Arbejde fra kommandolinjen | Extension Manager CS6

I CS4 og nyere kan du bruge kommandolinjen til at udføre forskellige handlinger, du normalt udfører i arbejdsrummet i Extension Manager.

Grundlæggende om kommandolinjen i Extension Manager

Du kan administrere udvidelser fra kommandolinjen ved hjælp af bestemt syntaks, bestemte kommandoer og attributter.

 1. I Windows skal du åbne kommandoprompten ved at vælge Start > Alle programmer > Tilbehør > Kommandoprompt. I Mac OS skal du åbne Terminal ved at dobbeltklikke på dets ikon i mappen Programmer/Hjælpeprogrammer.
 2. Naviger til følgende mappe:

  • Windows: C:\Programmer\Adobe\Adobe Extension Manager CSx\
  • Mac OS: /Programmer/Adobe Extension Manager CSx/Adobe Extension Manager CSx.app/Contents/MacOS

  hvor CSx er versionsnummeret for Extension Manager, f.eks. CS6.

 3. På kommandolinjen skal du indtaste følgende eksekverbare sti (inklusive anførselstegn):
  • Windows (CS5 og nyere): XManCommand.exe
  • Windows (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CSx"

  hvor CSx er versionsnummeret for Extension Manager, f.eks. CS6.

 4. Efter den eksekverbare sti skal du indtaste den ønskede kommando.

  Følgende liste indeholder beskrivelser af de tilgængelige kommandoer:

  -package

  Pak et udvidelsesprogram. Krævede attributter: mxi og mxp (CS5.5 og tidligere) eller zxp.

  -install

  Installer en udvidelse. Krævede attributter: mxp eller zxp. Valgfrie attributter: suppresseula (CS5.5 og nyere), forallusers (CS6 og nyere) og timeout (CS5 og nyere).

  -remove

  Fjern en udvidelse. Krævede attributter: product, extension. Valgfri attribut (CS5 og nyere): timeout.

  -enable

  Aktiver en udvidelse. Krævede attributter: product, extension. Valgfri attribut (CS5 og nyere): timeout.

  -disable

  Deaktiver en udvidelse. Krævede attributter: product, extension. Valgfri attribut (CS5 og nyere): timeout.

  -activate

  (CS6 og nyere) Aktiver et sæt til et pegeprodukt. Krævet attribut: product, set.

  -import

  (CS6 og nyere) Importer sætkonfiguration fra en XML-fil. Krævet attribut: setcfg.

  -convert

  (CS6 og nyere) Konverter mxp-udvidelse til zxp-udvidelse. Krævede attributter: mxp og zxp.

  -locate

  Find pegeproduktet i arbejdsområdet i Extension Manager. Krævet attribut: product.

  -from

  (CS5 og nyere) Angiver kommandoudstederen, når kommandolinjeparameteren overføres via BridgeTalk. Når kommandoen er udført, sender Extension Manager resultatet tilbage til den angivne udsteder. Krævede attributter: product eller pcdentry

  -EMBT

  Bruges, når kommandolinjeparameteren overføres via BridgeTalk. "-EMBT" skal vises før alle andre kommandoer. Attributter: Ingen.

  -suppress

  Undertryk brugergrænsefladen i Extension Manager. Skal stå før alle andre kommandoer end -EMBT. Attributter: Ingen.

  -locale

  Angiv en landestandard for Extension Manager ved start. Krævet attribut: lang.

  -quit

  (CS5 og nyere) Afslut Extension Manager. Denne kommando skal bruges alene.

  Følgende liste indeholder beskrivelser af de tilgængelige attributter:

  mxi

  Angiver navn og placering på udvidelsesinstallationsfilen.

  mxp

  Angiver navnet og placeringen på pakkefilen i MXP-format.

  zxp

  Angiver navnet og placeringen på pakkefilen i ZXP-format.

  product

  Angiver produktet, der bruger udvidelsen. Værdien skal være den samme som det produktnavn, der vises i venstre panel i Extension Manager-vinduet.

  extension

  Angiver navnet på udvidelsen (som angivet i MXI-filen).

  pcdentry

  (CS5 og nyere) Angiver BridgeTalk-id'et for kommandoudstederen.

  suppresseula

  (CS5.5 og nyere) Angiver, om dialogboksen med slutbrugerlicensaftalen skal undertrykkes, når udvidelsen installeres. De gyldige værdier er "y" (undertryk) eller "n" (undertryk ikke). Standardværdien er "n".

  forallusers

  (CS6 og nyere) Angiver, at udvidelsen skal installeres for alle brugere, hvis værdien er "y", og udvidelsen er en pr. bruger-udvidelse. En pr. bruger-udvidelse er en type udvidelse, hvis filer kopieres til brugerspecifikke mapper under installationen. Standardværdien er "n".

  lang

  Angiver sprogkoden, f.eks. da_DK.

  timeout

  (CS5 og nyere) Angiv det maksimale antal sekunder, som Extension Manager skal vente på, at produktet afsluttes, før den næste kommando udføres. Skal følge kommandoerne install/enable/disable/remove og skal være et positivt heltal mellem 0 og 1000.

  set

  (CS6 og nyere) Angiver det sætnavn, der skal aktiveres.

  setcfg

  (CS6 eller nyere) Angiver navnet på og placeringen af den eksporterede sætkonfigurationsfil.

Pak en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. (Windows) Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 og CS5.5, MXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 og nyere, ZXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5 og nyere, ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Installer og test udvidelsen for at kontrollere, at alt fungerer efter hensigten.

Installer en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. (Windows) Indtast følgende kommando, og angiv din egen attributværdi:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 og nyere, MXP-format): "XManCommand.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 og nyere, ZXP-format): "XManCommand.exe" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Indtast følgende kommando, og angiv din egen attributværdi:
  • (MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -install mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -install zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Hvis du vil undertrykke brugergrænsefladen i Extension Manager, skal du tilføje kommandoen suppress før kommandoen install på følgende måde::
  ... -suppress -install zxp="c:\myfile.zxp"
 5. Hvis du vil angive en landestandard, skal du tilføje locale-kommandoen og angive lang-attributten inden install-kommandoen på følgende måde:
  ... -locale lang="da_DK" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 6. Test udvidelsen for at kontrollere, at alt fungerer efter hensigten.

Fjern en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows, CS5 og nyere): XManCommand.exe -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4) "Adobe Extension Manager CS4.exe" -remove product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  hvor CSx er versionsnummeret for Extension Manager, f.eks. CS6.

  Brug product-attributten til at angive det produkt, der bruger udvidelsen. Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen.

Aktivere en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows, CS5 og nyere): XManCommand.exe -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -enable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  hvor CSx er versionsnummeret for Extension Manager, f.eks. CS6.

  Brug product-attributten til at angive det produkt, der bruger udvidelsen. Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen.

Deaktivere en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows, CS5 og nyere): XManCommand.exe -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -disable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  hvor CSx er versionsnummeret for Extension Manager, f.eks. CS6.

  Brug product-attributten til at angive det produkt, der bruger udvidelsen, som skal deaktiveres. Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen.

Lokalisere pegeproduktet i arbejdsområdet til Extension Manager

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv din egen attributværdi:
  • (Windows, CS5 og nyere): XManCommand.exe -locate product="Dreamweaver CSx"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -locate product="Dreamweaver CS4"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -locate product="Dreamweaver CSx"

  hvor CSx er versionsnummeret for Extension Manager, f.eks. CS6.

  Brug produktattributten til at angive det produkt, der skal findes.

Konvertere en MXP-udvidelse til en ZXP-udvidelse fra kommandolinjen (CS6 og nyere)

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • Windows: XManCommand.exe -convert mxp="c:\myOldExtension.mxp" zxp="c:\myNewExtension.zxp"
  • Mac OS: "./AdobeExtension Manager CS6" -convert mxp="/myfolder/mysubfolder/myOldExtension.mxp" zxp="/myfolder/mysubfolder/myNewExtension.zxp"

Brug mxp-attributten til at angive den MXP-udvidelse, der skal konverteres. Brug zxp-attributten til at angive sti til og navn på den nye ZXP-udvidelse.

Aktivere et udvidelsessæt fra kommandolinjen (CS6 og nyere)

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv din egen attributværdi:
  • Windows: XManCommand.exe -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"

Brug product-attributten til at angive det produkt, der skal aktivere udvidelsessættet. Brug set-attributten til at angive navnet på det udvidelsessæt, der skal aktiveres.

Importere en sætkonfiguration fra kommandolinjen (CS6 og nyere)

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv din egen attributværdi:
  • Windows: XManCommand.exe -import setcfg="c:\SetConfig.xml"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -import setcfg="/myfolder/mysubfolder/SetConfig.xml"

Brug setcfg-attributten til at angive sti til og navn på den sætkonfigurationsfil, der skal importeres.

Udføre kommandoer via BridgeTalk

Extension Manager kan udføre kommandoer, der er overført via BridgeTalk. Alle kommandoer, der sendes via BridgeTalk, skal starte med parameteren "-EMBT". Når du vil sende kommandoer til Extension Manager, skal du angive BridgeTalk-mål-id'et som "exman-6.0".

Kør eksempelscriptet herunder i ExtendScript Toolkit CS6 for at sende en package-kommando til Extension Manager via BridgeTalk.

Windows:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="C:\\test.mxi" zxp="C:\\test.zxp"';
bt.send();
Mac OS:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="/Volumes/x1/test.mxi" zxp="/Volumes/x1/test.zxp"';
bt.send();

Returkoder efter udførelse af kommandoer

Extension Manager leverer returkoder efter udførelse af kommandoer, når en af følgende to parametre er inkluderet i kommandoen:

 • "-suppress" (brugergrænsefladen i Extension Manager vises ikke, når kommandoen udføres)
 • "-from"

Efter udførelse af kommandoen returnerer Extension Manager en af følgende returkoder:

0 - Kommandoen er udført

1 - Udvidelse er ikke installeret

2 - Udvidelse er ikke fjernet

3 - Udvidelse er ikke aktiveret

4 - Udvidelse er ikke deaktiveret

5 - Udvidelse er ikke pakket

6 - Udvidelsessæt er ikke aktiveret

7 - Der er allerede en forekomst af Extension Manager

8 - Konfigurationssæt er ikke importeret

101 - CLI-formatet er forkert

102 - Det angivne produkt findes ikke

103 - Den angivne udvidelse findes ikke

104 - Den angivne udvidelse er allerede aktiveret

105 - Den angivne udvidelse er allerede deaktiveret

106 - Det angivne udvidelsessæt findes ikke

107 - Den angivne sætkonfigurationsfil findes ikke

108 - Den angivne sætkonfigurationsfil er ugyldig

109 - Den angivne udvidelse kan ikke aktiveres eller deaktiveres, når det angivne udvidelsessæt er et foruddefineret udvidelsessæt

Bemærk: Hvis kommandoudførelsen kræver administrative rettigheder, og den aktuelle tilladelse ikke er tilstrækkelig, beder Extension Manager CS5.5 og nyere om administratorlegitimationsoplysninger, når brugergrænsefladen ikke undertrykkes. Når brugergrænsefladen er undertrykket (når parameteren "-suppress" er angivet), udføres kommandoen ikke. I så fald skal du åbne kommandoprompten som administrator (Windows) eller bruge kommandoen sudo i terminalvinduet (Macintosh).

Adobe-logo

Log ind på din konto