Med Reader kan du underskrive PDF-filer og inkorporere signaturen i filen. Hvis du får vist en PDF-fil på internettet, skal du hente PDF-filen, før du kan underskrive den.

Nogle dokumenter anvender sikkerhed, der ikke tillader signaturer. Udskriv disse dokumenter, og underskriv derefter den udskrevne kopi.

Underskriv et dokument

I Reader kan du indtaste dit navn, tegne din signatur eller indsætte et billede af din signatur i et dokument. Du kan også tilføje tekst som f.eks. dit navn, virksomhed, titel eller dato. Når dit dokument er færdigt, bliver signaturen en del af PDF-filen.

 1. Åbn den PDF-fil, du vil underskrive.

 2. Klik på ikonet Underskriv på værktøjslinjen for at åbne panelet Underskriv, eller klik på panelet Underskriv.

  Klik på underskriv-ikonet

  Bemærk:

  Hvis ikonet Underskriv ikke findes på værktøjslinjen, skal du klikke på værktøjslinjen og vælge Fil > Tilføj tekst eller signatur.

 3. Klik på Tilføj tekst i panelet Jeg skal underskrive for at tilføje tekst som f.eks. dit navn, virksomhed eller titel. Klik i dokumentet der, hvor du vil tilføje teksten, og skriv.

  Tilføj tekst
  Indstillingen Tilføj tekst lader dig føje navn, virksomhed eller dato til en PDF-fil.

 4. (Valgfrit) Klik på Tilføj flueben, hvis dokumentet kræver et valg. Klik på dokumentet for at indsætte fluebenet på dokumentet.

 5. Klik på Indsæt signatur i panelet Underskriv.

  Indsæt signatur
  Første gang du underskriver, åbner indstillingen Indsæt signatur en dialogboks, hvor du får mulighed for at oprette eller importere din signatur.

 6. (Første gang du underskriver) Vælg, hvordan du vil indsætte signaturen i dialogboksen Indsæt signatur:

  Skriv min signatur

  Skriv dit navn i feltet Angiv dit navn. Reader opretter en signatur til dig. Du kan vælge mellem et mindre udvalg af signaturtyper. Klik på Skift signaturtype for at få vist en anden type. Klik på Acceptér, når du er tilfreds med din signatur.

  Tegn min signatur

  Tegn din signatur i feltet Tegn din signatur. Klik på Acceptér, når du er tilfreds med din signatur.

  Brug et billede

  Klik på Gennemse, og find din signaturfil. Klik på Acceptér, når din signaturfil vises i dialogboksen.

  Bemærk:

  Hvis du ikke har et billede af din signatur, skal du bruge sort blæk til at underskrive dit navn på et rent, tomt stykke papir. Fotografér eller scan din signatur, og overfør billedfilen (JPG, PNG, GIF, BMP; TIFF eller PDF) til din computer. Du skal ikke beskære billedet, da Reader kun importerer signaturen.

  Signaturtype
  Du kan vælge at skrive, tegne eller importere en signatur. Reader bruger den signatur på fremtidige PDF-filer, du underskriver.

 7. Klik på det sted i PDF-filen, hvor signaturen skal indsættes.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at flytte, tilpasse eller rotere signaturen:

  Flyt, skift størrelse på eller roter signaturen
  A. Flyt markør B. Skift størrelse på markør C. Roter markør 

  Flyt

  Placer markøren over signaturen, og træk den til den rette placering.

  Tilpas

  Træk i et hjørnehåndtag for at tilpasse størrelsen.

  Roter

  Placer markøren over rotationshåndtaget (håndtaget øverst i midten), og træk for at rotere signaturen, når markøren ændres til en rund pil.

 9. Klik på eller vælg Fil > Gem for at gemme det underskrevne dokument.

 10. Når du bliver spurgt "Du tilføjede en signatur eller initialer. Vil du fuldføre ændringerne?", skal du klikke på Bekræft.

 11. Angiv filens placering, og klik på Gem.

E-mail eller fax underskrevet dokument

Du kan sende underskrevne dokumenter via fax eller e-mail vha. Adobe Sign-tjenesten. Adobe Sign gemmer en kopi på din onlinekonto, så du nemt kan få adgang til den senere. Du kan logge på Adobe Sign med dit Adobe ID eller oprette en konto.

 1. Klik på Send underskrevet dokument i panelet Underskriv, når dokumentet er færdigt, og du har tilføjet din signatur eller dine initialer.

 2. Når du bliver spurgt "Du tilføjede en signatur eller initialer. Vil du gennemføre ændringerne?", skal du klikke på Bekræft og send.

 3. Angiv filens placering, og klik på Gem.

 4. Når du får vist meddelelsen "Dit underskrevne dokument vil blive overført til Adobe Sign...", skal du klikke på Overfør.

 5. Når Adobe Sign åbner i din browser, skal du udfylde de påkrævede felter og klikke på Aflever.

 6. Følg instruktioner på skærmen for at registrere og sende dokumentet.

Få PDF-filer underskrevet af andre ved hjælp af Adobe Sign

Du kan få dokumenter underskrevet af andre ved at bruge Adobe Sign. Adobe Sign er en onlinetjeneste, der giver brugere mulighed for hurtigt at underskrive dokumenter i en webbrowser uden at kræve et digitalt id. Tjenesten holder styr på hele processen.

Adobe Sign sender en mail til dine underskrivere om, at du vil have dem til at underskrive et dokument. De gennemgår og underskriver dokumentet på den sikre Adobe Sign-webside. Når det er underskrevet, vil både du og dine underskrivere modtage den underskrevne PDF-fil i en mail. Adobe Sign gemmer det underskrevne dokument på din konto til fremtidig brug. Få flere oplysninger på Adobe Signs produktside.

 1. Åbn den PDF-fil, du ønsker underskrevet.

 2. Åbn panelet Underskriv (klik på Underskriv på højre side af værktøjslinjen).

 3. Klik på Få andre til at underskrive for at åbne panelet.

 4. Klik på Send til underskrivelse.

 5. Klik på Fortsæt til Adobe Sign, når meddelelsen Dokumentet er blevet overført til Adobe Sign vises, for at fortsætte.

 6. Følg instruktionerne på skærmen, når Adobe Sign-websiden åbner i din webbrowser, for at sende PDF-filen.

Underskriv med et digitalt id

I Reader kan kun PDF-filer, der har Reader-brugerrettigheder aktiveret, underskrives med et digitalt id. Hvis du ikke har et digitalt id, kan du oprette et vha. instruktionerne på skærmen. Få flere oplysninger under Digitale id'er.

 1. Åbn den PDF-fil, du vil underskrive.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  For at tilføje en digital signatur

  Klik på Arbejd med certifikater i panelet Underskriv, og klik derefter på Underskriv med certifikat. Tegn et rektangel for at indsætte signaturen. (Hvis denne indstilling er deaktiveret, har forfatteren til PDF-filen ikke aktiveret PDF-filen til digitale signaturer).

  Bemærk:

  Hvis du får vist PDF-filen i en browser, skal du på værktøjslinjen øverst i vinduet klikke på ikonet Underskriv .

  For et digitalt signaturfelt

  Hvis en formular indeholder et digitalt signaturfelt, skal du dobbeltklikke på feltet for at åbne dialogboksen Underskriv dokument.

 3. Hvis der ikke er konfigureret nogen signaturer, vises dialogboksen Tilføj digitalt id. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en signatur.

 4. I dialogboksen Underskriv dokument skal du gøre følgende:

  • Vælg en signatur fra menuen Underskriv som.
  • Angive adgangskoden for den valgte signatur
  • Vælg et Udseende, eller vælg Opret nyt udseende.
  • Aktivér Lås dokument, når det er underskrevet, hvis denne indstilling er tilgængelig. Den skal kun vælges, hvis du er den sidste modtager, der skal underskrive dokumentet. Denne indstilling låser alle felter, herunder signaturfeltet.
 5. Klik på Underskriv for at indsætte den digitale signatur i PDF-filen.

Brug tilstanden Dokumentvisning for at få vist og underskrive dokumentet i en statisk og sikker tilstand. Dynamisk indhold som f.eks. multimedier og JavaScript er blokeret.

Administrer certifikater (sikre PDF-filer)

Personen, der opretter en PDF, kan kryptere dokumentet med et certifikat til verificering af digitale signaturer. Certifikater, som du modtager fra andre, gemmes på en liste over identiteter, der er tillid til. Listen ligner et adressekartotek, og du kan bruge den til at validere disse brugeres signaturer på dokumenter, som du modtager fra dem.

Få flere oplysninger under Certifikatbaserede signaturer.