Používání příruček integrací

Získejte rychlý přístup k příručkám pro instalaci, uživatele a upgrade aktuálních produktů integrace služby Adobe Sign. U některých složitějších integrací budou pro usnadnění uvedeny běžně používané články ze znalostní báze.

 

Číslování a životní cyklus verzí integrací služby Adobe Sign:

Zavedené číslování verzí a životní cyklus podpory pro integrované služby se v ničem neliší od číslování ostatních produktů Adobe, se kterým jste se možná již setkali.


Číslování verzí:

U balíčkové verze se k označení sousledu sestavení vydaných verzí a relativního přínosu aktualizace ve smyslu přidání nového obsahu nebo jeho změny používá soustava třímístných čísel. Číslování se řídí tímto vzorcem:
N.m.p

Ke N = hlavní verze, m = vedlejší verze, p = verze opravy.

Například verze integračního balíčku 23.2.1 odpovídá vydání:

 • Hlavní verze: 23
 • Vedlejší verze: 2
 • Verze opravy: 1

Po dokončení vytváření „sestavení“ balíčku vývojáři zvolí číslo verze podle povahy změn, k nimž v kódu došlo.

 • Nová hlavní verze přináší významné nové funkce nebo zásadní změny základních systému
 • Nová vedlejší verze většinou přináší méně významné vylepšení funkcí nebo bezpečnostní opravy. Služba Adobe Sign vás může vyzvat k aktualizaci na nejnovější verzi oprav, pokud hrozí bezpečnostní riziko nebo verze opravuje nahlášenou chybu
 • Verze opravy zpravidla přináší opravy chyb a vylepšení uživatelského rozhraní
Poznámka:

Ne všechny nové verze se nakonec dostanou k veřejnosti, protože se v rámci vývoje produktu určité kroky opakují. Občas i u verzí oprav mezi novými vydáními dochází k významným změnám.

Důrazně doporučujeme správcům, aby software aktualizovali, aby zajistili uživatelům úplný přístup ke všem funkcím a došlo i k opravě všech známých problémů se zabezpečením.

Služba Adobe Sign vás může vyzvat k aktualizaci na nejnovější verzi oprav, pokud hrozí reálné bezpečnostní riziko nebo verze opravuje zásadní chybu v systému.


Životní cyklus podpory verzí

Životní cyklus podpory verzí integračního produktu Adobe Sign se odvíjí od hlavní verze balíčku a určuje časový rámec, v němž služba Adobe Sign aktivně podporuje jednotlivé verze integrace.

Služba Adobe Sign podporuje aktuální hlavní verzi balíčku a dvě předcházející hlavní verze (včetně všech vedlejších verzí a verzí oprav, které k těmto hlavním verzím patří). Hlavní verze se řídí tímto vzorcem:

 • Aktuální verze (N): Nejnovější hlavní verze balíčku
 • Předchozí verze (N-1): O jednu verzi starší než je aktuální verze
 • Nejstarší podporovaná verze (N-2): O dvě verze starší než je aktuální verze

Pokud je například aktuální dostupná verze balíčku 23.2.1, znamená to, že:

 • Aktuální hlavní verze (N) je 23
 • Předchozí hlavní verze (N-1) tohoto balíčku je 22
 • Poslední podporovaná hlavní verze (N-2) tohoto balíčku je 21
 • Všechny verze starší než 21.0.0 již nejsou podporovány
Tabulka verzí

Životní cyklus služby verzí

Životní cyklus služby verzí určuje celý časový rozsah možnosti využívání služeb. Harmonogram odpovídá životnímu cyklu podpory verzí navíc s 90denní dobou odkladu, v níž zákazník může dokončit aktualizaci svého produktu.

 • V rámci doby odkladu je k nepodporované verzi poskytována podpora pouze týkající se aktualizace na novější verzi, ne údržby verze, jejíž podpora již byla ukončena
 • Po skončení doby odkladu již nebude verze v provozu
  • Služba Adobe Sign nebude přijímat žádosti z verzí, které již nejsou v provozu
  • Po aktualizaci integrace na aktuální verzi se komunikace mezi službou Adobe Sign a integrací vrátí do normálu
Doba vypnutí

S případnými dotazy se obracejte na prodejce softwaru nebo zákaznickou podporu.

Služba Adobe Sign pro Salesforce

Poznámka:

Všechny organizace by měly co nejdříve provést upgrade alespoň na verzi 21.5.11.

Verze 21.5.11 je předpokladem pro všechny novější verze a musí být instalována před další aktualizací na novější verze.

Další články

Přidání služby Adobe Sign do e-mailové komponenty služby Salesforce

Odesílání, připomínání, rušení a další funkce přímo z vašeho e-mailového klientu. Dostupné pro Outlook a Gmail

Konektor služby Adobe Sign do Salesforce CPQ

Přidejte tlačítko pro odesílání nabídek CPQ přímo ze stránky nabídky do služby Adobe Sign

Adobe Sign pro podepisování osobně (Community Cloud)

Pro případ, že používáte komunitní portály, a chcete zajišťovat podepsatelné dokumenty

Adobe Sign pro jednoduché podepisování (Community Cloud)

Komponenta služby Community Cloud, která umožňuje vývojářům vkládat podepsané šablony do dalších komponent prostředí Lightning

Udělení přístupu k profilům/uživatelům systému Salesforce

Pokud jste aplikaci Adobe Sign nenastavili pro všechny uživatele

Hromadná práce s dohodami

Generování dohod hromadně na základě uživatelem definovaných kritérií

Nastavení převodu příležitostí

Pokud ve službě Salesforce používáte aplikaci Adobe Sign s příležitostmi, bude vás nejspíše zajímat toto

Mapování skupin

Uspořádejte v aplikaci Adobe Sign uživatele do skupin na základě uživatelských profilů ze služby Salesforce

Konfigurace služby Salesforce pro zasílání velkých dokumentů

Pokud odesíláte dokumenty větší než 2 MB, budete si muset nakonfigurovat toto

► Konfigurace odesílání dohod pro vytváření externě generovaných dohod ve službě Salesforce

„Odesílané dohody“ jsou transakce zahájené mimo službu Salesforce, například dohody vytvořené webovými formuláři a následně odeslané do služby Salesforce.

Povolení platforem Chatter a Salesforce1

Nastavení pro povolení odesílání z platforem Chatter a Salesforce1

Konfigurace rozvržení stránky (Basic, Advanced a Lightning – základní, pokročilé a bleskové)

Když potřebujete změnit rozvržení stránky na jednu z dalších možností

Adobe Sign pro Dropbox

Služba Adobe Sign pro Microsoft Office

Podporované produkty:

 • Exchange Online

Klienti:

 • Outlook 2013 (Windows v15+)
 • Outlook 2016 (Windows v16+)
 • Outlook Online s použitím:
  • Chrome – aktuální verze
  • Firefox – aktuální verze
  • Safari – aktuální verze
  • Edge – aktuální verze
 • Outlook 2016 (Mac v15.35+)

Také musíte vyhovět základním požadavkům společnosti Microsoft na použití služby Office

Podporované platformy:

 • Word nebo PowerPoint 2013 (Windows v15+)
 • Word nebo PowerPoint 2016 (Windows v16+)
 • Word nebo PowerPoint Online (365) s použitím:
  • Chrome – aktuální verze
  • Firefox – aktuální verze
  • Safari – aktuální verze
  • Edge – aktuální verze
 • Word nebo PowerPoint 2016 (Mac v15.34+)

Podporované platformy:

 • Office 365 s použitím:
  • Chrome – aktuální verze
  • Firefox – aktuální verze
  • Microsoft Edge – aktuální verze

Aplikace Microsoft Teams Approvals umožňuje uživateli nastavovat, odesílat, podepisovat a sledovat dohody služby Adobe Sign přímo v prostředí aplikace Approvals.

Díky aplikaci Microsoft Teams je aplikace Approvals a služba Adobe Sign přístupná všem uživatelům. Není potřeba stahovat žádný další software. Pokud se vám nezobrazuje aplikace Approvals nebo v ní nevidíte službu Adobe Sign, obraťte se na svého správce aplikace Microsoft Teams a požádejte ho, aby je znovu aktivoval.

Služba Adobe Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate  

 

Podporované platformy:

 • Office 365 s použitím:
  • Chrome – aktuální verze
  • Firefox – aktuální verze
  • Safari – aktuální verze
  • Edge – aktuální verze

Služba Adobe Sign pro Microsoft Dynamics

Bezplatná zkušební verze

Aktuální instalační balíček pro Dynamics 365 CRM

Stažením balíčku služby Adobe Sign pro systém MS Dynamics potvrzujete, že jste si přečetli smluvní podmínky a bez výhrady jste je přijali:


Příručky pro Dynamics 365 CRM (v9.4)


Poznámky k vydání

Microsoft Dynamics 365 for Talent

Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint

Poznámka:

Řešení služby Adobe Sign pro SharePoint je podporováno pouze v klasickém uživatelském rozhraní On-Premise služby SharePoint 2019.

Společnosti Adobe a Microsoft momentálně pracují na rozšíření podpory, aby zahrnovala i moderní uživatelské rozhraní.

Příručky

Adobe Sign pro ServiceNow

Adobe Sign pro HR (ServiceNow)

Adobe Sign pro SAP SuccessFactors

Služba Adobe Sign pro Workday

Služba Adobe Sign pro NetSuite

Poznámky k vydání

Poznámka:

Podpora integrace Adobe Sign pro NetSuite verze 4.0.1 skončila

Z důvody chyby regrese vzniklé při aktualizaci platformy NetSuite byla ukončena technická podpora aplikace Adobe Sign pro NetSuite verze 4.0.1 a starší.

Aktualizujte na verzi 4.0.5, abyste zajistili fungování a podporu této integrace.

Adobe Sign pro SugarCRM

Rozhraní API služby Adobe Sign

Poznámka:


V květnu 2021 ukončí služba Adobe Sign podporu pro starší modely ověřování pomocí rozhraní API

Společnost Adobe usiluje o poskytování bezpečného používání produktů pro své zákazníky prostřednictvím dodržování nejnovějších standardů bezpečnostních protokolů ve svém oboru. V rámci tohoto procesu ukončuje služba Adobe Sign v květnu 2021 podporu starších modelů ověřování pomocí rozhraní API, které umožňovaly posílání uživatelského jména a hesla přes příkaz API.

 

DOPAD

Klienti, kteří aktuálně používají starší model ověřování budou muset přejít na novější ověřování založené na protokolu OAuth. 

 

POŽADOVANÉ AKCE

○ Zákazníci používající integraci by měli upgradovat službu na nejnovější verzi. Seznam nejnovějších integrací vytvořených partnery společnosti Adobe naleznete v referenčních příručkách.

○ Zákazníci, kteří si vytvořili vlastní integraci pomocí služby Adobe Sign, budou muset provést aktualizaci na nejnovější ověřování založené na protokolu OAuth. Další podrobnosti naleznete v této Příručce pro migraci.

○ Mobilní uživatelé budou muset upgradovat na nejnovější verzi aplikace Adobe Sign pro systémy iOS a Android.

 

Plánované ukončení životnosti rozhraní SOAP API v květnu 2021

Jelikož verze 6 rozhraní REST API nabízí vývojářům služby Adobe Sign nejlepší prostředí pro programování, bude v květnu 2021 ukončena životnost rozhraní SOAP API.  Rozhraní REST API je nyní upřednostňovaným rozhraním pro integrátory i vývojáře aplikací a budoucí vývoj by se měl přesunout do tohoto rozhraní API.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.