Responsiivisten sivustojen luominen Adobe Musessa

Opi luomaan responsiivisia sivustoja Adobe Musella. Voit luoda responsiivisia sivustoja tyhjien asettelujen tai esimääritettyjen aloitusmallien avulla.

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Adobe Musen elinkaaren päättymisestä.

Voit aloittaa responsiivisten verkkosivustojen luomisen Adobe Musella seuraavin tavoin:

 • Aloitustiedostojen käyttö: Adobe Muse tarjoaa mukautettavia, responsiivisia aloitusmalleja, joiden avulla pääset nopeasti alkuun. Mukauta aloitusmalleja tarvittaessa ja julkaise responsiivinen sivusto muutamalla napsautuksella. Lisätietoja on artikkelissa Responsiivisten aloitusmallien käyttö.
 • Tyhjän asettelun käyttö: Adobe Musella voit avata tyhjän piirtoalueen ja suunnitella responsiivisen sivuston ilman rajoittavia mallipohjia tai ruudukoita. Voit käyttää yksittäistä Adobe Muse -tiedostoa erilaisten asettelujen luomiseen eri selainleveyksille. Ohjeita uuden responsiivisen Adobe Muse -sivuston luontiin on kohdassa Uuden responsiivisen sivuston luominen.
 • Olemassa olevien sivustojen muuttaminen responsiivisiksi sivustoiksi: Adobe Musella voit siirtää olemassa olevat Adobe Muse -sivustosi responsiivisiin asetteluihin. Muuta olemassa olevien Adobe Muse -verkkosivustojesi asettelu joustavaksi leveydeksi ja muokkaa objektien asettelua niin, että ne sopivat eri selainleveyksiin. Lisätietoja on artikkelissa Olemassa olevien Adobe Muse -verkkosivustojen siirtäminen responsiivisiin asetteluihin.

Kun avaat sivun responsiivisessa asettelussa, Adobe Muse näyttää responsiivisen esittelyn – lyhyen diaesityksen keskeytyskohdista, objektien koon muuttamisesta ja tekstin muotoilusta responsiivista asettelua varten. Voit joko jatkaa responsiivisuuden esittelyä tai katsoa diaesityksen myöhemmin valitsemalla Ohje > Responsiivinen esittely.

Responsiivista suunnittelua koskevan video-oppaan avulla pääset alkuun responsiivisessa suunnittelussa Adobe Musessa.

Responsiivisten aloitusmallien käyttö

Adobe Muse tarjoaa malleja eri tyyppisiin verkkosivustoihin, kuten henkilökohtaiset sivustot tai valokuvanäyttelyiden esittelyt.

Voit käyttää aloitusmalleja Adobe Muse -sivun aloitusmalleja koskevassa osassa. Valitse malli sivun osasta ja lataa aloitustiedostot valitsemalla Lataa.

Kun avaat aloitustiedostot, sivupohja ja yksittäiset sivut esimääritettyine malleineen avautuvat Adobe Musen suunnittelunäkymässä. Valitse yläpaneelista joko Työpöytä (1160 pikselin leveys), Tabletti (768 pikselin leveys) tai Puhelin (380 pikselin leveys). Voit myös muokata aloitusmalleja vaatimustesi mukaisesti ja esikatsella sivuja pyyhkimen avulla.

Jos et halua ladata mallia, voit valita Aloitusmallit-osassa Esikatselu. Esimerkkisivusto avautuu selaimeen.

Uuden responsiivisen sivuston luominen

Voit luoda sivuston, jossa käytät responsiivista asettelua, valitsemalla Uusi sivusto -valintaikkunassa Joustava leveys. Sivun objektien koko muuttuu automaattisesti selaimen koon mukaiseksi. Joustava leveys -valinta mahdollistaa myös responsiivisen sivuston luomisen tyhjällä asettelulla ilman rajoittavia malleja tai esimääritettyä asettelua.

 1. Valitse Tiedosto > Uusi sivusto.

  Valitse Joustava leveys, jos haluat responsiivisen asettelun

 2. Valitse Joustava leveys. Kun valitset Joustava leveys -valinnan, sivun objektien asettelu joustaa keskeytyskohdissa. Objektit siis mukautuvat selainleveyteen kunkin objektiivin responsiivisen toiminnan mukaisesti.

 3. Valitse Lisäasetukset ja määritä sivuston leveys, korkeus ja marginaalit. Voit aloittaa selainleveydestä, jossa sivuston suunnittelu on sujuvaa. Kun olet asetellut objektit sivustoon, voit lisätä keskeytyskohtia muille selainleveyksille.

  Valitse sen jälkeen tarkkuus- ja kieliasetukset. Valitse OK.

  Lisäasetukset luotaessa joustavaa sivustoa

  Kun olet luonut uuden responsiivisen sivuston, jatka asettelemalla kuvat, teksti ja muut objektit selainleveyteen.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi