Indsæt punktopstillinger og nummerering i Adobe Muse

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Adobe Muse gør det muligt at organisere en sekvens af afsnit i en tekstramme som en punktopstilling eller nummereret liste. Typisk er lister en samling af relaterede emner som f.eks. spillere på et hold, trin i en opgave og meget mere. En liste kan indeholde en anden liste, og disse lister kaldes indlejrede eller flerniveaulister.

Du kan oprette hierarkiske lister med punkttegn eller numre i panelet Punkttegn. Du kan også vælge et punkttegn fra det komplette tegnsæt, der er tilgængeligt for en skrifttype. Punktformater gør det muligt at gemme listeformatering til senere brug.

I opstillinger med punkttegn kan hvert afsnit begynde med et punkttegn, f.eks. "•". I nummererede lister starter hvert afsnit med et udtryk, som indeholder et tal eller et bogstav og en separator, f.eks. et punktum eller en parentes. F.eks. "1)". Numrene på en nummereret liste opdateres automatisk, når du tilføjer eller fjerner afsnit på listen.

Oprettelse af punktopstillinger og nummererede lister

 1. Opret en tekstramme ved hjælp af tekstværktøjet, og indtast teksten. Til tekst, som du vil organisere som listeelementer, skal du indtaste dem som individuelle afsnit.

  Punktopstillinger i Adobe Muse svarer til punktopstillinger i InDesign
  Opret en tekstramme ved hjælp af tekstværktøjet, og indtast noget tekst.

 2. Vælg Vindue > Punkttegn for at åbne panelet Punkttegn.

  Brugerdefinerede punkttegn i Adobe Muse svarer til punktopstilling i InDesign
  Åbn panelet Punkttegn.

 3. Markér hele teksten i tekstrammen. Klik på knappen i panelet Punkttegn for at oprette en punktopstilling og knappen for at oprette en nummereret liste.

  Opret lister med punktopstilling.
  Punktopstillinger og nummererede lister

Formatering af en liste

 1. Opret en liste med punktopstilling og nummerering. Find flere oplysninger i Oprettelse af punktopstillinger og nummererede lister.

 2. I panelet Punkttegn skal du bruge følgende indstillinger til at formatere listen.

  Punkttegn

  Et særligt tegn, som et element i punktopstillingen begynder med. Når du opretter en punktopstilling, vælges et punkttegn automatisk som standard. Du kan dog bruge rullelisten til at vælge et andet punkttegn. Hvis du vil anvende et brugerdefineret punkttegn, skal du klikke på knappen Nyt tegn for at åbne dialogboksen Nyt punkttegn. Her kan du også vælge et punkttegn fra det komplette tegnsæt, der er tilgængeligt for den valgte skrifttype. Du kan finde flere oplysninger om ændring af punkttegn i Ændring af punkttegn og Anvendelse af brugerdefinerede punkttegn.

  Nummereringsskema

  Når du opretter en nummereret liste, vælges et standardnummereringsskema på basis af listeniveauet. Du kan dog bruge rullelisten til at vælge et andet nummereringsskema. Du kan finde flere oplysninger om ændring af nummereringsskema i Ændring af indstillinger for nummereret liste.

  Skrifttype

  Som standard gengives standardpunkttegn og -numre ved hjælp af samme skrifttype som tilstødende tekst (Auto). Du kan imidlertid tilsidesætte standarden og vælge en anden web- eller websikker skrifttype. Denne indstilling er ikke tilgængelig for brugerdefinerede punkttegn.

  Farve

  Som standard samme farve som på tilstødende tekst. Du kan dog anvende en anden farve i panelet Farveprøve.

  Størrelse

  Som standard samme størrelse (Auto) som tilstødende tekst. Du kan imidlertid variere størrelsen ved hjælp af rullelisten eller ved at indtaste en værdi.

  Indrykning

  Placering af højre kant af et punkttegn/nummer i forhold til tekstrammen eller listebeholderen. Du kan justere indrykning for højre kant af punkttegnet. For en niveau 1-liste måles indrykning i forhold til tekstrammens kant. For en indvendig liste måles indrykning i forhold til den indeholdte liste. Den kan være fra 0 pixel til 200 pixels. Standardværdien er 28 pixels.

  Mellemrum mellem tekst og punkttegnets højre kant

  Angiver afstanden mellem højre kant af punkttegnet/nummeret og tilstødende tekst. Du kan justere afstanden mellem højre kant af punkttegnet/nummeret og tilstødende tekst. Den kan være fra 0 pixel til 200 pixels. Standardværdien er 6 pixels.

  Lodret forskydning

  Flytter punkttegnet eller nummeret op eller ned i forhold til standardpositionen med op til 100 pixel i den ene eller anden retning.

Ændring af punkttegn

 1. Opret en liste med punktopstilling. Find flere oplysninger i Oprettelse af punktopstillinger og nummererede lister.

 2. Vælg rullelisten for at ændre punkttegnet.

 3. Vælg et hvilket som helst tegn på listen, og klik for at ændre det.

Anvendelse af brugerdefinerede punkttegn

 1. Opret en liste med punktopstilling. Find flere oplysninger i Oprettelse af punktopstillinger og nummererede lister.

 2. Vælg rullelisten for at ændre punkttegnet.

 3. Klik på knappen Nyt tegn for at åbne dialogboksen Nyt punkttegn.

  Punktopstillinger og nummererede lister i Adobe Muse giver dig mulighed for at oprette lister med punktopstillinger og nummererede lister.

 4. Du har mulighed for at vælge et tegn, der er tilgængeligt med den valgte skrifttype, eller vælge en anden skrifttype. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Åbn rullelisten Skrifttyper, og vælg en anden skrifttype. Du kan vælge en eksisterende web- eller websikker skrifttype eller tilføje en webskrifttype. Dette viser et nyt tegnsæt i dialogboksen Nyt punkttegn.
  Brug webskrifttyper, websikre skrifttyper eller selvhostede skrifttyper for at få særlige punkttegn.

  • Åbn rullelisten Kategori, og vælg en anden kategori af symboler.
  Skift skrifttype for at anvende brugerdefinerede punkttegn.

 5. Vælg det tegn, du vil anvende, og klik på OK.

Oprettelse og genbrug af punktformater

Et punktformat er et sæt format- og positionsattributter, der kan genbruges. Punktformater gør det muligt at bevare ensartetheden i design på tværs af websider og øge produktiviteten ved hurtigt at formatere en liste.

Opret et punktformat

 1. Vælg det objekt, du har formateret på websiden.
 2. Vælg Vindue > Punktformater for at åbne panelet Punktformater.
 3. Klik på knappen for at oprette et punktformat. Du kan også højreklikke (Kommando + klik på Mac) i panelet Punktformater og vælge Nyt punktformat i kontekstmenuen.
 4. Dobbeltklik på det nyoprettede punktformat for at åbne dialogboksen Indstillinger for punktformater.
 5. Angiv et passende navn i feltet Formatnavn. Gennemgå feltet Formatindstilling for at sikre, at indstillingerne for punktformat er korrekte.
Punktformater i Adobe Muse svarer til punktformater i InDesign

Anvend et punktformat

Hvis du vil genbruge et punktformat, du har oprettet, skal du gøre følgende:

 1. Vælg en punktopstilling i en tekstramme.
 2. Hvis du vil anvende et format på en liste, skal du åbne panelet Punktformater (Vindue > Punktformater) og vælge et format i panelet Punktformater.

Ændr et punktformat

 • Tilsidesættelse af punktformater: Tilsidesættelse af formater oprettes, når du ændrer en format- eller positionsattribut, når et punktformat er blevet anvendt. Formattilsidesættelser angives med et "+" efter formatnavnet.
 • Rydning af formattilsidesættelser: Formattilsidesættelser kan ryddes med knappen Slet tilsidesætter () eller ved at vælge Slet tilsidesætter i genvejsmenuen.
 • Omdefinering af punktformater: Du kan flette tilsidesættelser ind i det anvendte punktformat og omdefinere det. Klik på knappen Omdefiner format (), eller vælg Omdefiner format i genvejsmenuen.

Frakobl et punktformat

Hvis du vil adskille eller frakoble en liste fra dets punktformat, skal du klikke på knappen Ophæv link til format (). Frakobling af et format bevarer alle format- og positionsattributter for formatet, herunder tilsidesættelser af format.

Slet al formatering

Indstillingen Slet al formatering giver dig mulighed for hurtigt at fjerne alle formateringsegenskaber, som er brugt i punktopstillinger, og gendanne til standardformateringen.

Gør følgende for at fjerne al formatering:

 1. Vælg den tekstramme eller punktopstilling, som du vil fjerne al formatering fra.
 2. Højreklik > vælg Slet al formatering i den kontekstafhængige menu.

Spor typer på tværs af websitet

Du kan nu spore og administrere brugen af formater på hele dit website. I den nye indstilling Gå til formatbrug kan du få vist en komplet liste over sider på dit website, hvor et bestemt punktformat bruges.

 1. Vælg Vindue > Punktformater.
 2. Højreklik på et format, og vælg Gå til formatbrug.

Ændring af indstillinger for nummereret liste

 1. Opret en liste med nummerering. Find flere oplysninger i Oprettelse af punktopstillinger og nummererede lister.

 2. Vælg den nummererede liste, hvis skema du vil ændre, og vælg rullelisten .

 3. Vælg et hvilket som helst nummereringsskema på rullelisten.

  Opret nummererede lister eller organiserede lister med Adobe Muse.

Opret lister i flere niveauer

 1. Opret en liste med punktopstilling og nummerering. Find flere oplysninger i Oprettelse af punktopstillinger og nummererede lister.

 2. Vælg en del eller blot de ønskede listeelementer på en eksisterende liste.

 3. Klik på knappen Øg listeindrykning () for at oprette en underliste.

  Bemærk:

  Hvis du vil flytte listeelementer fra en underliste til en listebeholder, skal du klikke på knappen Formindsk listeindrykning ().

Konvertering af listetyper

 • Hvis du vil konvertere en punktopstilling til en nummereret liste, skal du vælge punktopstillingen og klikke på knappen .
 • Hvis du vil konvertere en nummereret liste til en punktopstilling, skal du vælge listen og klikke på knappen .
Adobe-logo

Log ind på din konto