Tildel forskellige objekttilstande i Adobe Muse

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.1 / Februar 2016

Du kan gøre dit design mere interessant og fængslende ved at anvende overgange på forskellige objekter på websiden. Du kan også angive indstillinger for forsinkelse, varighed og timing for hver tilstandsovergang i hvert objekt.

Ændringer af Facet og Glød på tværs af tilstande understøttes i tilstandsovergang.

Forstå de forskellige objekttilstande

Tilstanden af et objekt bestemmer dets udseende, når en bruger interagerer med det. Disse interaktioner kan være mouseovers (også kaldet overgange) på dem, klikke på dem osv. Når der interageres med et objekt, går det fra standard- eller normaltilstanden til en anden tilstand. Adobe Muse tilføjer glatte overgange for disse interaktioner.

I Adobe Muse kan du anvende tilstande på forskellige objekttyper, herunder tekst, widget-beholdere (for alle typer widgets), billeder, hyperlinks, knapper osv. Tilstande kan have grafikformater, afsnitsformater, tegnformater osv.

Hvad er de forskellige objekttilstande i Adobe Muse?

Adobe Muse har følgende tilstande, så du kan formatere og ændre udseendet af et objekt ud fra brugerinteraktion. 

 • Normal: Tilstanden Normal bestemmer standardudseendet af et objekt, når websiden indlæses. Den gør det muligt at definere objektets tilstand, når der ikke er nogen interaktion. Et objekt går fra tilstanden Normal til andre tilstande.
 • Mus nede: Tilstanden Mus nede bestemmer udseendet af et objekt, når der er klikket på det uden at slippe museknappen. 
 • Overgang: Overgangstilstanden gør det muligt at ændre udseendet af et objekt, når du holder musemarkøren over objektet. Brug af tilstanden Overgang er en af de nemmeste måder at skelne mellem et interaktivt og ikke-interaktivt objekt på en webside.
 • Aktiv: Tilstanden Aktiv definerer udseendet af et objekt, når det er aktivt, og der allerede er klikket på det. Det er f.eks., når der er klikket på en knap eller valgt en menu.
  Når et objekt går til den aktive tilstand, angiver den, at objektet aktuelt er i brug. Aktive tilstande kan også defineres for alle typer af objekter, herunder hyperlinks.

Tildeling af objekttilstande

Alle objekter tildeles som standard alle fire tilstande. Men i Adobe Muse kan du tilpasse disse tilstande separat i panelet Tilstande.

Bemærk:

Når du arbejder med tilstande, er det vigtigt at holde styr på dine valg ved hjælp af markeringsindikatoren. Det er fordi, at du i Adobe Muse som standard kan redigere tilstanden Normal for et objekt. Det betyder, at hvis du redigerer tilstanden Aktiv for objekt A, vælger objekt B og genvælger objekt A, får det tilstanden Normal. Det er derfor vigtigt, at du direkte vælger den tilstand, du vil redigere, i panelet Tilstande, før du formaterer objektet, hver eneste gang.

Som standard gemmes redigeringer af et objekt som tilstanden Normal. I Muse kan du dog skifte til en anden tilstand i panelet Tilstande og formatere objektet for at tilpasse en tilstand yderligere. Du kan fokusere på funktionsmåden af objektet for hver interaktionstype ved at redigere hver tilstand for sig.

Hvis du vil tilpasse eller redigere tilstanden af et objekt, skal du gøre følgende:

 1. Åbn panelet Tilstande ved at klikke på Vindue > Tilstande.
 2. Marker det objekt, hvis tilstand du vil ændre.
 3. Vælg den Tilstand, du vil redigere, og fortsæt med at tilpasse objektet.
 4. I panelet Tilstande skal du vælge Overgang og vælge indstillingen Udtoning. Angiv indstillingerne for Forsinkelse, Varighed og Hastighed for overgangen. Når du vælger Overgang, går objektet fra én tilstand til en anden i henhold til dine indstillinger.
Når du formaterer et objekt, kan du også vælge en tilstand på rullelisten i markeringsindikatoren.

Tildel tilstande til widgets og widget-beholdere

 1. Luk browseren og vend tilbage til Adobe Muse.

 2. Klik på widgeten én gang for at vælge hele menuen. Klik på madknappen igen for at vælge menupunktet for mad. Hvis du skulle komme til at klikke en tredje gang, og markeringsindikatoren viser ordet Mærke, skal du trykke på Esc én gang for at springe et niveau op i hierarkiet, så ordet Menupunkt vises.

  Indstillingen Rediger sammen er aktiveret i indstillingspanelet, og derfor anvendes ændringer, som du foretager for udseendet af dette mad-menupunkt, på alle de andre knapper i den vandrette menu-widget. Det gør redigeringen meget hurtigere. Medmindre et design kræver, at du anvender forskellig stil for hver knap, skal du holde standardindstillingen for Rediger sammen aktiveret.

 3. Åbn panelet Tilstande ved at vælge dets fane eller vælge Vindue > Tilstande.

  Dette panel kan du bruge til at redigere de forskellige måder, knappens grafik vises på, afhængigt af den besøgendes aktiviteter med markøren. Bemærk, at der er flere grå bokse, som definerer udseendet for hver tilstand.

  Under forhåndsvisningen af webstedet så du, at tilstanden Normal henviser til den måde, menuen vises efter indlæsning af siden, mens den besøgendes markør ikke interagerer med menuen. Hvis den besøgende bevæger markøren over en knap, vises formaterne for tilstanden Overgang. Hvis den besøgende trykker ned på knappen, vises formaterne for tilstanden Mus ned. Hvis den besøgende er på denne aktuelle side på websitet (for eksempel hvis brugeren har klikket på menupunktet Om og stadig ser siden Om), vises knappen med stilen for tilstanden Aktiv. Denne sidste tilstand er valgfri, men den er nyttig i nogle tilfælde, fordi de besøgende hurtigt kan se, hvilken side de viser i øjeblikket.

 4. Klik på hvert element på listen i panelet Tilstande: Tilstandene Normal, Overgang, Mus ned og Aktiv. Bemærk, at når du klikker på den enkelte tilstand i panelet, opdateres menu-widgeten på siden til at vise tilstandens standardudseende.

 5. Klik på tilstanden Normal igen. Mens menupunkt for mad er valgt, skal du bruge chippen Fyld farve til at vælge en helt anden farve, f.eks. rød. Når du indstiller en anden fyldfarve, opdaterer alle menupunkterne deres normale tilstand, fordi indstillingen Rediger sammen er aktiveret.

  Når du opdaterer fyldfarven for en af knaptilstandene, opdateres de andre automatisk, når indstillingen Rediger sammen er aktiveret.

 6. Vælg Overgang, og vælg indstillingen Udtoning. Objektovergangen fra én tilstand til en anden toner ind eller ud i henhold til dine indstillinger.

  Du kan angive følgende indstillinger, når du vælger indstillingen for overgang fra én tilstand til en anden:

  Forsinkelse: forsinkelsen fra én tilstand til en anden, i sekunder.

  Varighed: overgangens varighed.

  Hastighed: I denne indstilling kan du gøre overgangen lineær eller angive en langsom overgang til den næste tilstand. Du kan også vælge Langsom indtoning, Langsom udtoning eller Langsom indtoning/udtoning. Objektovergangen ind- eller udtones langsomt i henhold til dine indstillinger.

 7. Vælg Filer > Forhåndsvisning af websted i browser igen, og kontrollér, at du har tilpasset knappens normaltilstand: Når menuen indlæses første gang, er alle knapperne nu røde undtagen den knap, der beskriver den aktuelle side. Mens du bevæger markøren hen over hver enkelt knap, vises standardfarven grå for Overgang, så der opstår overgangseffekt.

 8. Til dette eksempel skal du vælge hver af tilstandene i panelet Tilstande (eller vælge hver tilstand med menuen Tilstande ved siden af markeringsindikatoren i kontrolpanelet) og indstille fyldfarven til Ingen (den hvide farvechip med den røde diagonallinje) . Denne indstilling fjerner menupunktknappernes baggrunde i visningen, så menuknapperne er gennemsigtige, og baggrundens design er synligt gennem dem.

I skrivende stund er den udvendige beholder i den vandrette menu-widget gennemsigtig som standard. Hvis du ønsker det, kan du bruge fyldfarvevælgeren til at indstille dens fyldfarve, akkurat som beholderne for menupunktknappen. Senere, når du laver dine egne websites, kan du eksperimentere med at indstille en fyldfarve for hele widgeten og derefter indstille en anden fyldfarve for knapbeholderne. Du kan også prøve at tilføje et baggrundsbillede til knappernes design.

Adobe-logo

Log ind på din konto