Kan formularen udfyldes?

Ikke alle formularer kan udfyldes. Nogle gange konverterer formularopretteren ikke deres PDF-filer til interaktive formularer, der kan udfyldes. Eller de laver bevidst en formular, som du skal udskrive og udfylde i hånden. Disse ikke-interaktive formularer kaldes flade formularer.

Er der en lilla linje på tværs af den øverste del?

Den lilla meddelelseslinje indikerer, at formularen kan udfyldes. Afhængig af hvordan formularen er oprettet, kan den være "interaktiv" eller "flad".

Interaktiv formular

En interaktiv formular indeholder felter, som du kan vælge eller udfylde. Du kan aktivere indstillingen Automatisk udfyldning for at få hjælp til hurtigere at udfylde formularer.

Flad formular med værktøjet Tilføj tekstkommentar

En flad formular indeholder ikke interaktive felter. Hvis det er tilgængeligt, kan du dog bruge værktøjet Tilføj tekstkommentar (Typewriter) til at overskrive tomme formularfelter. Du kan tilføje tekst overalt i formularer, ikke blot inden for bestemte bokse.

Formularer, der kan udfyldes
Formularer, der kan udfyldes

A. Interaktive formularer fremhæver, hvor du skal skrive B. I formularer, hvor værktøjet Tilføj tekstkommentar vises, kan du tilføje tekst overalt i formularen 

Bemærk:

Den lilla linje vises kun, hvis formularens forfatter har aktiveret den.

Er værktøjet Tilføj tekstkommentar synligt?

I formularer, hvor værktøjet Tilføj tekstkommentar vises, kan du tilføje tekst overalt i formularen. Hvis du ikke ser værktøjspaletten Tilføj tekstkommentar som vist herunder, skal du se efter værktøjet i Kommentar > Anmærkninger eller Signer > Jeg skal signere.

Er værktøjet Tilføj tekstkommentar synligt
Hvis værktøjet Tilføj tekstkommentar er tilgængeligt, kan du tilføje tekst overalt i formularen.

Bemærk:

Værktøjet Tilføj tekstkommentar er kun tilgængeligt, hvis forfatteren til formularen har aktiveret det.

Er der en gul linje på tværs af den øverste del?

Når du åbner en formular i Reader, vises en gul meddelelseslinje muligvis. Beskyttet visning begrænser, hvad du kan foretage dig i en PDF-fil, for at beskytte din computer mod potentielt skadeligt indhold. Hvis du har tillid til filens kilde, kan du klikke på Slå alle funktioner til. Når de er slået til, kan du se efter den lilla meddelelseslinje eller Typewriter-værktøjet.

En gul meddelelseslinje beskytter dig mod potentielt skadelige filer
En gul meddelelseslinje beskytter dig mod potentielt skadelige filer.

Er der ikke nogen lilla linje eller noget Typewriter-værktøj?

Hvis der ikke vises en lilla linje på tværs af den øverste del eller Typewriter-værktøjet, kan formularen ikke udfyldes i Reader. Du skal udskrive formularen og udfylde den i hånden.

Typewriter-værktøj
Formular, som hverken har den lilla linje på tværs af den øverste del eller Typewriter-værktøjet

Selvstudier med hurtige tip til at udfylde og gemme formularer

Se disse videoer på Adobe TV for at få vist nogle hurtige selvstudier om udfyldning af formularer:

Eksempel på formularer: flade og interaktive

Patti Sokol fra Sokol Consulting oprettede to eksempelformularer med henblik på at vise forskellene mellem en flad formular og en interaktiv formular. Klik her for at se en flad formular. Læg mærke til, at du ikke kan indtaste oplysninger i felterne i en flad formular. Klik her for at se en interaktiv formular. Du kan fremhæve felterne og indtaste oplysninger i dem.

Sørg for at læse oplysningerne i den øverste tekstboks på hver eksempelformular. Flyt derefter markøren hen over felterne for at se, hvilke handlinger der er tilgængelige. Du kan også udskrive og gemme formularerne på computeren.

Udfyld interaktive formularer

En interaktiv formular, der kan udfyldes, indeholder felter, som du kan vælge eller udfylde. Du kan aktivere indstillingen Automatisk udfyldning for at få hjælp til hurtigere at udfylde formularer.

Udfyld en interaktiv formular

I en interaktiv formular ændrer markøren sig til et andet ikon afhængigt af feltet. F.eks. ændrer håndværktøjet sig til en I-markør , når du kan skrive i formularfeltet.

 1. Hvis det er nødvendigt, skal du højreklikke på dokumentet og vælge enten Håndværktøj  eller Markeringsværktøj  i pop op-menuen.

 2. Du kan gøre det lettere at identificere formularfelter ved at klikke på knappen Fremhæv felter på den lilla linje for dokumentmeddelelser. Formularfelter vises med en farvet baggrund (som standard lyseblå). En farvet kant (som standard rød) viser påkrævede formularfelter.

 3. Klik inde i et tekstfelt for at skrive. Når det gælder afkrydsningsfelter og markeringsknapper, skal du klikke på den indstilling, du vil vælge.
 4. Tryk på tabulatortasten for at gå frem eller Skift+tabulatortast for at gå tilbage.
 5. Når du er færdig, skal du klippe på knappen Send for at sende formularoplysningerne. Knappen Send vises i den lilla meddelelseslinje øverst i formularen eller i selve formularen.

Få fejlfindingstip til udfyldelse af formularer ved at gå ind på Fejlfinding i formularer.

Indstillinger for flytning mellem formularfelter

Tast

Resultat

Tabulator eller Skift+Tab

Accepterer indtastning og går videre til næste felt

Pil op/venstre pil

Vælger forrige alternativknap i en gruppe

Pil ned/højre pil

Vælger næste alternativknap

Esc

Afvis og fjern markering fra formularfelt.

Esc (tryk to gange)

Afslutter tilstanden Fuld skærm

Indtast eller returner (tekstfelt med en enkelt linje)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra feltet

Enter eller Retur (tekstfelt med flere linjer)

Opretter nyt afsnit i samme formularfelt

Enter eller Retur (afkrydsningsfelt)

Slår afkrydsningsfeltet til eller fra

Enter (numerisk tastatur)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra det aktuelle formularfelt

Aktivér indstillingerne for automatisk udfyldning (kun i interaktive formularer)

Funktionen til automatisk udfyldning gemmer alle poster, du indtaster i de interaktive formularfelter. Automatisk udfyldning foreslår derefter eller indtaster sågar automatisk svar, der stemmer overens med din indtastning i andre formularfelter. Forslagene vises som pop op-menu, du kan vælge fra.

Udfyld automatisk er som standard deaktiveret, så du skal aktivere den under Formularer-indstillinger, hvis du vil bruge den.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Reader > Indstillinger (Mac OS) for at åbne dialogboksen Indstillinger.

 2. Klik på Formularer på listen til højre i dialogboksen Indstillinger.

 3. Vælg Deaktiver, Grundlæggende eller Avanceret i pop op-menuen under Udfyld automatisk. (Der vises en beskrivelse af hver tilstand nederst i dialogboksen).

 4. Vælg Husk numeriske oplysninger, hvis du vil gemme de tal, du skriver i formularer.

Fjern posterne i hukommelsen for Automatisk udfyldning

Hvis Automatisk udfyldning indeholder uønskede poster som f.eks. utilsigtede stavefejl, kan du fjerne disse.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Reader > Indstillinger (Mac OS) for at åbne dialogboksen Indstillinger.

 2. Klik på Formularer på listen til højre i dialogboksen Indstillinger.

 3. Vælg Rediger liste over poster under Udfyld automatisk, og fjern eller rediger derefter de uønskede ord.

Udfyld formularer med værktøjet Tilføj tekstkommentar

Hvis forfatteren til formularen har aktiveret værktøjet Tilføj tekstkommentar, kan du bruge værktøjet til at udfylde flade formularer. Den tekst, du tilføjer med værktøjet Tilføj tekstkommentar, vises på Kommentarliste (Kommentar > Kommentarliste).

 1. Klik på Tilføj tekstkommentar på den lilla meddelelseslinje eller den flydende værktøjslinje.

  Bemærk:

  Hvis indstillingen Tilføj tekstkommentar ikke er tilgængelig, skal du udskrive formularen for at udfylde den.

 2. Klik på et tomt formularfelt og skriv din tekst.

 3. (Valgfrit) Juster indstillingerne på den lilla meddelelseslinje eller flydende værktøjslinje for at ændre tekstens størrelse, placering eller skrifttype.

 4. Udskriv en kopi af den udfyldte formular, når du er færdig.

  Bemærk:

  Du kan ikke indsende en formular, der er udfyldt med værktøjet Tilføj tekstkommentar, elektronisk. Du skal udskrive den udfyldte formular.

Gem formularer

Ikke alle formularer kan gemmes. Udfyldte formularer kan kun gemmes, hvis forfatteren til formularen tillader det. Hvis forfatteren til PDF-filen har aktiveret, at der kan gemmes lokalt, skal du klikke på disketteikonet  på værktøjslinjen øverst til venstre i vinduet eller på den flydende værktøjslinje, hvis du ser formularen på internettet. Omdøb derefter filen, og gem filen med dine oplysninger.

Lilla linje viser oplysninger
Den lilla linje viser oplysninger, hvis du kan gemme oplysninger, der er indtastet i denne formular.

Flydende værktøjslinje
Flydende værktøjslinje i formular vist på internettet.

Når du åbner en formular i Adobe Reader, kan du få vist brugsrettighederne i meddelelseslinjen over formularen. Kontakt formularens forfatter med henblik på at få ændret dine brugsrettigheder.

 1. Klik på knappen Udskriv øverst til venstre i vinduet.

 2. Vælg en printer i menuen øverst i dialogboksen Udskriv.

 3. I menuen Kommentarer og formularer øverst til højre i dialogboksen Udskriv skal du vælge et af følgende:

  • Hvis du vil udskrive formularen og de indtastede poster, skal du vælge Dokument.

  • Hvis du vil udskrive formularen, de indtastede poster eller kommentarer til formularen, skal du vælge Dokument og opmærkninger.

Ryd formularer

Rydning af en formular i et browservindue

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg knappen til nulstilling af formularer, hvis den findes. Du kan ikke annullere denne handling.
  • Afslut browseren, og start igen.

  Bemærk:

  Formularen ryddes muligvis, hvis du klikker på knapperne Genindlæs, Opdater eller Tilbage i webbrowseren, eller hvis du følger et link i et browservindue.

Ryd en formular i programmet Reader

 1. Vælg Filer > Genindlæs.

Importér eller eksportér formularoplysninger (kun i Reader-programmet, ikke i browseren)

I nogle arbejdsprocessor indsendes udfyldte formularer som datafiler i formater som FDF eller XML. I Reader kan du importere dataene, så du kan se dem i den udfyldte PDF:

 1. Klik på Udvidet øverst til højre i vinduet, og klik derefter på Importér data.

På samme måde kan du gemme oplysningerne i en udfyldt PDF-formular som en datafil i et andet format:

 1. Klik på Udvidet øverst til højre i vinduet, og klik derefter på Eksportér data.

Få flere oplysninger på Administrer formulardatafiler i Acrobat Hjælp.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online