Opret og brug lag i Adobe Muse

Læs denne artikel for at lære, hvordan du tilføjer, indstiller og ændrer lag i Adobe Muse.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Arbejd med panelet Lag i Muse

Muse indeholder et panel kaldet Lag, som du kan bruge til at strukturere dine sideelementer og organisere dine websitedesign. I denne artikel kan du lære om panelet Lag og finde strategier, der gør det lettere at opdatere dine projekter.

Om lag

Som standard indeholder hver side på et Muse-website mindst ét navngivet lag. Hvis du bruger flere lag, kan du oprette og redigere bestemte områder eller typer af indhold på siden uden at påvirke andre områder eller ved et uheld ændre andet indhold. Du kan f.eks. bruge lag til at vise primært sideindhold og sidebjælkeoplysninger i det samme webdesign. Eller du kan placere indhold, der sjældent opdateres, i ét lag, mens du har indhold, der jævnligt opdateres, i et andet lag på den samme side.

Forestil dig lagene som gennemsigtige ark, der er stablet oven på hinanden. Hvis der ikke er nogen objekter på et lag, kan du se igennem det til objekter på lagene bag det.

Gennemgå panelet Lag, og brug et øjeblik på at finde ud af, hvordan stablingsrækkefølgen fungerer.

Panelet Lag i Adobe Muse
Panelet Lag i Adobe Muse.

I eksemplet ovenfor har Lag 1 et tekstfelt, der viser 1, Lag 2 har et tekstfelt, der viser 2, og Lag 3 har et tekstfelt, der viser 3.

Alle elementer placeret på Lag 3 (det øverste lag) vises over elementerne i Lag 2 og Lag 1. Denne funktionsmåde minder om stablingsrækkefølgen, som opstår, når du markerer et objekt og vælger Arranger > Placer forrest. Men når du placerer elementer på bestemte lag, organiseres de på en måde, der giver dig mulighed for at styre stablingsrækkefølgen af grupper af elementer.

Hvis du vil ændre stablingsrækkefølgen, kan du vælge et lag, trække det og derved flytte det i rækkefølgen i panelet Lag. I dette eksempel er Lag 1 blevet trukket øverst op i panelet Lag, og Lag 3 er blevet flyttet nederst i stakken.

Arranger lagene i Adobe Muse
Omarranger lagenes rækkefølge for at ændre, hvilket element der er øverst.

Hvert lag kan indeholde flere elementer, og stablingsrækkefølgen af elementerne i hvert lag dikterer også, om elementer vises over eller under andre elementer på siden.

Lag giver dig enestående kontrol over organiseringen af sideelementer i dine Muse-websiteprojekter.

Brug af lag på Muse-websites

Selv hvis du tidligere har arbejdet med Lag-paneler i andre værktøjer, f.eks. billedredigeringsprogrammer, er det vigtigt at forstå, hvordan lag fungerer i Muse:

Udvid og skjul lag. Hvert lag har en trekant til venstre for lagnavnet. Når det er skjult, kan du klikke på trekanten for at udvide lagets indhold og se listen over objekter og stablingsrækkefølgen på det pågældende lag for den aktive side. Grupper, widgets og visse widget-dele har også trekanter, der kan klikkes på for at udvide sættet og vise de indeholde objekter. Du kan ændre rækkefølgen af disse objekter, låse og låse dem op samt tilføje eller fjerne dem i grupper. Lag, der ikke indeholder objekter på den aktuelle side, viser ikke en trekant, da de allerede er udvidet.

Objekter på mastersider vises nederst på hvert lag. Masterelementer kan vises foran dokumentsideobjekter, hvis mastersideobjekterne er placeret på et højere lag, men de er som standard placeret nederst i stablingsrækkefølgen.

Lag involverer alle siderne på et website, herunder mastere. Hvis du f.eks. skjuler Lag 1, mens du redigerer dokumentets startside, skjules indholdet på Lag 1 på alle sider, indtil du beslutter at vise det igen.

Gennemgang af panelet Lag

Panelet Lag er meget brugbart og indeholder mange nyttige funktioner, der kan hjælpe dig med at arbejde mere effektivt. Brug et øjeblik på at blive bekendt med de centrale funktioner:

 • Oprette nye lag
 • Angivelse af lagindstillinger
 • Tilføjelse af objekter til lag
 • Markér, flyt og kopier objekter på lag
 • Indsættelse af objekter på forskellige lag
 • Dublering af lag
 • Ændring af lagenes rækkefølge
 • Vis eller skjul lag og objekter
 • Lås lag eller lås lag op
 • Sletning af lag
 • Fletning af lag i et dokument

Disse funktioner beskrives mere detaljeret i nedenstående afsnit. De centrale elementer i panelet Lag er fremhævet nedenfor.

De angivne funktioner i panelet Lag.
De angivne funktioner i panelet Lag.

A. Mållag B. Slet lag C. Nyt lag D. Søg E. Hjælp til Lag F. Låst lag G. Skjult lag H. Synligt lag 

Oprettelse af nye lag

Du kan når som helst tilføje lag ved at klikke på knappen Nyt lag nederst i panelet Lag. Antallet af lag i et dokument er kun begrænset af den mængde RAM, der er tilgængelig for Muse. De nye lag, du opretter, vil altid vises øverst i panelet Lag, men du kan trække dem for at flytte dem.

Følg disse trin for at oprette et nyt lag:

 1. Klik på fanen Lag for at aktivere panelet Lag, eller vælg Vindue > Lag for at åbne panelet Lag, hvis det er lukket.
 2. Klik på knappen Nyt lag nederst i panelet Lag.

Bemærk: Hvis du vil oprette et nyt lag og samtidig åbne dialogboksen Lagindstillinger, skal du trykke på Alt/Alternativ og samtidig klikke på knappen Nyt lag.

Angivelse af lagindstillinger

Du kan opdatere attributterne for lag i panelet Lag for at skifte den farvekodning, som er knyttet til det pågældende lag, vise eller skjule lag, vise eller skjule hjælpelinjer og låse lag for at forhindre, at de slettes eller redigeres ved et uheld. Følg disse trin for at opdatere lagindstillingerne:

 1. Højreklik eller dobbeltklik på et eksisterende lag. (Eller tryk på Alt/Alternativ, mens du samtidig klikker på knappen Nyt lag).
 2. I dialogboksen Lagindstillinger, som vises, skal du angive lagindstillingerne og derefter klikke på OK.
Dialogboksen Lagindstillinger.
Opdater indstillingerne i dialogboksen Lagindstillinger.

Du kan opdatere følgende indstillinger:

 • Lagnavn: Indtast et beskrivende navn til laget, som hjælper til med at organisere sideindholdet.
 • Farve: Tildel en farve for at identificere objekterne på det pågældende lag. Når du giver et lag en farve, bliver det nemmere at skelne forskellige markerede objekters lag. Når et objekt er markeret på siden, viser det lagets farve i afgrænsningsrammen, markeringshåndtagene for form samt tekstramme- og billedrammekanterne. Lagfarven vises ikke, når objekter ikke er markeret.
 • Vis lag: Vælg denne indstilling for at gøre et lag synligt. Valg af denne indstilling medfører samme funktionsmåde som klik på øjeikonet for at gøre laget synligt i panelet Lag.
 • Lås lag: Vælg denne indstilling for at forhindre ændringer af objekter på laget.

Tilføjelse af objekter til lag

Alle nye objekter placeres på mållaget, dvs. laget med et mærke i fed, som viser trekanten i øverste højre hjørne af laget i panelet Lag. Vælg et bestemt lag som mållag ved at klikke på det.

Du kan føje objekter til mållaget på en af følgende måder:

 • Oprette nye objekter med tekstværktøjet eller rektangelværktøjerne.
 • Importere, placere eller indsætte tekst eller grafik.
 • Marker objekter på andre lag, og flyt dem derefter til det nye lag.

Du kan ikke tegne eller placere et nyt objekt på et skjult eller låst lag. Når du vælger et tegneværktøj eller tekstværktøjet, eller indsætter en fil med skjult eller låst mållag, viser markøren det overstregede blyantikon, når den placeres over siden i visningen Design. Vis eller lås mållaget op, eller gør et synligt, ulåst lag til mållag.

Hvis du vælger Rediger > Sæt ind, når mållaget er skjult eller låst, giver en advarsel dig mulighed for at få vist mållaget eller låse det op.

Når du klikker på et lag i panelet Lag for at gøre det til mållag, vises der en trekant øverst til højre på det lag, du klikkede på, lagermærket står med fed, og laget fremhæves for at angive, at det er valgt som mållag.

Markér, flyt og kopier objekter på lag

Som standard kan du markere et hvilket som helst objekt på et hvilket som helst lag. Ude til højre i panelet Lag markerer farvede firkanter lag, der indeholder markerede objekter. En lille firkant angiver, at mindst ét objekt er markeret på det pågældende lag, og en stor firkant angiver, at alle objekter på det pågældende lag i øjeblikket er markeret. Lagets markeringsfarve hjælper dig med at identificere et objekts lag. Lås (eller skjul) laget, hvis du vil forhindre, at objekterne på et bestemt lag markeres.

 • Du kan markere individuelle objekter på et lag ved at klikke på trekantikonet til venstre for lagets navn for at udvide laget og markere målelementet på listen. Du kan også trække målobjektet til det andet sted uden at markere det.
 • Du kan markere alle objekter på et bestemt lag ved at klikke på firkanten til højre for lagets navn.
 • Du kan flytte eller kopiere objekter til et andet lag ved at bruge markeringsværktøjet til at markere et eller flere objekter på en side eller en masterside. I panelet Lag skal du trække den farvede firkant i højre side af laglisten for at flytte de markerede objekter til det andet lag.

Indsættelse af objekter på forskellige lag

Indstillingen Bevar lag ved indsættelse påvirker den måde, objekter, der indsættes fra andre steder, fungerer sammen med eksisterende lag på.

Hvis indstillingen "Bevar lag ved indsættelse" er aktiveret, bevarer objekter, der er klippet eller kopieret fra andre lag, deres lagtildelinger, når de indsættes på en ny side eller placering. Hvis du indsætter et objekt på en side, der ikke har de samme lag som siden, det blev kopieret fra, føjer Muse objektets lagnavn til panelet Lag i det andet dokument og indsætter objektet på det tilsvarende lag.

Hvis indstillingen Bevar lag ved indsættelse ikke er valgt, indsættes objekter, der er klippet eller kopieret fra forskellige lag, sammen på det aktuelle mållag.

 1. Kontroller, at Bevar lag ved indsættelse er fravalgt i kontekstmenuen for lag, der vises, når du højreklikker et hvilket som helst sted i panelet.
 2. Marker objekter, og vælg Rediger > Kopier eller Rediger > Klip.
 3. Klik på et andet lag i panelet Lag for at gøre det til mållag.
 4. Vælg Rediger > Sæt ind.

Dublering af lag

Når du dublerer et lag, kopierer du dets indhold og indstillinger. Dubletlaget vises derefter over det oprindelige lag i panelet Lag.

Gør et af følgende i panelet Lag:

 • Marker lagnavnet, og vælg Dubler lag i kontekstmenuen for lag, der vises, når du højreklikker på et lag (eller markerede lag).
 • Træk et lagnavn, og slip det på knappen Nyt lag.

Ændring af lagenes rækkefølge

Du kan ændre lagenes stakrækkefølge i dokumentet ved at omarrangere lagene i panelet Lag. Omarrangering af lag ændrer rækkefølgen af lag på hver side på websitet, ikke kun den aktuelle side i visningen Design.

Du kan også ændre stakrækkefølgen af objekter på et lag ved at flytte objekterne på det pågældende lag.

Træk et lag op eller ned på listen i panelet Lag. Du kan også trække flere markerede lag.

Vis eller skjul lag og objekter

Du kan når som helst skjule eller vise et lag og objekter på et lag. Skjulte lag og objekter kan ikke redigeres og vises ikke på skærmen i visningerne Design, Forhåndsvisning, Udgiv eller efter eksport af websites. Det kan være nyttigt at skjule lag, når du vil gøre et af følgende:

 • Skjule objekter, når du designer websteder med responsivt layout. Du kan vælge at skjule objekter, når du designer din side til forskellige enheder på et enkelt lærred. Du kan f.eks. vælge at skjule en traditionel menu og i stedet vælge en harmonikamenu, når du arrangerer et websted til mobiltelefoner. Lær, hvordan du skjuler objekter i et responsivt layout i Vis eller skjul objekter i et responsivt layout.
 • Skjule dele af et dokument, der ikke skal forekomme i det endelige dokument.
 • Skjule andre udgaver af dokumentet.
 • Forenkle visningen af et dokument for lettere at kunne redigere andre dele af dokumentet.
 • Forhindre et lag i at blive eksporteret.
 • Gøre skærmopdateringen hurtigere, når et lag indeholder højopløsningsgrafik.

Bemærk: Skjulte lag eller skjulte sideelementer eksporteres ikke. Siden vises imidlertid stadig i designvisningen, som om elementerne er til stede. En skjult tekstramme ville f.eks. stadig skubbe elementer under den ned på siden. Dette forhindrer siden i at skifte indhold, når du skjuler/viser lag.

Skjul eller vis lag ved hjælp af en af følgende muligheder:

 • Hvis du vil skjule eller vise et lag ad gangen, skal du klikke på firkanten længst til venstre for et lags navn i panelet Lag for at skjule eller få vist øjeikonet for det pågældende lag.
 • Hvis du vil vise eller skjule individuelle objekter på et lag, skal du klikke på den nedadvendte visningstrekant til venstre for lagets navn for at få vist alle objekterne på et lag og derefter klikke på øjeikonet for at vise eller skjule objektet.

Lås lag eller lås lag op

Låsning er nyttig til at forhindre fejlagtige ændringer af et lag. Et låst lag har et overstreget blyantikon i panelet Lag. Objekterne på låste lag kan ikke markeres eller redigeres direkte, men hvis objekterne på låste lag har attributter, der kan redigeres indirekte, ændres de. Hvis du f.eks. redigerer en nuanceprøve, afspejles ændringen i objekter med denne nuanceprøve på låste lag.

Du kan også bruge panelet Lag til at låse objekter på et lag eller låse dem op. Du kan låse lag og låse lag op på følgende måde:

 • Hvis du vil låse eller låse lag op ét ad gangen, skal du i panelet Lag klikke på firkanten i den anden kolonne fra venstre for at vise (låse) eller skjule (låse op) det pågældende lag.

Sletning af lag

Husk, at hvert lag forekommer på alle sider på websitet. Før du sletter et lag, bør du overveje at skjule alle andre lag først og derefter gennemgå alle sider på websitet for at kontrollere, at det er sikkert at slette de resterende objekter. Når du er sikker på, at du vil slette et lag, gør du sådan:

 • Slet et lag ved at trække et lag fra panelet Lag til ikonet Slet nederst til højre i panelet Lag, eller højreklik og vælg Slet lag i kontekstmenuen.
 • Du kan slette flere lag ved at trykke og holde nede på Kontrol/Kommando, samtidig med at du klikker på lagene for at slette dem. Træk derefter lagene fra panelet Lag til ikonet Slet, eller højreklik og vælg Slet lag i kontekstmenuen.
 • Hvis du vil slette et objekt på et lag, skal du markere objektet i panelet Lag og derefter klikke på ikonet Slet.

Fletning af lag i et dokument

Du kan reducere antallet af lag på et website uden at slette objekter ved at flette lag. Når du fletter lag, flyttes objekter fra alle markerede lag til mållaget. På de lag, du fletter, forbliver kun mållaget i dokumentet, mens de andre markerede lag slettes. Du kan også samkopiere et website ved at flette alle lag.

Bemærk: Hvis du fletter lag med en blanding af sideobjekter og mastersideelementer, flytter masterelementerne om bagest på det flettede lag.

 1. Marker nogle lag i panelet Lag. Sørg for at medtage det lag, du vil gøre til det flettede mållag. Hvis du samkopierer websitet til et enkelt lag, skal du vælge alle lag i panelet.
 2. Højreklik på panelet Lag, og vælg derefter Flet lag i kontekstmenuen.
Adobe-logo

Log ind på din konto