Poznámka: (pouze aplikace Animate CC) Funkce startovacích bodů videa je ve verzi Animate CC zastaralá, a není proto dostupná

Chcete-li povolit spouštění událostí ve videu v konkrétních časech, použijte startovací body videa. Aplikace Flash obsahuje dva typy startovacích bodů, které je možné použít:

 

  • Zakódované startovací body. Tyto startovací body se přidávají při kódování videa pomocí aplikace Adobe Media Encoder. Další informace o přidávání startovacích bodů v aplikaci Adobe Media Encoder naleznete v článku Používání aplikace Adobe Media Encoder. Zakódované startovací body jsou kromě aplikace Animate přístupné i pro další aplikace.

  • Startovací body ActionScriptu. K přidání startovacích bodů do videa v aplikaci Animate slouží Inspektor vlastností. Startovací body ActionScriptu jsou přístupné pouze z aplikací Animate a Flash Player. Další informace o startovacích bodech ActionScriptu naleznete na webu Vysvětlení startovacích bodů v příručce pro vývojáře v jazyce ActionScript 3.0.

Pokud na ploše vyberete instanci komponenty FLVPlayback, zobrazí se seznam startovacích bodů videa v Inspektoru vlastností. Rovněž lze zobrazit náhled celého videa na ploše a pomocí Inspektoru vlastností přidat startovací body jazyka ActionScript během zobrazení náhledu videa, včetně videí obsluhovaných serverem Adobe Media Server.

Postup při práci se startovacími body v Inspektoru vlastností:

  1. Importujte video. Video lze importovat v rámci postupného stahování nebo můžete na plochu umístit komponentu FLVPlayback a určit zdrojové video. Zdrojové video lze určit v Inspektoru vlastností.

  2. V Inspektoru vlastností rozbalte příslušnou část kliknutím na možnost Startovací body (pokud ještě není otevřena).

  3. Kliknutím na tlačítko přidat (+) přidáte startovací bod jazyka ActionScript, kliknutím na tlačítko odstranit (-) stávající startovací bod odstraníte. Čas určíte přetažením myší doprava nebo doleva, čímž zvyšujete a snižujete hodnotu časového kódu, nebo můžete zadat konkrétní hodnotu.

  4. Chcete-li ke startovacímu bodu přidat parametr, vyberte startovací bod jazyka ActionScript a v dolní části oddílu Parametry klikněte na tlačítko přidat (+).

  5. Startovací body jazyka ActionScript i všechny parametry lze přejmenovat. Klikněte na název pole a název upravte.

Seznamy startovacích bodů lze importovat a exportovat z Inspektoru vlastností. Aby se předcházelo konfliktům se startovacími body, které již byly do videa vloženy při kódování, lze importovat pouze startovací body jazyka ActionScript.

Tlačítka pro import a export startovacích bodů v horní části oddílu Startovací body umožňují importovat nebo exportovat seznamy startovacích bodů ve formátu XML. Při exportu seznam zahrnuje všechny navigační startovací body a startovací body událostí vložených do videa, spolu se všemi přidanými startovacími body jazyka ActionScript. Při importu se zobrazí dialogové okno s počtem importovaných startovacích bodů jazyka ActionScript.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online