Grafiikkatyylien käyttäminen Adobe Musessa

Opi luomaan ja käyttämään grafiikkatyylejä Adobe Musessa.

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Adobe Musen elinkaaren päättymisestä.

Verkkosivun objekteissa käytetyt tyylit voi Adobe Musessa helposti tallentaa ja käyttää uudelleen. Verkkosivuston yhtenäinen ulkoasu on helppo varmistaa luomalla tyylejä ja käyttämällä niitä eri sivuilla. Tyylien avulla verkkosivusto on helppo päivittää, eikä värejä, fontteja, tekstimuotoiluja ja muita määrityksiä tarvitse tehdä erikseen.

Tyylien käytön edut Musessa:

 • yhtenäinen ulkoasu koko verkkosivustossa
 • parempi tuottavuus, kun olemassa olevia tyylejä voidaan käyttää eri verkkosivustoissa.

Tyylimääritykset sisältävät mm. täytön värin, viivan värin ja tehosteet. Tyylejä voi kohdistaa Musessa kaikkiin objekteihin, kuten kuviin, grafiikkaan, muotoihin, tekstiin ja merkkeihin. Tyylit jaetaan Musessa seuraaviin alaluokkiin:

 • grafiikkatyylit
 • kappaletyylit
 • merkkityylit.

Mitä grafiikkatyylit ovat?

Grafiikkatyyli on joukko uudelleenkäytettäviä ulkoasumäärityksiä. Grafiikkatyylien avulla voi nopeasti muuttaa objektin ulkoasua. Voit määrittää yhdellä valinnalla esimerkiksi täytön ja viivan värin, muuttaa läpinäkyvyyttä ja lisätä tehosteita.

Grafiikkamäärityksiin sisältyy esimerkiksi myös täytön värin käyttäminen muodoissa, varjo- ja viistotehosteiden käyttäminen kuvissa ja värien lisääminen muodon ääriviivoihin. Tällaiset tyylimääritykset voi tallentaa Adobe Musen Grafiikkatyylit-paneelissa. Kun grafiikkatyyli on luotu, sitä voi käyttää koko verkkosivuston grafiikan ja oikeastaan koko sivuston määrittämiseen yhdellä napsautuksella.

Grafiikkatyylejä voi kohdistaa objekteihin, ryhmiin ja tasoihin. Kun grafiikkatyyli kohdistetaan ryhmään tai tasoon, kaikki tämän ryhmän tai tason objektit saavat grafiikkatyylin määritykset. Oletetaan esimerkiksi, että grafiikkatyylissä on peittävyysmääritys 50 %. Jos kohdistat tämän grafiikkatyylin tasoon, kaikki tasolla olevat tai siihen lisättävät objektit saavat peittävyysmäärityksen 50 %. Jos objekti siirretään tason ulkopuolelle, sen alkuperäinen peittävyysmääritys palautetaan.

Grafiikkatyylin luominen

 1. Valitse verkkosivun objekti, johon olet lisännyt määrityksiä.
 2. Avaa Ikkuna > Grafiikkatyylit-paneeli.
 3. Luo oletuksena Style-niminen merkkityyli -painikkeella. Voit myös kaksoisnapsauttaa (komentonäppäin + napsautus MAC-tietokoneella) grafiikkapaneelia ja valita pikavalikosta Uusi grafiikkatyyli.
 4. Kaksoisnapsauta juuri luotua grafiikkatyyliä, jolloin Grafiikkatyyliasetukset-valintaikkuna avautuu.
 5. Kirjoita tyyliä kuvaava nimi Tyylin nimi -kenttään. Tarkista Tyyliasetukset-kentästä, että grafiikkatyyliasetukset ovat oikein.
Kirjoita grafiikkatyylin nimi
Kirjoita grafiikkatyylin nimi

Grafiikkatyylin käyttäminen

Voit käyttää grafiikkatyyliä seuraavasti:

 1. Valitse objekti tai ryhmä (tai valitse kohdetaso Tasot-paneelista).
 2. Kohdista yksittäinen tyyli objektiin jommallakummalla seuraavista tavoista:
  • Valitse tyyli Grafiikkatyylit-paneelista.
  • Vedä grafiikkatyyli objektin päälle asiakirjaikkunassa. (Objektia ei tarvitse ensin valita.) TAI valitse grafiikkatyyli Grafiikkatyyli-paneelista.
 3. Voit liittää tyyliin objektin olemassa olevia tyylimäärityksiä tai kohdistaa objektiin useita tyylejä jommallakummalla seuraavista tavoista:
  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja vedä tyyli Grafiikkatyylit-paneelista objektin päälle.
  • Valitse objekti ja napsauta Alt-näppäin (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) painettuna tyyliä Grafiikkatyylit-paneelissa.

Grafiikkatyylin kopiointi

Voit kopioida grafiikkatyylin, jos haluat käyttää samoja uudelleen käytettäviä määritteitä useissa elementeissä. Voit kopioida tyylimääritteet lähde-elementistä yhdellä napsautuksella ja liittää ne useisiin kohde-elementteihin. Lisäksi voit tarvittaessa kopioida ja liittää vain valitsemasi määritteet.

 1. Avaa sivu, jolta haluat kopioida grafiikkatyylin. Napsauta elementtiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi määritteet.

 2. Valitse kohde-elementti, johon haluat liittää tyylin. Elementti voi olla Adobe Musessa samalla tai eri sivulla. 

  Voit myös kopioida ja liittää grafiikkatyylejä projektista toiseen.

 3. Napsauta kohde-elementtiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

  Liitä määritteet: jos haluat liittää kaikki määritteet lähde-elementistä kohde-elementtiin

  Liitä valinnaiset määritteet: jos haluat liittää vain osan grafiikkatyylin määritteistä lähteestä kohde-elementtiin. Tällöin vain valitut tyylimääritteet liitetään. Voit esimerkiksi liittää vain täytön ja tehosteiden määritteet, mutta säilyttää kohde-elementin viivamääritteet ennallaan.

  Valinnaisten grafiikkatyylien liittäminen kohde-elementtiin
  Valinnaisten grafiikkatyylien liittäminen kohde-elementtiin

Grafiikkatyylin linkityksen poistaminen

Voit poistaa objektin linkityksen grafiikkatyyliin seuraavasti:

 1. Valitse objekti, jonka linkityksen grafiikkatyyliin haluat poistaa.
 2. Valitse Ikkuna > Grafiikkatyylit.
 3. Valitse Grafiikkatyylit-paneelissa -painike.
Huomautus:

Grafiikkatyylin linkityksen poistaminen poistaa objektin liitoksen kyseiseen grafiikkatyyliin muttei poista tyylimäärityksiä, kuten täyttöä, viivaa tai tehosteita.

Tyylin uudelleenmääritys

Määrittämällä grafiikkatyylin uudelleen voit päivittää sen tyyliasetukset välittömästi. Tyylimäärityksiä muutetaan muotoiltaessa usein, ja silloin luodaan tyylin ohituksia. Adobe Muse osoittaa nämä ohitukset plusmerkillä (+).

Adobe Musessa voit säilyttää tai poistaa tyylin ohitukset. Voit säilyttää ohitukset määrittämällä tyylin uudelleen.

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse Ikkuna > Grafiikkatyylit.
 2. Valitse uudelleen määritettävä grafiikkatyyli ja valitse -painike.

Tyylin ohitusten poistaminen

Tyylimäärityksiä muutetaan muotoiltaessa usein, ja silloin plusmerkillä (+) osoitettuja luodaan tyylin ohituksia. Adobe Musessa voit kumota grafiikkatyylin tahattomat muutokset poistamalla tyylin ohitukset.

Voit poistaa kaikki tyylin ohitukset seuraavasti:

 1. Valitse Ikkuna > Grafiikkatyylit.
 2. Valitse grafiikkatyyli, jonka tyylin ohitukset haluat poistaa.
 3. Valitse -painike.

Tyhjennä kaikki tyylit

Tyhjennä kaikki tyylit -asetuksella voit poistaa kaikki kuvaobjektissa käytetyt tyylimääritykset ja palauttaa oletukset: ei täyttöä, ei viivaa eikä tehosteita.

Voit poistaa kaikki tyylit seuraavasti:

 1. Valitse kuvaobjekti, jonka tyylit haluat poistaa.
 2. Napsauta hiiren kakkospainiketta > valitse pikavalikosta Tyhjennä kaikki tyylit.

Siirry tyylin käyttöön

Nyt voit seurata ja hallita tyylien käyttöä koko sivustossa. Uudella Siirry tyylin käyttöön -asetuksella voit näyttää luettelossa kaikki sivustosi sivut, joilla on käytetty tiettyä tyyliä.

 1. Valitse Ikkuna > Grafiikkatyylit.
 2. Napsauta tyyliä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirry tyylin käyttöön.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi