Příručka uživatele Zrušit

Instalační příručka Adobe Sign pro HR (ServiceNow)

 1. Integrace služby Acrobat Sign
 2. Co je nového
 3. Verze a životní cyklus produktu
 4. Služba Adobe Sign pro Salesforce
  1. Instalační příručka
  2. Uživatelská příručka
  3. Příručka pro vývojáře
  4. Příručka pro pokročilé přizpůsobení
  5. Příručka mapování polí a šablon
  6. Příručka pro vytváření procesů
  7. Příručka Document Builder
  8. Příručka pro upgrade
  9. Poznámky k vydání
  10. Průvodce řešením potíží
  11. Další články
 5. Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
   1. Instalační příručka
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
   1. Uživatelská příručka
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
   1. Uživatelská příručka
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
   1. Uživatelská příručka
   2. Poznámky k vydání
   3. Schválení v Microsoft Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
   1. Uživatelská příručka
   2. Poznámky k vydání
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
   1. Uživatelská příručka
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
   1. Přehled
   2. Systém Dynamics Online: instalační příručka
   3. Systém Dynamics Online: uživatelská příručka
   4. Služba Dynamics On-Prem: instalační příručka
   5. Služba Dynamics On-Prem: uživatelská příručka
   6. Příručka pro pracovní postupy služby Dynamics
   7. Služba Dynamics 365 for Talent
   8. Příručka pro upgrade
   9. Poznámky k vydání
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
   1. Přehled
   2. Služba SharePoint On-Prem: instalační příručka
   3. Služba SharePoint On-Prem: průvodce mapováním šablon
   4. Služba SharePoint On-Prem: uživatelská příručka
   5. Služba SharePoint On-Prem: poznámky k vydání
   6. Služba SharePoint Online: instalační příručka
   7. Služba SharePoint Online: průvodce mapováním šablon
   8. Služba SharePoint Online: uživatelská příručka
   9. Služba SharePoint Online: mapování webových formulářů
   10. Služba SharePoint Online: poznámky k vydání
 6. Acrobat Sign pro ServiceNow
  1. Přehled
  2. Instalační příručka
  3. Poznámky k vydání
 7. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  1. Instalační příručka
 8. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  1. Instalační příručka Cockpit
  2. Instalace modulu Recruiting Příručka
  3. Uživatelská příručka pro Recruiting
  4. Instalační příručka pro Cloud Foundry
 9. Acrobat Sign pro Workday
  1. Instalační příručka
  2. Stručný návod
  3. Výuková lekce konfigurace
 10. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  1. Instalační příručka
  2. Poznámky k vydání
 11. Služba Acrobat Sign pro SugarCRM
 12. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  1. Instalační příručka
  2. Uživatelská příručka
 13. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
  1. Instalační příručka
 14. Vývojová dokumentace služby Acrobat Sign
  1. Přehled
  2. Webhooky
  3. Textové značky

Přehled


Předpoklady

Níže jsou uvedeny závislosti k instalaci aplikace Adobe Sign pro HR:

 • Vyžadované zásuvné moduly

  • Aplikace se zaměřením na lidské zdroje: Core

  • Aplikace se zaměřením na lidské zdroje: Service Portal

 • Podniková licence služby Adobe Sign – K použití aplikace je vyžadována podniková licence služby Adobe Sign.
 • Povolená vyskakovací okna v prohlížeči – Ujistěte se, že vyskakovací okna nejsou ve vašem prohlížeči blokována. Přístup OAuth vyžaduje přístup k akcím ve vyskakovacím okně


Proces instalace

Stejně jako v případě jakékoli jiné aplikace v rámci platformy ServiceNow je před instalací aplikace Adobe Sign pro HR nutné přihlásit se k jejímu odběru nebo ji zakoupit přes obchod ServiceNow.

Poznámka:

Do procesů popsaných v tomto dokumentu je zapojeno několik různých uživatelských rolí. Moduly HR a Managed Documents (Spravované dokumenty) mají oba několik specifických rolí.

Pokud již nemáte zavedeny formální procesy funkcí HR a Managed Documents (Spravované dokumenty), doporučujeme, aby uživatel s rolí HR Admin nebo systémový správce provedl níže uvedené kroky, protože má přístup ke všem souvisejícím akcím.

Další informace naleznete zde:

Pozor:

Důrazně doporučujeme aplikaci před instalací do produkčního prostředí nainstalovat do testovacího/vývojářského prostředí.


Instalace aplikace Adobe Sign pro HR

Jakmile si zaregistrujete/zakoupíte aplikaci Adobe Sign pro HR, zobrazí se pod nabídkou System Applications > Applications (Sytémové aplikace > Aplikace) v instanci ServiceNow.

ServiceNow Store – Aplikace

 

Nabídka:

Po dokončení instalace bude v levém navigačním panelu dostupná nová nabídka aplikace: Adobe Sign pro HR

Možnosti v podnabídce jsou:

 • Adobe Sign Form Data (Data fromuláře Adobe Sign) – Tabulka, která obsahuje data vráceného formuláře po podepsání dohody. Lze je použít k vytváření sestav o dokumentech a jejich datových polích. Další informace o této funkci naleznete v části Reports (Hlášení)
 • Adobe Sign HR Services – Funkce HR Services využívající službu Adobe Sign. Filtrování podle jakékoli služby, která používá některou z vlastních možností funkce HR Case
 • Agreements (Dohody) – Podrobnosti procesu podepisování. Zahrnuje JSON a také všechny události služby Adobe Sign, které uživatel přijímá a reaguje na ně
 • Connect to Adobe Sign (Připojit k Adobe Sign) – Obrazovka připojení, kde je propojen platný účet služby Adobe Sign s platformou ServiceNow
 • Events (Události) – Podrobnosti o tom, co se v jednotlivých událostech služby Adobe Sign odesílá a přijímá
 • Help (Nápověda) – Odkazy na nápovědu ke službě Adobe Sign
 • Participants (Účastníci) – Podepisující osoby a podrobnosti jejich procesu podepisování


Instalace aktualizační sady „Adobe Sign – HR Core Updates“

Jakmile je aplikace Adobe Sign pro HR úspěšně nainstalována, je nutné použít Adobe Sign – HR Core Updates.

Poznámka:

Tyto konfigurace po instalaci aplikace HR Core je nutné provést, aby aplikace fungovala.

Kroky jsou popsány ve čtyřech rozbalitelných odrážkách níže.

 • Doporučujeme zvolit manuální konfiguraci, aby bylo zajištěno to, že jste si vědomi prováděných změn a neohrožujete aktuální funkčnost
 • Případně můžete nainstalovat přiloženou aktualizační sadu, pokud jste si naprosto jistí, že nebudou v rozporu s jinými provedenými změnami

 

Otestujte a ověřte, že vše funguje tak, jak je v testu / vývojářském prostředí očekáváno, než jej nainstalujete do produkčního prostředí.

Tlačítko Insert Signature (Vložit podpis)

Při vytváření HTML Document Template (šablony dokumentu ve formátu HTML) vyplní tlačítko Insert Signature (Vložit podpis) štítek podpisu ServiceNow.

 • Tento štítek není při použití služby Adobe Sign potřebný
 • Pokud je zaškrtnuto zaškrtávací políčko Authored for Adobe Sign (Vytvořit pro Adobe Sign), tlačítko je deaktivováno

 

Tlačítko Mark Signatures (Označit podpisy)

Také lze deaktivovat tlačítko Mark Signatures (Označit podpisy) na formuláři PDF Template (Šablona PDF), protože není při používání aplikace Adobe Sign používáno.

 • Taktéž je deaktivováno, když je zaškrtnuté políčko Authored for Adobe Sign (Vytvořeno pro Adobe Sign)

 

Tyto kroky lze provést manuálně přímým přejitím do nabídky UI Actions (Akce uživatelského rozhraní), kde podmínky přidáte ručně.

 • Zadejte do nabídky vlevo „UI Actions“ (Akce uživatelského rozhraní)
 • Vyberte v nabídce System Definition (Definice systému) možnost UI Actions (Akce uživatelského rozhraní)

 

 • V poli pro vyhledání vyberte možnost Name (Jméno)
 • Zadejte Insert Signature (Vložit podpis)
 • Otevřete záznam funkce Insert Signature (Vložit podpis)

 

 • Přidejte do podmínky „&& current.x_adosy_sign_hr_adobe_sign == false
  • Pokud je zaškrtnuto políčko Authored for Adobe Sign (Vytvořeno pro Adobe Sign), tlačítko se skryje

Stejným způsobem lze skrýt také tlačítko „Mark Signature“ (Označit podpis). Vyhledejte místo „Insert Signature“ (Vložit podpis) položku „Mark Signature“ (Označit podpis).

 

Zaškrtávací políčko Authored for Adobe Sign (Vytvořeno pro Adobe Sign)

Aby bylo možné skrýt akční položky uživatelského rozhraní, byla přidána dodatečná podmínka && current.x_adosy_sign_hr_adobe_sign == false (zaškrtávací políčko není zaškrtnuto).

Po zobrazení náhledu a vygenerování dokumentu se pracovníkovi HR zobrazí tlačítko Sign Document (Podepsat dokument).

Při použití služby Adobe Sign je toto tlačítko nahrazeno tlačítkem Sign with Adobe Sign (Podepsat v Adobe Sign), které dokument odešle k podpisu do služby Adobe Sign.

 • Původní tlačítko Sign Document (Podepsat dokument) bylo deaktivováno přidáním && current.x_adosy_sign_hr_agreement.nil() (pole dohody je prázdné) do podmínky akční položky uživatelského rozhraní

 

 • Zadejte do nabídky vlevo UI Actions (Akce uživatelského rozhraní).
 • V nabídce System Definition (Definice systému) vyberte možnost UI Actions (Akce uživatelského rozhraní).

 • Ve vyhledávacím poli vyberte možnost Name (Jméno)
 • Zadejte Sign Document (Podpsat dokument).
  • Měly by se zobrazit tři záznamy s touto hodnotou názvu.
 • Vyberte ten, který je proti tabulce „sn_hr_core_case“.

 

 • Přidejte do podmínky && current.x_adosy_sign_hr_agreement.nil().
  • Dané tlačítko se skryje, když je pole dohody prázdné

Poznámka:

Ujistěte se, aby byla dodatečná podmínka přidána před středníkem.

Mezi typy úloh HR Task Types je třeba přidat nový typ úlohy Sign Document With Adobe Sign (Podepsat dokument pomocí Adobe Sign).

Tato možnost musí být vybrána u jakékoli funkce HR Task Template (Šablona úlohy HR), která je používána v procesu Adobe Sign.

 

Pro vytvoření tohoto typu úlohy:

 • Přejděte do nabídky Choice Lists (Seznamy pro výběr)
 • Vyhledejte:
  • Table– sn_hr_core_task
  • Element – hr_task_type

Do tohoto seznamu musíte vytvořit nový Task Type (Typ úlohy).

Vyberte možnost New (Nový) a vytvořte záznam, jak je uvedeno níže.

 • Štítek může být cokoli, ale „Value“ (Hodnota) musí být adobe_sign_document

V tabulce sn_hr_core_document_template jsou dvě dodatečná pole:

 • Zaškrtávací políčko Authored for Adobe Sign (Vytvořeno pro Adobe Sign)
 • Pole Form Data Table (Tabulka dat formuláře)

Jak je popsáno v části „Tlačítka „Insert Signature“ (Vložit podpis) a „Mark Signatures“ (Označit podpisy) jsou ve funkci Document Template (Šablona dokumentu) vypnuty, zaškrtávací políčko Authored for Adobe Sign (Vytvořeno pro Adobe Sign) slouží ke skrytí/zobrazení nepotřebných tlačítek.

Také slouží ke skrytí/zobrazení pole Form Data Table (Tabulka dat formuláře), které je používáno, když byla šablona dokumentu nastavena jako vykazovatelná, jak je popsáno v části Reports (Hlášení).

 • Pokud jste nevytvořili tabulku, do které se mají data formuláře odesílat, můžete název tabulky ponechat jako „none“.

 

Tyto kroky lze provést ručně přejitím do jakéhokoli záznamu Document Template (Šablona dokumentu) a následnou konfigurací rozvržení formuláře.

 

Přidejte pole Authored for Adobe Sign (Vytvořeno pro Adobe Sign)Form Data Table (Tabulka dat formuláře) do seznamu Selected (Vybrané).

 

Pole se nyní zobrazí ve formuláři.

Stáhnout


Přidání ovládacího prvku Signing (Podepisování) na stránky funkce HR Portal Task a Ticket

Aby podepisující mohl podepsat svou dohodu, byly vytvořeny dva ovládací prvky funkce Service Portal:

 • Ovládací prvek Adobe Sign HR Ticket Page je určen k použití na HR Ticket Page (hrj_ticket_page)
 • Adobe Sign HR Task Details (Podrobnosti úlohy HR Adobe Sign) lze použít na stránce HR Task Details (Podrobnosti úlohy HR) (hri_task_details)

 

POZNÁMKA – Musíte tak učinit v rozsahu funkce HR Service Portal.

Přejděte do nabídky Service Portal > Pages (Service Portal > Stránky)

 

Najděte hrj_ticket_page a otevřete záznam

 

Zvolte možnost Open in Designer (Otevřít v aplikaci Designer)

 

Vyberte ovládací prvek Adobe Sign HR Ticket Page (Stránka ticketu HR Adobe Sign) a přetáhněte jej na stránku, kde chcete, aby ji podepisující viděl.

V závislosti na aktuálně používaném rozvržení může být nutné přidat nový řádek pro umístění nového ovládacího prvku.

 

Stejným postupem lze přidat ovládací prvek Adobe Sign HR Task Details (Podrobnosti úlohy HR Adobe Sign) pomocí stránky „hri_task_details“ (povšimněte si na obrázku výše pod ovládacím prvkem Document).


Privilegování uživatelů (role)

Aplikace HR obsahuje dvě role:

 • Admin (Správce)(x_adosy_sign_hr.admin)
  • Uživatelé platformy ServiceNow s rolí x_adosy_sign_hr__admin mají plný přístup ke všem funkcím a také k oběma uživatelským nabídkám (jak je uvedeno v části o instalaci).
 • User (Uživatel)(x_adosy_sign_hr.sender)
  • Uživatelé platformy ServiceNow s rolí x_adosy_sign_hr.sender mají přístup k aplikaci, aby mohli provádět akce.
  • Role Sender (Odesílatel) musí být přidána do všech skupin HR, které potřebují mít možnost používat aplikaci Adobe Sign k odeslání dokumentu k podpisu


Navázání připojení OAuth mezi službou Adobe Sign a platformou ServiceNow

Pro připojení aplikace Adobe Sign ke službě ServiceNow je nutný správce skupiny nebo účtu služby Adobe Sign. 

Propojení mezi platformou ServiceNow a službou Adobe Sign lze navázat kliknutím na odkaz Connect To Adobe (Připojit k Adobe) v nabídce aplikace Adobe Sign pro HR.

Adobe Sign pro HR – Not Connected

 

Zobrazí se stavová stránka s hlášením, že aplikace nejsou propojeny:

Kliknutím na možnost Connect (Připojit)vyvolejte stránku pro přihlášení do služby Adobe Sign.

 

Přihlaste se do služby Adobe Sign pomocí svých přihlašovacích údajů správce účtu

Obrazovka ověření služby Adobe Sign

Po přihlášení budou vyžadovaná oprávnění aplikace vypsána v okně ověření.

Kliknutím na možnost Povolit přístup udělíte tato oprávnění a navážete spojení mezi službami ServiceNow a Adobe Sign.

POZNÁMKA: Ověření probíhá ve vyskakovacím okně. Pokud prohlížeč blokuje vyskakovací okna, je třeba je odblokovat.

Adobe Sign – Allow Access

Adobe Sign pro HR – Connected

 

Nyní by se měla zobrazovat zpráva Adobe Sign pro HR – Connected (Adobe Sign pro HR – Připojeno) společně s ověřením účtů Adobe Sign a ServiceNow.

Pokud potřebujete služby propojit pomocí jiného uživatele, klikněte na tlačítko Re-Connect (Připojit znovu) a proveďte ověření jako nový uživatel.

 

POZNÁMKA – V prohlížeči Safari existuje známá chyba, kdy se okno neobnovuje.

V takovém případě je třeba vyskakovací okno vymazat a ručně obnovit.


Testování konfigurace

Testování lze provést použitím jedné z příkladových služeb.

Pokud jsou služby propojeny a přihlášený uživatel má vhodné role, pak by se měl příklad provést správně. Aplikace Adobe Sign k fungování potřebuje pouze platné připojení ke službě Adobe Sign.

Pokud potřebujete pomoc, podívejte se do části Podpora a řešení problémů.


Instalace komponentů Case/Task

Několik vlastních komponentů bylo vytvořeno specificky pro aplikaci Adobe Sign pro HR:

 • Související seznam Adobe Signers (Adobe podepisující) – Vypisuje všechny podepisující aktuálního HR Case (HR případu)
  • Je možné přidat nové podepisující
  • Je možné změnit pořadí podepisování

POZNÁMKA – Tento související seznam je třeba přidat do zobrazení HR Case (HR případu), které je vysvětleno v části manuální možnosti.

 

 • Akční položka uživatelského rozhraní Send to Adobe Sign (Odeslat do Adobe Sign) – Tlačítko, které odesílá přiložený soubor PDF k podpisu do služby Adobe Sign.

 

POZNÁMKA – Možnost případu „Adobe Sign: Enable for Case“ aktivuje/deaktivuje toto tlačítko.

Pokud ve funkci HR Service není možnost případu přítomna, tlačítko nebude k dispozici. Podrobněji je to vysvětleno v části Služby.

 

 • Review Adobe Sign details (Zkontrolovat podrobnosti Adobe Sign) – Toto tlačítko umožňuje pracovníkovi HR přidávat nebo měnit pořadí podepisujících dohody.

POZNÁMKA – Toto tlačítko je aktivováno přidáním možnosti případu Adobe Sign: Send with Preview (Adobe Sign: Odeslat s náhledem) do záznamu HR Service Configuration (Konfigurace HR služby).

 

Po kliknutí je pracovník nasměrován na stránku „Send“ (Odeslat) služby Adobe Sign, kde může provádět změny.


Konfigurace volitelných nastavení


Přidání pole „Signature State“ (Stav podpisu) do zobrazení seznamu funkce HR Case

Standardně zůstává případ funkce HR ve stavu Work In Progress (Rozpracováno)i po obdržení podpisu.

Aby pracovník HR snáze poznal, že je případ připravený k recenzi/uzavřený, je možné do výchozího zobrazení seznamu HR Case (HR případu) přidat stav podpisu dohody.

Toto pole reaguje na stav dohody Adobe Sign a odpovídajícím způsobem zobrazuje stav podpisu ve službě Adobe Sign.

 

Pokud chcete přidat do výchozího zobrazení, přejděte do zobrazení seznamu HR Case (HR případu) jako správce

 

Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví a vyberte možnost Configure > List Layout (Konfigurovat > Rozložení seznamu)

 

Přidejte do svého zobrazení seznamu Selected (Vybráno) pole Agreement.Signature state (Stav podpisu dohody)

 

Uživatelé musí kliknout na ikonu ozubeného kola a poté na možnost Reset columns to default, aby bylo možné aktualizovat zobrazení sloupců a zobrazit (Resetovat sloupce na výchozí hodnoty) nové pole.


Vlastní zobrazení/pravidlo funkce HR Case

Výše uvedené kroky nastavují výchozí zobrazení na zobrazení pole Signature State (Stav podpisu), ale můžete také vytvořit vlastní zobrazení a pravidlo zobrazení, které vytvoří zobrazení, jež si mohou zobrazit pouze uživatelé s rolemi platformy ServiceNow.

Přejděte do formuláře Customize List Layout (Přizpůsobit rozložení seznamu), jak je uvedeno výše, ale tentokrát v rozevíracím poli View Name (Zobrazit název) vyberte možnost New (Nový).

Zadejte název nového zobrazení a uložte jej. Měli byste se nacházet v novém zobrazení.

Ve výchozím nastavení jsou používaná pole ve výchozím zobrazení již vybrána.

Změňte pole podle potřeby a poté zobrazení uložte.

 

Nyní byste měli vidět své nové zobrazení jako možnost na výběr v rozevírací nabídce záhlaví zobrazení

 

Lze vytvořit pravidlo zobrazení, které skryje nové zobrazení před všemi kromě uživatelů služby Adobe Sign

Přejděte do nabídky System UI > View Rules (Systémové UI > Zobrazit pravidla)

 

Vytvořte nové pravidlo proti tabulce HR Core Case (ujistěte se, že jste v rozsahu Human Resources: Core) a omezte zobrazení podle rolí.

POZNÁMKA – Omezování podle role se provádí pomocí skriptu prostřednictvím možnosti „advanced“. Přehled procesu a ukázku kódu můžete najít zde

Konečný výsledek/skript by měl vypadat jako na obrázku níže.

Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví a vyberte možnost Configure > Related Lists (Konfigurovat > Související seznamy

 

Přesuňte související seznam Adobe Signers (Podepisující Adobe) ze sloupce Available (Dostupní) do sloupce Selected (Vybráno).

Také musíte přidat roli Sender (Odesílající) do jakýchkoli skupin, které si potřebují zobrazit související seznam.

 

Jakmile je role přidána do HR Case (HR případu), je možné přidat nové podepisující společně se změnami pořadí podepisování.


Služby

Funkce Adobe Sign HR Services byla vytvořena s cílem ukázat, jak tato funkce funguje a jak ji lze použít k vytvoření nových služeb nebo přidat ke stávajícím službám. Tyto funkce nabízejí kompletní příklady způsobu nastavení funkce HR Services pro využití aplikace Adobe Sign pro HR.


Příklady služeb

Byly poskytnuty tři příklady funkce HR Services, které ukazují funkce služby Adobe Sign. Tyto příklady jsou vypsány pod nabídkou funkce Adobe Sign HR Services. Každá služba má svou vlastní šablonu a dokument funkce Case, jak je vysvětleno níže.

 • Adobe Sign – Equity Choice Service – Jedná se o příklad služby poskytující dokument PDF pro e-podpis Adobe a vyplnitelná data formuláře.
 • Adobe Sign – Parking Permit Service – Jedná se o příklad funkce Document Template obsahující předvyplněné údaje o zaměstnancích ze systému ServiceNow společně s vyplnitelnými datovými poli a podpisy Adobe Sign. Dokument je vytvořen ve formátu HTML a poté platformou ServiceNow převeden do formátu PDF během kroku Generate v náhledu.
 • Adobe Sign – Pet Policy with 2 Signers Example – Příkladový formulář Pravidla pro domácí mazlíčky ve formátu PDF pro 2 podepisující. Zahrnuje mapování dat zaměstnanců z platformy ServiceNow společně se zaznamenáním dat podepisujícího ve vyplnitelném formuláři.

Odkazy na dokumentaci platformy ServiceNow ohledně každého komponentu jsou uvedeny níže.

 • HR Services – Co uživatel vidí a s čím může pracovat. Dokumentace
 • Managed Documents (Spravované dokumenty) – Kam je soubor PDF nahráván a kde je spravován. Dokumentace
 • HR Document Templates (Šablony dokumentů HR) – Definice používaného dokumentu, který je třeba podepsat. Dokumentace
 • HR Case & Task Templates (Šablony HR případů a úloh) – Definování parametrů HR Case (HR případů) a generovaných úloh. Dokumentace
 • Service Activities (Servisní aktivity) – Definování aktivit generovaných a prováděných touto službou. Dokumentace


Přidání funkce Adobe Sign do funkce HR Service

Byly přidány „možnosti případu“ funkce HR Service, které spouštějí komponenty související se službou Adobe Sign zobrazující se během procesu.

 • Adobe Sign: Enable for Case – Tato možnost je základní možností, kterou je třeba přidat do funkce HR Service, aby bylo možné používat funkce služby Adobe Sign. Tlačítko Sign with Adobe Sign (Podepsat pomocí Adobe Sign) bude přidáno do toku funkce HR Case a ovládací prvky služby Adobe Sign budou podepisujícímu k dispozici prostřednictvím portálu HR Service Portal (po ručním přidání na stránky).
 • Adobe Sign: Send with Preview (Adobe Sign: Odeslat s náhledem) – Tato možnost umožňuje náhled dokumentu služby Adobe Sign a přidání / změnu pořadí podepisujících pracovníkem HR pracujícího s tiketem.


Přidání nových dokumentů/šablon

Nové dokumenty lze přidat prostřednictvím modulů Managed Documents (Spravované dokumenty) (soubory PDF) a HR Document Templates (Šablomy HR dokumentů)(založené na HTML). Oba způsoby umožňují k získání podpisů použít službu Adobe Sign.


Soubory PDF – modul Managed Documents (Spravované dokumenty)

Modul spravovaných dokumentů umožňuje nahrávání nového dokumentu PDF, který lze použít jako základ nové funkce HR Service.

Základní kroky jsou popsány níže a další informace o funkci Managed Documents (Spravované dokumenty) naleznete zde

 

Přejděte do modulu Managed Documents (Spravované dokumenty) a vyberte možnost Create New (Vytvořit nový)

Vyplňte podrobnosti o dokumentu a nahrajte záznam.

POZNÁMKA – Aby byl dokument viditelný pro HR a mohl být použit ve službě Adobe Sign, musí být pole Department (Oddělení) nastaveno na HR.

Mějte také na paměti, že je toto pole před odesláním třeba vyplnit. Po odeslání záznamu je pole oddělení určeno pouze ke čtení.

 

Po odeslání lze soubor PDF nahrát pomocí akční položky uživatelského rozhraní Upload/Check In Revision (Nahrát revidovanou verzi) ve spodní části záznamu.

 

Nahrajte požadovaný soubor PDF a uložte jej prostřednictvím vyskakovacího okna.

POZNÁMKA – Název nahraného dokumentu se změní na název specifikovaný v kroku Upload/Check (Nahrát) níže.

 

Vytvoří se záznam Document Revision (Revize dokumentu), který zahrnuje přílohu v režimu Draft (Koncept).

 

Protože je dokument stále v režimu Draft (Koncept), není zatím připravený k použití. Je třeba ho odeslat k revizi a poté jej publikovat.

Otevřete záznam revizí a klikněte na tlačítko Submit Revision (Nahrát revizi)

 

Tím se dokument posune do fáze Ready for Publishing (Připraveno k publikování).

 

Znovu otevřete záznam revizí a klikněte na tlačítko Publish Revision (Publikovat revidovanou verzi)

 

Zobrazí se vyskakovací okno, které umožňuje podle potřeby změnit název nebo číslo revize.

Klikněte na možnost Publish (Publikovat)

 

Přejděte do nabídky HR Administration > Document Templates (Správa HR > Šablony dokumentů)

Spravovaný dokument by měl být k dispozici pro vytvoření šablony dokumentu k použití v rámci funkce HR Service.

 

Klikněte na tlačítko New (Nová).

 

Vyberte možnost PDF Document Template (Šablona dokumentu PDF)

 

Pole Document revision (Revize dokumentu) lze vyplnit nově vytvořeným dokumentem


Založené na HTML – HR Document Templates (Šablony dokumentů)

Modul HR Document Template (Šablona dokumentu HR) může být také založen na HTML a lze jej použít k podpisům ve službě Adobe Sign stejným způsobem jako modul Managed Document.

Součástí modulu HR je několik integrovaných příkladů, například šablona “Sample Education Agreement“ (Ukázková dohoda o vzdělání), která ukazuje základní myšlenku dokumentu ve formátu HTML.

Přejděte do nabídky HR Administration > Document Templates (Správa HR > Šablony dokumentů)

 

Vyberte možnost HTML based document.

POZNÁMKA – Ujistěte se, že je vybraná šablona typu HR Document Template (Šablona dokumentu HR), aby se zobrazilo HTML.

Typ šablony HR PDF Template (Šablona dokumentu PDF HR) je generován ze souboru PDF, jak je popsáno v předchozí části, a není s ním spojeno HTML.

 

Jakékoli pole spojené s vybranou tabulkou lze přidat do dokumentu jako proměnnou.

V našem jednoduchém vzorovém dokumentu níže je subject_person přidán jako proměnná tabulky funkce HR Case.

Při použití této šablony je proměnná vyplněna jménem v poli subject_person případu.

Další informace o uživateli lze vytáhnout z profilu HR User (Uživatel HR).

 

Přidání možnosti podpisu ve službě Adobe Sign do modulu HTML HR Document Template (Šablona dokumentu HR)

Pokud chcete přidat podpis ve službě Adobe Sign do šablony dokumentu založené na HTML, je třeba přidat značky Adobe Sign.

Proces je popsán níže na stejném příkladu dokumentu uvedeném výše.

 

Povšimněte si zvýrazněného řádku na obrázku výše.

Po odeslání do služby Adobe Sign se tento řádek stane podpisovým polem a umístí se do dokumentu přesně na toto místo.

Existují různé typy značek, které vytvářejí různé druhy polí s širokou škálou možností konfigurace.

Další informace o textových značkách naleznete zde.


Reports (Hlášení)

Jakmile je dohoda podepsána, stáhne se ve formátu PDF a připojí se k nadřazenému záznamu HR Case (HR případu).

Kromě souboru PDF byla data formuláře transakce zahrnuta do záznamu dohody a umístěna do tabulky Adobe Sign Form Data (Data formuláře Adobe Sign).

Tuto tabulku může správce využít k vytváření podrobných hlášení o datech v podepsaných záznamech.

 

Pro podrobnější vykazování lze sestavit a vykazovat tabulky rozšiřující základní tabulku (např. proti konkrétní šabloně dokumentu).

Přejděte do nabídky System Definition > Tables & Columns (Definice systému > Tabulky a sloupce)

Klikněte na možnost Create Table (Vytvořit tabulku)

 

Vytvořte novou tabulku rozšiřující tabulku Adobe Sign Form Data (Data formuláře Adobe Sign) a zrušte zaškrtnutí možnosti Create Module (Vytvořit modul)

POZNÁMKA – Tento krok je volitelný. Pokud chcete, aby správci mohli na tuto tabulku přecházet prostřednictvím levé nabídky, vytvořte modul a umístěte jej do nabídky aplikace Adobe Sign pro HR.

 

Po vytvoření tabulky přidejte sloupce, které odpovídají názvům polí dokumentu.

POZNÁMKA – Názvy sloupců se musí přesně shodovat s názvy polí dokumentu a musí být typu „string“, protože data vrácená pro dané pole budou do sloupce umístěna jako řetězec. Pokud data nejsou ve sloupcích, jak očekáváte, ujistěte se, že se názvy přesně shodují a že jsou typu „string“.

 

Poté můžete přejít na modul HR Document Template (Šablona dokumentu HR), který chcete vykazovat, a přidat tabulku do pole Form Data Table (Tabulka dat formuláře), které je viditelné, když je zaškrtnuto políčko Authored for Adobe Sign (Vytvořeno pro Adobe Sign).

Nyní bude jakákoli služba HR, která používá tuto šablonu, odesílat data do tabulky uvedené v poli Form Data Table (Tabulka dat formuláře) a vykazovaný a/nebo přidaný případ do řídícího panelu.


Podpora a řešení problémů

Informace o podpoře

Dokumentace s nápovědou je zahrnuta v nabídce správce. Kontaktní informace podpory naleznete také na následující stránce

 

Odstraňování potíží

V následující části naleznete několik běžných problémů, se kterými se můžete setkat během nastavování a používání aplikace Adobe Sign pro HR:

 

Specifická tlačítka a komponenty služby Adobe Sign nejsou viditelné nebo nefungují

Ujistěte se, že byly do funkce HR Service přidány nové možnosti Adobe Sign HR Service Case. Slouží jako spouštěč k zapnutí funkcí služby Adobe Sign pro jakoukoli konkrétní funkci HR Service.

 

Chyba připojení při navštívení odkazu „Connect to Adobe Sign“ (Připojit k Adobe Sign)

přístup není připojen

 

Pokud se pokusíte připojit a vidíte obrazovku s hlášením Not Connected (Nepřipojeno), poté se musíte znovu připojit podle postupů popsaných v části Establish the OAuth connection (Navázání připojení OAuth)

přístup odepřen

 

Pokud vidíte obrazovku s hlášením access_denied, účet Adobe Sign, který používáte nemusí mít práva pro připojení z platformy ServiceNow.

Obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Adobe a ověřte, že má účet potřebná oprávnění.

Okno služby Adobe Sign se nikdy nezobrazuje při připojení k účtu Adobe Sign

Okno připojení je vyskakovací okno, které může být blokováno některými prohlížeči. Zkontrolujte, zda nejsou blokována vyskakovací okna.

 

Vyskakovací okno připojení se neobnovuje

V prohlížeči Apple Safari je známá chyba, která způsobuje zamrznutí/neobnovení tohoto okna. Pokud používáte prohlížeč Safari, zavřete vyskakovací okno a poté jej manuálně obnovte. Jakmile jej obnovíte, měli byste vidět stav připojení.

 

Funkce Tasks / Participant records (Záznamy úloh/účastníků) se nenastavují na možnosti „Ready“ (Připraveno) nebo „Out For Signature“ (Odesláno k podpisu)

Ujistěte se, že je připojen účet Adobe Sign. Změny stavu záznamů jsou závislé na přijímání dat zpět ze služby Adobe Sign. Pokud připojení není k dispozici, neobdržíte spouštěč pro změnu stavů.

 

Možnosti nabídky jsou/nejsou viditelné pro uživatele

Ujistěte se, že všichni uživatelé, kteří potřebují přistupovat k aplikaci, mají přiřazené správné role. Používáte-li skupiny, ověřte, jestli i ony mají přiřazeny potřebné role.

POZNÁMKA – Moduly HR a Managed document (Spravovaný dokument) mají své vlastní role, které jsou s nimi spojeny. K provádění určitých funkcí může uživatel Adobe potřebovat také další role z těchto modulů.

Většinu akcí může provést uživatel s rolí „HR Admin“.

 

Když pracovník použije tlačítko „Send to Adobe Sign“ (Odeslat do Adobe Sign), zobrazí se u e-mailové adresy chyba

Ujistěte se, že má uživatel, který je nastavený jako podepisující, platnou e-mailovou adresu. Po odeslání se zkontroluje uživatelské jméno a e-mailová adresa.

 

Úlohy funkce HR Tasks (Úlohy HR) jsou v režimu konceptu / Nikdy se nezobrazuje tlačítko „Send to Adobe Sign“ (Odeslat do Adobe Sign)

Ujistěte se, že jste si zobrazili náhled dokumentu a vygenerovali si jej ve formátu PDF. Pokud ano, připojí se k nadřazenému Case (případu). Tento dokument je spouštěčem pro zobrazení tlačítka.

Jakmile je dokument odeslán společnosti Adobe, stav úlohy by se měl změnit na připravený a úloha bude dostupná v portálu HR, aby s ní mohl podepisující pracovat.

 

V záznamu HR Case (HR případu) není související seznam „Adobe Signers“ (Odesílající Adobe)

Ujistěte se, že má uživatel/skupina, která související seznam nevidí, roli „sender“ (odesílající). Tento související seznam je viditelný pouze pokud je přítomna daná role.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.