Del, kommenter, og gennemgå

Del dokumenter

Du kan bruge Adobe Reader til at dele dokumenter med andre. Du kan dele filer ved at bruge Adobe SendNow, eller du kan dele filer via mail.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Filer > Del filer med SendNow online.
 • Klik på opgaveruden Værktøjer, og vælg Send filer.
 • Vælg Fil > Send fil

Følg instruktionerne på skærmen for at dele filen med andre.

Se Deling af filer fra Acrobat.com med Adobe SendNow online og Deling af filer via mail i Acrobat Hjælp for at få detaljerede oplysninger.

Gem filer på Acrobat.com

Acrobat.com giver dig mulighed for at gemme og få adgang til PDF-filer og andre dokumenter fra flere enheder. 

Hvis du vil gemme filer på Acrobat.com, skal du gøre et af følgende:

 • Klik på  på værktøjslinjen.
 • Klik på Værktøjer > Gem filer.
 • Vælg en konto fra listen Gem til onlinekonto i dialogboksen Gem (Fil > Gem eller Fil > Gem som).

Kommenter og gennemgå PDF-filer

Du kan kommentere PDF-filer ved at bruge anmærknings- og figurværktøjerne. Alle anmærknings- og figurværktøjer er tilgængelige. Når du modtager et PDF-dokument at gennemgå, kan du anmærke det med kommenterings- og opmærkningsværktøjerne.

Anmærkningsværktøjer

Du kan bruge forskellige anmærkningsværktøjer til at tilføje dine kommentarer, når du gennemgår en PDF-fil. F.eks. Tilføj sticky note, Fremhæv tekst, Tilføj tekstkommentar og Gennemstreg.

Panelet Anmærkninger
Panelet Anmærkninger

A. Tilføj sticky note B. Fremhæv tekst C. Tilføj tekstkommentar D. Vedhæft fil E. Optag lyd F. Værktøjet og menuen Tilføj stempel G. Indsæt tekst ved markør H. Erstat tekst I. Gennemstreg J. Understreg K. Føj note til tekst L. Markering af tekstrettelse 

Eksempel: Brug værktøjet Fremhæv tekst

 1. Klik på Kommentar > Anmærkninger øverst til højre i arbejdsområdet.

 2. Vælg værktøjet Fremhæv tekst ().

 3. Træk markøren for at markere teksten i dit dokument, som du vil fremhæve.

 4. Du kan tilføje en note for den fremhævede tekst på en af følgende måder:

  • Dobbeltklik på den fremhævede tekst.
  • Højreklik på den fremhævede tekst, og vælg indstillingen Åbn pop op-note fra genvejsmenuen.
  Vælg indstillingen Åbn pop op-note for at tilføje en kommentar for den fremhævede tekst

 5. Skriv indholdet i pop op-noten.

Markeringsværktøjer

Du kan bruge forskellige markeringsværktøjer til at tilføje dine kommentarer, når du gennemgår en PDF-fil. For eksempel Tilføj tekstboks, Tegn rektangel og Tegn i frihånd.

Panelet Opmærkning af tegning
Panelet Opmærkning af tegning

A. Tilføj tekstboks B. Tilføj tekstforklaring C. Tegn streg D. Tegn pil E. Tegn oval F. Tegn rektangel G. Tegn sky H. Tegn polygon I. Tegn forbundne linjer J. Tegn i frihånd K. Slet frihåndstegning 

Brug figurværktøjer

 1. Klik på Kommentar > Opmærkning af tegning øverst til højre i arbejdsområdet.

 2. Vælg det ønskede værktøj.

 3. Træk markøren for at tegne figuren i dokumentet.

 4. Du kan tilføje en note for figuren på en af følgende måder:

  • Dobbeltklik på den figur, du har tegnet.
  • Højreklik på figuren, og vælg indstillingen Åbn pop op-note i genvejsmenuen.

Tilpas egenskaberne for værktøjerne Anmærkning og Markering

Du kan justere egenskaberne for anmærknings- og figurværktøjer. Du kan f.eks. ændre farven og uigennemsigtigheden for værktøjet Fremhæv tekst.

Bemærk! Følgende trin illustrerer, hvordan du tilpasser egenskaberne for værktøjet Fremhæv tekst. Du kan følge samme trin for andre værktøjer i Reader.

 1. Højreklik på anmærkningen, og vælg Egenskaber i genvejsmenuen.

 2. Angiv anmærkningens egenskaber på fanen Udseende i dialogboksen Egenskaber.

  Bemærk! Vælg indstillingen Brug egenskaber som std for at indstille de tilpassede egenskaber som standardegenskaber for et figurværktøj.

 3. Klik på OK.

Svar på kommentarer, eller slet svar

 • Højreklik på en kommentar, og vælg Svar i pop op-menuen.

 • Hvis du senere hen vil fjerne dit svar, skal du højreklikke på det og vælge Slet.

Se Besvarelse af kommentarer i Acrobat Hjælp for at få flere oplysninger.

Godkendelse eller afvisning af et PDF-dokument

Når du bliver bedt om at godkende en PDF-fil, modtager du en e-mail, som indeholder trinvise instruktioner. Brug indstillingerne i Stempel-paletten og dokumentmeddelelseslinjen øverst i PDF-filen for at godkende eller afvise dokumentet.

Se Deltagelse i en godkendelsesproces i Acrobat Hjælp for at få flere oplysninger.

Bemærk:

Kun Acrobat-brugere med en multibyte-version af Acrobat kan starte godkendelsesprocessen. Reader-brugere med en hvilken som helst sprogversion kan dog godkende eller afvise en PDF-fil.

Track en gennemgang (kun i Reader-programmet, ikke i browseren)

Du sporer en dokumentgennemgang eller får vist status for en gennemgang ved at vælge Vis > Sporing. Sporing viser, hvem der har deltaget i en gennemgang, og hvor mange kommentarer hver person har udgivet.

 • Venstre side af sporingen viser alle PDF-dokumenter i administrerede gennemgange.

 • I højre side angives den dato og det klokkeslæt, PDF-filen blev sendt på, og listen over inviterede gennemgangere. Hyperlinks til delte PDF-dokumenter giver yderligere oplysninger, inklusive deadline og antal kommentarer sendt pr. korrekturlæser. PDF-filen bliver ikke slettet, hvis du sletter et link i sporingen.

 • Seneste opdateringer sammenfatter de seneste ændringer i gennemgange.

Du kan finde flere oplysninger på Sporing af gennemgåede PDF-dokumenter i Acrobat Hjælp.

Gendannelse efter en uventet nedlukning (kun i Reader-programmet, ikke i browseren)

Funktionen til automatisk lagring forhindrer, at ændringer går tabt efter en uventet afbrydelse.

 1. Åbn de filer, som du arbejdede på inden den uventede nedlukning.

 2. Klik på Ja, når du bliver bedt om det, for at åbne de filer, der blev gemt automatisk.

 3. Gem filerne med det samme navn som de filer, du oprindeligt arbejdede på.

Hvis automatisk lagring er deaktiveret, kan du genstarte funktionen i dialogboksen Indstillinger

 1. Højreklik på et dokument, og vælg Indstillinger for sidevisning i pop op-menuen.

 2. Vælg Dokumenter i højre kolonne, og vælg derefter Gem dokumentændringer automatisk i en midlertidig fil efter xx minutter.

 3. Angiv, hvor ofte filer skal gemmes, i boksen til minutter.

Adobe-logo

Log ind på din konto