CS4:ssä ja sitä uudemmissa versioissa komentorivin avulla voidaan suorittaa erilaisia toimenpiteitä, joita normaalisti tehtäisiin Extension Managerin työtilassa.

Extension Manager - perustiedot komentorivin käytöstä

Laajennuksia voidaan hallinnoida myös komentoriviltä käyttäen tiettyjä syntakseja, komentoja ja määritteitä.

 1. Windowsissa komentorivi avataan valitsemalla Käynnistä - Kaikki ohjelmat - Komentorivi. Mac OS:ssä Terminal avataan kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta Applications/Utilities-kansiossa.
 2. Siirry seuraavaan kansioon:

  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CSx\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CSx/Adobe Extension Manager CSx.app/Contents/MacOS

  jossa CSx on Extension Managerin versionumero, esimerkiksi CS6.

 3. Kirjoita komentoriville suoritettava tiedosto seuraavasti (myös kaksoislainausmerkit):
  • Windows (CS5 ja uudemmat): XManCommand.exe
  • Windows (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe"
  • Mac OS: “./Adobe Extension Manager CSx

  jossa CSx on Extension Managerin versionumero, esimerkiksi CS6.

 4. Tiedoston suorituksen jälkeen voit kirjoittaa haluamasi komennon.

  Seuraavassa luettelossa kuvataan käytettävissä olevat komennot:

  -package

  Pakkaa laajennuksen. Pakolliset määritteet: mxi ja mxp (CS5.5 ja vanhemmat) tai zxp.

  -install

  Asentaa laajennuksen. Pakollinen määrite: mxp tai zxp. Valinnaiset määritteet: suppresseula (CS5.5 ja uudemmat), forallusers (CS6 ja uudemmat) ja timeout (CS5 ja uudemmat).

  -remove

  Poistaa laajennuksen. Pakolliset määritteet: product, extension. Valinnainen määrite (CS5 ja uudemmat): timeout.

  -enable

  Ottaa laajennuksen käyttöön. Pakolliset määritteet: product, extension. Valinnainen määrite (CS5 ja uudemmat): timeout.

  -disable

  Poistaa laajennuksen käytöstä. Pakolliset määritteet: product, extension. Valinnainen määrite (CS5 ja uudemmat): timeout.

  -activate

  (CS6 ja uudemmat) Aktivoi sarjan pistetuotetta varten. Pakollinen määrite: product, set.

  -import

  (CS6 ja uudemmat) Tuo sarjan kokoonpanon XML-tiedostosta. Pakollinen määrite: setcfg.

  -convert

  (CS6 ja uudemmat) Muuntaa mxp-laajennuksen zxp-laajennukseksi. Pakolliset määritteet: mxp ja zxp.

  -locate

  Etsi pistetuote Extension Managerin työtilassa. Pakollinen määrite: product.

  -from

  (CS5 ja uudemmat) Määrittää komennon lähettäjän, kun komentoriviparametri välitetään BridgeTalkin kautta. Komennon suorittamisen jälkeen Extension Manager lähettää tuloksen takaisin määritetylle lähettäjälle. Pakolliset määritteet: product tai pcdentry.

  -EMBT

  Käytetään vain silloin, kun komentoriviparametri välitetään BridgeTalkin kautta. -EMBT-parametrin on oltava ennen kaikkia muita komentoja. Määritteet: ei mitään.

  -suppress

  Estää Extension Managerin käyttöliittymän. Oltava -EMBT-parametria lukuun ottamatta ennen kaikkia muita komentoja. Määritteet: ei mitään.

  -locale

  Määrittää Extension Managerin käynnistyssijainnin. Pakollinen määrite: lang.

  -quit

  (CS5 ja uudemmat) Lopettaa Extension Managerin. Tätä komentoa on käytettävä yksin.

  Seuraavassa luettelossa kuvataan käytettävissä olevat määritteet:

  mxi

  Määrittää laajennuksen asennustiedoston nimen ja sijainnin.

  mxp

  Määrittää MXP-muodossa olevan pakkaustiedoston nimen ja sijainnin.

  zxp

  Määrittää ZXP-muodossa olevan pakkaustiedoston nimen ja sijainnin.

  product

  Määrittää laajennusta käyttävän tuotteen. Arvon on vastattava Extension Manager -ikkunan vasemmassa paneelissa näkyvää tuotteen nimeä.

  extension

  Määrittää laajennuksen nimen (kuten määritetty MXI-tiedostossa).

  pcdentry

  (CS5 ja uudemmat) Määrittää BridgeTalk-tunnisteen tai komennon lähettäjän.

  suppresseula

  (CS5.5 ja uudemmat) Määrittää, estetäänkö käyttöoikeussopimuksen valintaikkuna laajennusta asennettaessa. Kelvolliset arvot ovat ”y” (estä) tai ”n” (älä estä). Oletusarvo on ”n”.

  forallusers

  (CS6 ja uudemmat) Määrittää, että laajennus on asennettava kaikille käyttäjille, jos arvo on ”y” ja laajennus on käyttäjäkohtainen laajennus. Käyttäjäkohtaisella laajennuksella tarkoitetaan laajennusta, jonka tiedostot kopioidaan käyttäjäkohtaisiin kansioihin asennuksen aikana. Oletusarvo on ”n”.

  lang

  Määrittää kielitunnuksen, esimerkiksi en-US.

  timeout

  (CS5 ja uudemmat) Määrittää enimmäismäärän sekunteja, jotka Extension Manager odottaa tuotteen sulkeutumista, ennen kuin se suorittaa seuraavan komennon. Täytyy seurata asennus-, käyttöönotto-, käytöstä poisto- tai poistokomentoa ja arvon täytyy olla positiivinen kokonaisluku väliltä 0 ja 1000.

  set

  (CS6 ja uudemmat) Määrittää aktivoitavan sarjan nimen.

  setcfg

  (CS6 tai uudemmat) Määrittää viedyn sarjan määritystiedoston nimen ja sijainnin.

Laajennuksen pakkaaminen komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. (Windows) Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 ja CS5.5, MXP-muoto): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\omatiedosto.mxi" mxp="c:\omatiedosto.mxp"
  • (CS5 ja uudemmat, ZXP-muoto): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\omatiedosto.mxi" zxp="c:\omatiedosto.zxp"
 3. (Macintosh) Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP-muoto): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5 ja uudemmat, ZXP-muoto): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/omakansio/omaalikansio/omatiedosto.mxi" zxp="/omakansio/omaalikansio/omatiedosto.zxp"
 4. Varmista, että laajennus toimii halutulla tavalla asentamalla ja testaamalla laajennus.

Laajennuksen asentaminen komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. (Windows) Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -install mxp="c:\omatiedosto.mxp"
  • (CS5 ja uudemmat, MXP-muoto): "XManCommand.exe" -install mxp="c:\omatiedosto.mxp"
  • (CS5 ja uudemmat, ZXP-muoto): "XManCommand.exe" -install zxp="c:\omatiedosto.zxp"
 3. (Macintosh) Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (MXP-muoto): "./Adobe Extension Manager CSx" -install mxp="/omakansio/omaalikansio/omatiedosto.mxp"
  • (ZXP-muoto): "./Adobe Extension Manager CSx" -install zxp="/omakansio/omaalikansio/omatiedosto.zxp"
 4. Jos haluat estää Extension Managerin käyttöliittymän, lisää estokomento ennen asennuskomentoa seuraavasti:
  ... -suppress -install zxp="c:\myfile.zxp"
 5. Määritä kieliasetukset lisäämällä kielialuekomento ja määrittämällä lang-määrite ennen asennuskomentoa, kuten seuraavassa esimerkissä:
  ... -locale lang="fi_FI" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 6. Varmista, että laajennus toimii halutulla tavalla testaamalla laajennus.

Laajennuksen poistaminen komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows, CS5 ja uudemmat): XManCommand.exe -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4) "Adobe Extension Manager CS4.exe" -remove product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  jossa CSx on Extension Managerin versionumero, esimerkiksi CS6.

  Määritä laajennusta käyttävä tuote product-attribuutin avulla. Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla.

Laajennuksen ottaminen käyttöön komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows, CS5 ja uudemmat): XManCommand.exe -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -enable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  jossa CSx on Extension Managerin versionumero, esimerkiksi CS6.

  Määritä laajennusta käyttävä tuote product-attribuutin avulla. Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla.

Laajennuksen ottaminen pois käytöstä komentorivin kautta

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • (Windows, CS5 ja uudemmat): XManCommand.exe -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -disable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  jossa CSx on Extension Managerin versionumero, esimerkiksi CS6.

  Määritä käytöstä poistettavaa laajennusta käyttävä tuote product-attribuutin avulla. Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla.

Etsi pistetuote Extension Managerin työtilassa

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat attribuuttiarvosi:
  • (Windows, CS5 ja uudemmat): XManCommand.exe -locate product="Dreamweaver CSx"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -locate product="Dreamweaver CS4"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -locate product="Dreamweaver CSx"

  jossa CSx on Extension Managerin versionumero, esimerkiksi CS6.

  Määritä etsittävä tuote product-määritteen avulla.

MXP-laajennuksen muuntaminen ZXP-laajennukseksi komentorivin kautta (CS6 ja uudemmat)

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
  • Windows: XManCommand.exe -convert mxp="c:\omaVanhaLaajennus.mxp" zxp=”c:\omaUusiLaajennus.zxp"
  • Mac OS: "./AdobeExtension Manager CS6" -convert mxp="/omakansio/omaalikansio/omaVanhaLaajennus.mxp" zxp="/omakansio/omaalikansio/omaUusiLaajennus.zxp"

Määritä muunnettava MXP-laajennus mxp-määritteen avulla. Määritä uuden ZXP-laajennuksen polku ja nimi zxp-määritteen avulla.

Laajennussarjan aktivointi komentorivin kautta (CS6 ja uudemmat)

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat attribuuttiarvosi:
  • Windows: XManCommand.exe -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"

Määritä tuote product-määritteen avulla laajennussarjan aktivointia varten. Määritä aktivoitavan laajennussarjan nimi sarjan määritteen avulla.

Määritetyn kokoonpanon tuonti komentorivin kautta (CS6 ja uudemmat)

 1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
 2. Anna seuraava komento ja määritä omat attribuuttiarvosi:
  • Windows: XManCommand.exe -import setcfg="c:\SetConfig.xml"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -import setcfg="/omakansio/omaalikansio/SetConfig.xml"

Määritä tuotavan sarjan kokoonpanotiedoston polku ja nimi setcfg-määritteen avulla.

Komentojen suorittaminen BridgeTalkin kautta

Extension Managerilla voi suorittaa BridgeTalkin kautta välitettyjä komentoja. Kaikkien BridgeTalkin kautta lähetettyjen komentojen on alettava -EMBT-parametrilla. Jos haluat lähettää komentoja Extension Manageriin, määritä BridgeTalkin kohdetunnisteeksi exman-6.0.

Suorita alla oleva esimerkkikomentosarja ExtendScript Toolkit CS6:ssa lähettääksesi pakettikomennon Extension Manageriin BridgeTalkin kautta.

Windows:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="C:\\test.mxi" zxp="C:\\test.zxp"';
bt.send();
Mac OS:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="/Volumes/x1/test.mxi" zxp="/Volumes/x1/test.zxp"';
bt.send();

Palautuskoodit komentojen suorittamisen jälkeen

Extension Manager antaa palautuskoodin komentojen suorittamisen jälkeen, jos komento sisältää jommankumman seuraavista parametreista:

 • "-suppress" (Extension Managerin käyttöliittymä ei näy komentoa suoritettaessa)
 • "-from"

Komennon suorittamisen jälkeen Extension Manager palauttaa jonkin seuraavista palautuskoodeista:

0 - Komennon suorittaminen onnistui

1 - Laajennuksen asentaminen epäonnistui

2 - Laajennuksen poistaminen epäonnistui

3 - Laajennuksen ottaminen käyttöön epäonnistui

4 - Laajennuksen poistaminen käytöstä epäonnistui

5 - Paketin laajentaminen epäonnistui

6 - Laajennussarjan aktivointi epäonnistui

7 - Extension Managerista on jo esiintymä käynnissä

8 - Sarjan kokoonpanon tuonti epäonnistui

101 - Virheellinen CLI-muoto

102 - Määritettyä tuotetta ei ole olemassa

103 - Määritettyä laajennusta ei ole olemassa

104 - Määritetty laajennus on jo käytössä

105 - Määritetty laajennus on jo poistettu käytöstä

106 - Määritettyä laajennussarjaa ei ole olemassa

107 - Määritettyä sarjan kokoonpanotiedostoa ei ole olemassa

108 - Määritetty sarjan kokoonpanotiedosto on virheellinen

109 - Määritettyä laajennusta ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä, kun aktiivinen laajennussarja on valmiiksi määritetty laajennussarja.

Huomautus: Jos komennon suorittamiseen vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia, mutta nykyiset oikeudet eivät riitä, Extension Manager CS5.5 ja sitä uudemmat versiot pyytävät järjestelmänvalvojan tunnistetietoja, jos käyttöliittymää ei ole estetty. Kun käyttöliittymä estetään (-suppress-parametri on määritetty), suorittaminen epäonnistuu. Avaa tällöin komentokehote järjestelmänvalvojana (Windows) tai käytä sudo-komentoa Terminal-ikkunassa (Macintosh).

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö