Kendte problemer og rettede fejl i Adobe Muse

Dette dokument indeholder oplysninger om kendte problemer og rettede fejl i Adobe Muse med link til løsninger, hvor det er relevant.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Kendte problemer i marts 2018-udgaven (18.1)

 • Når du tilføjer en kontaktformular med Recaptcha v2.0 inde i en Lightbox- eller Værktøjstip-widget, virker recaptcha ikke. Formularer virker ikke, når besøgende på webstedet prøver at indsende en formular.
 • Når du tilføjer en Menu-widget på din side og som Type vælger Manuel, er skaleringspolitikken deaktiveret. Dette problem opstår, når du har angivet Ensartet afstand for dine menupunkter, Vis højre ikon for Kun undermenuer og Vandret midt er valgt for Placering af dele
Skaleringsindstilling er deaktiveret i Menu-widgets
Skaleringsindstilling er deaktiveret i Menu-widgets

 • Når du kopierer og indsætter en afsnitstypografi med synkroniseret tekst fra startsiden til mastersiden, kopieres typografien ikke.
 • Når du eksporterer et Adobe Muse-websted, aktiveres knappers aktive tilstand ikke, når knapperne linkes til et anker. Det kan løses ved at fjerne linket fra teksten og linke til tilstandsknappen.

Rettede fejl og kendte problemer i oktober 2017-udgaven (18.0)

August-udgaven af Adobe Muse (2017.1) indeholdt et fuldt sæt responsive widgets. Selvom version 2017.1 gjorde det muligt nemt at oprette nye, fuldt responsive websteder, var der nogle problemer med websteder, der var oprettet i ældre versioner. De fleste af disse fejl er rettet i version 2018.0 af Adobe Muse.

Nedenfor finder du en liste over de fejl, der blev rettet i denne version:

Rettelser af fejl med sideopsætning

Følgende fejl med sideopsætning blev rettet i version 2018.0:

 • Sideopsætningen blev ødelagt, når sideelementerne blev forsøgt flyttet vertikalt. Tekstbokse dækkede over billederne på siden. Fejlen var forårsaget af overskrifter, der var formateret til at tilpasse sig browserbredden og samtidig var fastgjort til en plads på siden. Denne fejl er nu blevet rettet.
 • Hvis du havde websider med forskellige indstillinger for fastgørelse, flyttede de fastgjorte elementer sig ikke ned på siden, når sidebredden blev ændret. Denne fejl er nu blevet rettet. Elementerne på siden flyttes nu automatisk op eller ned, mens de bevarer den relative afstand til hinanden. Funktionen virker korrekt og uafhængigt af, hvilken indstilling for fastgørelse der er brugt på elementerne.
 • Tilstandsknapperne blev ikke vist, når du eksporterede dine filer fra Adobe Muse. Problemet opstod, når knapperne havde forskellige strøg brugt til de forskellige tilstande. Denne fejl er nu blevet rettet. Tilstandskapperne vises nu korrekt både i prøvevisningen og live på webstedet.
 • Diasshow i fuld bredde virkede ikke korrekt, når du brugte horisontale eller vertikale overgangseffekter. Denne fejl er nu blevet rettet.
 • Der var uønskede hvide mellemrum, når webstedet blev prøvevist i forskellige skærmopløsninger. De hvide mellemrum var forårsaget af sideelementer, der var fastgjort til siden med forskellige indstillinger. Denne fejl er nu blevet rettet, og ingen hvide mellemrum opstår i prøvevisninger af websteder.
 • Når du brugte layoutvisning i Adobe Muse 2017.1, tilpassede elementerne i komposition-widgets sig ikke til browserbredden. Elementerne kunne kun strække sig til 1200 pixel, hvilket resulterede i grå baggrund i layoutet. Denne fejl er nu blevet rettet.

Problemer med programnedbrud, der er rettet i oktober 2017-udgaven

 • Adobe Muse gik ned, når du forsøgte at ændre størrelsen på billedtekster i en diasshow-widget. Denne fejl er nu blevet rettet.
 • Når du åbnede et eksisterende websted i Adobe Muse 2017.1 og forsøgte at konvertere elementerne i en diasshow-widget til responsive versioner, gik programmet ned. Denne fejl er nu blevet rettet.
 • Når du under konvertering af fuldskærmsversioner af lightbox-widgets til responsive versioner fjernede markering af afkrydsningsfeltet Fuld skærm i panelet Indstillinger og derefter markerede den igen, gik Adobe Muse ned. Denne fejl er nu blevet rettet.
 • Når du brugte Adobe Muse til at eksportere filer til HTML eller forsøgte at udgive dem, hørte brugergrænsefladen op med at reagere. Du fik en fejlmeddelelse af typen "Venstre egenskab skal være en pixelværdi". Denne fejl er nu blevet rettet.
 • Når du brugte Adobe Muse 2017.1 til at eksportere et websted oprettet i en tidligere version af programmet, hørte brugergrænsefladen op med at reagere. Eksportfunktionen stoppede midt i processen. Denne fejl er nu blevet rettet.
 • Nedbrudsfejl i forbindelse med offentliggørelse, prøvevisning og eksport er nu blevet rettet.

Problemer relateret til tredjeparts-widgets

Version 2017.1 af Adobe Muse var en udgivelse med omfattende funktioner, herunder et helt bibliotek fuldt responsive widgets. Dette betød også drastiske ændringer af programkoden, herunder ændringer af grundlæggende programarkitektur og ændringer af DOM-strukturen (dokumentobjektmodellen).

Nogle brugere har rapporteret fejl i forbindelse med brug af tredjeparts-widgets med Adobe Muse 2017.1. Holdet bag Adobe Muse har i den forbindelse kontaktet udviklerne af de mest udbredte skabeloner og widgets til Adobe Muse for at sørge for, at deres produkter fungerer i den nye version.

Hvis du fortsat oplever problemer med en tredjeparts-widget, selv efter du har opdateret til den nyeste version af Adobe Muse, skal du kontakte widget-udvikleren direkte. Hvis udvikleren ikke reagerer på din henvendelse, skal du videresende detaljerne til Adobe Muse-teamet. Teamet vil så eskalere problemet til widget-udviklerne og -forhandlerne.

Andre kendte problemer i oktober 2017-udgaven

 • Teksten flyder ud, når du tilføjer tekst i et rektangel med udfyldning og opacitet. 
 • Fastgørelse af en side i midten virker ikke, hvis egenskaben Juster størrelse er indstillet til Ingen for kontaktformularelementerne og de grupperede tilstandsknapper.
 • Adobe Muse går ned, når du klikker på tekst i en lodret menu.
 • Egenskaberne for fastgørelse bevares ikke, hvis du tilføjer sociale widgets i et flydende layout og skifter til et andet brudpunkt.
 • Når du eksporterer en underordnet side vha. en diasshow-widget til Lightbox, vises der et mellemrum mellem billede, billedtekster og knappen Forrige. Problemet opstår, hvis du konverterer en miniature-widget til Lightbox og tilføjer et fast brudpunkt på mastersiden. Mellemrummet vises, når du eksporterer den underordnede side.
 • Det tager lang tid at sikkerhedskopiere, hvis .muse-filen er større end 1 GB, og filen åbnes via fjernadgang.

Kendte problemer i august 2017-udgaven (2017.1)

 • Grupperede elementer, der er placeret i en indbygget widget og indstillet til fast skalering fungerer ikke som forventet.
 • Billeder eller rektangler skaleres ikke proportionalt, når de er placeret i en tekstramme i flydende brudpunkter.
 • Når du justerer rammestørrelsen på billedtekster i diasshow i fuldskærmstilstand i nye filer og i filer oprettet i en tidligere version, lukker appen. For at undgå at skulle justere rammestørrelsen skal du redigere størrelsen eller indholdet af selve teksten.
 • Når der vælges blandede eller grupperede elementer, viser fastgørelsesfunktionen ikke blandede tilstande korrekt.
 • Funktionen Vis antal i Twitter Tweet-widgeten fungerer ikke.
 • Når der klikkes på et miniaturebillede på en Fast side med flydende brudpunkter, vises det tilknyttede billede ikke.
 • HTML-koden for knappen Køb nu i Shopify vises to gange, når den er indlejret i en kompositionswidget.
 • Hvis en widgetbeholder fastgøres i øverste højre hjørne af en browser, fungerer eksportfunktionen ikke korrekt.
 • Ankerlink i en kompositionswidget fungerer ikke som forventet.
Adobe-logo

Log ind på din konto