Zobrazení úvodní obrazovky při každém spuštění

Problém

Při každém spuštění aplikace Dreamweaver se zobrazí úvodní obrazovka, i když jste vybrali možnost „Příště nezobrazovat“.

Řešení

K tomto problému dochází také v případě, že jste tuto možnost nezakázali v dialogu Předvolby. Ujistěte se, že zakážete úvodní obrazovku v dialogovém okně Předvolby.

  1. Vyberte možnost Dreamweaver > Předvolby (systém Mac OS) nebo Úpravy > Předvolby (systém Windows).

  2. V části Obecné zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit úvodní obrazovku.  

  3. Na levém panelu vyberte možnost Synchronizovat nastavení.

  4. Klikněte na možnost Synchronizovat nastavení.

    Poznámka:

    Pokud se po otevření aplikace Dreamweaver po provedení těchto změn zobrazí dialog Synchronizovat nastavení, v dialogovém okně klikněte na možnost Místní synchronizace.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?