Sådan ombryder du tekst inden i en tekstramme

Få at vide, hvordan du ombryder tekst i et billede inden i en tekstramme ved hjælp af Adobe Muse.

Ombrydning af tekst omkring et billede i en billedramme

Metoden til at ombryde en tekst i en tekstramme er at kopiere og indsætte billedet (snarere end at placere det) i tekstrammen og derefter bruge panelet Ombryd til at justere ombrydningsindstillingerne.

Gør følgende for at ombryde tekst rundt om billeder:

 1. Klik et vilkårligt sted på siden eller i det grå område uden for siden.

 2. Vælg Filer > Placer og gennemse for at vælge en billedfil.

 3. Klik på Åbn for at lukke dialogboksen Importer.

 4. Klik og træk markøren på siden, uden for området, der indeholder widgeten.

  Ved at klikke og trække kan du ændre billedets størrelse, og en procentværdi vises midlertidigt for at oplyse dig om skaleringen af det billede, du placerer.

  Klik og træk for at skalere det placerede billede ned til ca. 42 %.

 5. Vælg det skalerede billede på siden, højreklik på det, og vælg Klip i den viste menu.

 6. Ved hjælp af værktøjet Tekst skal du klikke inden i tekstrammen i venstre side, lige før det første tegn i andet afsnit, der begynder med linjen: Katie's in Noe expanded...

  Højreklik på det pågældende sted i tekstrammen, og vælg indsæt i menuen for at indsætte billedet umiddelbart før det andet afsnit.

  Indsæt billedet indlejret i teksten i tekstrammen.

 7. Mens billedet stadig er valgt, og markeringsindikatoren viser ordet Indlejret, åbn panelet Ombryd (klik på fanen Ombryd, eller vælg om nødvendigt Vindue > Ombryd for at åbne det).

 8. Vælg indstillingen for centreret ombrydning til ombrydning af billedet til venstre for teksten, og indstil værdien Forskydning fra højre til 15.

  Juster ombrydningsindstillingerne i panelet Ombryd.

Adobe-logo

Log ind på din konto