Tilføj og konfigurer diasshowwidgets i Adobe Muse

Læs denne artikel for at lære, hvordan du tilføjer, konfigurerer og tester diasshows som fuldskærm og med miniaturebilleder i Adobe Muse.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Diasshowwidgets i Adobe Muse er interaktive widgets, der kun fungerer sammen med billeder. På samme måde som med en faneopdelt panelwidget vises den tilsvarende heltebilledversion i anden større container på siden, når brugerne klikker på en miniaturebilledcontainer.

Adobe Muse understøtter følgende typer diasshowwidgets:

 • Grundlæggende: Denne widget består af en stor container, hvor du kan tilføje billeder, som du kan tilføje en billedtekst under. Den forrige knap, næste knap og nummeret på det aktuelle dias er også tilgængelige i området med billedteksten.
 • Blank: Dette ligner det grundlæggende diasshow. Men containerne er tomme i denne widget.
 • Fuldskærm: Denne widget vises i fuldskærm, når du trækker og placerer den på designlærredet. Som standard er forrige knap, næste knap og nummeret på det aktuelle dias i en lille container i øverste venstre hjørne på siden.
 • Lightbox: Denne widget dæmper resten af siden, bortset fra diasshowet eller gallerielementet, der aktivt vises på siden. Ud over diasshows er Lightbox en af det mest almindelige widgets, hvor en brugers fokus straks rettes mod det aktive galleri.
 • Miniaturebilleder: Denne widget ligner en kompositionswidget, hvor der er miniaturebilleder til venstre for galleriområdet. Når en bruger klikker på miniaturebilledet, vises det tilsvarende billede i galleriområdet.

I følgende artikel bygger vi et fotogalleri, der viser flere miniaturebilleder langs toppen med visning af et enkelt større billede nedenunder. Med indstillingspanelet kan du styre fotogalleriets funktionsmåde og visning. Du kan desuden anvende indstillinger i kontrolpanelet til at formatere diasshowets udseende.

Tilføj et diasshow i 100 % skærmbredde: Lær, hvordan du tilføjer et diasshow i 100 % skærmbredde til dit webdesign i Adobe Muse. Diasshow i 100 % skærmbredde i fuld skærm er tilgængelig i widgetsbiblioteket.

Danielle Beaumont

Føj en miniaturediasshowwidget til en side

Diasshows kan også føjes direkte til sider, men i dette eksempel skal du indlejre en miniaturediasshowwidget inde i indholdsområdet i en faneopdelt panelwidget. Følg disse trin for at tilføje diasshows direkte:

 1. Åbn Adobe Muse. Gør et af følgende på velkomstskærmen:

  • Klik på Opret ny for at føje en diasshowwidget til et nyt website, du er ved at oprette.
  • Klik på Åbn, og åbn den eksisterende .muse-fil, hvor du vil tilføje widgeten. Dobbeltklik og åbn siden, hvor du vil tilføje diasshowwidgeten.
 2. Åbn panelet Widgets-bibliotek (Vindue > Widgets-bibliotek). Og udvid afsnittet Diasshows. Vælg den ønskede widget på denne liste. Vælg f.eks. miniaturediasshowwidgeten på listen, og træk widgeten ind i designvisningen.

  Miniaturediasshow i Adobe Muse, widgetsbibliotek
  Træk miniaturediasshowwidgeten over på siden.

  Bemærk, at der er en miniaturebilledcontainer i venstre side, en container til heltebilledet og billedtekstcontaineren under billedet.

  Bemærk:

  Du kan fjerne standardindholdet i widgeten ved at højreklikke  widgeten og vælge Slet widgetindhold.

 3. Du kan fjerne miniaturebilleder ved at vælge pladsholderindholdet (billedrammen og tekstrammen inde i indholdsområdet) og slette det.

Konfigurer en miniaturediasshowwidget med indstillingspanelet

Du kan konfigurere indstillingerne for en diasshowwidget ved hjælp af panelet Indstillinger, der hører til widgeten. Læs videre for at lære, hvordan du aktiverer automatisk afspilning, overgangseffekter, svip for enheder med berøringsskærme og så videre.

 1. Vælg din widget, og klik på det blå pileikon for at få adgang til Indstillinger. I dette eksempel behøver du ikke pileknapperne Næste og Forrige. Så fjern markeringen i feltet Forrige og Næste for at deaktivere dem. Bemærk, at knapperne forsvinder, så snart du fjerner markeringen i afkrydsningsfelterne.

  Fjern markeringerne for indstillingerne Billedtekster og Tæller, så kun udløserknapperne med miniaturebilleder og den større målcontainer er tilbage. Kig gennem indstillingerne og opdater dem, så de matcher indstillingerne anført nedenfor:

  • Ny helt: Fyld ramme proportionalt
  • Nyt miniaturebillede: Fyld ramme proportionalt
  • Overgang: Udton
  • Overgangshastighed: 0,5 sekunder
  • Automatisk afspilning: Ikke aktiveret
  • Genoptag efter: Aktiveret
  • Afspil en gang: Ikke aktiveret
  • Bland: Ikke aktiveret
  • Aktivér svip: Aktiveret
  • Lightbox: Aktiveret
  • Fuld skærm: Aktiveret
  • Auto Lightbox: Ikke aktiveret
  • Fri form-miniaturebilleder: Aktiveret
  • Første: Ikke aktiveret
  • Forr.: Aktiveret
  • Næste: Aktiveret
  • Sidste: Ikke aktiveret
  • Billedtekster: Aktiveret
  • Tæller: Aktiveret
  • Knappen Luk: Ikke aktiveret
  • Miniaturer: Aktiveret
  • Vis Lightbox-dele under redigering: Aktiveret
  • Rediger sammen: Aktiveret
  Opdater indstillingerne for miniaturediasshowwidget i indstillingspanelet.

 2. Forskellige widgets har forskellige indstillingsmuligheder, og nogle er mere komplekse end andre. Brug lidt tid på at gennemgå menupunkterne for at se de tilgængelige indstillinger. Her er en hurtig oversigt:

  Tilføj billeder: Klik på mappeikonet for at gennemse og vælge de billeder der skal vises.

  Ny helt: Definerer, hvordan det større billedes indhold skal vises i målcontaineren.

  • Tilpas indhold proportionelt: Fotobilledfilen beholder sin oprindelige størrelse, selvom størrelsen ikke passer til målcontaineren, en del af containeren kan være tom, hvor billedet ikke passer i den.
  • Fyld ramme proportionelt: Fotobilledfilen skaleres, så den udfylder målcontainerens proportioner, noget af fotobilledet beskæres muligvis.

  Nyt miniaturebillede: Definerer, hvordan miniaturebilledindholdet skal vises i udløsercontaineren.

  • Tilpas indhold proportionelt: Fotobilledfilen beholder sin oprindelige størrelse, selvom størrelsen ikke passer til målcontaineren, en del af containeren kan være tom, hvor billedet ikke passer i den.
  • Fyld ramme proportionelt: Fotobilledfilen skaleres, så den udfylder målcontainerens proportioner, noget af fotobilledet beskæres muligvis.

  Overgang: Animationsmetoden, som anvendes, når indholdet af en målcontainer er ved at blive erstattet af en anden container. Disse er også aktiveret for touch-skærme, så hvis du opretter websites for mobile enheder, kan de besøgende svippe over skærmen og få overgangen afspillet, mens det næste indholdselement vises.

  • Udton: Den nye containers opacitet stiger i takt med, at den eksisterende containers opacitet falder.
  • Vandret: Den nye container glider vandret ind fra siden hen over den eksisterende container.
  • Lodret: Den nye container glider lodret ind fra siden hen over den eksisterende container.

  Overgangshastighed: Tiden i sekunder, som det tager at afspille animationen.

  Automatisk afspilning: Når denne indstilling er aktiveret, afspilles diasshowet automatisk og ikke som en interaktiv oplevelse (som kræver, at den besøgende klikker på hver enkelt udløser for at se det tilsvarende mål i sekvensen). Indstil det antal sekunder, du vil have hvert billede vist, før der skiftes til næste billede.

  Bland: Når denne er aktiveret, vises billederne i tilfældig rækkefølge i stedet for at gå sekventielt gennem miniaturebillederne.

  Lightbox: Når denne indstilling er aktiveret, dæmper diasshowet resten af siden med en maske, når målcontainerens indhold vises.  Når Lightbox-vinduet lukkes, vises hele siden igen.

  Aktivér svip: Når denne indstilling er aktiveret, og websitet indeholder et tablet- eller telefonlayout til visning af webindhold på en mobil enhed, vil de interaktive dele af widgeten understøtte bevægelser på berøringsskærme.

  Afsnittet Dele:

  • Først: Når denne indstilling er aktiveret, vises den første navigationsknap.
  • Forr.: Når denne indstilling er aktiveret, vises den forrige navigationsknap.
  • Næste: Når denne indstilling er aktiveret, vises den næste navigationsknap.
  • Sidste: Når denne indstilling er aktiveret, vises den sidste navigationsknap.
  • Billedtekster: Når denne indstilling er aktiveret, vises fotogalleriets billedtekster.
  • Tæller: Når denne indstilling er aktiveret, vises fotogalleriets tæller.
  • Lukknap: Når denne indstilling er aktiveret, vises knappen Luk.

  Miniaturebilleder: Når denne indstilling er aktiveret, vises udløserknapperne med miniaturebilleder.

  Afsnittet Redigering:

  • Vis Lightbox-dele under redigering: Når indstillingen Lightbox er aktiveret, vises hvert målområde kun som standard, når dets tilsvarende udløser vælges på siden. Når du designer layoutet, vil det måske være nyttigt for dig at aktivere denne indstilling for at se målene, mens du arbejder. Denne indstilling påvirker ikke visningen af diasshowet, når siden forhåndsvises eller vises i en browser. Hvis indstillingen Lightbox ikke er aktiveret, er denne indstilling nedtonet. 

  Bemærk, at indstillingen Vis Lightbox-dele under redigering kun er aktiveret, når du vælger Lightbox-diasshowwidgeten.

  • Rediger sammen: Denne indstilling er som standard aktiveret for at gøre det hurtigere at redigere widgets. Medmindre du har brug for at indstille forskelligt udseende for udløserne, bør du holde denne indstilling aktiveret, så eventuelle ændringer af et element automatisk anvendes på de andre.

  Klik på sideområdet uden for menuen for at lukke den, når du har gennemgået de tilgængelige indstillinger.

  Bemærk:

  Indstillingerne Lightbox og Fuldskærm deaktiveres for diasshow i fuld skærm.

  Du kan kun aktivere indstillingen Fuldskærm til diasshowwidgeten.

Ændr størrelse på og juster elementerne i en miniaturediasshowwidget

 1. Klik og markér diasshowwidgeten. Brug markeringsværktøjet til at trække dens håndtag for at ændre størrelsen på hele miniaturediasshowwidgeten, indtil den er cirka 790 pixels bred og 490 pixels høj. Du kan kontrollere dimensionerne i panelet Transformer eller transformationsfelterne i kontrolpanelet.

 2. Mens diasshowet stadig er markeret, skal du klikke igen på miniaturebilledcontaineren for at vælge containeren, der indeholder de tre miniaturebilleder. Brug sidens transformeringshåndtag til at gøre den bredere, og brug derefter markeringsværktøjet til at trække miniaturebillederne op, indtil det er placeret over og flugter lodret med midten af den større container med heltebilledet.

  Vælg udløsercontaineren med miniaturebillede, og flyt den, så den er placeret over den større målcontainer.

  Miniaturebilledcontaineren flugter med midten af containeren med heltebilledet, når der vises en blå autohjælpelinje, når du trækker elementet.

  Benyt denne fremgangsmåde til at føje grafik til fotogalleriet, mens de tilsvarende miniaturebilleder og heltecontainere genereres:

 3. Klik på det blå pileikon for at åbne menuen Indstillinger. Klik på mappeikonet ved siden af ordene Tilføj billeder ... og naviger til mappen, hvor du har gemt filerne.

 4. Vælg de ønskede billedfiler. Klik på Åbn for at lukke dialogboksen Importer.

  Vælg sættet af fem galleribilleder i undermappen Galleri.

  Når du vælger flere billedfiler, indlæser du miniaturediasshowwidgeten. Med denne fremgangsmåde kan du vælge flere billedfiler og generere en miniaturebilledcontainer, som svarer til den enkelte nye større billedfil i heltebilledcontaineren.

  De nye billeder føjes til de eksisterende miniaturebilledknapper.

 5. Dobbeltklik og vælg det miniaturebillede, der vises som standard, da du først tilføjede diasshowet. Tryk på Delete-tasten (Mac) eller Backspace-tasten (Windows) for at fjerne hvert enkelt, mens du markerer det, indtil kun de nye miniaturebilleder er tilbage.

  Naviger ned for at vælge hvert af de sort-hvide standardminiaturebilleder, og tryk på Backspace- eller Delete-tasten for at fjerne dem ét ad gangen.

  Pas på ikke at slette hele sættet af miniaturebilleder. Hvis det skulle ske, skal du fortryde den sidste handling ved at vælge Rediger > Fortryd og derefter klikke ind på hvert enkelt miniaturebillede (markeringsindikatoren viser ordet: Miniaturebillede), inden du trykker på Backspace eller Delete.

 6. Vælg den container, der indeholder sættet med fem miniaturebilleder. Brug transformeringshåndtagene til at ændre størrelse på den, så de resterende miniaturebilleder er centreret over billedcontaineren med heltebilledet.

  Tilpas miniaturebilledcontainerens størrelse til midten af heltebilledet.

Brug af responsive diasshowwidgets

Diasshows er som standard responsive eller flydende. Hvis du vil bruge en responsiv diasshowwidget på dit Adobe Muse-website, skal du gøre en af følgende:

 • Hvis du laver et nyt website, skal du åbne det nye website for at trække og placere diasshowwidgeten fra panelet Widgets-bibliotek. Bemærk, at en widget som standard er responsiv.
 • Hvis du har en eksisterende .muse-fil, skal du åbne den ved hjælp af den nyeste version af Adobe Muse. Vælg widgeten. Du kan gøre widgeten responsiv ved at markere elementerne i widgeten og vælge enten Responsiv bredde og højde eller indstillingen Responsiv bredde på rullemenuen Tilpas i genvejsmenuen.
Vælg indstillingen Tilpas for at gør diasshowwidgeten responsiv
Vælg indstillingen Tilpas for at gør diasshowwidgeten responsiv

Hvis du føjer diasshowwidgeten til et responsivt website, skal du tjekke placeringen og størrelsen på widgeten i alle dine brudpunkter. Du kan ændre indholdet og størrelsen på de enkelte elementer i en diasshowwidget. Du kan også aktivere responsive indstillinger for enkelte elementer, såsom knappen Forrige, knappen Næste, billedtekster på tværs af forskellige brudpunkter.

Test, hvordan miniaturediasshowwidgeten vises

Når du har flyttet diasshowelementerne og fjernet pladsholderminiaturebillederne, kan du teste diasshowet for at se, hvordan det vises.

 1. Test først fotogalleriet i visningen Design ved at klikke på knapperne med miniaturebilleder foroven og se hvert tilsvarende heltebillede blive vist i den større container nedenunder.

 2. Klik på Forhåndsvisning for at se, hvordan galleriet vises i en browser. Arbejd med lysbilledshowet at se, hvordan de større billeder vises, når du klikker på det tilsvarende miniaturebillede.

  Placer galleriet, så det er centreret inde i den faneopdelte panelwidgets indholdsområdecontainer.

 3. Vælg Filer > Forhåndsvisning af side i browser for at se siden Om vist i din standardbrowser.

  Ændr størrelse på browseren og se en forhåndsvisning af diasshowwidgeten i forskellige skærmstørrelser. Du kan se, at diasshowwidgets er responsive som standard. Det vil sige, at de ændrer størrelse og tilpasser sig til skærmens størrelse. 

  Du kan også bruge skrubben i designvisningen for at se en forhåndsvisning af dine widgets. Hvis du på et tidspunkt vil ændre eller flytte widgeten, skal du tilføje et brudpunkt og justere widgeten. 

 4. Test funktionaliteten i den faneopdelte panelwidget. Klik på fanerne for at se det tilsvarende indhold, som vises i indholdsområdecontainerne. Test derefter diasshowet i fanen Galleri ved at klikke på knapperne med miniaturebilleder for at se de tilsvarende større heltebilleder blive vist.

Opret en diasshowpræsentation ved hjælp af diasshowwidgeten

Diasshowwidgeten er en anden funktion, du kan tilføje på dine sider. Du kan oprette et diasshow, som kræver, at besøgende skal klikke på miniaturebilleder for at få vist billedet i en større størrelse, eller du kan oprette diasshow, som afspilles automatisk, når siden indlæses. Diasshow, som afspilles automatisk, er en effektiv metode til at tilføje iøjnefaldende indhold på websitet ved at præsentere en serie af billeder. Du kan kontrollere, hvordan diasshowet afspilles, ved at angive en overgangstype, som definerer, hvordan dias animeres.

I følgende underafsnit skal du tilføje et diasshow med automatisk afspilning på websitets startside.

Dobbeltklik på miniaturebilledet med startsiden i visningen Plan for at åbne den, så den kan redigeres i visningen Design.

Konfigurer en diasshowwidget til automatisk afspilning

Følg disse trin for at oprette en præsentation, som gentager et sæt af billeder:

 1. I widgetsbiblioteket skal du klikke på Diasshows.

 2. Vælg widgeten Grundlæggende, og træk den hen på siden.

 3. Widgeten Grundlæggende diasshow indeholder som standard et mørkegråt rektangel (en billedpladsholder), en pladsholder for billedtekst, billedets nummer (1 - 1) og to pileknapper (næste og forrige), som besøgende kan klikke på for at navigere gennem en gruppe af billeder.

 4. Klik på den blå pil for at åbne menuen Indstillinger. Kontrollér og angiv følgende indstillinger:

  • Overgang: Udton
  • Automatisk afspilning: Langsom
  • Ny helt: Fyld ramme proportionalt
  • Nyt miniaturebillede: Fyld ramme proportionalt
  • Lightbox: Fravalgt
  • Dele: Fravælg alle indstillinger for at skjule billedteksterne, billednummeret og knapperne for næste og forrige.
  Bemærk:

  Diasshowet afspilles automatisk, når siden indlæses, uden interaktion fra den besøgende. Hvis du vil oprette et diasshow, som styres af en besøgendes museklik, skal du angive Automatisk afspilning til Ingen og lade Næste og Forrige været markeret i afsnittet Dele i menuen Indstillinger.

 5. Klik uden for menuen Indstillinger for at lukke den. Bemærk, at når du har foretaget disse ændringer, er det kun det mørkegrå rektangel, der fortsat er synligt. Du kan altid ændre konfigurationen af widgets ved at ændre indstillingerne i menuen Indstillinger.

 6. Dobbeltklik og markér billedrammen (den mørkegrå firkant), og træk derefter i sidehåndtagene for at udvide diasshowet til hele sidens bredde.

  Træk sidehåndtagene på diasshowets billedramme, så den passer til sidens størrelse.

 7. Brug den øverste og den nederste pil til at udvide højden på billedrammen, så den fylder hele startsiden. Udvid bunden af billedrammen, til den er lige over billedet med zigzagfelter øverst i sidefoden. Det er indtil videre OK, at den mørkegrå pladsholder dækker det brune dråbebillede til højre på navigationslinjen.

 8. Klik på den blå pil for at åbne menuen Indstillinger igen. Denne gang skal du klikke på mappeikonet øverst ud for teksten Tilføj billeder.

 9. I dialogboksen Importer, skal du gå til din mappe med aktiver og åbne aktiverne. Klik på Vælg for at tilføje billederne i diasshowene.

 10. Klik på Forhåndsvisning for at afspille diasshowet. Det er konfigureret til langsom automatisk afspilning, men du kan ændre denne indstilling i menuen Indstillinger, hvis du foretrækker en hurtigere afspilning af billederne. Bemærk, at diasshowet starter forfra med det første billede i gruppen, når det sidst billede er blevet vist. Diasshowet gentages uendeligt, når automatisk afspilning er aktiveret.

Diasshowet er nu færdigt. Hvis du vil rette dråbebilledet i højre side af navigationslinjen, er der dog endnu en ting, du skal gøre.

 1. Dobbeltklik på miniaturebilledet A-Master i visningen Plan for at åbne den i visningen Design.

 2. Markér den brune dråbe øverst til højre i navigationselementet med markeringsværktøjet.

 3. Højreklik på dråbebilledet, og vælg Arranger > Placer forrest i den kontekstmenu, der vises.

 4. Klik på X'et på fanen A-Master for at lukke den. Åbn siden, hvor du har tilføjet widgeten Grundlæggende. Klik på Forhåndsvisning, og bemærk, at dråbebilledet vises over diasshowet med automatisk afspilning. Når du har set diasshowet, skal du gå tilbage til designvisningen.

  Bemærk:

  Når navigationslinjen er oprettet på A-Master-siden, skal du åbne A-Master siden i visningen Design for at redigere den, hver gang du vil foretage en ændring i navigationen (og andre almindelige elementer). Selvom du kan se elementerne fra mastersiden på de sider, du redigerer, kan du ikke redigere indholdet i sidehovedet og sidefoden på andre sider på websitet.

Tilføj widgets til fuldskærmsdiasshow

Du kan oprette diasshows, der vises i fuldskærm, med en widget til fuldskærmsdiasshow. Når en besøgende klikker på fuldskærmsdiasshowet, skaleres indholdet, så det passer til hele browservinduet på computer- eller enhedsskærmen, så resten af websitets indhold skjules midlertidigt. Diasshowet kan indstilles til automatisk afspilning, så det begynder at cirkulere gennem billederne, når siden indlæses. De besøgende kan afslutte diasshowet ved at trykke på Escape.

Følg denne fremgangsmåde for at tilføje en widget til et fuldskærmsdiasshow på et website:

 1. Start Adobe Muse. Dobbeltklik på en side for at åbne siden i designvisningen.

 2. Vælg Vindue > Widgets-bibliotek for at få adgang til widgetsbiblioteket, eller klik på fanen Widgets-bibliotek i panelsættet for at gøre det aktivt.

 3. Udvid sektionen Diasshows på listen over widgets. Vælg widgeten med navnet Fuldskærm i sektionen Diasshows.

  Find og vælg widgeten til fuldskærmsdiasshowet i widgetsbiblioteket.

Konfigurer widgets til fuldskærmsdiasshow

Widgeten til fuldskærmsdiasshow fungerer anderledes end andre widgets i Adobe Muse. Brug et øjeblik på at se, hvordan den fungerer.

 1. Træk widgeten til fuldskærmsdiasshow fra widgetsbiblioteket til siden.

  Bemærk, at standardindholdet skaleres, så det passer både i højden og bredden af hele browservinduet.

  Widgeten til fuldskærmsdiasshow udvides til at dække det synlige område af websitet, så browservinduet udfyldes.

  Når du tilføjer widgeten til fuldskærmsdiasshow, viser den som standard knappen Forrige, knappen Næste og et tællerfelt i øverste højre hjørne.

 2. Klik på den blå pil for at gennemgå indstillingerne i panelet Indstillinger.

  Panelet Indstillinger viser de standardindstillinger, der er anvendt på widgeten til fuldskærmsdiasshow.

  Indstillingen Fyld ramme proportionalt er automatisk anvendt på billederne Ny helt (store billeder) og Nyt miniaturebillede for at oprette fuldskærmsvisningen.

 3. Vælg den type af overgang, du vil anvende. Brug menuen Overgang til at vælge mellem Udton, Vandret eller Lodret. Som standard er Overgangshastighed indstillet til 0,5 sekunder, men du kan justere den efter behov.

  Når Automatisk afspilning er aktiveret, begynder diasshowet at blive afspillet, så snart siden indlæses, og det cirkulerer gennem indholdet på basis af det antal sekunder, du angiver. Hvert billede vises som standard i 3,5 sekunder, når Automatisk afspilning er aktiveret.

  Under konfiguration af widgeten til fuldskærmsdiasshow er det almindelig praksis at aktivere knapperne Næste og Forrige til navigation, så miniaturebillederne som standard er skjult. Du kan dog aktivere indstillingen Miniaturebilleder, hvis de skal vises oven på det overordnede diasshowbillede.

  Hvis miniaturebillederne er skjult, skal du sørge for, at delene Næste og Forrige er aktiveret. Tælleren er valgfri. Den hjælper de besøgende med at se, hvilket billedet i sættet der aktuelt vises.

 4. Hvis du vil vise knapperne Næste og Forrige og tælleren i en bestemt del af siden, skal du bruge markeringsværktøjet til at flytte dem til det ønskede sted og derefter fastgøre kontrolelementerne. Hvis du også vil beholde miniaturebillederne i samme position på siden, skal du placere miniaturesættet og samtidig fastgøre det. Hvis du vil vise knapperne Næste og Forrige og tælleren i en bestemt del af siden, skal du bruge markeringsværktøjet til at flytte dem til det ønskede sted og derefter fastgøre kontrolelementerne. Hvis du også vil beholde miniaturebillederne i samme position på siden, skal du placere miniaturesættet og samtidig fastgøre det.

  Du kan ændre indstillinger for fastgørelse og ændring af størrelse på tværs af forskellige brudpunkter, hvis du tilføjer denne widget på et responsivt website.

Tilføjelse af billeder til fuldskærmsdiasshows

Nu skal du tilføje billeder i widgeten for fuldskærmsdiasshow. Følg denne fremgangsmåde:

 1. Vælg Filer > Placer.

 2. I vinduet Importer, der vises, skal du trykke på Skift, mens du klikker, for at markere flere sammenhængende billedfiler på din computer. Eller tryk på og hold Kommando (Mac) eller Ctrl (Windows) nede, mens du markerer flere usammenhængende billedfiler i en mappe med aktiver.

 3. Klik på Åbn for at indlæse de markerede filer i placeringsværktøjet.

  Bemærk:

  Selvom de billeder, du har markeret, har forskellige dimensioner og størrelsesforhold, skalerer indstillingen Fyld ramme proportionalt dem, så de passer perfekt til sidens dimensioner.

 4. Klik én gang på diasshowet for at tilføje de markerede billedfiler. Bemærk, at diasshowets standardbilleder fjernes automatisk, når du tilføjer nye billeder.

 5. Vælg Filer > Forhåndsvisning af side i browser. Tilpas størrelsen af browservinduet, og bemærk, hvordan diasshowets indhold skaleres og beskæres til at udfylde hele browservinduet. Klik på knapperne Næste og Forrige for at gennemgå serien af billeder, eller lad billederne blive afspillet, hvis automatisk afspilning er aktiveret.

 6. Luk browservinduet, og vend tilbage til Adobe Muse. 

Konfigurer Fri form-miniaturebilleder i diasshowwidgets

Indstillingen Fri form-miniaturebilleder giver fuld kontrol over, hvordan miniaturebilleder vises i et diasshow. I stedet for at skulle opstille miniaturebillederne på en række eller et sæt af rækker, kan du placere hvert enkelt miniaturebillede det ønskede sted.

 1. Åbn widgetsbiblioteket i designvisningen, og udvid afsnittet Diasshow. Træk en diasshowwidget til en side.

 2. Mens hele siden er markeret, skal du dobbeltklikke på og vælge miniaturebilledet. Du kan se, hvilket element der er markeret på markeringsindikatoren i øverste venstre hjørne af kontrolpanelet.

  En afgrænsningsramme omgiver containeren for miniaturebilleder, mens den er markeret.

  Som standard bliver de miniaturebilleder, der vises i diasshowwidgets, gemt inde i en container med navnet Container for miniaturebilleder. Denne ydre container sikrer, at miniaturebillederne står på lige linjer eller rækker, afhængig af hvordan du tilpasser størrelsen af den ydre container. Sættet af miniaturebilleder er indlejret i en container for miniaturebilleder til alle diasshows med aktiverede miniaturebilleder, indtil du aktiverer indstillingen Fri form-miniaturebilleder.

Konfiguration af skærmindstillingerne for fri form-miniaturebilleder

Hvis du foretrækker at vise miniaturebilleder i vilkårlige eller ikke-justerede positioner, kan du fjerne den ydre container og placere hvert miniaturebillede det ønskede sted på siden. Følg denne fremgangsmåde:

 1. Klik på den blå pil, mens diasshowwidgeten er valgt, for at åbne menuen Indstillinger.

 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for indstillingen Fri form-miniaturebilleder. Afgrænsningsrammen omkring containeren for miniaturebilleder i designvisning forsvinder straks, og markeringsindikatoren viser ordet Diasshow.

  Aktivering af indstillingen Fri form-miniaturebilleder fjerner den container, der omgiver miniaturebillederne.

 3. Klik et andet vilkårligt sted på siden for at lukke menuen Indstillinger.

  Nu, hvor du har fjernet den ydre container for miniaturebillederne, kan du flytte hvert enkelt miniaturebillede i forhold til sidens design.

 4. Brug markeringsværktøjet til at markere ét miniaturebillede. Mens det er valgt, viser markeringsindikatoren ordet Miniaturebillede. Flyt det markerede miniaturebillede til den ønskede placering. Gentag dette trin for at flytte alle miniaturebillederne. Hvis du vil have alle miniaturebillederne til at blive på stedet, hvis browseren rulles eller får tilpasset størrelsen, kan du fastgøre hvert miniaturebillede.

  Bemærk:

  Hvis du vil tilpasse størrelsen af containere for miniaturebilleder for at give dem forskellige dimensioner, skal du deaktivere indstillingen Rediger sammen i menuen Indstillinger og derefter bruge markeringsværktøjet til at trække i hjørnerne af hvert miniaturebillede for sig for at skalere det efter behov.

  På et responsivt website kan du også genjustere, ændre størrelse og konfigurere indstillinger for fastgørelse for miniaturebillederne.

 5. Vælg Filer > Forhåndsvisning af side i browser. Diasshowets miniaturebilleder spredes ud på siden. Klik på miniaturebillederne for at få vist de tilsvarende billeder i diasshowet.

 6. Luk browseren, og vend tilbage til Adobe Muse.

Opsætning af Lightbox-visning for diasshowwidgets

Når indhold vises i en Lightbox, overtager et modalvindue fokus og fremhæver indholdet, mens resten af siden nedtones. Besøgende interagerer med en Lightbox ved at klikke på et miniaturebillede og knappen Næste eller Forrige. Besøgende kan redigere en Lightbox og returnere til normalvisning af websitet ved at klikke på knappen Luk eller trykke på Escape.

Alle diasshowwidgets i Adobe Muse har en Lightbox-indstilling. Desuden er én widget i afsnittet Diasshow forudkonfigureret til at bruge Lightbox-funktionaliteten. Lightbox-diasshowwidgeten har som standard indstillingen Lightbox aktiveret.

Hvis du vil oprette et diasshow, der viser billederne i en Lightbox, skal du følge disse trin:

 1. Udvid afsnittet Diasshow i widgetsbiblioteket i designvisning. Træk en diasshowwidget til en side.

 2. Find indstillingen Lightbox i sektionen Layout i menuen Indstillinger, og sørg for, at den er valgt.

  Markér afkrydsningsfeltet ud for indstillingen Lightbox, hvis det ikke allerede er markeret.

 3. Foretag evt. andre ændringer, mens menuen Indstillinger stadig er åben, for at konfigurere widgeten efter behov. Du kan for eksempel vise eller skjule knappen Forrige, knappen Næste, billedtekster og tælleren. Til Lightbox-visningen er det nyttigt at aktivere lukknappen. Markér afkrydsningsfeltet ud for indstillingen Lukknap.

  Der vises en lukknap (med et X) i øverste højre hjørne af diasshowet.

  Du kan evt. bruge markeringsværktøjet til at flytte lukknappen til en anden position. Når besøgende vil afslutte Lightbox-visningen og lukke modalvinduet, kan de klikke på lukknappen eller trykke på Escape.

  Bemærk:

  Hvis du vil ændre bredden af rammen omkring Lightbox-vinduet, skal du vælge Lightbox-diasshowwidgeten og opdatere indstillingerne af Margen i panelet Afstand.

 4. Vælg Filer > Forhåndsvisning af side i browseren for at teste diasshowwidgeten. Klik på et miniaturebillede for at aktivere Lightbox-effekten og se det tilsvarende heltebillede i et modalvindue, mens resten af siden er nedtonet.

 5. Klik på knapperne Næste og Forrige for at cirkulere gennem billederne i diasshowet.

 6. Afslut Lightbox-visningen ved at klikke på lukknappen, når du har testet diasshowet. Lightbox lukkes, og resten af sideindholdet vises.

 7. Luk browseren, og vend tilbage til Adobe Muse.

Adobe-logo

Log ind på din konto