Grundlæggende om Adobe Muse-arbejdsrum

Brug dokumentvinduer, fastgørelse og fjernelse af paneler, opret panelgrupper i Adobe Muse for at tilpasse dit arbejdsområde.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Oversigt over arbejdsrum

Arbejdet med Adobe Muse består af diverse elementer som f.eks. paneler, værktøjslinjer og vinduer. Ethvert arrangement af disse elementer kaldes et arbejdsrum. Med Adobe Muse kan du tilpasse arbejdsrum efter dine designbehov. Du kan fjerne forankring af og omarrangere paneler og åbne flere vinduer med designvisning side om side. Du kan også trække og slippe designelementer på tværs af vinduer eller layout. Det kan være nyttigt, når du arbejder med computer- og mobillayout samtidig, at du kan genbruge fælles indhold på tværs af layout.

Adobe Muse UI er optimeret til visning med høj opløsning på enheder, der understøtter HiDPI. HiDPI-udseendet af Adobe Muse giver paneler, værktøjer og andre elementer i brugergrænsefladen et skarpere og renere udseende.

Selvom arbejdsrummenes standardlayout varierer fra produkt til produkt i Creative Cloud, kan du manipulere med elementerne på stort set samme måde i dem alle.

Værktøjer og andre elementer i Adobe Muse-arbejdsrum er aktiveret afhængig af den aktuelt valgte visning. Når du arbejder i Adobe Muse, skal du nødvendigvis skifte mellem forskellige visninger. Adobe Muse har visningerne Plan, Design, Forhåndsvisning, Udgiv og Administrer til de forskellige stadier af webdesign.

Visningen Plan

I Adobe Muse åbnes visningen Plan, når du opretter et website eller åbner et eksisterende. I visningen Plan kan du opbygge websiteoversigter til dine websites og dermed angive sidens hierarkiske struktur. Du kan også bruge visningen Plan til at knytte individuelle sider på dit website med mastersider.

Planvisning i Adobe Muse
Planvisning i Adobe Muse

A. Faneinddelte dokumentvinduer B. Vandret visning af kort over website C. Lodret visning af kort over website D. Layout af arbejdsområde E. Sitemap F. Mastersider G. Værktøjspanel 

 • (A) Faneinddelte dokumentvinduer: I dokumentvinduet vises den fil, du arbejder med. Dokumentvinduer kan være faneinddelte, og flere vinduer kan placeres side om side med let adgang til designarbejdet.
 • (B) Vandret visning af websitekort: Viser websitekortet vandret. Dette er standardfunktionen i Adobe Muse.
 • (C) Lodret visning af websitekort: Viser websitekortet lodret. Dette er specielt brugbart på komplekse websites med mange sider og underordnede sider.
 • (D) Layout af arbejdsrum: Skift mellem arbejdsrumlayout (tilstande), når du arbejder med Adobe Muse.
 • (E) Websiteoversigt: Område, hvor du kan oprette en oversigt over dit website. Tilføj eller fjern sider, og angiv hierarkiet på dit website.
 • (F) Mastersider: Brug dette område til at oprette flere mastersider til dit website eller opdatere eksisterende sider.
 • (G) Værktøjspanel: I værktøjspanelet kan du vælge at arbejde med forskellige værktøjer. Kontrolpanelet viser indstillinger til det valgte værktøj.

Visningen Design

Visningen Design er den vigtigste visning, da den er central for arbejdet med Adobe Muse. Visningen Design indeholder værktøjer, widgets og funktioner, der giver dig mulighed for at designe avancerede og komplekse websites uden at skrive kode.

Visningen Design indeholder websidelærredet, hvor du kan designe dine sider med forskellige værktøjer, widgets og andre designfunktioner i Adobe Muse. Websidelærredet indeholder hjælpelinjer og linealer, så du kan gøre optimal brug af pladsen på din webside.

Som standard er paneler arrangeret yderst til højre i visningen Design. Men i Adobe Muse kan du forankre og fjerne forankringen af paneler og arrangere dem efter behov.

På værktøjslinjen kan du vælge værktøjer, du kan bruge til at formatere siden, f.eks. Baggrund Browserfyld, Streg og Effekter. Værktøjslinjen er også udfyldt med flere værktøjer afhængig af det aktuelt valgte panel.

Programlinjen indeholder også indstillinger, der styrer visningen i Adobe Muse.

Designvisning i Adobe Muse
Designvisning i Adobe Muse

A. Markeringsindikator B. Rullemenuer C. Kontrolpanel D. Layout af arbejdsområder E. Paneler F. Linealer G. Hjælpelinjer H. Værktøjspanel 

 • (A) Markeringsindikator: Viser din aktuelle markering på websidelærredet. 
 • (B) Rullemenuer: Programlinjen foroven indeholder tilstandsskifte, menuer og kontrolelementer for visning.
 • (C) Kontrolpanel: Indeholder værktøjer, du kan bruge til at formatere og ændre udseendet af dit website som f.eks. Streger, Fyld og Effekter.
 • (D) Layout af arbejdsrum: Skift mellem arbejdsrumlayout, når du arbejder med Adobe Muse.
 • (E) Paneler: Giver dig adgang til at arbejde med nøglefunktioner i Adobe Muse.
 • (F) Linealer: Bruges til at indsætte hjælpelinjer på relevante positioner. 
 • (G) Hjælpelinjer: Angiv toppen og bunden af din webside og browsere. Du kan bruge hjælpelinjer effektivt til at definere områder til sidehoved og sidefod på dit website.
 • (H) Værktøjspanel: Giver dig adgang til at arbejde med forskellige værktøjer som f.eks. Markering, Rektangel, Håndværktøj osv.

Forhåndsvisningstilstand

Du kan bruge forhåndsvisningstilstanden til at teste dit website. Udseendet af dit website i forhåndsvisningen minder meget om udseendet i enhver af de nyeste browsere. Forhåndsvisningstilstanden åbnes i et dokumentvindue og kan placeres flydende eller side om side i Adobe Muse-arbejdsrummet. Du kan opdatere forhåndsvisningen for at se ændringer af dit website.

Forhåndsvisning i Adobe Muse
Forhåndsvisning i Adobe Muse

A. Opdater B. Layout af arbejdsområder C. Forhåndsvisning af webside 

 • (A) Layout af arbejdsrum: Skift mellem arbejdsrumlayout (tilstande), når du arbejder med Adobe Muse.
 • (B) Opdater: Klik på knappen Opdater for at genindlæse forhåndsvisningen af dit website.
 • (C) Forhåndsvisning: I forhåndsvisningen kan du se den senest opdaterede udgave af dit website.

Visningen Udgiv

I tilstanden Udgiv kan du udgive dit website til Business Catalyst. Når du vælger tilstanden Udgiv, vises dialogboksen Udgiv. Angiv følgende i dialogboksen Udgivelsesindstillinger:

 • Navn på website: Angiv et sigende navn til dit website. Adobe Muse foreslår et domænenavn for dit website på basis af Navn på website. Du kan dog tilsidesætte forslaget.
 • Udgiv til: Du kan vælge et eksisterende website på rullelisten Udgiv til. Det giver dig mulighed for at udgive til et eksisterende website på Business Catalyst.
 • URL: Angiv en entydig URL for dit website.
 • Datacenter: Muse registrerer din computers aktuelle placering og vælger automatisk det nærmeste datacenter, som websitets filer skal bruge som vært. Hvis din kunde bor i et andet land, kan du vælge det datacenter, der er nærmest kundens adresse.
Udgiv dit Adobe Muse-website
Udgiv dit Adobe Muse-website i visningen Udgiv

Menuen Del

Menuen Del i Adobe Muse gør det nemt at dele URL-adressen på dit nyudgivne website. Du kan dele URL-adressen på dit live website eller URL-adressen til In-Browser Editing med menuen Del.

Når du har udgivet dit website, skal du klikke på Del. En dialogboks med linket til det live website og In-Browser Editing vises.

Del URL-adressen til dit website
Del URL-adressen til dit website

For hvert website genereres to separate URL-adresser – én til det live website og én til In-Browser Editing.

Alt efter, hvilken URL-adresse du vil dele, skal du klikke på det tilhørende Kopiér link. URL-adressen kopieres til din udklipsholder. Herefter kan du sende URL-adresserne via e-mail eller andre kanaler og dele dem med andre brugere.

Visningen Administrer

I tilstanden Administrer kan du administrere og opdatere websites i Business Catalyst. Du kan bruge tilstanden Administrer, hvis du bruger Adobe Business Catalyst som udbyder af hostingtjeneste. Når du vælger tilstanden Administrer, omdirigerer Adobe Muse dig til http://businesscatalyst.com/. Log på med dine Creative Cloud-loginoplysninger for at redigere dit website. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til Business Catalyst.

Administrer faneinddelte dokumentvinduer

Når du arbejder med flere websider og -sites, opretter Adobe Muse faner til alle åbne vinduer. Du kan få adgang til enhver side ved blot at vælge vinduet.

 • Du kan ændre rækkefølgen af faneinddelte dokumentvinduer ved at trække et vindues fane til en ny placering i gruppen.
 • Hvis du vil fjerne forankringen (gøre flydende uden fane) af et dokumentvindue i en gruppe af vinduer, skal du trække vinduets fane ud af gruppen eller højreklikke på fanen og vælge Gør flydende i vindue.
 • Hvis du vil placere dokumentvinduer i et side om side-design, skal du vælge Vindue > Arranger > Arranger.
 • Du kan forankre et dokumentvindue i en separat gruppe dokumentvinduer ved at trække vinduet til gruppen.
 • Hvis du vil oprette grupper med stablede eller fliseinddelte dokumenter, skal du trække vinduet til en af dropzonerne i toppen, bunden eller siderne af et andet vindue.
 • Hvis du vil skifte til et andet dokument i en faneopdelt gruppe, når du trækker en markering, skal du trække det markerede hen over dokumentets fane et øjeblik.

Fliseinddeling af dokumentvinduer

I Adobe Muse kan du arrangere dokumentvinduer ved at placere dem som fliser i arbejdsrummet. Fliseinddeling af dokumentvinduer gør det let at arbejde med flere layout til sammenligning i et side om side-design. Du kan også kopiere indhold af en side på tværs af fliseinddelte dokumentvinduer. Fliseinddeling af dokumentvinduer er især praktisk, når du arbejder med flere layout. Du kan designe én gang og blot kopiere indhold på tværs af flere layout.

Hvis du vil fliseinddele dokumentvinduer, skal du vælge Vinduer > Arranger > Arranger.

Omarranger dokumentvinduer med indstillingen Flise.
Arranger dokumentvinduer i Adobe Muse

Hvis du vil nulstille dokumentvinduer til deres standardvisning, skal du vælge Vindue > Arranger > Konsolider alle efter website.

Træk og slip fælles indhold på tværs af faneinddelte vinduer

Adobe Muse gør det nemt at genbruge fælles indhold på tværs af flere sider og layout. Når du arbejder med Adobe Muse, er det almindeligt at fliseinddele faneinddelte dokumentvinduer eller gøre dem flydende. Det er almindeligt inden for webdesign at genbruge designelementer på tværs af websider og layout for dermed at sikre, at udseendet på et website forbliver ensartet. Med Adobe Muse kan du kan trække fælles designelementer som f.eks. logoer, tekst, overskrifter, baggrundsbilleder og meget mere på tværs af sider og layout.

 1. I Adobe Muse kan du arrangere faneinddelte dokumentvinduer på en måde, der er praktisk for dig til at flytte indhold på tværs sider eller layout. Få mere at vide i Administration af faneinddelte dokumentvinduer.

  Træk og slip indhold på tværs af faneinddelte vinduer
  Træk og slip indhold på tværs af faneinddelte vinduer

 2. Træk og slip de valgte sider til et andet layout eller en anden side.

  Træk det markerede til en anden side eller et andet layout.
  Træk det markerede til en anden side eller et andet layout.

 3. Når du har sluppet din markering på en anden side, skal du vælge Vindue > Arranger > Konsolider alle efter website.

  Vælg Konsolider alle efter website for at markere og trække almindeligt indhold på tværs sider.
  Vælg Konsolider alle efter website for at markere og trække almindeligt indhold på tværs sider.

Forankr og fjern forankring af paneler

En forankring er en samling af paneler eller panelgrupper, der vises sammen i lodret retning. Du forankrer og fjerner forankringen af paneler ved at flytte dem til og fra en forankring.

 • Hvis du vil forankre et panel, skal du trække det ved hjælp af dets fane til forankringspladsen foroven, forneden eller mellem andre paneler.

 • Hvis du vil forankre en panelgruppe, skal du trække den ved hjælp af dens titellinje (den tomme linje over fanerne) til forankringspladsen.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe, skal du trække det ud af forankringen ved hjælp af dets fane eller titellinje. Du kan trække det til en anden forankringsplads eller gøre det fritflydende.

Bemærk:

Du kan forhindre, at paneler optager al plads i en forankring. Træk den nederste kant opad, så den ikke længere rører kanten af arbejdsrummet.

Flyt paneler

Når du flytter paneler, vises blå fremhævede dropzoner, dvs. områder, som du kan flytte panelet til. Du kan f.eks. flytte et panel op eller ned i en forankring ved at trække det til den smalle blå dropzone over eller under et andet panel. Hvis du trækker til et område, som ikke er en dropzone, flyder panelet frit i arbejdsrummet.

Bemærk:

Placeringen af musen (i stedet for placeringen af panelet) aktiverer dropzonen, så hvis du ikke kan se dropzonen, kan du prøve at trække musen til det sted, hvor dropzonen bør være.

 • Du flytter et panel ved at trække det ved hjælp af dets fane.

 • Hvis du vil flytte en panelgruppe, skal du trække titellinjen.

Bemærk:

Tryk på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du flytter et panel, hvis du vil forhindre, at det forankres. Tryk på Esc, mens du flytter panelet, for at annullere handlingen.

Tilføj og fjern paneler

Hvis du fjerner alle paneler fra en forankring, forsvinder forankringen. Du kan oprette en forankring ved at flytte paneler til arbejdsrummets højre kant, indtil der vises en placeringszone.

 • Hvis du vil fjerne et panel, skal du højreklikke (Windows) eller holde Kontrol nede og klikke (Mac) på fanen og derefter vælge Luk eller fravælge den i menuen Vindue.

 • Hvis du vil tilføje et panel, skal du vælge det i menuen Vindue og forankre det, hvor du vil.

Manipuler panelgrupper

 • Du flytter et panel til en gruppe ved at trække panelets fane til den fremhævede dropzone i gruppen.

 • Hvis du vil ændre panelernes rækkefølge i en gruppe, skal du trække et panels fane til en ny placering i gruppen. 
 • Hvis du vil fjerne et panel fra en gruppe, så det flyder frit, skal du trække panelet ved hjælp af dets fane uden for gruppen.
 • Hvis du vil flytte en gruppe, skal du trække titellinjen (området over fanerne).
 • Hvis du vil lukke en panelgruppe, skal du højreklikke på titellinjen i panelgruppen og vælge Luk fanegruppe.

Stabl flydende paneler

Når du trækker et panel ud af dets forankring, men ikke til en dropzone, flyder panelet frit. Når panelet er flydende, kan du placere det hvor som helst i arbejdsrummet. Du kan stable flydende paneler eller panelgrupper, så de flyttes som en enhed, når du trækker den øverste titellinje.

 • Hvis du vil stable flydende paneler, skal du trække et panel ved hjælp af dets fane til dropzonen nederst i et andet panel.

 • Hvis du vil ændre stablingsrækkefølgen, skal du trække et panel opad eller nedad ved hjælp af dets fane.

Bemærk:

Sørg for at slippe fanen over den smalle dropzone mellem paneler og ikke over den brede dropzone på en titellinje.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe fra stablen, så den flyder af sig selv, skal du trække panelet eller gruppen ud ved hjælp af fanen eller titellinjen.

Tilpas panelers størrelse

 • Når du vil minimere eller maksimere et panel eller en panelgruppe eller stabler af paneler, skal du dobbeltklikke på en fane. Du kan også dobbeltklikke på faneområdet (det tomme område ved siden af fanerne).

 • Hvis du vil ændre et panels størrelse, skal du trække i en af panelets sider. Ikke alle panelers størrelse kan ændres ved at trække. Det gælder f.eks. farvepanelet i Photoshop.

Skjul og udvid panelikoner

Du kan skjule paneler som ikoner for at gøre arbejdsrummet mere overskueligt. I nogle tilfælde skjules paneler som ikoner i standardarbejdsrummet.

 • Hvis du vil skjule eller udvide alle panelikoner i en kolonne, skal du klikke på dobbeltpilen øverst i forankringen.
 • Hvis du vil udvide et enkelt panelikon, skal du klikke på det.
 • Hvis du vil ændre panelikonernes størrelse, så du kun ser ikonerne (og ikke etiketterne), skal du justere bredden på forankringen, indtil teksten forsvinder. Hvis du vil se ikonteksten igen, skal du gøre forankringen bredere.
 • Hvis du vil skjule et udvidet panel som et ikon igen, skal du klikke på dets fane, dets ikon eller dobbeltpilen på panelets titellinje.
 • Du kan føje et flydende panel eller en panelgruppe til en ikonforankring ved at trække panelets eller gruppens fane eller titellinje ind (paneler skjules automatisk som ikoner, når de føjes til en ikonforankring).

 • Hvis du vil flytte et panelikon (eller en gruppe panelikoner), skal du trække ikonet. Du kan trække panelikoner op og ned i forankringen, til andre forankringer (hvor de vises med den relevante paneltype) eller uden for forankringen (hvor de vises som flydende ikoner).

Mørk brugergrænseflade

Adobe Muse gør det muligt at indstille farvetemaer for arbejdsrummet. Du kan vælge at bruge et af de 4 farvetemaer, som er tilgængelige i Adobe Muse.

Med de mørke temaer til brugergrænsefladen kan du fokusere fuldt ud på designet grundet kontrasten mellem brugergrænsefladen og websidelærredet.

Gør følgende for at vælge et farvetema:

 1. I Adobe Muse skal du vælge Rediger > Indstillinger.
 2. I dialogboksen Indstillinger skal du vælge et farvetema.
Vælg farvetemaet for Adobe Muse-arbejdsrum.
Vælg farvetemaet for Adobe Muse-arbejdsrum.

 1. Klik på OK.

Søg og erstat

Med Adobe Muse kan du finde og erstatte tekst i en side eller på hele websitet.

Søg og erstat tekst i Adobe Muse
Søg og erstat tekst i Adobe Muse

A. Find B. Erstat C. Søg og erstat D. Erstat alle E. Hele ord F. Baglæns G. Forskel på store og små bogstaver H. Søg I. Erstat tekst J. Søg efter tekst 

Søgning efter tekst

 1. I Adobe Muse skal du vælge Rediger > Søg og erstat.
 2. I dialogboksen Søg og erstat skal du angive:
  • Find: Indtast den tekst, du ønsker at finde på en side eller på et website.
  • Erstat: Indtast den tekst, hvormed du vil erstatte indtastet tekst, i tekstboksen Find.
  • Søg: Vælg at søge på en side eller på et helt website.
  • Forskel på store og små bogstaver: Hvis Forskel på store og små bogstaver er valgt, søger Adobe Muse søger efter ord, der passer til ordet eller sætningen, du har angivet i tekstboksen Find.
  • Helt ord: Hvis indstillingen Helt ord er markeret, søger Adobe Muse efter hele ord eller formuleringer, som er angivet i tekstboksen Find.
  • Vend: Hvis indstillingen Vend er valgt, vender Adobe Muse søgningen i modsat retning.
 3. Klik på Find.

Søge efter og erstatte tekst

 1. I Adobe Muse skal du vælge Rediger > Søg og erstat.
 2. I dialogboksen Søg og erstat skal du angive:
  • Find: Indtast den tekst, du ønsker at finde på en side eller på et website.
  • Erstat: Indtast den tekst, hvormed du vil erstatte indtastet tekst, i tekstboksen Find.
  • Søg: Vælg at søge på en side eller på et helt website.
  • Forskel på store og små bogstaver: Hvis Forskel på store og små bogstaver er valgt, søger Adobe Muse søger efter ord, der passer til ordet eller sætningen, du har angivet i tekstboksen Find.
  • Helt ord: Hvis indstillingen Helt ord er markeret, søger Adobe Muse efter hele ord eller formuleringer, som er angivet i tekstboksen Find.
  • Vend: Hvis indstillingen Vend er valgt, vender Adobe Muse søgningen i modsat retning.
 3. Klik på Erstat. Klik på Søg og erstat for at erstatte en øjeblikkelig forekomst af teksten og fortsætte med at søge. Klik på Erstat alle for at erstatte alle forekomster af teksten på en side eller på hele Websitet.

Panelet Advarsler

Når du arbejder med Adobe Muse genereres advarsler for opgaver, der kan være fejlbehæftede eller ikke kan give de ventede resultater. Disse advarsler vises i panelet Advarsler. Når du designer dit website, er det en god ide at lade panelet Advarsler være åbent.

Du kan åbne panelet Advarsler ved at vælge Vinduer > Advarsler.

Adobe-logo

Log ind på din konto