Luettelomerkkien ja numeroinnin lisääminen Adobe Musessa

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Adobe Musen elinkaaren päättymisestä.

Adobe Musessa voit järjestää kappalejoukon tekstikehyksen sisälle luettelomerkityiksi tai numeroiduiksi luetteloiksi. Tyypillisesti luettelot ovat kokoelma toisiinsa liittyviä nimikkeitä, esimerkiksi joukkueen pelaajat, tehtävän vaiheet ja niin edelleen. Luettelo voi sisältää toisen luettelon. Tällaisia luetteloita nimitetään sisäkkäisiksi tai monitasoisiksi luetteloiksi.

Voit luoda hierarkkisia luettelomerkittyjä ja numeroituja luetteloita uuden Luettelomerkit-paneelin avulla. Voit myös valita luettelomerkin kaikkien tiettyyn kirjasimeen kuuluvien merkkien joukosta. Luettelomerkkityylien avulla voit tallentaa luettelon muotoilun myöhempää käyttöä varten.

Luettelomerkityissä luetteloissa jokaisen kappaleen alussa on luettelomerkki, esimerkiksi "•". Numeroiduissa luetteloissa kappaleet alkavat ilmaisulla, joka sisältää numeron tai kirjaimen ja erottimen, kuten pisteen tai sulkumerkin, esimerkiksi "1)". Numeroidun luettelon numerot päivittyvät automaattisesti, kun luettelon kappalemäärä muuttuu.

Luettelomerkittyjen ja numeroitujen luetteloiden luominen

 1. Luo tekstikehys tekstityökalulla ja lisää tekstiä. Syötä luettelon kohdiksi järjestettävät tekstit erillisiksi kappaleiksi.

  Adobe Musen luettelomerkit ovat samankaltaisia kuin InDesignin luettelomerkit
  Luo tekstikehys tekstityökalulla ja lisää tekstiä.

 2. Avaa Luettelomerkit-paneeli valitsemalla Ikkuna > Luettelomerkit .

  Adobe Musen mukautetut luettelomerkit ovat samankaltaisia kuin InDesignin luettelomerkit
  Avaa Luettelomerkit-paneeli.

 3. Valitse tekstikehyksessä oleva teksti kokonaan. Luettelomerkit-paneelissa voit luoda luettelomerkityn luettelon valitsemalla -painikkeen ja numeroidun luettelon valitsemalla -painikkeen.

  Luo luettelomerkittyjä luetteloita luettelomerkkien avulla.
  Luettelomerkityt ja numeroidut luettelot

Luettelon muotoilu

 1. Luo luettelomerkitty tai numeroitu luettelo. Lisätietoja on kohdassa Luettelomerkittyjen ja numeroitujen luetteloiden luominen.

 2. Valitse Luettelomerkit-paneelissa jokin seuraavista valinnoista luettelon muotoiluun.

  Luettelomerkki

  Erikoismerkki, jolla luettelomerkitty luettelon kohta alkaa. Kun luot luettelomerkityn luettelon, oletusarvoinen luettelomerkki valitaan automaattisesti. Voit kuitenkin valita jonkin toisen luettelomerkin avattavasta valikosta . Ota käyttöön mukautettu luettelomerkki napsauttamalla Uusi merkki -painiketta, joka avaa Uusi luettelomerkki -valintaikkunan. Siitä voit valita luettelomerkin kaikkien valittuun kirjasimeen kuuluvien merkkien joukosta. Lisätietoja luettelomerkkien vaihtamisesta on kohdissa Luettelomerkkien vaihtaminen ja Mukautettujen luettelomerkkien käyttäminen.

  Numerointitapa

  Kun luot numeroidun luettelon, oletusarvoinen numerointitapa valitaan luettelon tason mukaan. Voit kuitenkin valita jonkin toisen numerointitavan avattavasta valikosta . Lisätietoja numerointitavan muuttamisesta on kohdassa Numeroidun luettelon asetusten muuttaminen.

  Kirjasin

  Oletuksena tavalliset luettelomerkit ja numerot näkyvät samalla kirjasimella kuin ympäröivä teksti (Automaattinen). Voit kuitenkin ohittaa oletusvalinnan ja valita jonkin toisen verkkokirjasimen tai verkossa käytettävän kirjasimen. Tätä asetusta ei voi käyttää mukautettujen luettelomerkkien kanssa.

  Väri

  Oletuksena sama kuin ympäröivän tekstin väri. Voit kuitenkin käyttää jotakin toista väriä Värimallit-paneelin avulla.

  Koko

  Oletuksena sama kuin ympäröivän tekstin koko (Automaattinen). Voit kuitenkin muuttaa kokoa avattavasta valikosta tai syöttämällä arvon.

  Sisennys

  Luettelomerkin/numeron oikean reunan sijainti suhteessa tekstikehykseen tai ylemmän tason luetteloon. Voit säätää luettelomerkin oikean reunan sisennystä. Tason 1 luettelossa sisennys mitataan suhteessa tekstikehyksen reunaan. Sisemmän tason luettelossa sisennys mitataan suhteessa ylemmän tason luetteloon. Arvo voi olla 0–200 px. Oletusarvo on 28 px.

  Tekstin ja luettelomerkkien oikean reunan väli

  Määrittää välin luettelomerkin/numeron oikean reunan ja viereisen tekstin välillä. Voit säätää väliä luettelomerkin/numeron oikean reunan ja viereisen tekstin välillä. Arvo voi olla 0–200 px. Oletusarvo on 6 px.

  Pystysiirto

  Siirtää luettelomerkkiä tai numeroa enintään 100 px ylös- tai alaspäin suhteessa oletussijaintiin.

Luettelomerkkien vaihtaminen

 1. Luo luettelomerkitty luettelo. Lisätietoja on kohdassa Luettelomerkityn ja numeroidun luettelon luominen.

 2. Vaihda luettelomerkki valitsemalla avattava valikko .

 3. Valitse luettelosta mikä tahansa merkki ja tee muutos napsauttamalla.

Mukautettujen luettelomerkkien käyttäminen

 1. Luo luettelomerkitty luettelo. Lisätietoja on kohdassa Luettelomerkityn ja numeroidun luettelon luominen.

 2. Vaihda luettelomerkki valitsemalla avattava valikko .

 3. Avaa Uusi luettelomerkki -valintaikkuna napsauttamalla Uusi merkki -painiketta.

  Adobe Musen luettelomerkki- ja numerointitoiminnoilla voit luoda luettelomerkittyjä ja numeroituja luetteloita.

 4. Voit valita merkin, joka on käytettävissä valitussa kirjasimessa, tai valita eri kirjasimen. Tee jokin seuraavista:

  • Avaa kirjasinten avattava valikko ja valitse jokin toinen kirjasin. Voit valita olemassa olevan verkkokirjasimen tai verkossa käytettävän kirjasimen tai vaihtoehtoisesti lisätä uuden verkkokirjasimen. Tämä lisää uuden merkkijoukon Uusi luettelomerkki -valintaikkunaan.
  Voit käyttää luettelomerkeissä esimerkiksi verkkokirjasimia, verkossa käytettäviä kirjasimia tai itse ylläpidettyjä verkkokirjasimia.

  • Avaa luokkien avattava valikko ja valitse jokin toinen symboliluokka.
  Ota käyttöön mukautettuja luettelomerkkejä vaihtamalla kirjasinta.

 5. Valitse merkki, jota haluat käyttää, ja valitse OK.

Luettelomerkkityylien luominen ja käyttäminen uudelleen

Luettelomerkkityyli on uudelleen käytettävissä oleva joukko muotoilu- ja sijaintimääritteitä. Luettelomerkkityylien avulla voit luoda yhtenäisen ulkoasun kaikkien verkkosivujen suunnittelulle ja tehostaa tuottavuuttasi luetteloiden nopeamman muotoilun ansiosta.

Luettelomerkkityylin luominen

 1. Valitse verkkosivun objekti, johon olet lisännyt määrityksiä.
 2. Avaa luettelomerkkityylien paneeli valitsemalla Ikkuna > Luettelomerkkityylit.
 3. Luo luettelomerkkityyli napsauttamalla painiketta . Voit myös kaksoisnapsauttaa (komentonäppäin + osoitus MAC-tietokoneessa) luettelomerkkityylien paneelia ja valita pikavalikosta Uusi luettelomerkkityyli.
 4. Avaa Luettelomerkkien tyyliasetukset -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla.
 5. Kirjoita tyyliä kuvaava nimi Tyylin nimi -kenttään. Tarkista Tyyliasetukset-kentästä, että luettelomerkkityylin asetukset ovat oikein.
Adobe Musen luettelomerkkityylit ovat samankaltaisia kuin InDesignin luettelomerkkityylit

Luettelomerkkityylin käyttäminen

Voit käyttää luomaasi luettelomerkkityyliä uudelleen seuraavasti:

 1. Valitse luettelomerkitty luettelo tekstikehyksessä.
 2. Käytä luetteloon jotakin tyyliä avaamalla Luettelomerkkityylit-paneeli (Ikkuna > Luettelomerkkityylit) ja valitse tyyli Luettelomerkkityylit-paneelista.

Luettelomerkkityylin muokkaaminen

 • Luettelomerkkityylien ohittaminen: Tyylien ohituksia luodaan, kun muokkaat muotoilu- tai sijaintimääritettä sen jälkeen, kun luettelomerkkityyli on otettu käyttöön. Tyyliohitukset ilmaistaan "+"-merkillä, joka lisätään tyylin nimeen.
 • Tyylien ohitusten poistaminen: Tyylien ohitukset voidaan poistaa Poista ohitukset-painikkeella () tai valitsemalla pikavalikosta Poista ohitukset.
 • Luettelomerkkityylien uudelleenmääritys: Voit yhdistää ohitukset käytettyyn luettelomerkkityyliin ja tällä tavoin määrittää sen uudelleen. Napsauta Määritä tyyli uudelleen () -painiketta tai valitse pikavalikosta Määritä tyyli uudelleen.

Luettelomerkkityylin linkityksen poistaminen

Irrota luettelo tai poista sen linkitys luettelomerkkityylin kanssa napsauttamalla Poista tyylin linkitys () -painiketta. Tyylin linkityksen poistaminen säilyttää kaikki tyylin muotoilu- ja sijaintimääritteet, mukaan lukien tyylin ohitukset.

Tyhjennä kaikki tyylit

Tyhjennä kaikki tyylit -asetuksella voit poistaa välittömästi kaikki luettelomerkityssä luettelossa käytetyt tyylimääritykset ja palauttaa oletustyylin.

Voit poistaa kaikki tyylit seuraavasti:

 1. Valitse tekstikehys tai luettelomerkitty luettelo, josta haluat poistaa kaikki tyylit.
 2. Napsauta hiiren kakkospainiketta > valitse pikavalikosta Tyhjennä kaikki tyylit.

Tyylien käytön seuraaminen sivustossa

Nyt voit seurata ja hallita tyylien käyttöä koko sivustossa. Uudella Siirry tyylin käyttöön -asetuksella voit näyttää luettelossa kaikki sivustosi sivut, joilla on käytetty tiettyä tyyliä.

 1. Valitse Ikkuna > Luettelomerkkityylit.
 2. Napsauta tyyliä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirry tyylin käyttöön.

Numeroidun luettelon asetusten muuttaminen

 1. Luo numeroitu luettelo. Lisätietoja on kohdassa Luettelomerkityn ja numeroidun luettelon luominen.

 2. Valitse numeroitu luettelo, jonka numerointitapaa haluat muuttaa, ja valitse sitten avattava valikko.

 3. Valitse mikä tahansa numerointitapa avattavasta luettelosta.

  Voit luoda numeroituja tai tietyssä järjestyksessä olevia luetteloita Adobe Musella.

Monitasoisten luetteloiden luominen

 1. Luo luettelomerkitty tai numeroitu luettelo. Lisätietoja on kohdassa Luettelomerkityn ja numeroidun luettelon luominen.

 2. Valitse osa luettelosta tai vain haluamasi luettelon kohdat olemassa olevasta luettelosta.

 3. Luo uusi aliluettelo napsauttamalla Suurenna luettelon sisennystä -painiketta ().

  Huomautus:

  Siirrä luettelon kohtia alaluettelosta ylemmän tason luetteloon napsauttamalla Pienennä luettelon sisennystä -painiketta ().

Luettelotyyppien muuntaminen

 • Muunna luettelomerkitty luettelo numeroiduksi luetteloksi valitsemalla luettelo ja napsauttamalla painiketta .
 • Muunna numeroitu luettelo luettelomerkityksi luetteloksi valitsemalla luettelo ja napsauttamalla painiketta .
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi