4. oktober 2011. Velkommen til Adobe® Flash® Player 11 og Adobe® AIR® 3. Denne version indeholder nye funktioner samt forbedringer og fejlrettelser omkring sikkerhed, stabilitet, ydeevne og kompatibilitet. Dette dokument vil blive opdateret med jævne mellemrum, i takt med at der foreligger flere oplysninger. 

Programversioner

 • Flash Player til computere: 11.0.1.152
 • Flash Player til Android: 11.0.1.153
 • AIR til computere og Android:  3.0.0.408
 • AIR SDK (herunder AIR til iOS):  3.0.0.4080

Nye funktioner i Flash Player 11 og AIR 3

Understøttelse af Stage 3D-accelereret grafik (Player og AIR til computere og AIR til tv) – Stage 3D er en ny arkitektur til gengivelse af accelereret grafik, der indeholder et sæt API'er på lavt niveau til gengivelse af avancereret 2D- og 3D-grafik på en række skærme og enheder (computere, mobilenheder og tv-skærme). Stage 3D gør det muligt at bruge avancerede funktioner til GPU-hardwareacceleration for at give brugerne en endnu bedre interaktiv oplevelse. Bemærk: Understøttelse af Stage 3D i mobilversioner af Flash Player og AIR kommer på et senere tidspunkt.

Forbedret beskyttelse af Flash Access-indhold – Nye funktioner til beskyttelse af Flash Access-indhold omfatter understøttelse af nøglerotation, V3-licenskæder, domæneunderstøttelse og forbedret outputbeskyttelse og enhedsfiltrering. 

HDS-beskyttelse (HTTP Dynamisk Streaming) – Denne funktion sikrer beskyttelse af video, der streames på tværs af skærme, uden at det er nødvendigt at foretage komplekse installationer af licensservere. 

NetStream.dispose() – Minder om NetStream.close(), bortset fra at funktionen også fjerner den sidste ramme i NetStream'en, der skal vises i videoobjektet. Brug denne funktion i stedet for NetStream.close(), hvis NetStream'en skal genbruges til streaming af nyt videoindhold senere. Funktionen foretager en tvungen oprydning af videorammen og andre relaterede dekomprimerede objekter. Når denne funktion bruges, vil videoobjektet vise en tom ramme.

H.264/AVC-softwarekodning til kameraer (computer)– Streaming af højkvalitetsvideo fra computerens kamera med højere komprimeringseffektivitet og understøttelse af de gængse industristandarder. Dette gør det bl.a. muligt at anvende funktioner til kommunikation i realtid – f.eks. videochat og konferencer – og streame video i realtid.

Understøttelse af JPEG-XR – Flash Player og AIR understøtter nu JPEG-XR-standarden til avanceret billedkomprimering (International Standard ISO/IEC 29199-2). JPEG-XR er mere effektivt format mht. ressourceforbrug i forhold til JPEG-formattet og understøtter både komprimering med tabstolerance og tabsfri komprimering samt understøtter gennemsigtighed af alfakanalen.

Forbedret understøttelse af bitmap-billeder i høj opløsning – BitmapData-objekter er ikke længere begrænset til en maksimal opløsning på 16 megapixel (16.777.215 pixel), og den maksimale bitmapbredde/-højde er ikke længere begrænset til 8.191 pixel, hvilket gør det muligt at udvikle apps, der anvender meget store bitmap-billeder.

Effektiv understøttelse af SWF-komprimering – Udviklere kan nu anvende LZMA-komprimering af SWF-filer. LZMA-komprimering kan reducere størrelsen af SWF-filer med op til 40 %, så brugerne får en bedre oplevelse pga. kortere downloadtider og mindre båndbreddeforbrug.

G.711-lydkomprimering til telefoni – Bedre kompatibilitet med ældre telefonisystemer via Flash Media Gateway (FMG) og andre tredjepartsklienter, der anvender den åbne RTMP-protokol, uden behov for transkodning.

Indbygget understøttelse af JSON (JavaScript Object Notation) – Gør det muligt for ActionScript-udviklere at bruge de indbyggede avancererede funktioner til fortolkning og generering af data i JSON-format.

Tip til dataoprydning – Udviklere har nu mulighed for at give brugerne tip til dataoprydning.

Kubiske Bezierkurver – Med API'et cubicCurveTo kan udviklere oprette komplekse kubiske Bezierkurver nemt og uden behov for brugerdefineret ActionScript-kode.

Sikker generator af tilfældige tal – Udviklere kan nu anvende kryptografisk sikker generering af tilfældige tal til at skabe mere sikre algoritmer og protokoller.

Socket-proceshændelser – Dataoverførslen ved hjælp af socket-klassen håndteres mere effektiv vha. en ny egenskab til bestemmelse af antal af tilbageværende byte i skrivebufferen og en ny hændelse for, når data sendes til netværkslaget. Med de nye API'er kan udviklere designe applikationer som f.eks. filoverførselsværktøjer, der overvåger og giver tilbagemelding om socket-processen.

DisplayObjectContainer.removeChildren og MovieClip.isPlaying – DisplayObjectContainer indeholder nu API'et removeChildren, så udviklere hurtigt kan fjerne alle underordnede objekter i en beholder ved hjælp af et enkelt API-kald. En ny MovieClip.isPlaying-egenskab returnerer den aktuelle afspilningstilstand i MovieClip'et.

Sound.loadCompressedDataFromByteArray og  Sound.loadPCMFromByteArray – Udviklere kan nu indsætte komprimerede eller rå PCM-lyddata ind i et Sound-objekt for at afspille lyde.

Nye funktioner i Flash Player 11Indbygget understøttelse af 64-bit-arkitektur (Flash Player til computere)
– Indbygget understøttelse af 64-bit-operativsystemer og 64-bit-webbrowsere i Linux, macOS og Windows.

Asynkron bitmap-afkodning (ny i Flash Player) – Bedre app-svartider og mere jævn afvikling af animationer, fordi billedafkodning foregår allerede ved indlæsningen og ikke undervejs. Billederne cachelagres efter behov.

Understøttelse af TLS Secure Socket-teknologi (ny i Flash Player) – Gør det muligt at bruge sikker kommunikation mellem klient- og serverapplikationer.

Nye funktioner i AIR 3


Indbyggede udvidelser
– Udviklere kan nu oprette og anvende indbyggede udvidelsesbiblioteker, der kan kaldes ved hjælp af ActionScript. Disse biblioteker giver ActionScript-udviklere en fælles platform med indbyggede, enhedsspecifikke funktioner og API'er, der nemt kan integreres i AIR-applikationer. De indbyggede udvidelser kan desuden bruges til at skrive en mere ressourceeffektiv kode eller til at migrere eksisterende indbyggede biblioteker som f.eks. billedafkodere til brug i AIR-applikationer. 

Beskyttelse af Flash Access-indhold til AIR Mobile – Beskyttelse af Flash Access-indhold understøttes nu også på mobilenheder, herunder Android-baserede smartphones og tablets. Beskyttelse af indhold understøttes desuden også på enheder, der kører BlackBerry® Tablet OS. Bemærk: Flash Access til iOS understøttes ikke på nuværende tidspunkt. Flash Access til Flash Player til Android understøttes heller ikke endnu. 

Krypteret lokalt lager på mobilenheder – Krypteret lokalt lager understøttes nu på mobilenheder. Følsomme applikationsdata – f.eks. adgangskoder, certifikater og revisionsoplysninger – kan nu gemmes på brugerens enhed langt mere sikkert.

Understøttelse af eksekverbare objekter– Denne populære funktion i AIR til iOS findes nu i AIR til computere, Android og tv. Den eksekverbare AIR-komponent kan nu leveres sammen med appen til Windows, Mac, Android og tv, hvilket letter installationsprocessen og medfører besparelser i test- og certificeringsomkostninger. 

Hardwareacceleration af Stage Video (AIR Mobile) – Hele videopipeline accelereres vha. hardware for at give den bedste og mest effektive HD-videooplevelse. Funktionen reducer brug af processoren og medvirker til en mere jævn videoafvikling, lavere hukommelsesforbrug og højere videokvalitet på mobil- og tv-enheder (understøttes på Android 3.1, BlackBerry Tablet OS og iOS). 

Understøttelse af H.264/AAC-afspilning (AIR til iOS) – Mulighed for at afspille H.264- og AAC-format på iOS, når der bruges hardwareacceleration af Stage Video.  Denne funktion kræver, at videoen leveres enten som en progressiv download eller via HLS.  RTMP understøttes ikke på grund af platformsbegrænsninger.

Understøttelse af selfie-kameraet (AIR til Android) – Kameraet på forsiden af mobilenheden, der allerede var understøttet i AIR til iOS og BlackBerry Tablet OS, understøttes nu også på Android-enheder. Understøttelsen af det forreste kamera gør det muligt at bruge smartphone- og tablet-enheder til videokonferencer og videochat.

Understøttelse af afspilning af lyd i baggrunden (AIR til iOS) – Udviklere har nu mulighed for at designe multitaskingapps til iOS, der kan afspille lyd i baggrunden, som f.eks. musikafspillere eller apps til stemmekommunikation med pålidelig understøttelse af multitasking.

Højtalerstyring på mobilenheder (AIR til iOS og Android) – Udviklere kan nu vælge, om lyden skal sendes til telefonhøjtalerne eller til eksterne højtalere.

Farvedybde på 16-bit og 32-bit – En ny appindstilling gør det muligt for udviklere at kontrollere grafikfarvedybden på Android (16-bit og 32-bit) i funktionen renderMode=cpu/auto.  Standardindstillingen for farvedybde i AIR 2.7 og tidligere er 16-bit, mens i AIR 3.0 og nyere er standarden 32-bit.

API til spillecontroller (AIR til tv) – Gør det muligt for udviklere at designe tv-apps, der kan kommunikere med spillecontrollere som f.eks. en gamepad eller pegepind. Bemærk: Denne funktion findes endnu ikke til AIR til computere og mobilenheder. 

Kendte problemer

Stage 3D

 • Mac: Hardwareaccelereret videogengivelse understøttes ikke macOS X, hvis der anvendes grafikkort af typen Intel GMA, ATI Radeon x1600 og ATI Radeon 2400.
 • Stage3D bruger den integrerede GPU på MacBook Pro med Intel i7- og i5-processor (2943979).
 • Hardwareaccelereret videogengivelse understøttes ikke på VIA-chipsæt.

Secure Sockets (TLS) og Secure Socket Policy Files:

 • Linux bruger ikke browsercertifikater, der anvendes på Mac- og Windows-platforme, og som er nødvendige for at sikre, at Secure Policy Files og TLS kan fungere sammen (2827902).
 • CRL i DER-format understøttes på Mac. CRL i PEM-format understøttes ikke.

Flash Player til Android

 • Speex-streams med egenskaben ns.bufferTime, der er indstillet til en anden værdi end nul, giver en 4-5 sekunders forsinkelse ved start (2884740).
 • På grund af en fejl i forbindelse med AAC-hardwaredekoderen i Samsung Infuse og Epic 4G afspilles lyden langsommere end tilsigtet (2884721).

AIR til iOS

 • Når en applikation, der streamer video fra kameraet i realtid og samtidig også afspiller videoen, genstartes efter en skærmlås, er afspilningen standset samme sted, som den befandt sig på, da telefonen blev låst.(2875954)

Flash Access

 • Du kan læse om kendte problemer med SDK til Flash Access-klient og -server på http://help.adobe.com/da_DK/flashaccess/3.0/releasenotes.html

Andre

 

Indhold til Flash Player 11

For at skabe indhold til den nye Flash Player skal du angive output til SWF version 13 ved at sende et ekstra argument til Flex-kompilatoren: -swf-version=13. Følg nedenstående anvisninger.
Hvis du bruger SDK til Adobe Flex:

 • Hent den nye playerglobal.swc til Flash Player 11.
 • Hent Flex 4.5 SDK (4.5.0.20967) fra Flex 4.5 SDK-tabellen.
 • Installer softwaren i dit udviklingsmiljø
  • Opret et nye ActionScript-projekt i Flash Builder: Filer -> Ny -> ActionScript-projekt.
  • Åbn panelet med projektegenskaber (højreklik, og vælg "Egenskaber"). Vælg ActionScript-compiler på listen til venstre.
  • Brug indstillingen "Konfigurer Flex SDK" i øverste højre hjørne til at knytte projektet til Flex-versionen 20967. Klik på OK.
 • Konfigurer projektet til at bruge SWF version 13 som output
  • Åbn panelet med projektegenskaber (højreklik, og vælg "Egenskaber"). Vælg ActionScript-compiler på listen til venstre.
  • Tilføj følgende til indstillingen med de supplerende compiler-argumenter: -swf-version=13. Dette sikrer, at det kompilerede SWF-indhold er i version 13. Hvis du bruger kommandolinjen til at starte kompileringen i stedet for at gøre det i Flash Builder, skal du tilføje det samme compiler-argument til din kommando.
  • Sørg for, at du har installeret den sidste version af Flash Player 11 i browseren.

Indhold til AIR 3

Opdatér navneområdet til AIR 3.0. For at kunne bruge de nye AIR 3.0-API'er og -funktioner skal du opdatere applikationsbeskrivelsesfilen til at bruge navneområdet 3.0. Hvis applikationen ikke kræver de nye AIR 3.0-API'er og -funktioner, behøver du ikke at opdatere navneområdet. Vi anbefaler dog, at alle brugere begynder at bruge navneområdet AIR 3.0, selvom de endnu ikke udnytter de nye funktioner i version 3.0. Du kan opdatere navneområdet ved at ændre attributtet xmlns i applikationsbeskrivelsen til:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.0"> Systemkrav

Systemkravene til den aktuelle version af Flash Player kan findes på http://www.adobe.com/products/flashplayer/systemreqs/

Systemkravene til den aktuelle version af AIR kan findes på http://www.adobe.com/products/air/systemreqs/

Systemkravene til Flash Access (klient og server) kan findes på http://www.adobe.com/products/flashaccess/systemreqs/

Flash Player 11 har følgende mindste systemkrav:

 

Windows

Macintosh  

Linux

Solaris

Android 

Processor

x86-kompatibel processor på 2,33 GHz eller hurtigere eller Intel® Atom™-processor på 1,6 GHz eller hurtigere til netbook-enheder

Intel Core™  Duo 1,83 GHz-processor eller hurtigere

x86-kompatibel processor på 2,33 GHz eller hurtigere eller Intel Atom™-processor på 1,6 GHz eller hurtigere til netbook-enheder

Sun™ UltraSPARC® IIIi-processor på 1600 MHz eller hurtigere

ARMv7-processor med vektor-FPU på minimum 550 MHz, OpenGL ES2.0, H.264- og AAC H/W-dekodere

Operativsystem 

Microsoft® Windows® XP (32-bit), Windows Server® 2003 (32-bit), Windows Server 2008 (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7 (32-bit og 64-bit)

Mac OS® X 10.6 og Mac OS X 10.7

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 eller nyere (32-bit og 64-bit), openSUSE® 11.3 eller nyere (32-bit og 64-bit), Ubuntu 10.04 eller nyere (32-bit og 64-bit)

Solaris™ 10

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 og 3.2

Browser

Internet Explorer 7.0 og nyere, Mozilla Firefox 4.0 og nyere, Google Chrome, Safari 5.0 og nyere, Opera 11

Safari 5.0 og nyere, Mozilla Firefox 4.0 og nyere, Google Chrome, Opera 11

Mozilla Firefox 4.0 og nyere, Google Chrome

Mozilla Firefox 4 og nyere

Android-webbrowser

Hukommelse

128 MB RAM (1 GB RAM anbefales til netbook-enheder), 128 MB grafikhukommelse

512 MB RAM, 128 MB grafikhukommelse

512 MB RAM, 128 MB grafikhukommelse

2 GB RAM

256 MB RAM 

AIR 3 har følgende mindste systemkrav:

 

Windows

Macintosh  

Android 

iOS

Processor og hardware

x86-kompatibel processor på 2,33 GHz eller hurtigere eller Intel Atom™-processor på 1,6 GHz eller hurtigere til netbook-enheder

Intel Core™  Duo 1,83 GHz-processor eller hurtigere

ARMv7-processor med vektor-FPU på minimum 550 MHz, OpenGL ES2.0, H.264- og AAC H/W-dekodere

iPod touch (3. generation) med 32 GB eller 64 GB, iPod touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2

Operativsystem 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, eller Enterprise (inkl. 64-bit-versioner) med Service Pack 2, samt Windows 7

Mac OS® X 10.6 og 10.7

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 og 3.2

iOS 4 og nyere

RAM

512 MB RAM eller derover (1 GB anbefales)

512 MB RAM eller derover (1 GB anbefales)

256 MB RAM 

 -

Rapportering af problemer

Har du fundet en fejl? Hvis du finder fejl, kan du rapportere det i fejldatabasen til Flash Player og Adobe AIR.

Flash Player og AIR kan bruge din grafikhardware til at afkode og afspille H.264-video. Der kan opstå afspilningsproblemer, som kun kan gengives med din grafikhardware og -driver. Når du rapporterer et videorelateret problem, er det derfor vigtigt at angive din grafikhardware og -driver samt dit operativsystem og din browser (når du bruger Flash Player), så vi kan forsøge at genskabe og undersøge problemet. Sørg for at inkludere disse oplysninger, som det er beskrevet i anvisningerne til rapportering af problemer med afspilning af video. Bemærk: På grund af de mange e-mail, vi modtager, kan vi ikke garantere, at vi besvarer alle henvendelser.

Tak, fordi du bruger Adobe Flash Player og AIR, og fordi du har taget dig tid til at give os din feedback.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online