Tilføj, kopiér og brug aktiver i Adobe Muse

Få at vide, hvordan du tilføjer og håndterer aktiver i Adobe Muse.

Når du opretter websites i Adobe Muse, vises de filer, du tilføjer, i panelet Aktiver. Dette panel har mange nyttige funktioner, som du kan bruge til hurtig opdatering, optimering eller udskiftning af grafik, når du opretter dine design.

Vælg Vindue > Aktiver for at åbne panelet Aktiver. Du kan også klikke på fanen Aktiver for at aktivere panelet Aktiver i gruppen af paneler.

Panelet Aktiver

Du kan højreklikke på et vilkårligt aktiv (eller vælge en gruppe af aktiver) i panelet Aktiver for at anvende menuindstillingerne. De tilgængelige menupunkter varierer en smule afhængigt af, hvilken filtype du klikker på. Indstillingerne er:

 • Integrer lænke: Fjerner referencelinket til den oprindelige fil, du har placeret. Mange af filstyringsfunktionerne i panelet Aktiver deaktiveres, når du vælger denne indstilling, men det gør .muse-filen uafhængig, så der ikke vises advarsler, hvis du deler Adobe Muse-filer med andre designere.
 • Sammenlænk igen: Hvis du har flyttet eller omdøbt et aktiv, siden du placerede det, kan du sammenkæde filen med aktivet igen. Naviger til filen igen, og vælg den i det vindue, der vises. Med denne handling fjernes advarselsikonet også fra panelet Aktiver.
 • Gå til Aktiver/Gå til Brug af aktiver: Når du arbejder med Adobe Muse, kan det nogle gange være svært at spore, hvorfra du har brugt et uploadet aktiv eller baggrundsbillede. Nu kan du bruge den nye indstilling Gå til Brug af aktiv, hvor du kan spore baggrundsbilleder og overføre aktiver overalt på dine websites.
 • Rediger original: Åbner det oprindelige billede, der er gemt på computeren, så du kan foretage ændringer i masterfilen. Afhængigt af filtypen og computerens filtilknytninger åbnes filen i et eksternt redigeringsprogram, så du kan foretage ændringer i aktivet.
 • Tilføj titel: Åbner dialogboksen Billedegenskaber med felter, hvor du kan angive både titlen og den alternative tekst for det valgte aktiv. Både titlen og den alternative tekst er korte tekstbeskrivelser, som medtages i websitets kode, når det udgives. Titler indeholder yderligere oplysninger om et aktiv. Titler skal være beskrivende, nemme at huske og dækkende. I nogle browsere vises titelteksten som et værktøjstip, når du peger på et billede.
 • Tilføj alternativ tekst: Åbner dialogboksen Billedegenskaber med felter, hvor du kan angive både titlen og den alternative tekst for det valgte aktiv. Både titlen og den alternative tekst er korte tekstbeskrivelser, som medtages i websitets kode, når det udgives. Alternativ tekst er en alternativ informationskilde for brugere, som har deaktiveret billeder i deres browser, samt besøgende med synshandicap, som bruger skærmlæsere eller andre teknologiske hjælpemidler til at surfe på internettet. Mange søgemaskiner bruger alternativ tekst til at indeksere et website. Tilføjelse af alternativ tekst forbedrer et websites rangering i søgeresultater.
 • Vis i Finder: Viser den oprindelige fils placering på computeren i filstrukturhierarkiet i Mac Finder eller Windows Stifinder.
 • Kopiér hele stien: Kopierer det oprindelige aktivs placering på harddisken til udklipsholderen i et format, der minder om følgende: file:///Users/User_Name/Folder_Name/Subfolder_Name/image.jpg

Administrer dine filer fra panelet Aktiver

Du kan udvide panelet Aktiver, så du kan se mere af listen, ved at trække i siderne eller den nederste kant af panelet.

Du kan ændre rækkefølgen af aktiverne på listen ved at klikke på den øverste bjælke med sidehovedet. Du kan sortere listen i stigende og faldende rækkefølge efter navn på aktiv, fejlikon eller sidenavn. Hver overskrift fungerer som en skifteknap, som du kan bruge til at sortere elementerne i den tilhørende kolonne.

Når du placerer flere forekomster af den samme billedfil, vises det oprindelige aktiv med forekomsterne nedenunder. Du kan udvide og skjule et aktiv ved at klikke på pilen til venstre for navnet på det oprindelige aktiv. Det er nyttigt, hvis du vil forkorte listen med aktiver og gøre det nemmere at navigere i elementerne i panelet Aktiver.

Klik på pilen til venstre for billednavnet for at udvide eller skjule gruppen af forekomster.

Bemærk:

Hvis du placerer et billede og derefter kopierer det og foretager ændringer i det (herunder roterer eller beskærer det), eksporteres det roterede eller beskårede billede med et andet filnavn, når du eksporterer eller udgiver websitet. Hvis du placerer et billede og kopierer det eller ændrer størrelsen på det uden at beskære det, bruger alle mindre billeder det største billede som reference, og forekomstens dimensioner justeres med kode.

I et typisk arbejdsforløb kædes placerede aktiver sammen med .muse-filen, så der bevares en reference til den oprindelige fil, du har valgt. Hvis du f.eks. vælger Filer > Placer og navigerer til skrivebordet og vælger et billede og derefter placerer det på en side, tilføjes billedet i sidedesignet, billedets navn tilføjes i panelet Aktiver, og der oprettes et referencelink, som peger på den oprindelige fil på skrivebordet.

Det er derfor bedst at bruge et billedredigeringsprogram, f.eks. Photoshop, Illustrator eller Fireworks, til at eksportere weboptimerede billedfiler til en mappe på skrivebordet, som også indeholder websitets .muse-fil. På denne måde organiseres alle websitets elementer i en samlet lokal mappe (så du også kan tage projektet med dig, hvis du skal samarbejde med andre designere, eller hvis du vil overdrage hele projektet til andre).

Når du placerer filer, hjælper referencelinket med at spore filens placering og dens status i Adobe Muse. Der vises advarsler i panelet Aktiver i følgende situationer:

Manglende billede: Det oprindelige aktiv for en sammenkædet fil er blevet flyttet eller omdøbt, siden du placerede det. Hvis du åbner en Adobe Muse-projektfil, efter du har omdøbt eller flyttet de oprindelige billeder, skal du klikke på OK i den advarselsmeddelelse, der vises, og derefter sammenkæde aktiverne igen i panelet Aktiver.

Klik på OK for at lukke advarselsmeddelelsen om manglende aktiver.

Forældet aktiv: Det oprindelige aktiv for en sammenkædet fil er blevet redigeret uden for Adobe Muse, efter du placerede det. Hvis du åbner en Muse-projektfil, efter du har ændret de oprindelige billeder, kan du også klikke på OK i den dialogboks, der vises, for at opdatere de ændrede sammenkædede aktiver automatisk.

Klik på OK for et opdatere et sammenkædet aktiv, som er blevet ændret uden for Muse.

Upsamplet aktiv: En sammenkædet fil er blevet placeret og derefter skaleret til en større størrelse end de tilgængelige data til visning af filen, så billedet bliver pixeleret og har en lavere billedkvalitet. Se afsnittet nedenfor om optimering af billeder til visning på internettet for at få mere at vide om, hvordan du kan løse problemet.

Bloated projektfil: En større sammenkædet billedfil er blevet placeret og derefter skaleret til en meget mindre størrelse i et sidedesign, og .muse-filen indeholder flere data, end der skal bruges til visning af billedet (så resultatet er en unødvendig stor .muse-fil). Afhængigt af projektfilens størrelse forringes ydeevnen muligvis i forbindelse med eksport, og der opstår muligvis fejl i forbindelse med eksport eller udgivelse.

Se følgende afsnit om brugen af advarselsikonet for Upsamplet aktiv for at få mere at vide om, hvordan du løser dette.

Kopiér og indsæt aktiver i dit Adobe Muse-projekt

Du kan også tilføje indhold i Adobe Muse ved at kopiere indholdet og derefter sætte det direkte ind på siden. Dette er en meget hurtig arbejdsmetode, når du skal designe et trådrammewebsite for en potentiel kunde, fordi du kan kopiere aktiver fra et eksisterende website direkte fra et browservindue, en e-mail eller et billedredigeringsprogram.

Kopiering og indsættelse er generelt ikke den bedste fremgangsmåde for indhold, når du skal oprette det endelige websitedesign, fordi mange af funktionerne i panelet Aktiver er deaktiveret (f.eks. Gå til aktiv, Rediger original, Vis i Finder og Importer større størrelse som beskrevet nedenfor). De filer, du sætter ind, bevarer heller ikke et referencelink til en masterfil på computeren. Aktivfiler, som indsættes, sammenkædes ikke, men indlejres i stedet.

Du kan til enhver tid vælge at konvertere et vilkårligt aktiv, du har placeret, til et indlejret aktiv ved at vælge indstillingen Integrer lænke. Der er situationer, hvor det kan være nyttigt at indlejre alle aktiver for et Adobe Muse-website. Det kan f.eks. være, at du arbejder på et website sammen med en anden designer, og du ønsker at undgå, at der vises fejl om forældet indhold, når der foretages ændringer i de oprindelige billeder. Disse advarsler vises ikke længere, fordi referencelinket til kildefilen fjernes. Men husk, at du ikke vil kunne bruge mange af de nyttige funktioner i panelet Aktiver.

Udtræk aktiver til en enkelt mappe

Du kan kopiere alle aktivfilerne fra dit Adobe Muse-website til en enkelt mappe, f.eks. din computer eller en ekstern harddisk. Det er brugbart at gemme aktiver i en enkelt mappe, hvis du vil lave en sikkerhedskopi af alle dine aktiver, eller hvis du vil flytte dit projekt fra en computer til en anden.

Sådan indsamler du alle dine aktiver:

 1. På panelet Aktiver skal du klikke på ikonet Saml alle aktiver.

  Ikonet Saml alle aktiver
  Saml alle aktiver på en enkelt placering

 2. Gem aktiverne i en mappe på din computer eller på din harddisk.

  Aktiverne gemmes på den angivne placering. Adobe Muse viser en oversigt over samlingen med det samlede antal udtrukne aktiver.

Adobe-logo

Log ind på din konto