Vieritystehosteiden käyttäminen selaimen täytössä tai taustatäytössä

Lue lisää vieritystehosteiden lisäämisestä sivuston selaimen täyttöön ja taustatäyttöön Adobe Musessa.

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Adobe Musen elinkaaren päättymisestä.

Vieritystehosteen määrittäminen selaimen täytöksi asetetuille kuville

Vieritystehosteiden avulla voidaan hallita selaimen taustatäyttökuvien sekä rinnakkaisten tai ei-rinnakkaisten sivuelementtien nopeutta. Vieritystehosteita voidaan soveltaa selaimen täyttöön, jonka taustakuvat ovat joko rinnakkaisia, skaalattu sopivaksi, sovitettu täyttöön tai alkuperäisessä koossaan. Selaimen täyttö liikkuu mukana, kun sivua vieritetään. Liikkeen suunta ja nopeudet määritetään Selaimen täyttö -valikon Vieritys-osiossa.

Huomautus:

Vieritysasetukset näkyvät himmennettyinä eivätkä ole käytettävissä, ennen kuin selaimen täytön taustalle on lisätty kuva Selaimen täyttö -valikosta käsin. Vieritystehosteita ei voi käyttää selaimen täytössä, jossa on käytetty pelkkää yhtenäistä tai liukuväriä.

Kuinka vieritystehosteita lisätään selaimen täyttöön

Voit määrittää selaimen täytön vieritystehosteet seuraavasti:

 1. Valitse Muoto-näkymässä Sivu > Sivun ominaisuudet. Määritä Sivuasettelu-välilehdessä vähimmäiskorkeudeksi 2000 pikseliä. Tämä varmistaa, että sivu on tarpeeksi pitkä vieritettäväksi. Tallenna muutokset ja sulje Sivun ominaisuudet -valintaikkuna valitsemalla OK.
Muokkaa Sivun ominaisuudet -valintaikkunan vähimmäiskorkeusasetusta siten, että sivusta tulee pidempi.
Muokkaa Sivun ominaisuudet -valintaikkunan vähimmäiskorkeusasetusta siten, että sivusta tulee pidempi.

 1. Napsauta Ohjauspaneelin Selaimen täyttö -linkkiä. Napsauta Täyttö-välilehdessä Kuva-osion vieressä olevaa kansiokuvaketta ja valitse kuvatiedosto työpöydältäsi. Valitse haluamasi asetus Sovitus-valikosta ja ota vieritystoiminto käyttöön.
Lisää selainikkunaan taustakuva.
Lisää selainikkunaan taustakuva.

 1. Napsauta Vieritys-välilehteä. Valitse Vieritysliike-valintaruutu.
Salli vieritystehosteet Selaimen täyttö -valikossa valitsemalla Liike-valintaruutu.
Salli vieritystehosteet Selaimen täyttö -valikossa valitsemalla Liike-valintaruutu.

Tarkista, että Selaimen täyttö -valikon Vieritys-osion tiedot ovat oikein. Osion keskellä oleva kenttä (jossa näkyy arvo 0 px) määrittää liikettä ohjaavan perussijainnin (T-kahvan sijainnin). Oletusasetus 0 px merkitsee, että T-kahva sijaitsee aivan selainikkunan yläreunassa.

Perussijainti-kentässä määritetty pikseliluku merkitsee sitä, että Liike alussa -osioon määritetyt muutokset liikkuvat (määritettyyn suuntaan ja määritetyllä nopeudella), kun sivua vieritetään kyseiseen sijaintiin. 0 merkitsee sivun yläreunaa, ja pikselien lukumäärä lisääntyy, kun sivua vieritetään alemmas. (Ohjauspaneelissa ja Muunnos-paneelissa etäisyyteen sivun ylälaidasta viitataan Y-arvona.)

Liike lopussa -osioon syötettyjä arvoja käytetään, kun sivua on vieritetty perussijainnin (T-kahvan sijainnin) ohi.

Elementti, johon vieritysliiketehostetta sovelletaan (tässä tapauksessa selaimen täytöksi asetettu rinnakkain toistettu kuva) liikkuu siihen suuntaan tai niihin suuntiin, joiden tämän kentän arvo on suurempi kuin 0. Jos sekä vaaka- että pystysuunnan arvoksi on asetettu 0, elementti on käytännössä kiinnitetty sivuun eikä se liiku.

Liike alussa -osion kenttien arvojen perässä näkyy pieni x. Tämä merkitsee sitä, että luku on kerroin. Selaimen täyttö -kuvassa Liike alussa -osion kentän luku merkitsee, että selaimen täyttö liikkuu ylöspäin 1-kertaisella nopeudella (eli samalla nopeudella) vieritysnopeuteen verrattuna. Jos vierailija vierittää sivua nopeammin, myös vieritystehosteen nopeus kiihtyy.

Vaakasuunnan (vasen ja oikea) osion kentän arvo on 0, mikä tarkoittaa sitä, että selaimen täyttö ei liiku vaakasuunnassa vasemmalle tai oikealle.

Liike lopussa -osion käyttöliittymä on samankaltainen. Selaimen täyttö -kuvassa selaimen täyttö on määritetty liikkumaan ylöspäin samalla nopeudella kuin sivua vieritetään, eikä se liiku sivusuunnassa.

Huomautus:

Siirrä hiiren kohdistin Vieritys-välilehden vasemmassa alakulmassa olevan tietopainikkeen (i-kuvake) kohdalle, niin näet, kuinka vieritystehosteita sovelletaan selaimen täyttöön.

 1. Määritä selaimen täytön liikkeen suunta; pystysuunta (ylös tai alas) ja/tai vaakasuunta (vasen tai oikea) napsauttamalla Liike alussa -osion nuolipainikkeita.
 2. Anna liikkeen alkutilanteen numeroarvot tai määritä vaaka- ja pystysuuntaiset vieritysnopeudet ylä- ja alanuolipainikkeilla. Nämä asetukset on kuvattu tarkemmin alla. Jos nopeuskentän arvoksi määritetään 0, elementti ei liiku kyseiseen suuntaan vierityksen aikana (ennen kuin perussijainti on saavutettu).
 3. Muuta Liike lopussa -osion arvoja siten, että ne vastaavat haluttuja suuntia, ja syötä asianmukaisiin kenttiin numeroarvo, jonka määrittämällä nopeudella vieritystehosteet toimivat.
 4. Sulje Selaimen täyttö -valikko napsauttamalla mitä tahansa muuta kohtaa sivusta.
 5. Lataa sivu uudessa selainikkunassa valitsemalla Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa. Testaa vieritystehosteita vierittämällä sivua.
 6. Kun olet testannut sivua tarpeeksi, sulje selain ja palaa Museen.

Vieritysliikkeen määrittäminen sivuelementin taustatäytölle

Kuinka vieritystehosteita lisätään taustatäyttöön

Vieritysliike voidaan määrittää sivun objekteille, joiden täytöksi on määritetty taustakuva. Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Kun sivu on muokattavana Muoto-näkymässä, valitse Sivu > Sivun ominaisuudet. Määritä vähimmäiskorkeus huomattavasti korkeammaksi, kuten 2000 pikseliin, jotta sivu on riittävän korkea vieritettäväksi. Tallenna muutokset ja sulje Sivun ominaisuudet -valintaikkuna valitsemalla OK. Voit myös lisätä sivuun sisältöä, jotta siitä tulee pidempi.
 2. Valitse Muoto-näkymässä hallintapaneelin suorakulmiotyökalu.
 3. Piirrä sivulle suorakulmio.
 4. Määritä Täyttö-valikossa taustakuva, joka täyttää suorakulmion joko sellaisenaan tai vierekkäin.
Lisää taustakuva suorakulmion täytteeksi ja määritä haluamasi näyttöasetukset Täyttö-valikossa.
Lisää taustakuva suorakulmion täytteeksi ja määritä haluamasi näyttöasetukset Täyttö-valikossa.

 1. Napsauta Täyttö-valikon Vieritys-välilehteä ja määritä vieritysasetukset.
 1. Napsauta Täyttö-valikon Vieritys-välilehteä. Valitse Liike-valintaruutu ja aloita vieritysasetusten määrittäminen.
Voit ottaa liikkeen käyttöön vieritystehosteissa Täyttö-valikon Vieritys-välilehdessä.
Ota vieritystehosteiden liike käyttöön Vieritys-välilehden Täyttö-valikossa ja määritä liikkeen suunta ja nopeus.

Kun vieritysliike on käytössä, elementin yläpuolella näkyy T-kahva. Kahva näkyy perussijainnin kohdalla (esimerkissä 100 pikseliä elementin yläpuolella). Vieritys-välilehden keskiosassa oleva kuvake vastaa T-kahvan sijaintia sivulla. Voit säätää vieritystehosteiden perussijainteja joko antamalla uuden arvon keskikenttään tai vetämällä T-kahvaa sivulla. Kun T-kahvaa vedetään, perussijainnin yläpuolella oleva alue himmenee hetkellisesti.

Napsauta ja vedä T-kahvaa, joka osoittaa perussijainnin.
Napsauta T-kahvaa ja vedä se haluamaasi sijaintiin sivulla.

Huomautus:

T-kahvan ei tarvitse yltää valitun elementin yläpuolelle. Voit napsauttaa ja vetää T-kahvaa siten, että se on samassa linjassa elementin yläreunan kanssa, tai vetää sitä siten, että se yltää elementin alapuolelle.

Muse on erittäin joustava suunnitteluprosessin aikana. Voit hallita tarkkaan liikettä, joka tapahtuu vierailijan vierittäessä sivua, joko vetämällä kahvoja tai syöttämällä numeroita perussijaintikenttään.

Täyttö-valikon Vieritys-välilehti toimii samalla tavalla kuin Selaimen täyttö -valikon Vieritys-välilehti:

 1. Kun elementin liike on käytössä (Liike-valintaruutu valittu), voit määrittää perussijainnin numeroina Täyttö-valikon Vieritys-välilehden kenttään tai napsauttaa ja vetää T-kahvaa haluamaasi sijaintiin.
 2. Määritä Liike alussa -osiossa liikkeen pysty- ja vaakasuunnat ja nopeus suhteessa sivun vieritysnopeuteen. Tämä määrittää liikkeen suunnan ja nopeuden ennen sivun vieritystä perussijaintiin.
 3. Määritä Liike lopussa -osiossa liikkeen pysty- ja vaakasuunnat ja nopeus suhteessa sivun vieritysnopeuteen. Tämä määrittää liikkeen suunnan ja nopeuden, kun vierittämistä jatketaan perussijainnin jälkeen.
Huomautus:

Vieritysominaisuudet-kuvassa suorakulmio on määritetty liikkumaan oikealle kolminkertaisella nopeudella vieritykseen verrattuna ja saapumaan sijaintiinsa, kun selaimen sivu kohtaa perussijainnin. Kun vierailija vierittää perussijainnin (100 pikseliä) ohi, suorakulmio alkaa liikkua vasemmalle, pois sijainnistaan, kolminkertaisella nopeudella vieritysnopeuteen verrattuna. Tässä esimerkissä suorakulmio ei liiku pystysuunnassa, koska molempien pystysuunnan kenttien arvona on 0.

 1. Sulje täyttövalikko napsauttamalla mitä tahansa muuta kohtaa sivusta.
 2. Kun olet lisännyt vieritystehosteet, voit testata niitä napsauttamalla esikatselupainiketta tai valitsemalla Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa. Vieritä sivua ja tarkkaile elementin liikettä.
 3. Palaa testaamisen jälkeen Museen tai napsauta Muoto-painiketta, jos haluat jatkaa sivun muokkaamista.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi