Udfyld formularer

Kan formularen udfyldes?

Ikke alle formularer kan udfyldes. Nogle gange konverterer formularoprettere ikke deres PDF'er til interaktive, udfyldelige formularer. Eller de designer bevidst en formular, som du skal udskrive og udfylde i hånden. Disse ikke-interaktive formularer kaldes flade formularer.

Lilla bjælke gennem toppen?

Den lilla beskedlinje indikerer, at formularen kan udfyldes. Afhængigt af hvordan formularen blev oprettet, kan den være "interaktiv" eller "flad".

Interaktiv formular

En interaktiv formular indeholder felter, som du kan markere eller udfylde. Du kan aktivere Autoudfyld, så du hurtigere kan udfylde formularer.

Flad formular med værktøjet Tilføj tekstkommentar

En flad formular har ingen interaktive felter. Hvis det er tilgængeligt, kan du dog bruge værktøjet Tilføj tekstkommentar (Typewriter) til at overskrive tomme formularfelter. Du kan tilføje tekst overalt på formularen – ikke kun inden i specifikke bokse.

Udfyldelige formularer

A. Interaktive formularer fremhæver, hvor du skal skrive B. I formularer med værktøjet Tilføj tekstkommentar lader dig tilføje tekst overalt i formularen 

Bemærk:

Den lilla linje vises kun, hvis formularens opretter har aktiveret den.

Er værktøjet Tilføj tekstkommentar synligt?

I formularer, hvor værktøjet Tilføj tekstkommentar vises, kan du tilføje tekst overalt i formularen. Hvis du ikke kan se værktøjspaletten Tilføj tekstkommentar som vist nedenfor, skal du lede efter værktøjet i Kommentar > Annotationer eller Underskriv > Jeg skal underskrive.

Hvis værktøjet Tilføj tekstkommentar er tilgængeligt, kan du tilføje tekst overalt i formularen.

Bemærk:

Værktøjet Tilføj tekstkommentar er kun tilgængeligt, hvis formularens opretter har aktiveret det.

Gul linje gennem toppen?

Der kan være en gul beskedlinje, når du åbner en formular i Reader. Beskyttet visning begrænser, hvad du kan gøre i en PDF, for at beskytte din computer mod potentielt skadeligt indhold. Hvis du har tillid til filens kilde, skal du klikke på Slå alle funktioner til. Når det er aktiveret, kan du kigge efter den lilla beskedlinje eller Typewriter-værktøjet.

En gul beskedlinje beskytter dig mod potentielt risikable filer.

Ingen lilla linje eller Typewriter-værktøj?

Hvis du ikke ser en lilla linje øverst eller Typewriter-værktøjet, er din formular ikke udfyldelig i Reader. Du skal udskrive formularen og udfylde den i hånden.

Formular med hverken den lilla linje øverst eller Skrivemaskine-værktøjet

Prøveformularer: flad og interaktiv

Patti Sokol fra Sokol Consulting oprettede to prøveformularer for at vise forskellene mellem en flad formular og en interaktiv formular. Klik her for at se en flad formular. Bemærk, at du ikke kan skrive i felterne i en flad formular. Klik her for at se en interaktiv formular. Du kan fremhæve felterne og skrive i dem.

Sørg for at læse informationerne i den øverste tekstboks for hver prøveformular. Flyt derefter din markør over felterne for at se, hvilke handlinger der er tilgængelige. Du kan også udskrive og gemmer formularerne på din computer.

Udfyld interaktive formularer

En interaktiv, udfyldelig formular indeholder felter, som du kan vælge eller udfylde. Du kan aktivere Autoudfyld, så du hurtigere kan udfylde formularer.

Udfyld en interaktiv formular

I en interaktiv formular skifter markøren til et andet ikon afhængigt af feltet. Værktøjet Hånd skifter til en I-stråle , når du skriver tekst i formularfeltet.

 1. Om nødvendigt skal du højreklikke på dokumentet og vælge værktøjet Hånd eller værktøjet Markér fra popup-menuen.

 2. For at gøre formularfelter nemmere at identificere skal du klikke på knappen Fremhæv felter  på den lilla beskedlinje i dokumentet. Formularfelter vises med en farvet baggrund (lyseblå som standard). Et farvet omrids (rødt som standard) identificerer obligatoriske formularfelter. 

 3. Klik inden i et tekstfelt for at skrive. For afkrydsningsfelter eller valgknapper skal du klikke på den indstilling, du vil vælge.
 4. Tryk på Tab for at gå frem eller Shift + Tab for at gå tilbage.
 5. Når du er færdig, skal du klikke på send-knappen for at sende formulardataene. Send-knappen kan vises i den lilla beskedlinj øverst på formularen eller i selve formularen.

Du kan se fejlfindingstips om formularudfyldning under Fejlfinding af formularer.

Indstillinger for flytning mellem formularfelter

Tast

Resultat

Tab eller Shift + Tab

Accepterer indtastning og går til næste felt

Pil op/venstre

Vælger forrige alternativknap i en gruppe

Pil ned/højre

Vælger den næste alternativknap

Esc

Afvis og fravælg formularfelt.

Esc (tryk to gange)

Afslutter fuldskærm

Enter eller Retur (tekst felt med én linje)

Accepterer indtastning og fravælger felt

Enter eller Retur (tekst felt med flere linjer)

Opretter et afsnitsretur i samme formularfelt

Enter eller Retur (afkrydsningsfelt)

Slår afkrydsningsfeltet til eller fra

Enter (taltastatur)

Accepterer indtastning og fravælger det aktuelle formularfelt

Aktivér muligheder for automatisk udfyldning (kun interaktive formularer)

Funktionen Autoudfyld gemmer poster, som du skriver i interaktive formularfelter. Autoudfyld foreslår derefter eller måske automatisk indsætter svar, som passer til din indtastning i andre formularfelter. Forslagene vises i en popup-menu, hvor du kan vælge et match.

Funktionen Autoudfyld er som standard slået fra, så du skal aktivere den i Formularindstillingerne, hvis du vil bruge den.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Reader > Præferencer (Mac OS) for at åbne dialogboksen Indstillinger.

 2. I dialogboksen Indstillinger skal du klikke på Formularer på listen til venstre.

 3. Under Autoudfyld skal du vælge Basis eller Avanceret fra menuen. (Der vises en beskrivelse af hver tilstand nederst i dialogboksen.)

 4. Vælg Husk numeriske data, hvis du vil gemme numre, som du skriver i formularer.

Fjern poster fra Autoudfyld-hukommelsen

Hvis Autoudfyld inkluderer uønskede poster såsom stavefejl, kan du fjerne dem.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Reader > Præferencer (Mac OS) for at åbne dialogboksen Indstillinger.

 2. I dialogboksen Indstillinger skal du klikke på Formularer på listen til venstre.

 3. Under Autoudfyld skal du vælge Rediger postliste og derefter fjerne eller ændre de uønskede ord.

Udfyld formularer med værktøjet Tilføj tekstkommentar

Hvis forfatteren til formularen har aktiveret værktøjet Tilføj tekstkommentar, kan du bruge værktøjet til at udfylde flade formularer. Den tekst, du tilføjer med værktøjet Tilføj tekstkommentar, vises på Kommentarliste (Kommentar > Kommentarliste).

 1. Klik på Tilføj tekstkommentar på den lilla beskedlinje eller den flydende værktøjslinje.

  Bemærk:

  Hvis indstillingen Tilføj tekstkommentar ikke er tilgængelig, skal du udskrive formularen og udfylde den.

 2. Klik på et tomt formularfelt, og skriv.

 3. (Valgfrit) Juster indstillinger i den lilla beskedlinje eller den flydende værktøjslinje for at ændre tekststørrelsen, positionen eller skrifttypen.

 4. Når du er færdig, skal du udskrive en kopi af den fuldførte formular.

  Bemærk:

  Du kan ikke indsende en formular, der er udfyldt med værktøjet Tilføj tekstkommentar, elektronisk. Du skal udskrive den fuldførte formular.

Gem formularer

Ikke alle formularer kan gemmes. Fuldførte formularer kan kun gemmes, hvis formularens forfatter tillader det. Hvis PDF-forfatteren har aktiveret lokal lagring, skal du klikke på disketteikonet i værktøjslinjen øverst til venstre i vinduet eller i den flydende værktøjslinje, hvis du ser formularen på nettet. Omdøb derefter filen, og gem formularen med dine oplysninger.

Den lille linje viser oplysninger, hvis du kan gemme data, der er skrevet i denne formular.

Flydende værktøjslinje i formular vist på nettet.

Når du åbner en formular i Adobe Reader, kan du se brugsrettighederne i notifikationslinjen over formularen. Kontakt formularens forfatter for at ændre dine brugsrettigheder.

 1. Øverst til venstre i vinduet skal du klikke på knappen Udskriv .

 2. Vælg en printer fra menuen øverst i dialogboksen Udskriv.

 3. I menuen Kommentarer og formularer øverst til højre i dialogboksen Udskriv skal du vælge én af følgende:

  • For at udskrive formularen og de indtastede poster skal du vælge Dokument.

  • For at udskrive formularen, de indtastede poster og alle kommentarer på formularen skal du vælge Dokument og opmærkninger.

Ryd formularer

Ryd en formular i en browser

 1. Gør ét af følgende:
  • Vælg knappen Nulstil formular, hvis der er en. Denne handling kan ikke fortrydes.
  • Luk browseren, og start igen.
  Bemærk:

  Det er ikke sikkert, at formularen ryddes helt, hvis du klikker på webbrowseren Opdater-knap, knappen Tilbage eller følger et link til en anden side.

Ryd en formular i Reader-programmet

 1. Vælg Filer > Genindlæs.

Importér eller eksportér formulardata (kun Reader-program, ikke browser)

I nogle workflows sender personer udfyldte formularer som filer med kun data i et format som FDF eller XML. I Reader kan du importere dataene for at se dem i forbindelse med den komplette PDF:

 1. Øverst til højre i vinduet skal du klikke på Udvidet og derefter klikke på Importér data.

På samme måde kan du gemme oplysningerne i en fuldført PDF-formular som en datafil i et andet format:

 1. Øverst til højre i vinduet skal du klikke på Udvidet og derefter klikke på Eksportér data.

Få flere oplysninger under Administrer formulardatafiler i Acrobat Hjælp.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?