Tilføj og formater menuwidgets i Adobe Muse

Lær at tilføje og konfigurere menuer på dit Adobe Muse-website. Lær at lave mobilmenuer, overgangstilstande og redigere menumærkater.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Navigation er en af de vigtigste aspekter at overveje, når du skaber et website. Når du designer et website, er det vigtigt at vælge type og placering af sidenavigationen. Brugernes oplevelse af et website kan enten være godt eller skidt på grund af menuerne eller sidenavigationen.

Adobe Muse giver dig mulighed for hurtigt at oprette et navigationssystem ved hjælp af menuwidgets. Selvom du kan oprette links for oprette forbindelse til sider manuelt, giver menuwidgets giver dig en let og fleksibel måde at føje
navigation til dit website. Som med andre widgets skal du blot trække menuwidgeten over på din side for at tilføje menuer. Når du gør det, oplever du, at menumærkaterne, der er de samme som sidenavnet, udfyldes automatisk. Hvis du ændrer sidens navn i visningen Plan, opdateres menumærkaterne automatisk.

Du kan tilføje lodrette og vandrette menuer. Desuden giver Adobe Muse dig mulighed for at lave sandwichmenuer og overgangstilstande for menupunkter. Læs videre for at lære, hvordan du gør alt dette ved hjælp af Adobe Muse.

 

Tilføj en menuwidget

 1. Åbn Widgets-biblioteket, mens mastersiden er åben for redigering i visningen Design. Hvis biblioteket ikke allerede er åbent, skal du vælge Vindue > Widgets-bibliotek.

 2. Klik på Menuer i panelet Widgets-bibliotek for at udvide listen med menuwidgets. Afhængigt af dit websites design, og hvor du vil placere menuen, skal du vælge en af følgende muligheder:

  • Vandret for at tilføje en vandret menu.
  • Lodret for at tilføje en lodret menu.
  Vælg enten den lodrette eller vandrette menuwidget i Adobe Muse
  Vælg enten den lodrette eller vandrette menuwidget

 3. Brug markeringsværktøjet til at trække den pågældende widget og placere den på den ønskede position i layoutet. Du kan f.eks. placere en vandret menuwidget i hovedafsnittet.

  Placer menuwidgeten oven på baggrundsbilledet med det brune bånd i sidehovedet.
  Placer menuwidgeten oven på baggrundsbilledet med det brune bånd i sidehovedet.

  Bemærk, at menuen automatisk viser navnene på de sider, du har oprettet, i samme rækkefølge, som de vises på websitekortet. Menumærkaterne sammenkædes automatisk med siderne, og de er dynamiske. Det vil sige, at hvis du senere vil omdøbe eller flytte sider, opdateres menuen automatisk. Linkene fortsætter med at fungere som forventet.

 4. Klik på farvevælgeren i kontrolpanelet, og angiv farven på menuen. Brug derefter feltet Tekststørrelse til at indstille skriftstørrelsen for teksten i menuen.

  Angiv skrifttypefarven og punktstørrelsen for at kontrollere tekstknapperne i widgeten Vandret menu.

Konfigurer og tilpas menuwidgets

Nu hvor du har føjet menuwidgeten til dit layout, kan du tilpasse den til dine behov. Du kan konfigurere menuer ved hjælp af panelet Indstillinger.  Panelet Indstillinger er et kontekstafhængigt panel, der lader dig anvende ændringer for at opdatere indstillinger, der er specifikke for denne widget. Brug dette panel til at styre, hvordan widgets opfører sig, og hvordan widgetens indhold vises.

 1. Vælg menuwidgeten, og klik på den blå pil i øverste højre hjørne i widgeten. Systemet viser panelet Indstillinger.

  Konfigurer menuwidgeten i panelet Indstillinger
  Konfigurer menuwidgeten i panelet Indstillinger

 2. Konfigurer menuwidgeten ved hjælp af panelet Indstillinger Du kan konfigurere følgende indstillinger:

  • Menutype: Angiver, hvilke sider der skal medtages i websitenavigationen. Vælg Topsider for kun at medtage de første niveauer eller overordnede sider. Vælg Alle sider for også at medtage undersiderne i navigationen. De underordnede sider vises som undermenuer. Vælg Manuel for manuelt at vælge de ønskede sider, der skal vises i menuwidgeten.
  • Retning: Angiv, om du vil tilføje menuen vandret eller lodret.
  • Rediger sammen: Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil opdatere alle menupunkter sammen. Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, gælder de konfigurationer, du vælger, kun for det valgte menupunkt.
  • Elementstørrelse: Angiv, om menupunkterne skal fordeles jævnt efter bredde eller størrelse.
  • Vis venstre ikon: Som standard er dette afkrydsningsfelt ikke markeret. Vælg denne indstilling, hvis du vil tilføje et ikon i venstre hjørne af hvert menupunkt.
  • Vis mærkat: Som standard er dette afkrydsningsfelt markeret. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, vises menumærkaterne ikke længere.
  • Vis højre ikon: Vælg Fra, hvis du vil deaktivere højre ikoner. Vælg Til, hvis du vil konfigurere ikoner i højre hjørne i menupunkterne. Højre ikon er en nyttig funktion, hvis du vil tilføje pile for at indikere, at der er undermenuer for et menupunkt. Du kan også vælge Kun undermenuer for at konfigurere et højre ikon udelukkende til de menupunkter, der er undermenuer.
  • Placering af dele: Angiver startpunktet for de interne dele på hver fane.
  Konfigurer menuwidgets ved hjælp af panelet Indstillinger
  Konfigurer menuwidgets ved hjælp af panelet Indstillinger

Rediger og formatér menumærkater

Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du opdaterer tekstmærkerne, der viser sidenavnene i hvert menupunkt. Overvej enVandret menu-widget, der har et meget grundlæggende design med enkle tekstlinks. I dette eksempel antager vi, at samme skrifttypeformatering bruges til alle tilstande.

 1. Dobbeltklik og vælg det menumærkat, du vil redigere.

 2. Hvis du vil redigere teksten inden i menupunktet, skal du åbne panelet Tekst (Vindue > Tekst). Markér mærkatet, og brug panelet Tekst til at formatere teksten ved at vælge disse indstillinger:

  • Skrifttype: Vælg den skrifttype, du vil bruge til menumærkatet.
  • Typografi: Vælg enten kursiv eller fed, hvis det er nødvendigt, til menumærkatet.
  • Størrelse: Vælg skriftstørrelse til menumærkatet.
  • Farve: På rullemenuen Farve skal du angive hex-koden for den farve, du vil anvende. Eller du kan vælge en farve efter eget valg ved hjælp af pipetten.
  Rediger menumærkater i menuwidgets
  Rediger menumærkater i menuwidgets

 3. Brug panelet Tekst til at konfigurere marginværdierne for dit menumærkat. Hvis du allerede har en hyperlink-typografi, som du vil anvende på menumærkatet, skal du vælge formatet på rullemenuen ud for abc.

  Du kan anvende en afsnitstype ved at vælge formatet i rullemenuen Afsnitstype i panelet Tekst.

 4. Du kan anvende Fyld og Strøg på menumærkaterne ved at dobbeltklikke og vælge menumærkatet. På Værktøjslinjen øverst på siden skal du vælge fyldfarve og strøgfarve.

  Du kan også redigere Stregstyrke og aktivere hjørneradius på menumærkaterne på Værktøjslinjen.

  Brug indstillingerne for Fyld og Strøg på menumærkaterne
  Brug indstillingerne for Fyld og Strøg på menumærkaterne

Opret overgangstilstande for menuelementer

 1. Brug markeringsværktøjet til at vælge menumærkatet, som du vil oprette en overgangstilstande til. Åbn panelet Tilstande. Bemærk, at knappens standardtilstande allerede er defineret. Klik på miniaturebilledet for Overgang i panelet Tilstande for at redigere denne tilstand.

 2. Brug fyldfarvevælgeren, mens menumærkatet stadig er markeret, og vælg intet fyld (gennemsigtig) ved at klikke på den hvide farveprøve med den diagonale røde linje.

 3. Klik på tekstværktøjet, og brug farvevælgeren i kontrolpanelet til at vælge en offwhite-farve for tilstanden Overgang.

 4. Vælg tilstanden Mus nede i panelet Tilstande. Angiv teksten for Mus nede til en mørkere farve, mens tekstværktøjet stadig er valgt, ved at vælge en farveprøve i farvevælgeren på kontrolpanelet.

 5. Vælg tilstanden Aktiv i panelet Tilstande. Klik på linket Fyld i kontrolpanelet for at åbne menuen Fyld.

 6. Klik på farvevælgeren i menuen Fyld, og angiv fyldfarven til Ingen. Klik på mappeikonet ud for sektionen Billeder. Gå til og marker baggrundsbilledfilen top-nav-over.png i dialogboksen Importer. Klik på Vælg for at vælge den. Dialogboksen Importer lukkes automatisk.

 7. I menuen Udfyld skal du sørge for, at indstillingen Arranger er angivet til Oprindelig størrelse. Der efter skal du i positionsafsnittet klikke på midten af de ni prikker. Det får baggrundsbilledudfyldningen til at blive vist med centerposition og uden fyldfarve i oprindelig størrelse. Klik hvor som helst for at lukke menuen Fyld.

  Definer den aktive tilstand for menupunktet.

  Da standardindstillingen Rediger sammen er aktiveret i Vandret menu-widgeten, anvendes alle ændringer, du har foretaget, på menumærkatet automatisk på alle de øvrige knapper på navigationslinjen.

 8. Vælg Filer > Gem for at gemme ændringerne. Klik på X'et på fanen A-Master for at lukke siden i visningen Design og vende tilbage til visningen Plan. Bemærk, at alle sideminiaturebillederne opdateres med det indhold, der er blevet tilføjet på mastersiden.

  Bemærk:

  Hjælpelinjerne i områderne med sidehovedet og sidefoden kan kun redigeres på websitets mastersider. Hvis du vil redigere størrelsen på sidehovedet eller sidefoden på dine sider, skal du dobbeltklikke på mastersiden for at åbne den i visningen Design og flytte hjælpelinjerne her.

Lav en mobilmenu

Adobe Muse giver dig også mulighed for at lave en sandwichmenu eller en mobilmenu. Når du laver en sådan menu, vises en rullemenu, når du holder musen over hovedmenuen. Se Opret undermenuer med kompositionswidgets for at lave en sådan menu.

Ekskluder side fra menuen

Hver gang du opretter en ny side på øverste niveau på dit website i visningen Plan, føjer Adobe Muse automatisk den side til menuen. Der kan imidlertid være tidspunkter, hvor du vil teste en side, før du gør den tilgængelig for besøgende, eller skjule en bestemt side. I disse tilfælde kan du med Adobe Muse ekskludere bestemte sider fra navigationen for at sikre disse sider ikke angives som menupunkter i menuwidgeten.

Gør følgende for at ekskludere sider fra menuwidgeten:

 1. Vi antager, at du allerede har oprettet websitekortet for dit website, så derfor skal du gå til visningen Plan i Adobe Muse. For denne fremgangsmåde antager vi, at du har et websitekort med sider, der omfatter Hjem, Portefølje, Min historie, Kontakt og Produkter.

  Se websitekort i visningen Plan
  Se websitekort i visningen Plan

  Hvis du går til mastersiden og trækker en menuwidget, kan du se, at alle sider er inkluderet som en del af menuen.

 2. Du kan ekskludere en bestemt side i visningen Plan ved at højreklikke på den side, du vil ekskludere. Klik på Menuindstillinger > Ekskluder sider fra menuer.

  Hvis du f.eks. ønsker at ekskludere produktsiden, skal du højreklikke på Produkter. Vælg derefter Menuindstillinger > Ekskluder sider fra menuer.

  Ekskluder bestemte sider fra Menu-widgets
  Ekskluder bestemte sider fra Menu-widgets

  Når du nu går tilbage til mastersiden for at se menuen, kan du se, at produkterne er blevet fjernet fra menuwidgeten.

  Bemærk:

  Hvis du vil slette hele menuen, skal du gå til siden, hvor du har tilføjet menuwidgeten. Markér widgeten, og tryk på Slet.

  I situationer, hvor du vil have, at et menupunkt vises uden et link, skal du højreklikke på den specifikke side i visningen Plan. Vælg Menuindstillinger > Medtag side uden hyperlink.

  Denne indstilling er velegnet i forskellige situationer, når du laver et website. Hvis du f.eks. har en overgangside til Produkter, hvor du vil have, at besøgende kun klikker på produktkategorier og ikke på Produkter-mærkatet, kan du bruge denne indstilling.

Arbejde med menu-widgets

I denne video af Brian Wood vil du lære, hvordan man indsætter en menu-widget på din side.

Adobe Press - Peachpit

Mere som dette

Adobe-logo

Log ind på din konto