Underskriv PDF'er

Reader lader dig underskrive PDF'er og inkorporere signaturen i filen. Hvis du ser en PDF på nettet, skal du downloade PDF'en først, før du underskriver den.

Nogle dokumenter har en sikkerhed, der forbyder elektroniske signaturer. Udskriv disse dokumenter, og underskriv derefter den udskrevne kopi.

Underskriv et dokument

I Reader kan du skrive dit navn, tegne din signatur eller placere et billede af din signatur i et dokument. Du kan også tilføje tekst, f.eks. navn, firma, titel eller dato. Når dit dokument er færdigt, bliver signaturen en del af PDF'en.

 1. Åbn den PDF, du vil underskrive.

 2. Klik på ikonet Underskriv på værktøjslinjen for at åbne ruden Underskriv, eller klik på ruden Underskriv.

  Bemærk:

  Hvis ikonet Underskriv ikke findes på værktøjslinjen, skal du højreklikke på værktøjslinjen og vælge Filer > Tilføj tekst eller signatur.

 3. Hvis du vil tilføje tekst, f.eks. navn, firma eller titel, skal du klikke på Tilføj tekst i panelet Jeg skal underskrive. Klik i det dokument, hvor du vil tilføje teksten, og skriv.

  Du kan bruge indstillingen Tilføj tekst til at tilføje navn, firma eller dato i PDF'en.

 4. (Valgfrit) Hvis dokumentet kræver, at du angiver et valg, kan du klikke på Tilføj flueben. Klik på dokumentet for at anbringe fluebenet i dokumentet.

 5. I ruden Underskriv skal du klikke på Anbring signatur.

  Første gang du underskriver, åbner indstillingen Anbring signatur en dialogboks, hvor du kan oprette eller importere din signatur.

 6. (Første gang, du underskriver) I dialogboksen Anbring signatur skal du vælge, hvordan du vil anbringe din signatur:

  Skriv min signatur

  Skriv dit navn i feltet Angiv dit navn. Reader opretter en signatur til dig. Du kan vælge mellem nogle få signaturstile. Klik på Skift signaturstil for at se en anden stil. Når du er tilfreds med din signatur, skal du klikke på Acceptér.

  Tegn min signatur

  Tegn din signatur i feltet Tegn din signatur. Når du er tilfreds med din signatur, skal du klikke på Acceptér.

  Brug et billede

  Klik på Gennemse, og find din signaturfil. Når din signatur vises i dialogboksen, skal du klikke på Acceptér.

  Bemærk:

  Hvis du ikke har et billede af din signatur, kan du bruge sort blæk til at underskrive dit navn på et rent og tomt stykke papir. Tag et billede af eller scan din signatur, og overfør billedfilen (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF eller PDF) til computeren. Beskær ikke billedet. Reader importerer kun signaturen.

  Du kan vælge at skrive, tegne eller importere en signatur. Reader bruger denne signatur på fremtidige PDF'er, du underskriver.

 7. Klik på det sted i PDF'en, hvor du vil placere din signatur.

 8. Hvis du vil flytte, ændre størrelsen på eller rotere signaturen, skal du gøre et af følgende.

  A. Flyt markøren B. Tilpas størrelsen på markøren C. Roter markøren 

  Flyt

  Placer markøren over signaturen, og træk den til den ønskede placering.

  Tilpas størrelsen

  Træk i et hjørnehåndtag for at ændre størrelsen.

  Roter

  Placer markøren over rotationshåndtaget (håndtaget øverst i midten), når markøren ændres til en cirkulær pil, og træk for at rotere signaturen.

 9. Klik på  eller vælg Filer > Gem for at gemme det underskrevne dokument.

 10. Når du får vist meddelelsen "Du tilføjede en signatur eller initialer. Vil du færdiggøre ændringerne?", skal du klikke på Bekræft.

 11. Angiv placeringen af filen, og klik på Gem.

Send et underskrevet dokument via mail

Du kan sende underskrevne dokumenter via mail ved hjælp af Adobe Acrobat Sign-tjenesten. Acrobat Sign gemmer en kopi på din onlinekonto, så du nemt kan få adgang til den senere. Du kan logge på Acrobat Sign med dit Adobe ID eller oprette en konto.

 1. Når dokumentet er færdigt, og du har tilføjet din signatur eller dine initialer, skal du klikke på Send underskrevet dokument i ruden Underskriv.

 2. Når du får vist meddelelsen "Du tilføjede en signatur eller initialer. Vil du færdiggøre ændringerne?", skal du klikke på Bekræft og send.

 3. Angiv placeringen af filen, og klik på Gem.

 4. Når du får vist meddelelsen "Dit underskrevne dokument overføres til Acrobat Sign...", skal du klikke på Overfør.

 5. Når Acrobat Sign åbnes i browseren, skal du udfylde de ønskede felter og klikke på Send.

 6. Følg vejledningen på skærmen for at registrere og sende dokumentet.

Få PDF-filer underskrevet af andre ved hjælp af Adobe Acrobat Sign

Du kan få dokumenter underskrevet af andre ved hjælp af Acrobat Sign. Acrobat Sign er en onlinetjeneste, der giver brugerne mulighed for hurtigt at underskrive dokumenter i en webbrowser uden at kræve et digitalt id. Tjenesten holder styr på hele processen.

Acrobat Sign-tjenesten sender en mail til dine underskrivere om, at du vil have dem til at underskrive et dokument. De gennemgår og underskriver dokumentet på det sikre Acrobat Sign-websted. Når det er underskrevet, vil både du og dine underskrivere modtage den underskrevne PDF-fil i en mail. Acrobat Sign gemmer det underskrevne dokument på din konto til senere brug. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Adobe Acrobat Sign-produktsiden.

 1. Åbn den PDF-fil, du vil have underskrevet.

 2. Åbn ruden Underskriv (klik på Underskriv i højre side af værktøjslinjen).

 3. Klik på Få andre til at underskrive for at åbne panelet.

 4. Klik på Send til underskrivelse.

 5. Når meddelelsen "Dokumentet er blevet overført til Acrobat Sign" vises, skal du klikke på Fortsæt til Acrobat Sign for at fortsætte.

 6. Følg vejledningen på skærmen, når Acrobat Sign-webstedet åbnes i webbrowseren, for at sende PDF-filen.

Underskriv med et digitalt id

I Reader er det kun PDF-filer, hvor Reader-brugerrettigheder er aktiveret, der kan underskrives ved hjælp af et digitalt id. Hvis du ikke har et digitalt id, hjælper vejledningen på skærmen dig med at oprette et. Du kan finde flere oplysninger under Digitale id'er.

 1. Åbn den PDF, du vil underskrive.

 2. Gør ét af følgende:

  Hvis du vil tilføje en digital signatur

  Klik på Arbejd med certifikater i ruden Underskriv, og klik derefter på Underskriv med certifikat. Tegn et rektangel for at placere signaturen. (Hvis denne indstilling er deaktiveret, har den person, der har oprettet PDF'en, ikke aktiveret PDF'en til digitale signaturer.)

  Bemærk:

  Hvis du ser PDF'en i en browser, skal du klikke på ikonet Underskriv  på værktøjslinjen øverst i vinduet.

  Hvis du ønsker et digitalt signaturfelt

  Hvis en formular indeholder et digitalt signaturfelt, skal du dobbeltklikke på feltet for at åbne dialogboksen Underskriv dokument.

 3. Hvis der ikke er konfigureret digitale signaturer, vises dialogboksen Tilføj digitalt id. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en signatur.

 4. I dialogboksen Underskriv dokument skal du gøre følgende:

  • Vælg en signatur i menuen Underskriv som.
  • Angiv Adgangskode for den valgte digitale signatur
  • Vælg et udseende, eller vælg Opret nyt udseende.
  • Aktivér Lås dokument efter underskrivelse, hvis denne mulighed er tilgængelig. Vælg den kun, hvis du er den sidste modtager, der skal underskrive dokumentet. Hvis du vælger denne indstilling, låses alle felter, herunder signaturfeltet.
 5. Klik på Underskriv for at placere den digitale signatur i PDF'en.

Hvis du vil se og underskrive dokumentet i en statisk og sikker tilstand, skal du bruge Vis dokumenttilstand. Dynamisk indhold såsom multimedier og JavaScript er blokeret.

Administrer certifikater (sikrede PDF'er)

Oprettelsen af en PDF kan kryptere dokumentet med et certifikat til verifikation af digitale signaturer. Certifikater, som du modtager fra andre, gemmes på en liste over pålidelige identiteter. Denne liste ligner en adressebog og giver dig mulighed for at validere signaturerne fra disse brugere på alle dokumenter, du modtager fra dem.

Du kan finde flere oplysninger under Certifikatbaserede signaturer.

Adobe-logo

Log ind på din konto