Příručka uživatele Zrušit

Zobrazení náhledu webových stránek aplikace Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Připojte své zařízení k aplikaci Dreamweaver pro stolní počítače a získejte možnost kontrolovat, testovat, ladit nebo zobrazit webové stránky na různých zařízeních.

S účinností od 16. listopadu 2021 byla ve všech verzích aplikace Dreamweaver ukončena funkce náhledu stránek ve více zařízeních. Doporučujeme prozkoumat funkci Náhled v reálném čase, která umožňuje náhled stránek ve více prohlížečích.

Aplikace Dreamweaver nově umožňuje testování webových stránek připravených k publikaci současně na více zařízeních. Podle potřeby můžete sledovat, jak se webové stránky projevují v různých velikostech a testovat jejich interaktivní funkce. To vše bez nutnosti instalovat jakékoli mobilní aplikace nebo muset fyzicky připojit zařízení ke stolnímu počítači! Stačí v zařízení sejmout automaticky vygenerovaný QR kód, skrze který můžete v tomto zařízení otevřít náhled vašich webových stránek.

Funkce Živá kontrola se po spuštění ve stolním počítači zkopíruje do každého připojeného zařízení a umožní vám kontrolovat různé elementy a měnit návrh podle vašich potřeb.

Předpoklady

Ujistěte se, že je v zařízení nainstalována čtečka QR kódů.

Ujistěte se, že jsou váš stolní počítač i mobilní zařízení připojeny k internetu a nachází se ve stejné síti.

Mějte připraveny přihlašovací údaje pro vaše Adobe ID. K přihlášení do zařízení během zobrazení náhledu potřebujete identifikátor Adobe ID, který používáte pro aplikaci Dreamweaver ve svém stolním počítači.

Pokud jste podnikový zákazník, ujistěte se, že máte požadovaná oprávnění pro přístup ke službě Náhled zařízení.

V zařízení zkontrolujte, že jsou v nastavení prohlížeče povoleny jazyk JavaScript a soubory cookie.

Podporovaná zařízení

Všechna zařízení se systémem Android a iOS

Náhled webových stránek v zařízení

 1. Ve stolním počítači spusťte aplikaci Dreamweaver a otevřete webovou stránku, pro kterou chcete zobrazit náhled v zařízení.

 2. Klikněte na ikonu Náhled v reálném čase na panelu nástrojů dokumentu.

  Náhled v reálném čase na zařízení
  Náhled v reálném čase na zařízení

  Zobrazí se místní nabídka Náhled v zařízení s QR kódem a krátkou adresou URL.

   

 3. V mobilním zařízení, ve kterém chcete zobrazit náhled webového dokumentu, naskenujte kód QR. Pokud budete chtít připojit více zařízení, naskenujte kód QR v každém z nich.

 4. Na zařízení se zobrazí přihlašovací obrazovka. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů Adobe ID. Použijte stejný identifikátor Adobe ID, který používáte pro aplikaci Dreamweaver / Creative Cloud.

  Přihlašovací obrazovka v zařízení

 5. Po úspěšném přihlášení se v místní nabídce Náhled zařízení zobrazí názvy připojených zařízení. Zároveň se zobrazí náhled vaší webové stránky na připojených zařízeních.

  Místní nabídka Náhled v zařízení se seznamem připojených zařízení

Poznámka:

Pokud budete chtít namapovat názvy zařízení v místní nabídce se skutečným zařízením, umístěte kurzor myši na název zařízení. Na příslušném zařízení se objeví obrazovka pro zpětnou vazbu.

Kontrola webových stránek v zařízení

Pokud budete chtít provést kontrolu webové stránky na všech připojených zařízeních, klikněte na panelu nástrojů Dreamweaver na ikonu Inspekce.

Možnost Inspekce na panelu nástrojů
Možnost Inspekce na panelu nástrojů

Ke kontrole webové stránky na konkrétním zařízení klikněte na ikonu Inspekce, která odpovídá názvu zařízení v místní nabídce Náhled zařízení. Velikost displeje v zařízení Dreamweaver se nastaví tak, aby odpovídala velikosti displeje na příslušném zařízení. Současně se také spustí kontrola v daném zařízení a v aplikaci Dreamweaver.

Opětovným kliknutím na ikonu Inspekce v aplikaci Dreamweaver režim kontroly ukončíte.

Všechny úpravy provedené ze stolního počítače na vašem webu se po potvrzení okamžitě projeví i v zařízení.

Řešení problémů s funkcí Náhled zařízení

Pokud narazíte na problémy během připojování zařízení nebo prohlížení náhledu webových stránek v zařízení, vyhledejte informace v článku Náhled zařízení – řešení problémů.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?