Flash Professional CC | Poznámky k verzi

Vítá vás aplikace Adobe® Flash Professional CC. Tato stránka obsahuje nejnovější informace o produktu a aktualizace, které nejsou uvedeny v dokumentaci k aplikaci Flash Professional.

Je k dispozici aktualizace aplikace Flash Professional CC

Další informace získáte v poznámkách k verzi aplikace Flash Professional CC 2014.

Flash Professional CC | Prosinec 2013

Aktualizace aplikace Flash Professional CC z prosince 2013 obsahuje opravy závažných chyb. Společnost Adobe doporučuje, abyste si tuto aktualizaci nainstalovali.

Flash Professional CC | Listopad 2013

Nejnovější verze aplikace Flash Professional je významná aktualizace, která umožňuje nativní vytváření a publikování obsahu HTML5 Canvas. Existující obsah CreateJS je možné pomocí skriptu JSFL převádět na HTML5 Canvas. Tato aktualizace obsahuje i opravy některých závažných chyb.

Další informace naleznete v článku Co je nového v aplikaci Flash Professional CC.

Seznam opravených chyb

Aktualizace aplikace Flash Professional CC z listopadu 2013 obsahuje důležité opravy chyb. Následující seznam obsahuje závažné chyby opravené v této aktualizaci:

 • [Odkaz 3583725]: (Pouze Mac OS 10.9) Přehrávání zvuku na časové ose (nikoli v souboru SWF) způsobuje bzučení, které trvá do ukončení aplikace Flash CC.
 • [Odkaz 3548347]: Flash CC havaruje při zavírání souboru .fla, který obsahuje prázdnou skupinu.
 • [Odkaz 3590905]: (Pouze Mac OS 10.6) Flash CC havaruje při exportu souboru .gif
 • [Odkaz 3595461]: Flash CC havaruje při spouštění, když je předvolba editoru kódu ActionScript nastavena na písma, jako je _typewriter, _sans, _serif.

Společnost Adobe doporučuje, abyste tuto aktualizaci nainstalovali.

Známé problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a informace o známých problémech pro všechny aplikace služby Creative Cloud.

 • [Odkaz 3637900]: Při spuštění příkazu Převést AS3 na dokument HTML5 Canvas se do nového dokumentu HTML5 Canvas nezkopíruje nepoužitá položka zvuku v knihovně.

Flash Professional CC – aktualizace 1 (13.0.1)

Aktualizace Flash Professional CC 13.0.1 zahrnuje důležité opravy chyb. Následující seznam obsahuje všechny chyby opravené v této aktualizaci:

 • [Odkaz 3590263]: Při spouštění aplikace Flash CC se nenačte úvodní obrazovka. Aplikace Flash CC také selhává při vytváření dokumentu, pokud je pro prohlížeč Mozilla Firefox povolen doplněk FlashFirebug. V důsledku toho se nenačte okno Testovat film.
 • [Odkaz 3597140]: Skripty snímků přidané, upravené a uložené do filmového klipu se po zavření opětovně otevřeného dokumentu ztratí.
 • [Odkaz 3606259]: Aplikace Flash vyrovná první křivku nakreslenou pomocí tabletu Wacom.
 • [Odkaz 3603351]: Při otevírání uloženého souboru, jehož nastavení publikování obsahuje duplicitní položky profilů, se zobrazí zpráva „Není možné načíst scénu do paměti“.
 • [Odkaz 3588521]: Aplikace Flash CC občas při ukončování přestane reagovat. Důrazně doporučujeme, abyste si stáhli a nainstalovali tuto opravu od společnosti Microsoft.
 • [Odkaz 3594685, 3592211 a 3598994]: Chyby paměti při práci s časovou osou a přehledy pohyblivých symbolů.
 • [Odkaz 3585379]: Aplikace Flash CC zamrzá při zvětšení velkého plátna, když jsou pro objekty na ploše použity filtry.
 • [Odkaz 3549614]: Aplikace Flash CC havaruje při nastavování určitých písem v předvolbách editoru kódu.
 • [Odkaz 3427773]: Aplikace Flash CC havaruje při exportu obrazů a souborů SWF v systému Mac 10.6.

Společnost Adobe doporučuje, abyste tuto aktualizaci nainstalovali.

Požadavky na systém

Nejnovější informace o požadavcích na systém naleznete na stránce http://www.adobe.com/go/flash_systemreqs_cz.

Kromě požadavků na systém pro aplikaci Adobe Flash Professional CC dále platí, že aplikace vytvořené pomocí nástroje AIR for iOS lze spustit pouze v zařízeních, která podporují operační systém iOS verze 4.2 a vyšší, v zařízeních iPod Touch třetí a čtvrté generace a v zařízeních iPhone 3GS, 4, 4S a 5 a iPad 2 a 3.

Aplikace pro platformy Android, které jsou vytvořené a publikované z aplikace Flash Professional CC, lze spustit v zařízeních se systémem Google Android™ 2.3 a vyšší verzí. Seznam nejnovějších certifikovaných zařízení naleznete na stránce www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/

Poznámka: Operační systém MAC OSX 10.6 není v aplikaci Flash Professional CC podporován.

Pokyny pro instalaci

Podrobné pokyny k instalaci naleznete na stránce instalace 
http://helpx.adobe.com/cz/creative-cloud/help/install-apps.html

Zkušební verze softwaru

Zkušební verze softwaru Creative Cloud si můžete vyzkoušet a koupit. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Používání plné verze vyžaduje, abyste byli připojeni k internetu a přihlášeni pomocí Adobe ID.

Licenční smlouva

Aktivace a používání tohoto produktu vyžaduje připojení k internetu, Adobe ID a souhlas s licenčním ujednáním. Tento produkt může být integrován nebo povolovat přístup k určitým hostovaným online službám společnosti Adobe či jiných společností. Služby Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let a vyžadují souhlas s dalšími podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe (viz http://www.adobe.com/cz/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích a všech jazycích a mohou být změněny nebo může být ukončeno jejich poskytování bez předchozího upozornění. Mohou se na ně vztahovat další poplatky nebo poplatky za členství.

Nové funkce

Úplný seznam nových funkcí aplikace Flash Pro CC najdete na této stránce.

Sada nástrojů pro rozhraní CreateJS

Sada nástrojů aplikace Adobe Flash Professional pro rozhraní CreateJS 1.2 je nyní plně integrována do aplikace Flash Professional CC, která návrhářům a animátorům umožňuje vytvářet datové zdroje pro projekty HTML5 s využitím knihoven jazyka JavaScript pro otevřené rozhraní CreateJS. Podporuje většinu hlavních animačních a ilustračních funkcí aplikace Flash Professional, včetně vektorů, rastrových obrázků, doplnění, zvuků, tlačítek a skriptování pomocí časové osy v jazyce JavaScript. Jedním kliknutím exportuje sada nástrojů pro rozhraní CreateJS obsah k zobrazení a do knihovny jako kód JavaScript, jehož náhled si lze zobrazit v prohlížeči. Takový postup umožňuje okamžitě začít vytvářet výrazově bohatý obsah ve formátu HTML5.

Nejnovější aktualizace sady nástrojů obsahuje několik důležitých oprav souvisejících s chybami JSX. Další informace naleznete v tomto článku.

Online zdroje

Hlášení chyb a požadavky na funkce

Chcete-li odeslat požadavek na funkci nebo nahlásit chybu aplikace Flash Professional, vyplňte následující formulář, který odešle e-mail našemu týmu: http://www.adobe.com/go/wish_cz.

Flash Professional CC a služba Google Play

Aplikace Flash Professional CC podporuje publikování aplikací AIR pro systém Android, což vývojářům umožňuje poskytovat aplikace službě Google Play.  Chtějí-li vývojáři publikovat své aplikace, musejí si založit účet pro službu Google Play.  Chcete-li získat další informace nebo si založit účet, navštivte stránky http://market.android.com/publish.

Požadavky na odeslání do internetového obchodu Apple App Store

Aplikace vytvořené pomocí nástroje AIR for iOS mohou vývojáři dodávat do internetového obchodu Apple App Store. Je nutné, aby se vývojář stal členem programu pro vývojáře, kteří vytvářejí aplikace pro systém iOS, a dodržoval pravidla tohoto programu.

K testování a nasazení aplikací pro zařízení se systémem iOS je nutné mít certifikát vývojáře vydaný společností Apple. Společnost Apple zveřejňuje informace o programech pro vývojáře na adrese http://developer.apple.com/ios/.

Nejnovější informace o verzích prostředí Adobe AIR naleznete na stránce http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_cz.

Extension Manager CC

Nástroj Adobe Extension Manager CC umožňuje stahování a instalaci užitečných rozšíření pro aplikaci Flash Professional CC. Chcete-li nástroj Extension Manager CC nainstalovat, přejděte do nabídky Nápověda > Správa rozšíření. Tím se nástroj Extension Manager CC automaticky nainstaluje.

Další informace o nástroji Extension Manager najdete na této stránce.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?