Brug af panelet Juster for at arrangere objekter

Læs denne artikel for at få at vide, hvordan du kan justere to eller flere sideelementer med panelet Juster.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Juster objekter på en Adobe Muse-webside

Panelet Juster er nyttigt, hvis du vil justere to eller flere sideelementer i forhold til hinanden eller i et indholdsområde.  Med et responsivt webdesign kan du vælge at justere sideelementerne i henhold til den enhed, som du designer websitet til.

Du kan få vist panelet Juster ved at vælge Vindue > Juster eller ved at klikke på fanen Juster for at aktivere den i panelgruppen. Når panelet Juster er åbent, vises et flueben ud for indstillingen Juster i vinduesmenuen.

I dette eksempel skal du justere knappen Del med dråbebilledet under knappen. Følg denne fremgangsmåde:

 1. Marker knappen Juster med markeringsværktøjet. Hold Skift-tasten nede for at markere dråbebilledet under det brune bånd, som du tidligere har placeret.

 2. Udforsk indstillingerne i panelet Juster, mens begge objekter er markeret.

  Brug indstillingerne i panelet Juster til at anbringe et eller flere objekter på siden

  Brug menuen øverst i panelet Juster til at vælge de elementer, der skal justeres:

  Juster til markering: Justerer de markerede elementer i forhold til hinanden

  Juster til indholdsområde: Justerer et eller flere markerede elementer i forhold til det omgivende indholdsområde

  Afsnittet Juster objekter indeholder følgende seks indstillinger:

  • Juster venstrekanter
  • Juster vandrette midtpunkter
  • Juster højrekanter
  • Juster topkanter
  • Juster lodrette midtpunkter
  • Juster underkanter

  Sektionen Fordel objekter indeholder også seks indstillinger:

  • Fordel venstrekanter
  • Fordel vandrette midtpunkter
  • Fordel højrekanter
  • Fordel topkanter
  • Fordel lodrette midtpunkter
  • Fordel underkanter

  I dette eksempel skal knappen Del justeres lodret i forhold til dråben, så de to elementer centreres i forhold til det vandrette midtpunkt.

 3. Klik på knappen Juster vandrette midtpunkter, mens den øverste menu er angivet til Juster til markering. Bemærk, hvordan elementernes placering ændres, så de stables lodret på siden, justeret i forhold til de vandrette midtpunkter.

  Bemærk:

  Du kan også justere objekter i forhold til deres midtpunkter ved at klikke på et objekt og trække det. Når et objekt er justeret i forhold til et andet objekt, vises en midlertidig blå linje for at angive, at de to objekter er justeret i forhold til hinanden.

  Når du trækker et element, vises en blå linje, når objektet er justeret med et andet objekt på siden.

Adobe-logo

Log ind på din konto