Kirjastoissa olevien resurssien järjestäminen

Haluatko järjestää kirjastoissa olevat resurssit? Voit tehdä sen ryhmien ja alaryhmien avulla toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan. 

Käyttäjät voivat luoda kirjastoihin ryhmiä ja alaryhmiä. Näitä ryhmiä, joissa pääryhmään luodaan useita ryhmiä, kutsutaan sisäkkäisiksi ryhmiksi. 

Resursseja ryhmiin järjestettäessä on valittavissa kaksi näkymää:

Puunäkymä:

Ryhmät ja alaryhmät järjestetään hierarkkisesti. Valitsemalla oikeassa yläpaneelissa olevan ***(Puu/polku-vaihtokytkin) ‑kuvakkeen voit vaihtaa puunäkymään.

Polkunäkymä:

Jokaisella polulla on ryhmä ryhmäpolkujen luettelossa, ja ryhmän sisäkkäiset alaryhmät on erotettu toisistaan vinoviivoilla (/). Polkunäkymän avulla on helppo tarkistaa kaikki alaryhmissä olevat resurssit. Valitsemalla kirjastopaneelin oikeasta yläkulmasta (Puu/polku-vaihtokytkin) voit vaihtaa polkunäkymään.

 Kirjastojen puunäkymä (vasemmalla) ja polkunäkymä (oikealla)
kirjastojen puunäkymä (vasemmalla) ja polkunäkymä (oikealla)

Voit luoda kuhunkin sisältöluokkaan (Värit, Merkkityylit jne.) ryhmiä jollakin seuraavista tavoista:

 • Valitse useita resursseja, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse valinnasta Uusi ryhmä.
 • Napsauta resurssiluokkaa (Värit, Merkkityylit, Komponentit jne.) hiiren kakkospainikkeella ja valitse Luo alaryhmiä.
 • Napsauta resurssia hiiren kakkospainikkeella ja valitse elementistä Uusi ryhmä.
 • Napsauta resurssia hiiren kakkospainikkeella, valitse Siirrä kohteeseen, valitse kansion kuvake, valitse Luo ja valitse sitten Siirrä.
 • Valitse useita resursseja, napsauta hiiren kakkospainiketta, valitse Siirrä valitut kohteet kohteeseen, valitse kansion kuvake, valitse Luo ja valitse sitten Siirrä.
Luo alaryhmä ryhmän sisälle
Valitse useita resursseja, napsauta hiiren kakkospainiketta ja luo ryhmä

Suorita jokin seuraavista toiminnoista napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ryhmien päällä.

 • Luo alaryhmä: Luo useita aliryhmiä.
 • Siirrä kohteeseen: Siirrä resurssit resurssiluokassa toiseen ryhmään.
 • Nimeä ryhmä uudelleen: Anna mukautettu nimi.
 • Poista ryhmitys: Poista ryhmä ja siirrä siinä olevat resurssit yhden tason verran ylöspäin.
 • Poista: Poista ryhmä ja siinä olevat resurssit.

Kun olet luonut ryhmät ja alaryhmät, voit siirtää resurssit vetämällä näihin ryhmiin. Voit myös napsauttaa resursseja hiiren kakkospainikkeella, valita Siirrä kohteeseen ja valita ryhmät, joihin haluat siirtää resurssit.

Vinoviivoilla voit nyt luoda ryhmiä sen sijaan, että muuntaisit ryhmiä alaryhmiksi.

Voit luoda useita alaryhmiä (sisäkkäisiä ryhmiä) samalla kertaa käyttämällä vinoviivoja (/) ryhmän polussa ja järjestää sisällöt helposti muokkaamalla polkuja. 

Järjestä resurssit muokkaamalla polkuja

Vinoviivoilla (/) voit helposti järjestää tai luoda ryhmiä ja alaryhmiä missä tahansa resurssiluokassa. Voit suorittaa seuraavat tehtävät:

Luo ryhmä, jossa on sisäkkäisiä alaryhmiä

Luo useita alaryhmiä (sisäkkäisiä ryhmiä) ryhmän sisälle käyttämällä vinoviivoja (/).

Voit luoda sisäkkäisiä alaryhmiä käyttämällä vinoviivoja

 • kirjastopaneelin polkunäkymässä ja puunäkymässä
 • Tasot-paneelissa (koskee vain pääkomponentteja).

Kun olet kirjoittanut ryhmän nimen, lisää vinoviiva ja kirjoita alaryhmän nimi. Voit laittaa sisäkkäin niin monta tasoa kuin haluat. Kaksi alaryhmää yhdistetään, jos sisäkkäisellä tasolla on samanniminen alaryhmä.

Muokkaa polkuja resurssien ryhmityksen poistamista ja resurssien siirtämistä varten

Suorita polkuja muokkaamalla useita ryhmityksen poistotoimintoja samaan aikaan tai yhdistä Siirrä kohteeseen- ja Poista ryhmitys ‑toiminnot.

Voit muokata polkuja

 • kirjastopaneelin polkunäkymässä
 • Tasot-paneelissa (koskee vain pääkomponentteja).

Kaksoisnapsauta polkua, jota haluat muokata. Kun poistat ryhmän tai alaryhmän polusta, kaikkia siinä olevia resursseja siirretään yhden tason verran ylöspäin.

Voit poistaa polusta samalla kertaa niin monta sisäkkäistä tasoa kuin haluat ja siirtää resursseja useille tasoille. Kun kirjoitat olemassa olevan polun, kaikki resurssit siirretään kyseiseen polkuun.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa