Merkki- ja kappaletyylien luominen ja käyttö

Lue, miten voit luoda, tallentaa ja käyttää uudelleen merkki- ja kappaletyylejä Adobe Musessa.

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Adobe Musen elinkaaren päättymisestä.

Objekteissa käytetyt tyylit voi Adobe Musessa helposti tallentaa ja käyttää uudelleen. Sivuston yhtenäinen ulkoasu on helppo varmistaa luomalla tyylejä ja käyttämällä niitä eri sivuilla. Tyylien avulla on helppo päivittää sivuston värit, kirjasimet, tekstimuotoilut ja muut määritykset.

Tyylien käytön edut Musessa:

 • yhtenäinen ulkoasu koko verkkosivustossa
 • parempi tuottavuus, kun olemassa olevia tyylejä voidaan käyttää eri verkkosivustoissa.

Tyylimääritykset sisältävät mm. täytön värin, viivan värin ja tehosteet. Tyylejä voi kohdistaa Musessa kaikkiin objekteihin, kuten kuviin, grafiikkaan, muotoihin, tekstiin ja merkkeihin. Tyylit jaetaan Musessa seuraaviin alaluokkiin:

 • grafiikkatyylit
 • kappaletyylit
 • merkkityylit.

Mitä ovat merkki- ja kappaletyylit?

Merkkityyli on kokoelma merkkien muotoilumääritteitä, jotka voidaan lisätä tekstiin kerralla. Kappaletyyli koostuu merkkien ja kappaleiden muotoiluun käytettävistä määritteistä, ja sitä voidaan käyttää valitussa kappaleessa tai valituissa kappaleissa. Kappaletyylit ja merkkityylit ovat omissa paneeleissaan. Kappale- ja merkkityylejä kutsutaan toisinaan tekstityyleiksi. Kun muutat tyylin muotoilua, muotoilu muuttuu myös kaikessa tyyliin liitetyssä tekstissä.

Merkkityylien luominen ja käyttäminen

 1. Valitse verkkosivun objekti, johon olet lisännyt määrityksiä.
 2. Avaa Ikkuna > Merkkityylit-paneeli.
 3. Voit luoda merkkityylin valitsemalla -painikkeen. Voit myös kaksoisnapsauttaa (komentonäppäin + osoitus MAC-tietokoneessa) Merkkityylit-paneelia ja valita pikavalikosta Uusi merkkityyli.
 4. Kaksoisnapsauta juuri luotua merkkityyliä, jolloin Merkkityyliasetukset-valintaikkuna avautuu.
 5. Kirjoita tyyliä kuvaava nimi Tyylin nimi -kenttään.
 6. Valitse merkkityylin aluenimiö.
 7. Tarkista Tyyliasetukset-kentästä, että merkkityyliasetukset ovat oikein.

Kappaletyylien luominen ja käyttäminen

 1. Avaa Kappaletyylit-paneeli napsauttamalla välilehteä tai valitsemalla Ikkuna > Kappaletyylit.
 2. Tallenna tämä kirjasintyylien joukko napsauttamalla Uusi tyyli -painiketta (sivukuvaketta) paneelin alareunassa. Kun olet tallentanut tyylijoukon, voit käyttää tyylejä myöhemmin muissa tekstielementeissä.
 3. Kaksoisnapsauta uutta tyyliä, jonka loit juuri Kappaletyylit-paneelissa ja jolle on annettu oletusarvoinen nimi Kappaletyyli. Anna sille uusi nimi: top-nav-normal.
Luo kappaletyyli ja nimeä se uudelleen Adobe Musessa
Luo kappaletyyli ja nimeä se uudelleen

Huomautus:

Jos kaksoisnapsautat (tai pidät Ctrl-näppäimen painettuna ja napsautat) tyylin nimeä Kappaletyylit-paneelissa, näkyviin tulee valikko, jossa voit monistaa tai poistaa tyylejä tai poistaa niiden linkityksen. Jos valitset valikosta Tyyliasetukset, näkyviin tulee uusi ikkuna, jossa voit valita Kappaleen nimiön (p, h1, h2, h3 jne.), jossa käytetään tyyliä automaattisesti. Kun olet avannut Tyyliasetukset-kohdan, sulje se valitsemalla Peruuta.

Jos katsot Tilat-paneelia, huomaat, että kaikki tilat, eli Normaali, Päälle siirtyminen, Hiiren painikkeen painaminen ja Aktiivinen, käyttävät samaa kirjasinten muotoilua valikkokomennon tunnisteissa.

 1. Valitsemalla Esikatselu näet sivut muodostettuina Musessa samaan tapaan kuin ne näkyvät selaimessa. Muse käyttää sivun näyttämiseen WebKitin versiota, jota käytetään monissa uusissa selaimissa. Kun käytät valikkoa, huomaa, että painikkeissa näytetään vain niiden tunnisteet (valikkokomentojen säiliöt ovat läpinäkyviä). Huomaa myös, että tunnisteet eivät muutu, kun viet osoittimen painikkeen päälle valikossa tai napsautat valikon painikkeita.
 2. Kun olet testannut ja esikatsellut valikon, valitsemalla Muoto voit palata muokkaamaan Main-sivupohjaa.

Merkki- ja kappaletyylien kopiointi ja liittäminen

Voit kopioida ja liittää kaikki tai valitut merkki- tai kappaletyylin määritteet. Tyylejä kopioimalla voit käyttää samaa tyyliä useissa elementeissä kätevästi parilla napsautuksella.

 1. Avaa sivu, jolta haluat kopioida tyylin.

 2. Valitse lähde-elementti, jonka tyylin haluat kopioida.

 3. Napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi määritteet.

  Merkki- ja kappaletyylien kopiointi Adobe Musessa
  Merkki- ja kappaletyylien kopiointi Adobe Musessa

 4. Valitse kohde-elementti, johon haluat liittää merkki- tai kappaletyylin.

 5. Napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

  • Liitä määritteet: jos haluat liittää kaikki määritteet lähteestä kohteeseen. Kaikki lähteen tyylimääritteet kopioidaan lähteestä sellaisenaan kohde-elementtiin.
  • Liitä valinnaiset määritteet: jos haluat liittää vain valitsemasi määritteet. Valitse Liitä valinnaiset määritteet -paneelissa määritteet, jotka haluat kopioida ja liittää. Voit esimerkiksi valita tekstin, kirjasinten, koon ja luettelomerkkien asetukset, kun kopioit tekstimääritteet kappaletyylistä. Tällöin vain valitut tyylimääritteet kopioidaan lähde-elementistä.
  Valinnaisten merkkityylin määritteiden liittäminen kohde-elementtiin
  Valinnaisten merkkityylin määritteiden liittäminen kohde-elementtiin

Merkki- tai kappaletyylin linkityksen poistaminen

Voit poistaa merkin/kappaleen linkityksen tyyliin seuraavasti:

 1. Valitse merkki tai kappale, jonka linkityksen tyyliin haluat poistaa.
 2. Valitse Ikkuna > Merkkityylit tai Kappaletyylit.
 3. Valitse Merkkityylit- tai Kappaletyylit-paneelissa -painike.

Tyylin uudelleenmääritys

Määrittämällä merkki-/kappaletyylin uudelleen voit päivittää sen tyyliasetukset välittömästi. Tyylimäärityksiä muutetaan muotoiltaessa usein, ja silloin luodaan tyylin ohituksia. Adobe Muse osoittaa nämä ohitukset plusmerkillä (+).

Adobe Musessa voit säilyttää tai poistaa tyylin ohitukset. Voit säilyttää ohitukset määrittämällä tyylin uudelleen.

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse Ikkuna > Merkkityylit tai Kappaletyylit.
 2. Valitse merkki- tai kappaletyyli, jonka haluat määrittää uudelleen.
 3. Valitse -painike.

Tyylin ohitusten poistaminen

Tyylimäärityksiä muutetaan muotoiltaessa usein, ja silloin plusmerkillä (+) osoitettuja luodaan tyylin ohituksia. Adobe Musessa voit kumota merkki- tai kappaletyylin tahattomat muutokset poistamalla tyylin ohitukset.

Voit poistaa kaikki tyylin ohitukset seuraavasti:

Merkkityylin ohitusten poistaminen

Voit poistaa merkkityylin ohitukset seuraavasti:

 1. Valitse Ikkuna > Merkkityylit.
 2. Valitse merkkityyli, jonka tyylin ohitukset haluat poistaa.
 3. Valitse -painike.

Kappaletyylin ohitusten poistaminen

Voit poistaa kappaletyylin ohitukset seuraavasti:

 1. Valitse Ikkuna > Kappaletyylit.
 2. Valitse kappaletyyli, jonka tyylin ohitukset haluat poistaa.
 3. Valitse -painike.

Tyhjennä kaikki tyylit

Tyhjennä kaikki tyylit -asetuksella voit poistaa kaikki merkissä tai kappaleessa käytetyt tyylimääritykset ja palauttaa tekstin oletustyylin.

Voit poistaa kaikki tyylit seuraavasti:

 1. Valitse tekstikehys, josta haluat poistaa kaikki tyylit.
 2. Napsauta hiiren kakkospainiketta > valitse pikavalikosta Tyhjennä kaikki tyylit.
Huomautus:

Tyhjennä kaikki tyylit -asetusta voi käyttää ainoastaan tekstikehyksissä, ei yksittäisissä merkeissä eikä kappaleissa.

Tyylien käytön seuraaminen Muse-sivustoissa

Nyt voit seurata ja hallita tyylien käyttöä koko sivustossa. Uudella Siirry tyylin käyttöön -asetuksella voit näyttää luettelossa kaikki sivustosi sivut, joilla on käytetty tiettyä merkki- tai kappaletyyliä.

 1. Valitse Ikkuna > Merkkityylit tai Kappaletyylit.
 2. Napsauta tyyliä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirry tyylin käyttöön.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi