Oprettelse og brug af tegntyper og afsnitsformat

Læs videre for at lære, hvordan du opretter, bevarer og genanvender tegn- og afsnitstyper i Adobe Muse.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Adobe Muse indeholder en intuitiv mekanisme til at gemme og genbruge formater, der er anvendt på objekter. At oprette og genbruge formater er en nem måde til at opnå ensartethed i design og udseende på tværs af alle sider på dit website. Formater giver dig også mulighed for hurtigt at opdatere dit website uden at skulle gentage farver, skrifttyper, tekstformatering osv.

Ved at bruge formaterne i Muse kan du opnå følgende:

 • Ensartethed i udseende på tværs af alle sider på dit website
 • Øget produktivitet ved at udnytte eksisterende formater eller oprette formater og genbruge dem på alle websider

Formater omfatter fyldfarve, stregfarve, effekter osv. Formater kan anvendes på alle typer objekter i Muse som f.eks. billeder, grafik, former, tekst, tegn osv. Formater i Muse inddeles i følgende klasser:

 • Grafikformater
 • Afsnitsformater
 • Tegnformater

Hvad er tegn- og afsnitsformater?

Et tegnformat er en samling tegnformateringsattributter, der kan anvendes på tekst i ét samlet trin. Et afsnitsformat indeholder både tegn- og afsnitsformateringsattributter og kan anvendes på ét eller flere afsnit. Afsnitsformater og tegnformater er placeret i separate paneler. Afsnitsformater og tegnformater kaldes også for tekstformater. Når du ændrer et format, opdateres alle forekomster af tekst knyttet til formatet også.

Oprettelse og anvendelse af tegnformater

 1. Vælg det objekt, du har formateret på websiden.
 2. Åbn Vindue > panelet Tegnformater.
 3. Opret et tegnformat ved at klikke på knappen . Du kan også højreklikke (Kommando + klik på MAC) på panelet Tegnformater og vælge Nyt tegnformat i kontekstmenuen.
 4. Dobbeltklik på det nyoprettede tegnformat for at åbne dialogboksen Indstillinger for tegnformater.
 5. Angiv et passende navn i feltet Formatnavn. 
 6. Vælg et Span-tag til tegnformatet.
 7. Gennemgå feltet Formatindstilling for at sikre, at indstillingerne for tegnformater er korrekte.

Oprettelse og anvendelse af afsnitsformater

 1. Åbn panelet Afsnitsformater ved at vælge dets fane eller vælge Vindue > Afsnitsformater.
 2. Klik på knappen Nyt format (sideikon) nederst i panelet for at gemme dette sæt af typografier. Når du gemmer et sæt af formater, kan du anvende dem på andre tekstelementer på et senere tidspunkt.
 3. Dobbeltklik på det nye format, som du lige har oprettet i panelet Afsnitsformater, der har fået standardnavnet Afsnitsformat. Omdøb: top-nav-normal.
Opret og omdøb en afsnitstype i Adobe Muse
Opret og omdøb en afsnitstype

Bemærk:

Hvis du højreklikker (eller trykker på Ctrl og klikker) på navnet på et format i panelet Afsnitsformater, vises en menu, hvor du kan kopiere, slette, eller ophæve links til formater. Hvis du vælger Formatindstillinger i menuen, vises et nyt vindue, hvor du kan vælge et afsnitsmærke (p, h1, h2, h3 osv.), der automatisk bruger dette format. Når du har åbnet Formatindstillinger, kan du klikke på Annuller for at lukke.

Hvis du ser på panelet Tilstande, vil du bemærke, at alle tilstandene, Normal, Overgang, Mus ned og Aktiv, alle bruger samme skrifttypeformatering for menupunkternes mærker.

 1. Klik på Forhåndsvis for at se siden gengivet i Muse, som det vil blive vist i en browser. Muse bruger en version af Webkit til at vise siden, som bruges af mange moderne webbrowsere. Bemærk, når du interagerer med menuen, at knapperne kun viser deres mærker (menupunktbeholderne er gennemsigtige). Bemærk også, at mærkerne ikke ændrer sig, når du bevæger markøren hen over knapperne i menuen eller klikker på dem.
 2. Når du er færdig med at teste og forhåndsvise menuen, skal du klikke på Design for at vende tilbage til redigering af den primære masterside.

Kopiér og indsæt tegn- eller afsnitsformater

Du kan kopiere og indsætte hele eller selektive attributter fra et tegn- eller afsnitsformat. Når du kopierer formater, hjælper det dig med at bruge samme format på forskellige elementer med et enkelt klik.

 1. Åbn den side, hvorfra du vil kopiere et format.

 2. Vælg kildeelementet, hvorfra du vil kopiere et format.

 3. Højreklik og vælg Indsæt attributter.

  Kopiér tegn- og afsnitsformater i Adobe muse
  Kopiér tegn- og afsnitsformater i Adobe muse

 4. Vælg målelementet, hvortil du vil indsætte tegn- eller afsnitsformatet.

 5. Højreklik og vælg en af følgende muligheder:

  • Indsæt attributter: Hvis du vil indsætte alle attributter fra kilden i målet. Alle formateringsattributter kopieres fra kilden, som de er, til målelementet.
  • Indsæt selektive attributter: Her indsættes kun de attributter, du vælger. I panelet Indsæt selektive attributter skal du vælge de attributter, du vil kopiere og indsætte. Du kan f.eks. nøjes med at vælge indstillingerne Tekst, Skrifttype, Størrelse og Punktopstilling, når du kopierer tekstattributter fra et afsnitsformat. Dermed kopieres kun de valgte attributter fra kildeelementet.
  Indsæt valgte tegnformateringsattributter i målelementet
  Indsæt valgte tegnformateringsattributter i målelementet

Frakobling af et tegn eller afsnitsformat

Gør følgende for at adskille et tegn/afsnit fra et format:

 1. Vælg det tegn eller afsnit, du vil koble formatet fra.
 2. Vælg Vindue > Tegnformater eller Afsnitsformater.
 3. I panelet Tegnformater eller Afsnitsformater skal du klikke på knappen .

Omdefinering af et format

Du kan omdefinere et tegn-/afsnitsformat for hurtigt at opdatere formatets indstillinger. Det er almindelig designpraksis at ændre på formategenskaber og dermed lave formattilsidesættelser. Adobe Muse angiver sådanne formattilsidesættelser med et +-tegn.

Adobe Muse giver dig mulighed for at bevare eller fjerne formattilsidesættelser. Du kan bevare formattilsidesættelser ved at omdefinere et format.

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg Vindue > Tegnformater eller Afsnitsformater.
 2. Vælg det tegn- eller afsnitsformat, du vil omdefinere.
 3. Klik på knappen .

Fjern formattilsidesættelser

Det er almindelig designpraksis at ændre på formategenskaber og dermed lave formattilsidesættelser, som angives med et +-tegn. Adobe Muse giver dig mulighed for at fortryde utilsigtede ændringer af et tegn- eller grafikformat ved at fjerne formattilsidesættelser.

Gør følgende for at fjerne en formattilsidesættelse:

Slette formattilsidesættelser af tegnformater

Gør følgende for at fjerne formattilsidesættelser fra et tegnformat:

 1. Vælg Vindue > Tegnformat.
 2. Vælg det tegnformat, du vil fjerne formattilsidesættelsen fra.
 3. Klik på knappen .

Slette formattilsidesættelser af afsnitsformater

Gør følgende for at fjerne formattilsidesættelser fra et afsnitsformat:

 1. Vælg Vindue > Afsnitsformat.
 2. Vælg det afsnitsformat, du vil fjerne formattilsidesættelsen fra.
 3. Klik på knappen .

Slet al formatering

Indstillingen Slet al formatering giver dig mulighed for at fjerne alle formateringsegenskaber, som er brugt på tegn eller afsnit, og gendanne til standardformateringen.

Gør følgende for at fjerne al formatering:

 1. Vælg den tekstramme, som du vil fjerne al formatering fra.
 2. Højreklik > Slet al formatering i kontekstmenuen.
Bemærk:

Indstillingen Slet al formatering kan kun anvendes på tekstrammer og ikke til de enkelte tegn eller afsnit.

Spor brugen af formater på Muse-websites

Du kan nu spore og administrere brugen af formater på hele dit website. Med den nye indstilling Gå til formatbrug kan du få vist en komplet liste over sider på dit website, hvor et bestemt tegn- eller afsnitsformat bruges.

 1. Vælg Vindue > Tegnformater eller Afsnitsformater.
 2. Højreklik på et format, og vælg Gå til formatbrug.
Adobe-logo

Log ind på din konto