Poznámka:

Tento článek se týká pouze aplikace Flash Professional CS6 a starších verzí. Nejnovější informace o funkci Export videa najdete v tématu Export videa v aplikaci Adobe Media Encoder.

O videu pro přehrávač Adobe Flash Player (FLV)

V aplikaci Animate můžete importovat nebo exportovat video se zakódovaným zvukem. Aplikace Animate může importovat video FLV a exportovat formát FLV nebo QuickTime (MOV). Video se využívá v komunikačních aplikacích, například pro videokonference nebo soubory obsahující zakódovaná data sdílená na obrazovce a exportovaná ze serveru Adobe Media Server.

Při exportu videoklipů z aplikace Animate ve formátu FLV se zvukovým streamem je zvuk komprimován podle nastavení v dialogovém okně Streaming zvuku.

Soubory ve formátu FLV se komprimují pomocí kodeku Sorenson.

Export kopie souboru FLV z knihovny

 1. Na panelu Knihovna klikněte pravým tlačítkem na videoklip FLV.

 2. Z kontextové nabídky vyberte možnost Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti videa klikněte na volbu Exportovat.

 4. Zadejte název exportovaného souboru. Vyberte umístění, kam se má soubor uložit, klikněte na tlačítko Uložit a klikněte na tlačítko OK.

O formátu QuickTime

Aplikace Animate poskytuje dvě metody exportu dokumentů Animate ve formátu QuickTime:

Export QuickTime

Exportuje soubor QuickTime, který lze rozesílat jako streamované video na disku DVD nebo použít v aplikaci pro úpravy videa, jako je Adobe® Premiere Pro®. Export QuickTime je určený pro uživatele, kteří chtějí distribuovat obsah Animate, například animaci, ve formátu videa QuickTime.

Nezapomeňte, že výkon počítače použitého k exportu videa QuickTime může ovlivnit kvalitu videa. Pokud aplikace Animate nedokáže exportovat všechny snímky, některé vypustí, což kvalitu videa zhoršuje. Jestliže k vynechání snímků dojde, zkuste použít rychlejší počítač s větší pamětí nebo zmenšete počet snímků dokumentu Animate za sekundu.

Publikování jako QuickTime

Vytvoří aplikaci se stopou Aplikace ve stejném formátu QuickTime, jaký máte nainstalován v počítači. To vám umožní zkombinovat interaktivní funkce aplikace Animate s multimediálními funkcemi a funkcemi videa QuickTime v jednom filmu QuickTime 4, na který se může podívat kdokoli, kdo má QuickTime 4 nebo novější.

Pokud importujete videoklip (v jakémkoliv formátu) do dokumentu jako vložený soubor, můžete publikovat dokument jako film QuickTime. Pokud importujete videoklip ve formátu QuickTime do dokumentu jako navázaný soubor, můžete dokument publikovat také jako film QuickTime.

Exportuje všechny vrstvy v dokumentu Animate jako jednu stopu Animate, pokud dokument neobsahuje importovaný film QuickTime. Importovaný film QuickTime zůstává v exportované aplikaci ve formátu QuickTime.

Exportovat QuickTime

 1. Vyberte položky Soubor > Exportovat > Exportovat film.

 2. Určete nastavení pro film QuickTime, který se má exportovat. Ve výchozím nastavení export formátu QuickTime vytváří soubor filmu pomocí stejných rozměrů jako má zdrojový dokument Animate a exportuje dokument Animate jako celek. Dialogové okno Export videa QuickTime obsahuje následující volby:

  Rozměry

  Šířka a výška v obrazových bodech pro snímky filmu QuickTime. Můžete určit pouze šířku nebo výšku; druhý rozměr se nastaví automaticky, aby se zachoval poměr stran původního dokumentu. Chcete-li nastavit šířku i výšku nezávisle na sobě, zrušte výběr možnosti Zachovat poměr stran.

  Poznámka:

  Pokud jsou rozměry videa zvlášť velké (například 740 x 480 obrazových bodů), možná bude vhodné změnit kmitočet snímků filmu a zabránit tak vynechávání snímků.

  Poznámka:

  Volba Rozměry, kterou jste nastavili v dialogovém okně Nastavení exportu QuickTime, platí pro šířku a výšku souboru FLA exportovaného jako video. Rozměry, které nastavíte v dialogovém okně Nastavení QuickTime, určují velikost exportovaného filmu QuickTime. Pokud nezměníte velikost v dialogovém okně Nastavení QuickTime, zůstane jako „aktuální“, takže ji nemusíte měnit.

  Ignorovat barvu plochy

  Vytvoří kanál alfa pomocí barvy vymezené plochy. Kanál alfa je zakódovaný jako průhledná stopa a dovolí vám překrýt exportovaným filmem QuickTime jiný obsah, aby se změnila barva pozadí nebo scény.

  Chcete-li vytvořit video QuickTime s kanálem alfa, musíte vybrat typ komprese videa, který podporuje 32bitové kódování s kanálem alfa. Mezi kodeky, které tuto akci podporují, jsou Animation, PNG, Planar RGB, JPEG 2000, TIFF nebo TGA. Také je třeba v nastavení kompresoru/hloubky vybrat více než milion barev. Chcete-li nastavit typ komprese a barevnou hloubku, klikněte v dialogovém okně Nastavení filmu v kategorii Video na tlačítko Nastavení.

  Při dosažení posledního snímku

  Exportuje celý dokument Animate jako soubor filmu.

  Po uplynutí času

  Čas exportu dokumentu Animate v hodinách:minutách:sekundách:milisekundách.

  Nastavení QuickTime

  Otevře dialogové okno nastavení dalších voleb QuickTime. Nastavení dalších voleb vám umožní určit vlastní nastavení QuickTime. Obecně používejte výchozí nastavení QuickTime, protože pro většinu aplikací poskytuje optimální rychlost přehrávání. Chcete-li upravit nastavení QuickTime, najděte si informace o dostupných parametrech videa v dokumentaci dodané s programem Apple QuickTime Pro.

 3. Klikněte na tlačítko Exportovat.

AVI Windows (Windows)

Exportuje dokument jako video Windows, ale vypouští veškerou interaktivitu. To se hodí, chcete-li otevřít animaci Animate v aplikaci pro úpravy videa. Protože AVI je formát založený na bitmapách, mohou dokumenty obsahující dlouhé animace nebo animace s vysokým rozlišením rychle nabývat velkých velikostí.

Dialogové okno Export Windows AVI má následující volby:

Rozměry

Určuje šířku a výšku v obrazových bodech pro snímky filmu AVI. Určete pouze šířku nebo výšku; druhý rozměr se nastaví automaticky, aby se zachoval poměr stran původního dokumentu. Chcete-li nastavit šířku i výšku, zrušte výběr možnosti Zachovat poměr stran.

Formát videa

Vybere barevnou hloubku. Některé aplikace ještě nepodporují obrazový formát Windows se 32 bity na kanál. Pokud tento formát vykazuje potíže, použijte starší formát 24 bitů na kanál.

Komprimovat video

Vyberte standardní volby komprese AVI.

Vyhladit

Aplikuje vyhlazení na exportovaný film AVI. Vyhlazení zvýší kvalitu bitmapového obrazu, ale může vytvořit aureolu z šedých obrazových bodů kolem obrazu umístěného na barevném pozadí. Odznačte, pokud se objeví aureola.

Formát zvuku

Nastavte vzorkovací kmitočet a velikost zvukové stopy a určete, zda se má exportovat jako mono nebo stereo. Čím je menší kmitočet vzorkování a velikost vzorku, tím bude menší exportovaný soubor, ovšem s možným zhoršením kvality zvuku.

Zvuk WAV (Windows)

Exportuje pouze zvukový soubor aktuálního dokumentu do jednoho souboru WAV. Můžete určit zvukový formát nového souboru.

Chcete-li určit vzorkovací frekvenci, přenosovou rychlost a nastavení stereo nebo mono exportovaného zvuku, vyberte Formát zvuku. Chcete-li z exportovaného souboru vyloučit zvuky událostí, vyberte možnost Ignorovat zvuky událostí.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online