Importované soubory PNG aplikace Fireworks

Soubory PNG aplikace Adobe® Fireworks můžete do aplikace Animate importovat jako sloučené obrazy nebo jako upravitelné objekty. Když importujete soubor PNG jako sloučený obraz, celý soubor (včetně případných vektorových kreseb) se rastruje, neboli převede na bitmapový obraz. Když importujete soubor PNG jako upravitelné objekty, vektorové kresby v souboru zůstanou zachovány ve vektorovém formátu. Nastavte, zda se mají jako upravitelné objekty zachovat umístěné bitmapy, text, filtry (kterým se v aplikaci FireWorks říká efekty) a vodítka v souboru PNG, když ho importujete.

Importované filtry a prolnutí ze souborů PNG aplikace Fireworks

Při importování souborů PNG aplikace Fireworks® můžete zachovat mnohé z filtrů a režimů prolnutí aplikovaných na objekty v aplikaci Fireworks a pokračovat v úpravách těchto filtrů a prolnutí v aplikaci Animate.

Aplikace Animate podporuje upravitelné filtry a prolnutí pouze pro objekty importované jako text a filmové klipy. Pokud určitý efekt nebo režim prolnutí není podporovaný, aplikace Animate ho při jeho importu rastruje nebo ignoruje. Chcete-li importovat soubor PNG aplikace Fireworks, který obsahuje filtry nebo prolnutí nepodporované aplikací Animate, soubor během importu rastrujte. Po této operaci soubor nebude možné upravovat.

Efekty aplikace Fireworks podporované v aplikaci Animate

Aplikace Animate importuje následující efekty aplikace Fireworks jako upravitelné filtry:

Efekt aplikace Fireworks

Filtr aplikace Animate

Vržený stín

Vržený stín

Plný stín

Vržený stín

Vnitřní stín

Vržený stín (s automaticky vybranou volbou Vnitřní stín)

Rozostření

Rozostřit (kde rozostření X = rozostření Y = 1)

Rozostřit více

Rozostřit (kde rozostření X = rozostření Y = 1)

Gaussovské rozostření

Rozostření

Nastavení jasu barvy

Přizpůsobit barvu

Nastavení kontrastu barvy

Přizpůsobit barvu

Režimy prolnutí aplikace Fireworks podporované v aplikaci Animate

Aplikace Animate importuje následující režimy prolnutí aplikace Fireworks jako upravitelná prolnutí:

Režim prolnutí aplikace Fireworks

Režim prolnutí aplikace Animate

Normální

Normální

Ztmavit

Ztmavit

Násobit

Násobit

Zesvětlit

Zesvětlit

Závoj

Závoj

Překrýt

Překrýt

Tvrdé světlo

Tvrdé světlo

Aditivní

Přidat

Rozdíl

Rozdíl

Invertovat

Invertovat

Alfa

Alfa

Vymazat

Vymazat

Aplikace Animate ignoruje všechny ostatní režimy prolnutí importované z aplikace Fireworks. Režimy prolnutí, které aplikace Animate nepodporuje: Průměr, Negace, Vyloučit, Měkké světlo, Subtraktivní, Neostré světlo, Zesvětlit barvy a Ztmavit barvy.

Import textu z aplikace Fireworks do aplikace Animate

Při importu textu z aplikace Fireworks do aplikace Flash Professional verze 8 nebo novější se použije výchozí nastavení vyhlazení aktuálního dokumentu.

Pokud soubor PNG importujete jako sloučený obraz, můžete aplikaci Fireworks spustit z aplikace Animate a upravit původní soubor PNG (s vektorovými daty).

Při importu více souborů PNG v dávce se volby importu nastavují jen jednou. Aplikace Animate použije stejné nastavení pro všechny soubory v dávce.

Poznámka:

Chcete-li v aplikaci Animate upravovat bitmapové obrazy, převeďte je na vektorové kresby nebo je rozdělte.

 1. Vyberte příkazy Soubor > Importovat > Importovat na plochu nebo Importovat do knihovny.
 2. Z rozbalovací nabídky Soubory typu (Windows) nebo Zobrazit (Mac OS) zvolte Obraz PNG.
 3. Vyhledejte obraz Fireworks PNG a vyberte ho.
 4. Klikněte na Otevřít.
 5. V části Umístění vyberte jednu z následujících voleb:

  Importovat všechny stránky do nové scény:

  Importuje všechny stránky souboru PNG jako scény v rámci filmového klipu, přičemž všechny jeho snímky a vrstvy zůstanou nedotčené uvnitř symbolu filmového klipu. Vytvoří se nová vrstva, která použije název souboru Fireworks PNG. První snímek (stránka) dokumentu PNG se umístí do klíčového snímku, kterým začíná u posledního klíčového snímku; všechny ostatní snímky (stránky) následují za ním.

  Importovat jednu stránku do aktuální vrstvy:

  Importuje vybranou stránku (označenou v rozbalovací nabídce Název stránky) souboru PNG do aktuálního dokumentu aplikace Animate v jedné nové vrstvě jako filmový klip. Obsah vybrané stránky se naimportuje jako filmový klip, přičemž všechna původní struktura vrstev a snímků zůstane nedotčená. Pokud pohyblivý klip stránky obsahuje snímky, je z každého snímku pohyblivý klip.

  Název stránky

  Určuje stránku aplikace Fireworks, kterou chcete importovat do aktuální scény.

 6. V části Struktura souboru vyberte jednu z následujících voleb:

  Importovat jako filmový klip a zachovat vrstvy

  Importuje soubor PNG jako filmový klip, přičemž všechny jeho snímky a vrstvy zůstanou uvnitř symbolu filmového klipu nedotčené.

  Importovat stránky jako nové vrstvy

  Importuje soubor PNG do aktuálního dokumentu aplikace Animate v jedné nové vrstvě umístěné nad všechny ostatní vrstvy. Vrstvy Fireworks se sloučí do jediné vrstvy. Snímky Fireworks jsou obsaženy v nové vrstvě.

 7. Z nabídky Objekty vyberte jednu z následujících voleb:

  Rastrovat, pokud je to nutné k zachování vzhledu

  Zachová v aplikaci Animate výplně, tahy a efekty z aplikace Fireworks.

  Zachovat všechny cesty upravitelné

  Ponechá všechny objekty jako upravitelné vektorové cesty. Některé výplně, tahy a efekty z Fireworks se při importu ztratí.

 8. Z nabídky Text vyberte jednu z následujících voleb:.

  Rastrovat, pokud je to nutné k zachování vzhledu

  Zachová v aplikaci Animate textové výplně, tahy a efekty importované z aplikace Fireworks.

  Zachovat všechny cesty upravitelné

  Ponechá veškerý text upravitelný. Některé výplně, tahy a efekty z Fireworks se při importu ztratí.

 9. Chcete-li soubor PNG sloučit do jediného bitmapového obrazu, vyberte Importovat jako jednu sloučenou bitmapu. Když je tato volba vybraná, všechny ostatní volby jsou ztlumené.
 10. Klikněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online