Del, kommentér og gennemgå

Del dokumenter

Du kan bruge Adobe Reader til at dele dokumenter med andre. Du kan dele filer med Adobe SendNow eller dele filer via mail.

Gør ét af følgende:

 • Vælg Fil > Del filer med SendNow online.
 • Klik på opgaveruden Værktøjer, og vælg derefter Send filer
 • Vælg Fil > Send fil

Følg instruktionerne på skærmen for at dele filen med andre.

Du kan finde flere oplysninger under Del filer fra Acrobat.com med SendNow online og Del filer via e-mail i Acrobat Help.

Gem filer på Acrobat.com

Acrobat.com giver dig mulighed for at gemme og få adgang til PDF'er og andre dokumenter fra flere enheder. 

Hvis du vil gemme filer på Acrobat.com, skal du gøre et af følgende:

 • Klik  i værktøjslinjen
 • Klik Værktøjer > Gem filer.
 • I Gem -dialogbokse (Fil > Gem eller Fil > Gem som) fra Gem på onlinekonto skal du vælge en konto.

Kommenter og gennemse PDF-filer

Du kan kommentere på PDF-filer med anmærknings- og tegneopmærkningsværktøjerne. Alle markeringsværktøjer til anmærkning og tegning er tilgængelige. Når du modtager en PDF til gennemgang, kan du anmærke den med kommentar- og opmærkningsværktøjerne.

Anmærkningsværktøjer

Du kan bruge forskellige anmærkningsværktøjer til at tilføje dine kommentarer, mens du gennemgår en PDF-fil. Du kan f.eks. tilføje sticky note, fremhæve tekst, tilføje tekstkommentar og gennemstrege.

Panelet anmærkninger
Panelet anmærkninger

A. Tilføj sticky note  B. Fremhæv tekst C. Tilføj tekstkommentar D. Vedhæft fil E. Optag lyd F. Værktøjet tilføj stempel og menu G. Indsæt tekst ved markør H. Erstat tekst I. Gennemstregning J. Understreg K. Tilføj note til tekst L. Markering af tekstrettelse 

Eksempel: Brug værktøjet fremhæv tekst

 1. Klik Kommentar > Anmærkninger i øverste højre hjørne af arbejdsrummet.

 2. Vælg værktøjet fremhæv tekst ().

 3. Træk markøren for at markere den tekst i dokumentet, du vil fremhæve.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at tilføje en note til den fremhævede tekst:

  • Dobbeltklik på den markerede tekst.
  • Højreklik på den fremhævede tekst og vælg Åbn popup-note i indholdsmenuen.
  Vælg indstillingen Åbn popup-note for at tilføje en kommentar til den fremhævede tekst

 5. Skriv indholdet af popup-noten.

Tegnemarkeringsværktøjer

Du kan bruge forskellige værktøjer til markering af tegninger til at tilføje dine kommentarer, mens du gennemgår en PDF-fil. F.eks. Tilføj tekstboks, Tegn rektangel og Tegn i frihånd.

Panelet Markering af tegning
Panelet Markering af tegning

A. Tilføj en tekstboks. B. Tilføj tekstopfordring C. Tegn linje D. Tegn pil E. Tegn oval F. Tegn rektangel G. Tegn sky H. Tegn polygon I. Tegn forbundne linjer J. Tegn i frihånd K. Slet frihåndstegning 

Brug tegnemarkeringsværktøjer

 1. Klik Kommentér > Markering af tegning i arbejdsrummets øverste højre hjørne.

 2. Vælg ønsket værktøj.

 3. Træk markøren for at tegne formen i dokumentet.

 4. Tilføj en note for tegningen ved at gøre et af følgende:

  • Dobbeltklik på din tegning.
  • Højreklik på tegningen, og vælg indstillingen Åbn popup-note i indholdsmenuen.

Tilpas egenskaberne for værktøjerne Anmærkning og Markering af tegning

Du kan justere egenskaberne for værktøjerne til markering og anmærkning af tegning. Du kan f.eks. ændre farven og gennemsigtigheden for værktøjet Fremhæv tekst.

Bemærk: Følgende trin illustrerer, hvordan du tilpasser egenskaberne for værktøjet Fremhæv tekst. Du kan følge de samme trin for andre værktøjer i Reader.

 1. Højreklik på anmærkningen og vælg Egenskaber i indholdsmenuen.

 2. Angiv egenskaberne for anmærkningen under fanen Udseende i dialogboksen Egenskaber.

  Note: Vælg mulighedGør egenskaber til standard for at indstille de brugerdefinerede egenskaber som standardegenskaber for et tegningsmarkeringsværktøj.

 3. Klik på OK.

Besvar kommentarer, eller slet svar

 • Højreklik på en kommentar og vælg Svar i popup-menuen.

 • Hvis du senere vil fjerne dit svar, skal du højreklikke på det og klikke Slet.

Du kan finde flere oplysninger under Svar på kommentarer i Acrobat Hjælp.

Godkend eller afvis en PDF

Hvis du bliver bedt om at godkende en PDF, modtager du en mail, der indeholder trinvise instruktioner. Øverst i PDF-dokumentet skal du bruge indstillingerne i Stempler og dokumentmeddelelseslinjen for at godkende eller afvise dokumentet.

Du kan finde flere oplysninger under Deltag i et godkendelsesarbejdsforløb i Acrobat Hjælp.

Bemærk:

Kun Acrobat-brugere med multibyteversioner af Acrobat kan starte et godkendelsesforløb. Reader-brugere kan dog godkende eller afvise en PDF-fil, uanset hvilken sprog- version de har.

Spor en gennemgang (kun Reader-program, ikke browser)

Hvis du vil spore en dokumentgennemgang eller se status på en gennemgang, skal du vælge Vis > Sporing. Den Sporing viser, hvem der deltager i en gennemgang, og hvor mange kommentarer hver person har udgivet.

 • Venstre side af Sporing viser alle PDF-dokumenter i administrerede gennemgange.

 • I højre side vises den dato og det klokkeslæt, PDF-filen blev sendt på, og listen over inviterede bedømmere. Hyperlinks til delte PDF-dokumenter giver yderligere oplysninger, inklusive deadline (hvis sat) og antal kommentarer sendt pr. gennemgangsperson. Sletning af et hyperlink i dialogboksen Sporing sletter ikke PDF-filen.

 • Seneste opdateringer opsummerer de seneste ændringer af gennemgange.

Du kan finde flere oplysninger under Spor gennemgåede PDF-filer i Acrobat Hjælp.

Gendan efter en uventet lukning (kun Reader-program, ikke browser)

Vores Gem automatisk -funktion forhindrer ændringer i at gå tabt efter en uventet afbrydelse.

 1. Åbn de filer, du arbejdede på, før den uventede lukning.

 2. Klik på Ja for at åbne de filer, der blev gemt automatisk.

 3. Gem filerne med de samme navne som de filer, du oprindeligt arbejdede på.

Hvis automatisk lagring er deaktiveret, skal du genstarte den fra Indstillings- dialogboksen

 1. Højreklik på et dokument, og vælg Indstillinger for sidevisning i pop op-menuen.

 2. Vælg i venstre kolonne Dokumenter og derefter vælge Gem automatisk dokumentændringer i en midlertidig fil hvert XX minut.

 3. I dialogboksen Minutter skal du angive, hvor ofte du vil gemme filer.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?