Udskriftsknap mangler?

Hvis du ikke kan se knapperne Udskriv og Annuller, er din skærm indstillet til en lav skærmopløsning. Reader er ikke beregnet til visning med lav opløsning (1024 x 768 anbefales som minimum). Du kan imidlertid omgå denne begrænsning. Gør følgende for at få udskrevet dit dokument:

 • Tryk på Enter eller Retur.
 • Hvis der vises en rullelinje til højre for dialogboksen, skal du trække skyderen ned for at få adgang til knapperne.

Bemærk:

(Windows) På visse skærme dækker Windows-proceslinjen for knappen Udskriv. Du kan skjule proceslinjen, så den kun vises, når du placerer musen helt nederst på skærmen. Højreklik på proceslinjen, og vælg Egenskaber. Vælg Skjul proceslinjen automatisk i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på OK.

Indstil proceslinjens egenskaber
Angiv egenskaberne for proceslinjen, så den skjules, og du kan vælge knappen Udskriv

Almindelige udskrivningsopgaver

Udskriv på begge side

Du kan udskrive dobbeltsidet, hvis din printer understøtter funktionen dobbeltsidet udskrivning (dupleksudskrivning).  

Bemærk! Dobbeltsidet udskrivning kaldes også dupleks, fra start til slut, forside og bagside eller tosidet udskrivning.

Printerdriveren, og ikke Adobe Acrobat eller Adobe Reader, styrer indstillingerne. Kig i dokumentationen til din printer for at se, hvilke funktioner din printer understøtter.


 • Vælg en kant, der skal spejlvendes, ved at aktivere Udskriv på begge sider af papiret i dialogboksen Udskriv.

Bemærk:

Der kunne være et scenarie, hvor en printer faktisk understøtter dupleks-udskrivning, og denne indstilling ikke vises i dialogboksen Udskriv. I de tilfælde skal du gå til printeregenskaberne for at få direkte adgang til denne indstilling fra printerindstillingerne.

Udskriv i sort-hvid

Du kan udskrive en farve-PDF-fil i gråtoner (også kaldet gråtoneskala eller sammensat grå).

• I dialogboksen Udskriv skal du aktivere Udskriv i gråtone.


Aktivér Udskriv i gråtone

Udskriv i en anden størrelse

Du kan tilpasse siden for at gøre den mindre eller større, når du udskriver. Du kan automatisk tilpasse papirets størrelse eller manuelt tilpasse den ved hjælp af procenter.

• I dialogboksen Udskriv skal du klikke på Størrelse og derefter angive skaleringsindstillingerne.


Klik på Størrelse

Udskriv store dokumenter

Du kan udskrive dokumenter i store formater, f.eks. plakater eller bannere, ved at dele siden i flere ark papir (dette kaldes også "tiling" på engelsk). Indstillingen Plakat beregner, hvor mange ark papir der skal bruges. Du kan tilpasse størrelsen af originalen, så den på bedst mulig vis passer papiret, og angive, hvor meget "fliserne" skal overlappe. Derefter kan du sætte fliserne sammen.


 • Klik på Plakat i dialogboksen Udskriv, og angiv indstillingerne for opdeling af sider.
Klik på Plakat

Udskriv flere sider på ét ark

Du kan udskrive mere end én PDF-side på et enkelt ark papir. At udskrive flere sider per ark kaldes også n-op-udskrivning (som f.eks. 2-op eller 6-op). Du kan angive, hvilken rækkefølge siderne skal være i, enten vandret på siden eller i lodrette kolonner.


Klik på Flere

Udskriv brochure

Du kan udskrive et dokument med flere sider som en brochure. Siderne placeres med to sider per ark. Når du samler, folder og hæfter arkene med udskrivning på begge sider, er resultatet en samlet bog med den korrekte siderækkefølge.


 • Klik på Hæfte i dialogboksen Udskriv, og angiv brochureindstillingerne.

Få trinvis vejledning ved at se Udskriv brochurer og PDF-filer.

Klik på Brochure

Udskriv kommentarer

Du kan enten udskrive kommentarer, hvor de er (som gule sedler på en side), eller på en liste eller i en oversigt.

I området Kommentarer og formularer skal du gøre et af følgende:


 • Vælg en indstilling på rullelisten
 • Klik på Opsummer kommentarer.
Kommentarer og formularer

Udskrive en del af en side

Du kan udskrive en del af en side i en PDF-fil. Brug værktøjet Snapshot (Rediger > Tag et snapshot) for kun at markere det område, du vil udskrive. Området kan være tekst, grafik eller begge dele. Du kan udskrive det markerede område i fuld størrelse eller tilpasse det til papiret.


 1. Vælg Rediger > Tag et snapshot
 2. Tegn et rektangel for at markere en del af en side
 3. Vælg Filer > Udskriv
 4. Vælg Valgt grafik i dialogboksen Udskriv.
Klik på det markerede grafik

Hvorfor kan jeg ikke udskrive mit dokument?

Begynd med disse fejlfindingstip

Der kan være flere årsager til udskrivningsproblemer. Hvis du vil identificere problemet, kan du se i denne note: Fejlfinding i PDF-udskrivning | Acrobat, Reader

PDF-adgangskoden er beskyttet, og udskrivning er ikke tilladt

Hvis du modtager et adgangskodebeskyttet PDF-dokument, skal du indtaste den angivne adgangskode for at udskrive dokumentet. Nogle beskyttede dokumenter har restriktioner, som forhindrer dig i at udskrive, redigere eller kopiere indhold i dokumentet. Hvis et dokument indeholder begrænsninger med hensyn til udskrivning, skal du kontakte forfatteren til PDF-filen.

(Kun i Windows) Beskyttet tilstand forstyrrer

Standardindstillingen Beskyttet tilstand forbedrer sikkerheden i Reader kraftigt. For at fastslå om Beskyttet tilstand forstyrrer udskrivningen, skal du midlertidigt deaktivere den. Højreklik på dokumentet, og vælg Dokumentegenskaber. Klik på Avanceret for at se, om Beskyttet tilstand er aktiveret.

Hvis du vil deaktivere Beskyttet tilstand, skal du vælge Rediger > Indstillinger og klikke på Sikkerhed (udvidet) i venstre side. Fravælg Aktivér Beskyttet tilstand ved start. Luk Reader, genstart, og prøv at udskrive dokumentet igen.

Bemærk:

For at sikre maksimal sikkerhed skal du igen vælge Aktiver beskyttet tilstand ved start, når du er færdig med at udskrive.

Simuler overprint af specialtrykfarver

Simulering af overprint viser, hvordan blanding og overprint af farvede illustrationer tager sig ud, når der anvendes offsettrykning. Du kan simulere effekterne af overprint på en farveprinter ved at vælge Simuler overprint i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning. Simulering af overprint konverterer staffagefarver til procesfarver til udskrivning. Hvis du har til hensigt at bruge en fil til det endelige output, skal du ikke vælge Simuler overprint.

Bemærk:

Farveprintere gengiver farver meget forskelligt. Derfor er korrekturen fra grafikeren den bedste metode til at kontrollere, hvordan det færdige dokument kommer til at se ud.

Tre overlappende cirkler
Tre overlappende cirkler uden overprint (til venstre) sammenlignet med tre overlappende cirkler med overprint (til højre).

Hvad skal jeg gøre, hvis Adobe Reader beder om at gemme en fil, når et dokument er blevet udskrevet?

Hvis Adobe Reader beder om at gemme en fil, når du klikker på Udskriv, skal du klikke på dialogboksen Avanceret udskrivning og fravælge indstillingen Udskriv til fil.

Note:  

 • Sørg for, at du har valgt en fysisk printer til at udskrive med og ikke Adobe PDFXPS/Send note eller en anden virtuel printer.
 • Indstillingen Udskriv til fil var tilgængelig i selve udskrivningsdialogboksen indtil Acrobat 10.X-versioner.

Hvad skal jeg gøre for at udskrive kommentarer, der er tilgængelige i PDF-dokumentet?

Der er visse anmærkninger (f.eks. pop op-noter), der er tilgængelige i PDF-dokumentet, og anmærkninger udskrives ikke som standard, medmindre du ønsker, at de skal udskrives.

Det er med vilje lavet sådan, at sådanne anmærkninger ikke hindrer visningen af det indhold, der er placeret bag dem.

Der kan imidlertid være tilfælde, hvor du ønsker, at de skal udskrives. Sådan udskrives pop op-noter og andre anmærkninger:

 1. Gå til Rediger->Indstillinger.
 2. Klik på Kommentering.
 3. Aktivér indstillingen Udskriv noter og pop op-tekst.

Adobe Reader går ned ved udskrivning/Adobe Reader udskriver ikke, efter at der er trykket på knappen Udskriv

Dette kunne ske, hvis Adobe Acrobat-installationsfilen er beskadiget. For at løse dette problem skal du sørge for, at du bruger den seneste version af Adobe Reader -/Acrobat-programmet.

Hvis du får dette problem med den seneste version:

 1. Fjern Acrobat Reader ved hjælp af værktøjet Acrobat cleaner.
 2. Geninstaller Adobe Reader.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online