoření pořadí polí pro navigaci pomocí kláves v panelu Usnadnění přístupu

V panelu Usnadnění přístupu můžete vytvořit vlastní pořadí polí pro navigaci pomocí kláves pro následující objekty:

 • Dynamický text

 • Vstupní text

 • Tlačítka

 • Filmové klipy včetně kompilovaných filmových klipů

 • Komponenty

 • Obrazovky

  Poznámka: K vytvoření pořadí polí pro navigaci pomocí kláves můžete použít také kód jazyka ActionScript.

  Jednotlivá pole se aktivují tabulátorem v číselném pořadí, počínaje nejnižším pořadovým číslem. Jakmile se pomocí tabulátoru aktivuje pro vstup pole s nejvyšším pořadovým číslem, přesměruje se vstup znovu na pole s nejnižším pořadovým číslem.

  Pokud přesunete objekty s uživatelsky definovaným pořadovým číslem v rámci svého dokumentu nebo do jiného dokumentu, zachová aplikace Animate atributy pořadí. Zkontrolujte, zda nedošlo ke konfliktu pořadových čísel (například dva různé objekty ve vymezené ploše se stejným pořadovým číslem). Pokud ano, konflikty vyřešte.

  Poznámka: Pokud má dva nebo více objektů v libovolném snímku stejné pořadové číslo, aplikace Animate použije pořadí, ve kterém byly objekty umístěny na vymezenou plochu.

 1. Vyberte objekt, ve kterém chcete přiřadit pořadí polí.
 2. Vyberte Okna > Další panely > Usnadnění přístupu.
 3. Pokud zadáváte pořadové číslo pouze pro vybraný objekt, v textovém poli Pořadové číslo zadejte kladné celé číslo (do 65535), které vyjadřuje pořadí, ve kterém by se měl vybraný objekt aktivovat pro vstup.
 4. Chcete-li zobrazit pořadí polí, vyberte Zobrazení > Zobrazit pořadí polí. Pořadová čísla pro jednotlivé objekty se zobrazují v levém horním rohu objektu.
  Pořadová čísla

  Poznámka:

  Pořadová čísla vytvořená s využitím kódu ActionScriptu se ve vymezené ploše nezobrazují, když je zapnutá volba Zobrazit pořadí polí.

Určení dalších voleb usnadnění přístupu pro programy pro čtení z obrazovky

Vypnutí automatického popisování a určení názvu objektu pro programy pro čtení obrazovky

 1. Ve vymezené ploše vyberte tlačítko nebo vstupní textové pole, pro které chcete nastavit popisování.
 2. Vyberte Okna > Další panely > Usnadnění přístupu.
 3. Vyberte Usnadnit přístup k objektu (výchozí nastavení).
 4. Zadejte název pro daný objekt. Název se přečte jako popis pro tlačítko nebo textové pole.
 5. Chcete-li vypnout usnadnění přístupu pro automatický popis (a skrýt ho před programy pro čtení z obrazovky), vyberte textový objekt ve vymezené ploše.
 6. Pokud je příslušný textový objekt statický text, převeďte ho na dynamický text (vyberte v inspektoru vlastností volbu Typ textu > Dynamický text).
 7. Zrušte zaškrtnutí políčka Usnadnit přístup k objektu.

Skrytí objektu před programem pro čtení z obrazovky

Vybraný objekt můžete před programy pro čtení z obrazovky skrýt, případně můžete určit, že se mají skrýt přístupné objekty, které jsou obsaženy uvnitř filmového klipu nebo aplikace Animate a zpřístupnit programům pro čtení z obrazovky pouze filmový klip nebo aplikaci Animate.

Poznámka: Skrývejte pouze objekty, které se opakují nebo nenesou žádný obsah.

 

Když je objekt skrytý, program pro čtení z obrazovky tento objekt ignoruje.

 1. Na vymezené ploše vyberte tlačítko nebo vstupní textové pole, které chcete skrýt před programem pro čtení z obrazovky.
 2. Vyberte Okna > Další panely > Usnadnění přístupu.
 3. V panelu Usnadnění přístupu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud je příslušný objekt filmový klip, tlačítko, textové pole nebo jiný objekt, odznačte volbu Změnit objekt na přístupný.

  • Pokud je příslušný objekt podřízenou položkou filmového klipu, odznačte volbu Změnit podřízené objekty na přístupné.

Vytvoření klávesové zkratky objektu pro programy pro čtení obrazovky

Pro objekt, například pro tlačítko, můžete vytvořit klávesovou zkratku, aby na ně uživatelé mohli přejít, aniž by poslouchali obsah celé stránky. Klávesovou zkratku můžete vytvořit například pro nabídku, panel nástrojů, následující stránku nebo tlačítko pro odeslání.

Chcete-li vytvořit klávesovou zkratku, napište pro daný objekt kód ActionScriptu. Pokud zadáte klávesovou zkratku pro vstupní textové pole nebo tlačítko, musíte zároveň použít třídu Key jazyka ActionScript k detekci klávesy, kterou uživatel během přehrávání obsahu Animate stiskne. Viz téma Key v dokumentu ActionScript 2.0 Language Reference (Referenční příručka jazyka ActionScript 2.0). Další informace o zachycování stisků kláves najdete v dokumentu Učíme se jazyk ActionScript 2.0 v aplikaci Adobe Animate na adrese www.adobe.com/go/learn_cs5_learningas2_cz.

Vyberte objekt a přidejte do panelu Usnadnění přístupu název klávesové zkratky, aby ji program pro čtení z obrazovky mohl přečíst.

Otestujte svůj obsah Animate s několika programy pro čtení z obrazovky. Funkčnost klávesových zkratek také závisí na použitém programu pro čtení z obrazovky. Kombinace kláves Ctrl+F je například vyhrazená klávesová zkratka jak pro prohlížeč, tak pro program pro čtení z obrazovky. Program pro čtení z obrazovky si vyhrazuje klávesy se šipkami. Pro klávesové zkratky obvykle můžete používat klávesy 0 až 9 na klávesnici, programy pro čtení z obrazovky ale stále větší měrou používají i tyto klávesy.

Vytvoření klávesové zkratky

 1. Ve vymezené ploše vyberte tlačítko nebo vstupní textové pole, pro které chcete vytvořit klávesovou zkratku.
 2. Vyberte Okna > Další panely > Usnadnění přístupu.
 3. V poli Zkratka napište název klávesové zkratky a přitom dodržte následující konvence:
  • Vypisujte názvy kláves, například Ctrl nebo Alt.

  • Pro abecední znaky používejte velká písmena.

  • Mezi názvy kláves vkládejte znaménko plus (+) bez mezer (například Ctrl+A).

Poznámka:

Aplikace Animate neověřuje, zda byl vytvořen skript jazyka ActionScript, který kóduje danou klávesovou zkratku.

Mapování klávesové zkratky instance tlačítka Ctrl+7 k instanci myButton

 1. Vyberte objekt ve vymezené ploše, zobrazte panel Usnadnění přístupu a v poli Zkratka zadejte kombinaci kláves zkratky. Například Ctrl+7.
 2. V panelu Akce zadejte následující kód jazyka ActionScript 2.0:

  Poznámka:

  V tomto příkladu je klávesová zkratka Ctrl + 7.

  function myOnPress() { 
    trace( "hello" ); 
  } 
  function myOnKeyDown() { 
    if (Key.isDown(Key.CONTROL) && Key.getCode() == 55) // 55 is key code for 7 
    { 
      Selection.setFocus(myButton); 
      myButton.onPress(); 
    } 
  } 
  var myListener = new Object(); 
  myListener.onKeyDown = myOnKeyDown; 
  Key.addListener(myListener); 
  myButton.onPress = myOnPress; 
  myButton._accProps.shortcut = "Ctrl+7" 
  Accessibility.updateProperties();

Poznámka:

Příklad přiřazuje klávesovou zkratku Ctrl+7 tlačítku s názvem instance myButton a předává informace o zkratce programům pro čtení z obrazovky. V tomto příkladu funkce myOnPress zobrazí při stisknutí kláves Ctrl+7 v panelu Výstup text „hello“. Další informace najdete v části addListener (metoda IME.addListener) v Referenční příručce jazyka ActionScript 2.0 na adrese http://www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_cz.

Usnadnění přístupu pomocí skriptu jazyka ActionScript

O ActionScriptu a usnadnění přístupu

Přístupné dokumenty můžete vytvořit pomocí kódu jazyka ActionScript®. U vlastností usnadnění přístupu, které platí pro celý dokument, můžete vytvořit nebo upravit globální proměnnou _accProps. Další informace naleznete v části věnované vlastnosti _accProps v Referenční příručce jazyka ActionScript 2.0 na adrese www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_cz.

U vlastností, které se vztahují na specifický objekt, můžete použít syntaxi instancename._accProps. Hodnota _accProps je objekt, který může zahrnovat kteroukoli z následujících vlastností:

Vlastnost

Typ

Ekvivalentní výběr v panelu Usnadnění přístupu

Vztahuje se na

.silent

Booleovská hodnota

Usnadnit přístup k filmu/Změnit objekt na přístupný (inverzní logika)

Celé dokumenty

Tlačítka

Filmové klipy

Dynamický text

Vstupní text

.forceSimple

Booleovská hodnota

Změnit podřízené objekty na přístupné (inverzní logika)

Celé dokumenty

Filmové klipy

.name

řetězec

Název

Celé dokumenty

Tlačítka

Filmové klipy

Vstupní text

.description

řetězec

Popis

Celé dokumenty

Tlačítka

Filmové klipy

Dynamický text

Vstupní text

.shortcut

řetězec

Zkratka

Tlačítka

Filmové klipy

Vstupní text

Poznámka:

U inverzní logiky hodnota true v jazyku ActionScript odpovídá zaškrtávacímu poli, které není vybrané v panelu Usnadnění přístupu, a hodnota false v jazyku ActionScript odpovídá vybranému zaškrtávacímu poli v panelu Usnadnění přístupu.

Samotná změna proměnné _accProps se nijak neprojeví. Metodu Accessibility.updateProperties musíte použít také v případě, že chcete uživatele programu pro čtení z obrazovky informovat o změnách obsahu Animate. Volání metody způsobí, že Flash Player znovu přezkoumá všechny vlastnosti usnadnění přístupu, zaktualizuje popisy vlastností pro program pro čtení z obrazovky a v případě potřeby odešle do programu pro čtení z obrazovky události, které indikují provedení změn.

Při aktualizaci vlastností usnadnění přístupu pro více objektů najednou zahrňte do Accessiblity.updateProperties pouze jediné volání (příliš časté aktualizování může způsobit, že některé programy pro čtení z obrazovky budou příliš upovídané).

Další informace naleznete v části věnované metodě Accessibility.updateProperties v Referenční příručce jazyka ActionScript 2.0 na adrese www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_cz.

Implementace zjišťování programu pro čtení z obrazovky pomocí metody Accessibility.isActive()

Chcete-li vytvořit obsah Animate, který se chová určitým způsobem, pokud je aktivní program pro čtení z obrazovky, použijte metodu jazyka ActionScript Accessibility.isActive(), která vrací hodnotu true, pokud je k dispozici program pro čtení z obrazovky; v opačném případě vrací hodnotu false. Pak můžete navrhnout obsah Animate tak, aby jeho fungování bylo kompatibilní s použitím programu pro čtení z obrazovky (například skrytím podřízených prvků před programem pro čtení z obrazovky). Další informace naleznete v části o metodě Accessibility.isActive v Referenční příručce jazyka ActionScript 2.0 na adrese www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_cz.

Metodu Accessibility.isActive() byste například mohli použít k rozhodnutí, zda máte zahrnout nevyžádanou animaci. Nevyžádaná animace se odehrává bez jakékoli akce programu pro čtení z obrazovky, což může být pro programy pro čtení z obrazovky matoucí.

Metoda Accessibility.isActive() zajišťuje asynchronní komunikaci mezi obsahem Animate a Flash Playerem. Mezi okamžikem volání metody a okamžikem aktivace Flash Playeru se může v reálném čase vyskytnout mírná prodleva, která může vést k vrácení nesprávné hodnoty false. Chcete-li zajistit správné volání této metody, proveďte jeden z následujících kroků:

 • Namísto použití metody Accessibility.isActive() v případě, kdy se obsah Animate přehrává poprvé, ji volejte vždy, když potřebujete učinit rozhodnutí o usnadnění přístupu.

 • Na začátek dokumentu vložte krátkou prodlevu o délce jedné až dvou sekund, která poskytne obsahu Animate dostatečný čas ke kontaktování Flash Playeru.

  Například můžete použít událost onFocus k připojení této metody k tlačítku. Tento přístup obvykle poskytne souboru SWF dostatečný čas k načtení a vy můžete předpokládat, že uživatel programu pro čtení z obrazovky přejde pomocí tabulátoru na první tlačítko nebo objekt na vymezené ploše.

Použití ActionScriptu pro vytvoření pořadí polí pro přístupné objekty

Chcete-li vytvořit pořadí polí pomocí kódu jazyka ActionScript®, přiřaďte k následujícím objektům vlastnost tabIndex:

 • Dynamický text

 • Vstupní text

 • Tlačítka

 • Filmové klipy včetně kompilovaných filmových klipů

 • Snímky časové osy

 • Obrazovky

Zadejte úplné pořadí polí pro všechny přístupné objekty. Pokud vytvoříte pořadí polí pro snímek a neurčíte pořadí polí pro přístupný objekt ve snímku, Flash Player ignoruje všechna vlastní přiřazení pořadí polí. Kromě toho všechny objekty přiřazené do pořadí polí s výjimkou snímků musí mít název instance určený v textovém poli Název instance inspektoru vlastností. Také položky, které nefungují jako zarážky tabulátoru, například text, musejí být zahrnuté v pořadí polí, pokud se mají v tomto pořadí číst.

Protože statický text není možné přiřadit k názvu instance, nelze ho zahrnout do seznamu hodnot vlastnosti tabIndex. To má za následek, že jediná instance statického textu kdekoli v souboru SWF způsobí, že se pořadí čtení vrátí zpět k výchozímu nastavení.

Chcete-li určit pořadí polí, přiřaďte pořadové číslo k vlastnosti tabIndex, jak to ukazuje následující příklad:

_this.myOption1.btn.tabIndex = 1 
_this.myOption2.txt.tabIndex = 2

Další informace najdete v části o vlastnosti tabIndex v částech Button, MovieClip a TextField v Referenční příručce jazyka ActionScript 2.0 na adrese www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_cz.

Chcete-li přiřadit vlastní pořadí polí, můžete použít také metodu tabChildren() nebo tabEnabled(). Další informace najdete v částech o vlastnostech MovieClip.tabChildren, MovieClip.tabEnabled a TextField.tabEnabled v Referenční příručce jazyka ActionScript 2.0 na adrese www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_cz.

Použití přístupných komponent

Základní sada komponent uživatelského rozhraní urychluje vytváření přístupných aplikací. Tyto komponenty automatizují mnohé z nejběžnějších postupů usnadnění přístupu souvisejících s popisováním, usnadněním přístupu z klávesnice a testováním, a pomáhají zajišťovat konzistentní uživatelské prostředí v mnoha obsahově bohatých aplikacích. Animate obsahuje následující sadu přístupných komponent:

 • SimpleButton

 • CheckBox

 • RadioButton

 • Label

 • TextInput

 • TextArea

 • ComboBox

 • ListBox

 • Window

 • Alert

 • DataGrid

U každé přístupné komponenty povolte přístupnou část komponenty pomocí příkazu enableAccessibility(). Tento příkaz během kompilace dokumentu zahrne do komponenty objekt usnadnění přístupu. Protože neexistuje žádný jednoduchý způsob odstranění objektu po jeho přidání do komponenty, jsou tyto volby standardně vypnuté. Proto je důležité, abyste povolili usnadnění přístupu pro každou komponentu. Tento krok proveďte pro každou komponentu pouze jednou; nemusíte povolovat usnadnění přístupu pro každou instanci komponenty u daného dokumentu. Další informace najdete v částech „Komponenta Button“, „Komponenta CheckBox“, „Komponenta ComboBox“, „Komponenta Label“, „Komponenta List“, „Komponenta RadioButton“ a „Komponenta Window“ v dokumentu Referenční příručka jazyka ActionScript 2.0 a jeho komponent na adrese www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_cz.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online