Der mangler nogle filer på serveren, eller også er det de forkerte filer

Læs denne artikel for at rette JavaScript-fejl og fejl pga. manglende filer, når du overfører en Adobe Muse-fil.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Problem

Følgende fejlmeddelelse vises, når du opdaterer Adobe Muse CC til en nyere version og derefter genudgiver Adobe Muse-webstedet på webserveren:

Der mangler nogle filer på serveren, eller også er det de forkerte filer.

Løsning

Opdater til Adobe Muse 2017.0.3-udgaven.

Hvis fejlen stadig vises, når du har opdateret til Muse 2017.0.3-udgaven, kan det skyldes, at cache-indstillingerne er forskellige på serveren og i klientbrowseren. Ryd browserens cache, og indlæs .muse-filen igen.

Hvis problemet stadigvæk ikke er løst, skal du foretage følgende:

Bemærk:

Følgende løsningsforslag gælder for Adobe Muse 2017.0.3 og nyere.

Løsning

Du kan bruge følgende løsningsforslag, hvis du kan finde ud af at redigere xml-filer.

Åbn filen AppPrefs.xml i systemet. 

Du kan åbne AppPrefs.xml på følgende placering:

  • Windows: C:\Brugere\(brugernavn)\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Muse CC\2017.0
  • macOS: Bibliotek > Preferences > Adobe > Adobe Muse CC > 2017.0

Rediger værdien for <key>SuppressMissingFileError</key>, så den ændres fra <false/> til <true/>.

Når du ændrer indstillingsnøglen i Adobe Muse, kan du forhindre fejlmeddelelsen i at blive vist på klientsystemet eller i klientbrowseren.

Bemærk:

Når du ændrer <key>SuppressMissingFileError</key>, forhindrer du også eventuelle rigtige fejlmeddelelser om manglende filer i at blive vist.

Meddelelser om alle manglende filer i sideelementer, herunder widgets fra tredjeparter, vises heller ikke.

Forsigtig:

Det anbefales, at du kun anvender denne indstilling til produktions-webstedet, hvor klienterne møder fejlene. Du skal ikke ændre indstillingerne i AppPrefs.xml for webstederne i testmiljøet.

Det anbefales også at prøve følgende løsningsforslag i tabellen, før du redigerer xml-filen. Læs videre, hvis du vil vide mere om de mulige årsager til fejlen og om, hvordan du kan rette den.

Mulig årsag

Løsning

Der mangler en eller flere filer på serveren.

Tilladelserne til dine filer og mapper er ikke angivet korrekt. På serversystemer får filer og mapper tilladelser, der fortæller systemet, hvilke handlinger der kan udføres med filerne, og hvem der må udføre disse handlinger. Hvis filerne og mapperne har forkerte tilladelser, kan browseren ikke åbne dem på dit websted.
Sørg for, at tilladelserne til dine filer og mapper er rigtige, og indlæs derefter .muse-filen igen.

Filerne på serveren er fra forskellige versioner af Adobe Muse eller forskellige versioner af webstedet. Filen mypage.html kan f.eks. have en anden version end mypage.css.

Når du opgraderer til en anden version af Adobe Muse, skal du slette alle filerne på serveren og overføre dem til serveren på ny.

Browseren indlæser én fil fra den lokale cache og en anden fra serveren. Det kan medføre en uoverensstemmelse, hvis versionen på serveren er nyere end versionen i cachen. I dette tilfælde vises fejlen på en bestemt computer i en bestemt browser. Det er sjældent årsagen, da Adobe Muse forsøger at forhindre problemer med browser-cachen.

Ryd browserens cache, og indlæs .muse-filen igen.

Når du offentliggør nyere versioner af nogle filer, kan Business Catalyst ikke rydde cachen for disse filer på serveren.

Kontakt Adobe Support for at få løst problemet.

Du har muligvis tilføjet brugerdefineret kode eller widgets fra tredjeparter på webstedet. Brugerdefineret kode, ugyldig kode og kode, som er i konflikt med Adobe Muse, kan medføre denne fejl.

Fjern den brugerdefinerede kode på alle siderne, og forsøg at isolere fejlen. Hvis problemet ikke løses på mange af siderne eller på alle siderne, skal du kontrollere, om der er forkert brugerdefineret kode på mastersiden.

Fejlen opstår også, når du kopierer og indsætter kode med manglende afslutnings-tags eller føjer kompliceret kode til den eksisterende Adobe Muse-kode.

Du skal især være opmærksom på forkert kode under Sideegenskaber <Head> og kontrollere de HTML-objekter, du har tilføjet vha. Objekt > Indsæt HTML.

Du fik denne fejl, da du opgraderede til 2015.2.

Websteder, der er oprettet vha. Adobe Muse 2015.1 eller ældre versioner, har muligvis indeholdt dårligt skrevet JavaScript i brugerdefineret kode eller widgets fra tredjeparter. Men det medførte ikke åbenlyse fejl. Fejlene har muligvis været det sidste, der blev vist ved indlæsning af siden, og måske er der ikke blevet vist en advarsel.
Med den forbedrede indlæsning af sider i Adobe Muse 2015.2 kan widgets fra tredjeparter og inkompatible jQueries medføre forskellige fejl.
Opgrader til Adobe Muse 2015.2.1. Denne version gør det muligt for widgets fra tredjeparter at indlæse deres egen version af jQuery uden at forstyrre Muse-kopien af jQuery.

Hostingudbyderen leverer ikke alle filerne til en side på dit websted.

Når du bruger muligheden Læg online > Eksporter som HTML sammen med en FTP-løsning fra en tredjepart, kan programmet muligvis ikke overføre alle de filer, der er blevet ændret. Det sker, når du kun overfører de filer, du har ændret. Men der kan også være andre filer, der påvirkes af dine ændringer. Slet alle de eksisterende Adobe Muse-filer på serveren, og overfør igen alle de filer, du eksporterer fra Adobe Muse.
Du kan også bruge muligheden Læg online > FTP-vært i Adobe Muse. Hvis du vælger den interne FTP-klient, finder Adobe Muse alle de filer, der er blevet ændret. Adobe Muse overfører også disse filer til serveren.

Der vises stadig fejl pga. manglende filer efter opgradering til Adobe Muse 2015.2.

I Muse 2015.2.0 og nyere versioner sættes nogle JavaScript-filer i kø til indlæsning, og deres rækkefølge afhænger af internetforbindelsens hastighed. Fejlene vises muligvis ved indlæsning af en bestemt side, men ikke ved indlæsning af alle sider, fordi JavaScript indlæses i en anden rækkefølge, når filerne ligger i cachen. Rækkefølgen kan også variere, fordi serveranmodningerne behandles i en anden rækkefølge.

Adobe-logo

Log ind på din konto