Tilføj tekst og tekstrammer i Adobe Muse

Lær at arbejde med tekst i Adobe Muse. Rediger tekstens udseende, tilføj margener, angiv værdier for indrykning og meget mere ved hjælp af tekstpanelet.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Når du designer et website, kan du tilføje tekst ved hjælp af Adobe Muse på følgende måder:

 • Tilføj et tekstfelt, og begynd derefter at skrive dit indhold i tekstfeltet.
 • Gem teksten i en tekstfil, og importér denne fil til din Adobe Muse-side.
 • Brug et program som f.eks. InDesign til at lave tekstens layout. Kopiér denne forudformaterede tekst til udklipsholderen, og indsæt den i Adobe Muse.

I responsivt layout kan du også formatere teksten efter den enhed, som brugerne får vist dit website på. Du kan f.eks. gøre teksten til smartphones større med større margener sammenlignet med versionen til stationære computere. Desuden giver responsivt webdesign i Adobe Muse dig også mulighed for at formatere tekst til hvert brudpunkt. Du kan ændre tekstens format, farve, skydning, margener og størrelse for hvert brudpunkt. Få mere at vide om formatering af tekst, når du opretter et website for forskellige enheder i en enkelt fil i Formatering af tekst i et responsivt layout.

Oprettelse og formatering af tekstrammer

For at offentliggøre menuerne skal du kopiere menuteksten fra eksterne tekstfiler og dernæst indsætte indholdet i tekstrammer. Du skal også formatere teksten ved at oprette og anvende afsnitsformater. Følg denne fremgangsmåde:

 1. Mens du redigerer en side i visningen Design, skal du bruge tekstværktøjet til at oprette en tekstramme. Hvis du ønsker at kopiere tekst fra en anden filkilde, skal du kopiere teksten og bruge tekstværktøjet til at klikke inde i tekstrammen i Adobe Muse. Indsæt det tekstindhold, som du tidligere kopierede, i tekstrammen.

 2. Brug tekstværktøjet til at markere en tekstlinje.

 3. I tekstpanelet skal du bruge en af følgende indstillinger for at formatere teksten:

  • Skrifttype: Droid Serif Bold (eller en vilkårlig serif-skrifttype efter eget valg)
  • Skriftstørrelse: 14Font
  • Type: BoldFont
  • Farve: #A6342A (rød)
  • Justering: Venstre
  • Skydning: 120 %
 4. Formatér teksten yderligere ved brug af en af disse andre tekstformateringsindstillinger:

  • Hævet skrift
  • Sænket skrift
  • Store bogstaver
  • Små bogstaver
 5. Klik på knappen Nyt format nederst i panelet Afsnitstyper (Vindue > Afsnitstyper), mens teksten stadig er valgt. Dobbeltklik på den nye afsnitstype, og omdøb den til: mad-overskrift.

  Det vil gøre det lettere at genbruge formateringen til andre tekstoverskrifter i menuerne.

 6. Vælg det næste morgenmadselement med tekstværktøjet: Croissants $3

 7. Klik på afsnitsformatet med navnet mad-overskrift for at anvende den samme formatering på det anden morgenmadselement.

 8. Gentag trin 7 og 8 for at vælge og anvende afsnitsformatet mad-overskrift på alle morgenmadselementerne i tekstrammen (alle linjer, der indeholder et beløb).

 9. Begynd fra toppen med at bruge tekstværktøjet til at vælge den første beskrivelse af et morgenmadselement: Skål med bananer, mandariner, lækre røde æbler og blandede bær.

 10. Klik på afsnitsformatet for brødtekst i panelet Afsnitsformater for at anvende formateringen på tekstlinjen.

 11. Vælg de øvrige beskrivelser under morgenmadselementerne en ad gangen, og anvend afsnitsformatet for brødtekst på dem.

Anvend afsnitsformater til at formatere menuen.

Det kan være nyttigt for dig at besøge liveversionen af eksempelwebsitet og bruge dets design som en reference.

Hvis du vil vide mere om at arbejde med tekst, kan du læse artiklen Typografi i Adobe Muse.

Brug den indbyggede stavekontrol

Adobe Muse indeholder en stavekontrolfunktion, der gør det meget let at finde og rette tastefejl i tekstrammer. Stavekontrollen er altid aktiveret. Den viser en rød understregning under alle ord, som ikke findes i ordbogen.

Ord, der ser ud til at være stavet forkert, understreges med rødt.

Hvis et af de foreslåede ord er korrekt, skal du trykke på pil ned eller bruge musen til at vælge det foreslåede ord, som du vil bruge, og derefter trykke på Retur/Enter for at anvende det. Hvis du laver en fejl og vælger det forkerte ord, skal du blot fortryde ændringen (Rediger > Fortryd) og derefter vælge et andet foreslået ord eller redigere ordet med tekstværktøjet.

Hvis et ord, som er markeret som en stavefejl, kun anvendes én gang (for eksempel et personnavn eller et stednavn), og du ved, at det er stavet korrekt, er der ingen grund til at gøre noget. Den røde understregning, som du kan se i visningen Design, vises ikke, når du forhåndsviser, udgiver eller eksporterer et website.

Når du arbejder med almindeligt anvendte ord, såsom virksomhedsnavne eller adresser, kan du tilføje ordene til stavekontrollens ordbog, så de ikke længere markeres som stavefejl.

Brug tekstværktøjet til at højreklikke på et ord, som du vil tilføje til ordbogen, og vælg derefter indstillingen Føj til ordbog fra den viste genvejsmenu.

Du kan indstille det ønskede sprog (som igen indstiller stavekontrollens ordbog) for hele websitet og for enkelte tekstrammer.

For at indstille stavekontrollens ordbog for hele websitet, skal du vælge Filer > Egenskaber for website. Klik på fanen Tekst, vælg det ønskede sprog i menuen Sprog, og klik derefter på OK.

Indstil sproget for hele websitet i dialogboksen Egenskaber for website.

Nogle gange kræver et websiteprojekt, at der bruges tekst på flere sprog. I disse tilfælde kan du indstille standardsproget (det oftest anvendte) i Egenskaber for website og derefter indstille stavekontrollens sprog for bestemte tekstrammer, der viser tekst på et andet sprog.

For at indstille stavekontrollens ordbog for en tekstramme skal du markere en tekstramme med markeringsværktøjet. Højreklik og vælg Sprog > (vælg det ønskede sprog) i den viste genvejsmenu.

Indstil sproget for en valgt tekstramme i genvejsmenuen.

Derefter skal du opdatere tekstrammens udseende. I lighed med rektangler og billedrammer kan du formatere tekstrammer ved at indstille streg, udfyldning og baggrundsbillede for dem.

Opdater tekstrammers udseende

I dette afsnit skal du opdatere attributterne for en tekstramme, så den skiller sig ud fra baggrundsgrafikken på siden.

 1. Vælg tekstrammen, der indeholder morgenmadsmenuen, med markeringsværktøjet.

 2. Indstil stregbredden til 5 og stregfarven til sort i kontrolpanelet.

 3. Brug menuen Fyld til at indstille fyldfarven til den farveprøve, du omdøbte til creme-menu (eller indtast den hexadecimale farveværdi: #E9916F). Klik på mappeikonet ved siden af afsnittet Billede, og gennemse for at vælge filen bg-texture.png i mappen med eksempelfiler. Klik på OK for at lukke dialogboksen Importer. Indstil menu Tilpasning til Flise, og klik derefter et andet sted på siden for at lukke menuen Fyld.

 4. Hvis det er nødvendigt, skal du bruge markeringsværktøjet til at trække i håndtagene på tekstrammen og ændre størrelsen på den, indtil teksten passer. Morgenmadens dimensioner på liveversionen af eksempelwebsitets prøvested er cirka 800 pixels i bredden 440 pixels i højden.

  Det fliseinddelte baggrundsbillede creme-udfyldningsfarven giver tekstrammen en pergamentagtig effekt, og den mørke streg får den til at skille sig ud fra baggrunden.

  Nu skal du føje en titel til toppen af morgenmadsmenuen for at identificere det for de besøgende.

 5. Brug tekstværktøjet til at oprette en tekstramme lige over menuen Morgenmad, justeret mod venstre side foroven.

 6. Indtast ordet: Morgenmad.

 7. I tekstpanelet skal du vælge følgende indstillinger for at formatere teksten:

  • Webskrifttype: Kaushan Script (eller en anden script-skrifttype, som du ønsker)
  • Skriftstørrelse: 32Farve: #70909D (I Del 3 omdøbte du denne farve blå-menu)
  • Skydning: 120 %
  • Justering: Centreret
 8. Klik på knappen Nyt format nederst i panelet Afsnitsformater for at oprette et nyt afsnitsformat, mens teksten stadig er valgt. Dobbeltklik på dette nye afsnitsformat, og omdøb det til: menu-mærke.

Mærket over menuen morgenmadsmenuen hjælper brugerne med at orientere sig, de umiddelbart kan se, hvilken menu de læser. Når du har foretaget ændringerne, ligner den færdige morgenmadsmenu følgende billede.

Morgenmadsmenuen og tekstindholdet er formateret.

I næste afsnit lærer du at dublere morgenmadsmenuen, hvorefter du opdaterer tekstindholdet i de dublerede tekstrammer for at oprette menuer for frokost, middag og dessert.

Dupliker tekstrammer

I de foregående afsnit oprettede du tekstrammen for morgenmadsmenuen, du udfyldte den med tekst fra en ekstern tekstfil, brugte afsnitsformater til at anvende konsekvent tekstformatering, hvorefter du opdaterede tekstrammens udseende ved at tilføje et fliseinddelt baggrundsbillede, en udfyldningsfarve og en streg. Du har også tilføjet endnu en tekstramme over menutekstrammen for at oprette en overskrift til morgenmadsmenuen. I næste skridt skal du dublere dette sæt af elementer tre gange for at oprette i alt fire menuer.

 1. Brug markeringsværktøjet til at markere tekstrammen med ordet Morgenmad og tekstrammen, der indeholder morgenmadsmenuen.

 2. Tryk på og hold Alternativ (Mac) eller Alt (Windows) nede, og træk derefter sættet med de to tekstrammer ned på siden for at oprette en dublet. Træk kopien ned, og hold den lodrette linje, så den flugter med originalen (autohjælpelinjerne, som vises midlertidigt, angiver, når siderne og midtpunkterne flugter med hinanden). De dublerede sæt med tekstrammer skal være cirka 430 pixels under det oprindelige sæt.

  Træk en dublet af morgenmadsmenuen ned på siden.

 3. Brug tekstværktøjet til at markere mærket for det dublerede tekstfelt. Erstat ordet Morgenmad med ordet: Frokost.

 4. Skift midlertidigt fra Adobe Muse til skrivebordet. Åbn mappen med eksempelfiler, og find filen text-food-lunch.txt. Dobbeltklik på filen for at åbne den i en teksteditor. Kopier den første tekstlinje: JR $9.

 5. Gå tilbage til Adobe Muse. Brug tekstværktøjet til at klikke inde i frokostmenuens tekstramme. Indsæt det tekstindhold, som du kopierede ind i tekstrammen, så det erstatter den første ret, der er opført: Croissants $3.

 6. Gentag trin 4 og 5 for at kopiere hver af linjerne med beløb fra filen tekst-food-lunch.txt for at erstatte punkterne i frokostmenuen.

 7. Fortsæt med at udfylde frokostmenuen ved at kopiere de enkelte beskrivelser i filen text-food-lunch.txt og indsætte beskrivelserne én ad gangen oven på de eksisterende beskrivelser i den dublerede frokostmenu. Denne fremgangsmåde sikrer, at formaterne, som du anvendte på tekstindholdet, bevares.

 8. Gentag trin 1 til 7 for at vælge de to frokosttekstrammer, dublere dem, trække dem cirka 430 pixels ned under den eksisterende frokostmenu, omdøbe mærket til Middag og derefter kopiere punkterne i filen text-food-dinner.txt for at udfylde middagsmenuen.

 9. Gentag trin 8 igen. Omdøb denne gang, det dublerede mærke til: Dessert. Kopier tekstlinjerne fra text-food-dessert.txt for at færdiggøre dessertmenuen.

 10. Brug markeringsværktøjet til at flytte hver af de fire tekstrammer efter behov, så de fire tekstrammer er justeret lodret med ca. 120 pixels mellem hvert område.

  Få alle fire menuer (morgenmad, frokost, middag og dessert) til at flugte lodret med hinanden på siden Mad.

Du har måske bemærket, at sidefodsområdet, som du definerede i Del 1, automatisk flyttes ned for at give mere lodret plads på siden, når du trækker den enkelte dublet ned. Resultatet er, at siden Mad bliver højere end de andre sider på dette eksempelwebsite.

Du skal tilføje ankre over hver menu for at oprette et navigationssystem, der giver den besøgende mulighed for hurtigt at gå til hver menu. Siden Mad er en længere side, og derfor rulles indholdet lodret for at vise den tilsvarende menu alt efter det menupunkt, den besøgende klikker på. Du skal også undersøge Sådan arbejder du med links for at oprette forskellige typer af links – herunder downloadlinks, som de besøgende kan bruge til at downloade en PDF-fil.

Indsæt symboler og specialtegn

I panelet Glyffer kan du indsætte symboler, f.eks. © eller specialtegn som f.eks. beta (ᵝ), der ikke findes på et standardtastatur. I panelet Glyffer kan du indsætte Unicode-tegn.

De typer af symboler og tegn, du kan indsætte, afhænger af den skrifttype, du vælger. F.eks. kan nogle skrifttyper indeholde internationale tegn (Ç, ë) og internationale monetære symboler (£, ¥). Den indbyggede skrifttype Symbol omfatter pile, punkttegn og videnskabelige symboler.

Hvis du vil indsætte tegn ved hjælp af panelet Glyffer, skal du gøre følgende:

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du tegne en tekstramme på den webside, hvor du vil indsætte tegnet.

 2. Vælg Vindue > Glyffer for at åbne panelet Glyffer.

 3. Brug rullelisten til at vælge kategori af tegn, som du vil indsætte.

 4. Panelet Glyffer viser alle tegn i den valgte kategori. Klik på det tegn, som du vil indsætte.

Rediger tekstrammers udseende

Uanset om du anvender webskrifttyper, websikre skrifttyper eller systemskrifttyper til tekst, kan du altid redigere tekstindholdet, mens du arbejder i visningen Design. Du kan også opdatere selve tekstrammens udseende, så tekstblokken vises forskelligt.

Du kan tænke på tekstrammer som beholdere, der omgiver det enkelte tekstafsnit. Du kan styre dem på mange måder for at påvirke, hvordan de vises på live-websitet.

Når du vil formatere tekstrammer, skal du bruge markeringsværktøjet til at markere tekstrammen og derefter anvende ændringer, der påvirker tekstindholdets udseende.

Bemærk: Hvis du vælger tekst med brug af tekstværktøjet, kan du formatere teksten ved at indstille formateringsindstillinger i tekstpanelet eller kontrolpanelet.

Du kan ændre en tekstrammes dimensioner ved at trække i håndtagene for at strække eller krympe den. Du kan også trække hele tekstrammen rundt på siden for at flytte den. Mens du ændrer tekstrammens størrelse, viser et værktøjstip dimensionerne.

Træk håndtagene omkring en tekstramme for at ændre størrelsen.

Du kan også rotere en tekstramme, men vær opmærksom på, at hvis du roterer en tekstramme (uanset de skrifttyper, du anvender), eksporteres teksten som en billedfil. Gør derfor dette sparsomt, og tilføj altid en titel til roteret tekst.

Du kan ændre udseendet af en tekstrammebeholder ved at bruge de samme formateringsindstillinger, som du bruger til at redigere rektangler. Du kan indstille udfyldningsfarve og endda tilføje baggrundsbilleder. Du kan også indstille en stregbredde og bruge de samme indstillinger til at styre stregbredde, farve og justering. Du kan bruge menuerne Hjørner og Effekter i kontrolpanelet til at indstille tekstrammens hjørneradius og anvende slagskygger, facetter og glød.

Du kan tilføje gennemsigtighed til en tekstramme ved at ændre opacitetsværdien med skyderen Opacitet.

Du kan desuden bruge menuen Hyperlink til at tilføje titler til tekst samt tilføje links og definere, om linket skal åbnes i et nyt browservindue.

Kontrollér tekstjustering og tekstombrydning omkring et billede

Tekstrammer er ekstremt nyttigt ved oprettelse af sideindhold. Som du så i forrige afsnit, kan tekstrammer ud over tekstindhold også indeholde grafiske elementer og effekter.

I dette afsnit ser vi på, hvordan man styrer tekstindholdet i en tekstramme ved at indstille margen for at tilføje mere plads. Du lærer også at lave layout, som anvendes i magasiner, ved at oprette kolonner af tekst, der ombrydes omkring billeder.

Føj margen til tekst

Som standard justeres den tekst, du skriver, placerer eller indsætter, i en venstrejusteret tekstramme. Hvis du ser på indstillingerne i panelet Mellemrum, er de alle indstillet til 0.

Standardmargen anvendt på tekst i en tekstramme.

Du kan tilføje mere plads til venstre, højre, foroven eller forneden i tekstrammen ved at skrive den ønskede værdi (i pixel) eller klikke på pil op eller ned ved siden af hvert felt for at øge eller mindske den numeriske værdi.

Indrykning af tekst og styring af værdier for skydning og spatiering

Du kan styre tekstformateringen i Adobe Muse på samme måde, som du opdaterer tekstindhold i tekstbehandlingsprogrammer og mange andre billedredigeringsværktøjer. Tekstpanelet indeholder mange flere indstillinger, hvoraf nogle ikke vises i kontrolpanelet, når en tekst er markeret.

Benyt denne fremgangsmåde til at indrykke den første tekstlinje i et afsnit:

 1. Brug tekstværktøjet til at markere noget tekst.

 2. Opdater værdien Indrykning i tekstværktøjet til den ønskede pixelværdi.

Indtast et tal i feltet, eller klik på pil op og ned for at ændre værdien.

Du kan bruge indstillingen Bogstavafstand i tekstpanelet til at definere mellemrummet mellem hvert tegn. Det er især nyttigt til teksteffekter, og indstillingen kan gøre udsmykkede eller dekorative skrifttyper nemmere at læse på internettet.

Du kan anvende bogstavsafstand på markeret tekst ved at indtaste antal af pixel i feltet Bogstavafstand. Alternativt kan du klikke på pil op og ned for at øge eller mindske værdien, indtil du opnår den ønskede effekt.

Indtast et tal i feltet Bogstavafstand, eller klik på pil op og ned for at ændre værdien.

Skydning er en anden nyttig funktion, som du kan bruge til at styre tekstformatet i afsnit. Skydning gør det muligt at justere afstanden mellem tekstlinjerne. Funktionen Skydning er tilgængelig både i kontrolpanelet og tekstpanelet.

Opdater skydningsværdien for at øge eller mindske mellemrummet mellem linjerne.

De øvrige fire typografikontroller i tekstpanelet er:

Venstre margen og højre margen

Som man kunne forvente kontrollere disse mellemrummet mellem tegnene på hver side af tekstrammen og tekstrammernes grænser. Disse indstillinger minder meget om værdierne for mellemrumsværdierne i panelet Mellemrum, bortset fra at du vælger tekstrammen med markeringsværktøjet (snarere end at markere tekstindholdet med tekstværktøjet) for at redigere mellemrumsværdierne.

Mellemrum før og Mellemrum efter

Du kan bruge disse indstillinger til at kontrollere mellemrummet (i pixel), der vises før eller efter et tvunget linjeskift i et afsnit. Du kan bruge indstillingerne til at vise større eller mindre afstand mellem en række afsnit i en enkelt tekstramme.

Sørg for at eksperimentere med alle disse indstillinger i tekstpanelet, så du lærer at styre visningen af tekstindhold på de sider, du designer.

Placer tekst fra en tekstfil på en side

Kildefilerne med brødtekstindholdet til dette projekteksempel findes i mappen Kevins_Koffee_Kart. Teksten gemmes som TXT-filer. I Adobe Muse kan du tilføje tekst på en side ved at placere en hel tekstfil. Det er ikke nødvendigt at åbne tekstfilerne i et tekstredigeringsprogram og kopiere tekstlinjer og sætte dem ind på siderne.

 1. Vælg Filer > Placer, eller brug tastaturgenvejen Kommando+D (Mac) eller Ctrl+D (Windows®) for at påbegynde placeringen. Det er den samme proces som den, du bruger, når du placerer billedfiler på en side.

 2. Gå til mappen Kevins_Koffee_Kart i dialogboksen Importer, og vælg tekstfilen med navnet TextThreeSpeed.txt.

 3. Klik på den store lysegrå beholder i Harmonika-widgeten under overskriften TASTING NOTES for at placere tekstfilens indhold i det øverste Harmonika-panel.

 4. Når du har placeret den nye tekstramme, skal du bruge markeringsværktøjet til at flytte den ned under overskriften TASTING NOTES og trække i håndtagene i toppen, bunden og siderne på tekstrammen for at udvide den lysegrå beholder og tilpasse overskriften og den efterfølgende tekst. Når du klikker på og trækker den tekst, du netop har placeret, vises en midlertidig blå hjælpelinje, når teksten er justeret i forhold til venstre side af overskriftsteksten. Bemærk at ud over at trække i håndtagene for at ændre størrelsen på den placerede tekst, kan du klikke på den grå beholder og trække i de nederste håndtag for at udvide højden på beholderen.

 5. Klik på farvevælgeren Fyld, mens den lysegrå beholder er markeret, og angiv panelets baggrundsfarve til Uden fyld.

  Tilføj tekst i den øverste grå fane og i den store tilhørende beholder for at fylde den med indhold.

Arbejde med synkroniseret tekst

Få mere at vide om at arbejde med synkroniseret tekst i Arbejde med synkroniseret tekst.

Arbejde med tekst i responsivt layout

Få mere at vide om, hvordan du formaterer tekst i et responsivt layout i Formatering af tekst i et responsivt layout.

Adobe-logo

Log ind på din konto