Příručka uživatele Zrušit

Zpracování souborů obrazů camera raw

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

O souborech obrazů v modulu Camera Raw

Při digitálním fotografování je obraz zachycen obrazovým snímačem fotoaparátu do souboru obrazu. Soubor obrazu je obvykle zpracován a komprimován a následně uložen na paměťovou kartu fotoaparátu. Fotoaparáty ale také dokážou uložit obrázek bez zpracování nebo komprimování - do souboru RAW. Soubory v modulu Camera Raw si lze představit jako negativy fotografií. Soubor raw můžete v aplikaci Photoshop Elements otevřít, zpracovat a uložit a nemusíte se tak spoléhat na zpracování souboru ve fotoaparátu. Když pracujete se soubory v modulu Camera Raw, můžete nastavit správné vyvážení bílé, tonální rozsah, sytost barvy a ostrost.

Chcete-li použít soubory raw, nastavte fotoaparát tak, aby soubory ukládal do souborů ve formátu raw tohoto fotoaparátu. Když tyto soubory stáhnete z fotoaparátu, mají přípony typu NEF, CR2, CRW a další formáty raw. Aplikace Photoshop Elements dokáže otevřít pouze soubory raw z podporovaných fotoaparátů.

Aplikace Photoshop Elements neukládá provedené změny do originálního souboru raw (nedestruktivní upravování). Po zpracování souboru obrazu raw pomocí funkcí v dialogu Camera Raw, můžete tento zpracovaný soubor obrazu otevřít v aplikaci Photoshop Elements. Potom můžete soubor upravit a uložit ve formátu podporovaném aplikací Photoshop Elements. Původní soubor raw zůstane nezměněný.

Verze zpracování

Verze zpracování je metoda dešifrování formátu souboru raw. Výchozí použitá verze je Verze zpracování 2012. Tato metoda dešifrování formátu souboru raw nabízí různé způsoby práce s nejnovějšími a vylepšenými funkcemi formátu souboru raw. Aplikace Photoshop Elements 13 obsahuje tři verze zpracování (jednu aktuální a dvě starší). Kompletní seznam verzí:

 • Verze zpracování 2012 (výchozí, používaná od verze aplikace Adobe Photoshop Elements 11)
 • Verze zpracování 2010 (používaná v aplikaci Adobe Photoshop Elements 10)
 • Verze zpracování 2003 (používaná v aplikaci Adobe Photoshop Elements 9 nebo starší)

Jaká verze zpracování je aplikována na můj obraz ve formátu raw?

Když otevřete soubor ve formátu raw, který nebyl otevřen v některé z předchozích verzí aplikace Photoshop Elements, použije se výchozí Verze zpracování 2012. Pokud ale otevřete soubor raw, který byl otevřen v předchozí verzi aplikace Photoshop Elements, použije se starší verze zpracování.

Chcete-li zkontrolovat verzi procesu použitou u svého snímku RAW, v dialogovém okně Camera Raw 9.1 klikněte na kartu Kalibrace fotoaparátu. Aktuální používaná verze zpracování je uvedena v poli Zpracování.

Poznámka: Pokud nepoužíváte verzi zpracování 2012, zobrazí se pod obrazem ve formátu raw ikona označující, že používáte starší verzi.

Mohu přepínat mezi verzemi zpracování?

Ano. V dialogu Camera Raw 9.1 klikněte na kartu Kalibrace fotoaparátu a z rozevíracího seznamu Zpracování vyberte verzi zpracování, kterou chcete používat.

Která verze je pro vás nejlepší?

Verze zpracování 2012 vám umožňuje pracovat s nejnovějšími vylepšeními ve formátu raw. Pokud ale máte mnoho obrazů raw, které byly otevřeny v předchozích verzích aplikace Photoshop Elements (a používají tedy starší verze zpracování), můžete použít starší verzi procesu i na novější obrazy ve formátu raw. Zachová se tak konzistence ve zpracování starších i aktuálních snímků a můžete také použít svůj starší pracovní postup.

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými verzemi zpracování?

 • Karta Základní. Ve verzi zpracování 2012 jsou posuvníky Obnovení, Vyplnit světla a Jas nahrazeny posuvníky Světla, Stíny a Bílé.
 • Karta Podrobnosti:
  • Ve verzi zpracování 2012 je novinkou posuvník Barevné detaily. Tento posuvník je neaktivní, dokud nepohnete s posuvníkem Barva.
  • Ve verzi zpracování 2012 byly přidány funkce Světelné detaily a Světelný kontrast. Tyto posuvníky zůstanou neaktivní, dokud nepohnete s posuvníkem Světlo.

Poznámka: Při přechodu do starší verze zpracování dojde k deaktivování novějších posuvníků kompatibilních s nejnovějšími verzemi zpracování.

Dialogové okno Camera Raw

A. Volby zobrazení B. Abyste získali přístup k různým ovládacím prvkům, klepněte na štítek Základní nebo Podrobnosti C. Hodnoty RGB D. Histogram E. Nastavení obrazu F. Nabídka Více G. Nástroje H. Úrovně zvětšení zobrazení I. Volby bitové hloubky 

Otevírání a zpracovávání souborů v modulu Camera Raw

 1. Na pracovní ploše úprav klepněte na položku Soubor > Otevřít.
 2. Procházejte a vyberte jeden nebo více souborů v modulu Camera Raw a klikněte na Otevřít.

  Histogram v dialogovém okně Camera Raw zobrazuje tónový rozsah obrazu při aktuálním nastavení. Histogram se při úpravách nastavení automaticky aktualizuje.

 3. (Volitelné) Upravte zobrazení obrazu pomocí ovládacích prvků jako je nástroj lupa a pomocí voleb typu Stíny a Světla, které v oblasti náhledu zobrazí oříznutí. (Viz Ovládací prvky formátu camera raw.)

  Poznámka:

  Výběrem volby Náhled zobrazíte náhled obrazu s prováděnými změnami nastavení. Pokud odznačíte volbu Náhled, bude obraz v modulu Camera Raw zobrazený v původním nastavení z aktuální záložky a v kombinaci s nastaveními ze skrytých záložek.

 4. Chcete-li obraz otočit o 90° proti směru nebo o 90° po směru hodinových ručiček, klepněte na tlačítka Otočení obrazu .
 5. Chcete-li aplikovat nastavení, která byla používaná v předchozím obrazu fotoaparátu v modulu Camera Raw nebo pokud chcete použít výchozí nastavení svého fotoaparátu, zvolte z nabídky Nastavení příslušnou volbu (nabídka Nastavení > Předcházející převod). Použití stejných voleb se například hodí tehdy, pokud chcete rychle zpracovat obrazy se stejnými světelnými podmínkami. (Viz Vlastní nastavení fotoaparátu.)

 6. (Volitelné) Chcete-li vyvážit bílou, nastavte příslušné volby. (Viz Ovládací prvky vyvážení bílé pro formát raw fotoaparátu.)
  Poznámka:

  Při úpravách lze v dialogovém okně Camera Raw sledovat RGB hodnoty obrazových bodů ve vašem obrazu. Umístěte nástroj lupa, nástroj ručička, nástroj vyvážení bílé nebo nástroj oříznutí nad náhled obrazu, abyste zobrazili hodnoty RGB přímo pod ukazatelem.

 7. S použitím jezdců Expozice, Jas, Kontrast a Sytost proveďte tonální úpravy. (Viz Nastavení tónů a obrazu v souborech raw fotoaparátu.)

  Chcete-li zrušit ruční úpravy a provést úpravy automaticky, vyberte volbu Automaticky. Chcete-li obnovit původní nastavení všech voleb, stiskněte klávesu Alt a klepněte na položku Obnovit.

 8. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li v aplikaci Photoshop Elements otevřít kopii souboru obrazu v modulu Camera Raw (s aplikovaným nastavením formátu raw fotoaparátu), klikněte na volbu Otevřít obraz. Obraz můžete upravit a uložit ve formátu, který aplikace Photoshop Elements podporuje. Původní soubor v modulu Camera Raw zůstane nezměněný.
  • Chcete-li zrušit úpravy a zavřít dialogové okno, klepněte na Zrušit.
  Poznámka:

  Formát Digital Negative (DNG) je formát, navrhovaný společností Adobe na standardní formát souborů v modulu Camera Raw. Soubory DNG jsou užitečné tehdy, pokud potřebujete soubory v modulu Camera Raw archivovat. Obsahují totiž čistá data senzorů fotoaparátu a data, která určují, jak by měl obraz vypadat. Nastavení obrazů v modulu Camera Raw je možné (namísto pomocných XMP souborů nebo databáze modulu Camera Raw) uložit do souborů DNG.

Nastavení ostrosti v souborech v modulu Camera Raw

Jezdec Ostrost nastaví ostrost obrazu a poskytne požadované vymezení hran. Úprava ostrosti je variací filtru Doostřit aplikace Adobe Photoshop. Tato úprava na základě zadaného prahu vyhledává obrazové body, které se liší od okolních bodů, a zvyšuje kontrast obrazových bodů o zadanou hodnotu. Když otevřete soubor camera raw, vypočítá zásuvný modul Camera Raw na základě modelu fotoaparátu, ISO a kompenzace expozice práh, který použije. Můžete zvolit, zda bude ostrost aplikovaná na všechny obrazy nebo na náhledy.

 1. Nastavte zvětšení náhledového obrazu alespoň na 100%.
 2. Klepněte na záložku Detaily.
 3. Zostření zvýšíte přesunutím jezdce Ostrost doprava a přesunutím doleva ho snížíte. Hodnota nula zostření vypne. Obecně se doporučuje nastavit jezdec Ostrost na nižší hodnotu. Dosáhnete tím čistějších obrazů.
  Poznámka:

  Pokud neplánujete v aplikaci Photoshop Elements rozsáhlé úpravy obrazu, použijte jezdec Ostrost pro soubory v modulu Camera Raw. Pokud v aplikaci Photoshop Elements rozsáhlé úpravy obrazu plánujete, zostření souborů v modulu Camera Raw vypněte. Potom použijte v aplikaci Photoshop Elements zostřovací filtry jako poslední krok po dokončení veškerých dalších úprav a změn velikosti.

Potlačení šumu v souborech v modulu Camera Raw

Součástí záložky Podrobnosti dialogového okna Camera Raw jsou ovládací prvky, které slouží k potlačení šumu obrazů, neboli nepotřebných viditelných artefaktů, které snižují kvalitu obrazu. Šum obrazu se skládá z jasového šumu (stupňů šedi), který způsobuje, že obraz vypadá zrnitě, a z chromatického šumu, který lze v obrazu vidět jako barevné artefakty. Fotografie, které byly pořízené při vysoké citlivosti ISO nebo pomocí jednodušších digitálních fotoaparátů, mohou obsahovat nápadný šum.

Přesunutí jezdce Vyhlazení světlosti doprava sníží šum stupňů šedi, přesunutí jezdce Redukce barevného šumu doprava sníží chromatický šum.

Při úpravách Vyhlazení světlosti a Redukce barevného šumu můžete zobrazením náhledu obrazu na 100% získat lepší zobrazení.

Přesunutí jezdce Vyhlazení světlosti doprava sníží šum stupňů šedi.

Ukládání změn do obrazů camera raw

Změny provedené v souboru v modulu Camera Raw je možné uložit. Pomocí dialogového okna Camera Raw lze obraz v modulu Camera Raw s provedenými změnami uložit do souboru DNG. Uložením souboru nedojde k jeho automatickému otevření v aplikaci Photoshop Elements. (Chcete-li soubor v modulu Camera Raw otevřít, použijte příkaz Otevřít, jako u jakéhokoliv jiného souboru. Pak můžete soubor upravit a uložit jako jakýkoliv jiný obraz.)

 1. V dialogovém okně Camera Raw aplikujte nastavení pro jeden nebo více obrazů v modulu Camera Raw.
 2. Klepněte na tlačítko Uložit obraz.
 3. Určete v dialogovém okně Volby uložení umístění, do kterého chcete soubor uložit, a způsob pojmenování souboru (v případě, že ukládáte více než jeden soubor v modulu Camera Raw).

  Další volby:

  • Vložit data pro rychlé načtení: Vloží do souboru DNG mnohem menší kopii obrazu ve formátu raw, aby docházelo k rychlejšímu načtení náhledu tohoto obrazu.
  • Použít ztrátovou kompresi: Sníží velikost souboru DNG, což způsobí ztrátu kvality. Doporučuje se pouze pro obrazy ve formátu raw, které budou uloženy do archívu a nikdy nebudou použity pro tisk nebo produkci (jiné použití).
 4. Klepněte na Uložit.

Otevření obrazu camera raw na pracovní ploše úprav

Jakmile zpracujete obraz camera raw v dialogovém okně Camera Raw, můžete ho otevřít a upravit na pracovní ploše úprav.

 1. V dialogovém okně Camera Raw aplikujte nastavení pro jeden nebo více obrazů camera raw.
 2. Klepněte na tlačítko Otevřít obraz. Dialogové okno Camera Raw se zavře a fotografie se otevře na pracovní ploše úprav.

Nastavení a ovládací prvky

Ovládací prvky formátu camera raw

Nástroj lupa

Po klepnutí uvnitř náhledového obrazu nastaví hodnotu zvětšení náhledu na následující přednastavenou hodnotu zvětšení. Chcete-li zobrazení zmenšit, klepněte se stisknutou klávesou Alt. Chcete-li zvětšit vybranou oblast, přetáhněte do náhledu obrazu nástroj lupa. Poklepáním na nástroj lupa se vrátíte zpět na 100% zvětšení.

Nástroj ručička

Pokud je náhledový obraz nastavený na větší zvětšení než 100%, posunuje obraz v okně náhledu. Podržením mezerníku získáte k nástroji ručička přístup tehdy, pokud používáte jiný nástroj. Poklepáním na nástroj ručička přizpůsobíte náhledový obraz oknu.

Nástroj vyvážení bílé

Nastaví oblast, na kterou jste klepnuli, na neutrální šedý tón a tím odstraní barevné nádechy a upraví barvu celého obrazu. Hodnoty teploty a odstínu se mění, aby odrážely úpravy barev.

Nástroj oříznutí

Odstraní část obrazu. Přetáhnutím nástroje uvnitř náhledového obrazu vyberte část, kterou chcete ponechat, a potom stiskněte klávesu Enter.

Nástroj narovnání

Nástroj narovnání slouží k opětovnému zarovnání obrazu svisle nebo vodorovně. Tento nástroj také mění velikost plátna nebo plátno ořízne tak, aby zajistil odstranění zkosení obrazu.

Odstranění červených očí

U fotografií s bleskem odstraní červené oči u lidí a zelené nebo bílé oči u domácích mazlíčků.

Otevřete dialogové okno Předvolby

Otevírá dialogové okno Předvolby Camera Raw.

Tlačítka otočení

Otočí obraz po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Vlastní nastavení fotoaparátu

Aplikace Photoshop Elements při otevření souboru v modulu Camera Raw načtením informací v souboru zjistí, pomocí kterého modelu fotoaparátu byl vytvořený, a potom na obraz aplikuje příslušná nastavení fotoaparátu. Pokud provádíte pořád stejná nastavení, můžete výchozí nastavení svého fotoaparátu změnit. Můžete také nastavení změnit pro jednotlivé modely fotoaparátů, které vlastníte, ale ne pro více fotoaparátů jednoho modelu.

 1. Chcete-li pro fotoaparát, který obraz vytvořil, aktuální nastavení uložit jako výchozí, klepněte na trojúhelník u nabídky Nastavení a vyberte Uložit nové výchozí nastavení Camera Raw.

 2. Přejděte na pracovní plochu úprav, otevřete soubor v modulu Camera Raw a upravte obraz.

 3. Chcete-li použít pro svůj fotoaparát výchozí nastavení aplikace Photoshop Elements, klepněte na trojúhelník u nabídky Nastavení a zvolte Obnovit výchozí nastavení Camera Raw.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online