Adobe Muse -sivuston sisällön muokkaaminen In-Browser Editing -toiminnolla

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Adobe Musen elinkaaren päättymisestä.

Huomautus:

Adobe lopettaa aiemmin luotujen sivustojen isännöinnin Business Catalyst -palvelimessa 26.3.2020. Et voi muokata Business Catalyst -kokeilusivustoja tai maksettuja sivustoja In-Browser Editing -toiminnolla 26.3.2020 jälkeen. Lisätietoja Business Catalystin elinkaaren päättymisestä on sivustossa Ilmoitus Business Catalystin elinkaaren päättymisestä.

In-Browser Editing -muokkauksella on helppo päivittää sivuston sisältöä selaimen avulla. Halusitpa tehdä sivustoon muutoksen tien päällä tai antaa asiakkaiden tai muiden sivuston sisällöntuottajien muokata sisältöään helposti, In-Browser Editing helpottaa prosessia.

Mitä voin muokata In-Browser Editing -toiminnolla?

In-Browser Editingin avulla voit muokata tekstisisältöä ja korvata kaikki kuvat. Poikkeukset on mainittu alla:

 • sivupohjan sisältö
 • pystysuuntainen teksti
 • taustatäytöksi määritetyt kuvat suorakulmioissa, kuvakehyksissä ja widgeteissä
 • diaesitysten laskurit
 • lomakkeiden Lähetä-painikkeet
 • dynaamisesti luodut valikkokohteet (valikkowidgeteissä, joita ei ole määritetty manuaalisiksi)
 • rasteroidut sivukohteet. Näihin lukeutuvat kuvat, joissa on pyöristettyjä kulmia, viistettyjä reunoja, sisäinen hehku tai kierto, järjestelmäkirjasimia käyttävät tekstikehykset sekä kierretyt tekstikehykset, joihin on käytetty tehosteita.
Huomautus:

Vaikka tekstisisältöä voi muokata, tekstin muotoilua ei voi muuttaa. Kuvat voi vain korvata, mutta niitä ei voi lisätä eikä poistaa.

In-Browser Editing -toiminnon ottaminen käyttöön Adobe Musessa

Ennen kuin aloitat, varmista Sivuston ominaisuudet -ikkunassa, että In-Browser Editing on käytössä sivustossa.

 1. Valitse Tiedosto > Sivuston ominaisuudet. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja varmista, että In-Browser Editing -valinta on käytössä.

 2. Lataa sivustosi FTP-palvelimeen.

  Käytä Adobe Musen sisäistä Lataa FTP-palvelimeen -ominaisuutta valitsemalla Tiedosto > Lataa FTP-palvelimeen. Lisätietoja on kohdassa Lähettäminen FTP-isäntäkoneeseen.

  Tallenna Muse-tiedostosi sen jälkeen, kun olet ladannut sen FTP-palvelimeen. Näin varmistat, että sivustosi voi synkronoida myöhemmin In-Browser Editing -muokkauksella tehtyjen muutosten kanssa.

Kirjaudu sisään In-Browser Editing -muokkaukseen

Seuraavassa on kuvattu vaiheet, joilla voit päivittää Adobe Muse -sivustoa In-Browser Editing -muokkauksella.

Saat tietoa Adobe Muse -sivuston sisällön muokkauksesta In-Browser Editing -toiminnon avulla.

 1. Siirry osoitteeseen https://inbrowserediting.adobe.com ja syötä sen sivuston verkkotunnus (URL), jota haluat muokata.

  Huomautus:

  Suosittelemme, että käytät In-Browser Editing -sivustoa ainoastaan HTTPS-yhteyskäytännöllä (ei HTTP-yhteyskäytännöllä). Siten käytät suojattua yhteyttä antaessasi tunnistetietosi, kirjautuessasi ja muokatessasi sivustoja In-Browser Editingillä.

 2. Kirjaudu sisään ylläpitopalvelun tunnistetiedoillasi.

  Kun olet kirjautunut sisään, näet sivuston kotisivun sekä In-Browser Editing -navigointipalkin yläreunassa.

  In-Browser Editing -kotisivu
  Avaa kotisivu kirjautumalla In-Browser Editing -muokkaukseen.

Tekstisisällön ja kuvien muokkaus In-Browser Editing -toiminnolla

Voit muokata tekstiä suoraan selaimessa In-Browser Editing -toiminnolla. Tekstin ohella voit myös muokata kuvia, kuvissa olevaa tekstiä ja hyperlinkkejä.

Seuraavasta saat tietoa Adobe Muse -sivuston sisällön nopeasta muokkauksesta.

Tekstin muokkaus

Voit muokata tekstiä helposti suoraan selaimessa In-Browser Editing -toiminnolla. Kun olet kirjautunut In-Browser Editing -muokkaukseen, valitse poistettava teksti ja kirjoita uusi teksti.

Kun olet valmis, näet muutosten päivittyvän välittömästi samaan selainnäkymään. Jos sivustosi on responsiivinen, esikatsele muutokset kaikissa keskeytyskohdissa. Jos sivustosi on luotu käyttämällä vaihtoehtoisia sivuasetteluja, esikatsele muutos kaikissa laitteissa.

Tekstin muokkaus rivillä
Tekstin muokkaus rivillä In-Browser Editing -toiminnolla

Kuvien ja kuvissa olevan tekstin muokkaus

 1. Napsauta kuvaa, jota haluat muokata, tai napsauta tekstikehystä ja siinä olevaa kuvaa, jota haluat muokata.

 2. Valitse Edit Image.

  Kuvien muokkaus In-Browser Editing -toiminnolla
  Kuvien muokkaus In-Browser Editing -toiminnolla

  Tekstissä olevien kuvien muokkaus
  Tekstikehyksessä olevien kuvien muokkaus

 3. Valitse avautuvasta ponnahdusikkunasta sivustoosi liitetty tiedosto. Muussa tapauksessa voit ladata kuvan tietokoneesta valitsemalla Lataa kuva.

  Valitse ladattava kuva
  Valitse korvattava kuva

  Valintaikkunassa voit myös lisätä kuvaan liittyvän työkaluvihjeen tekstin tai muokata tekstiä.

 4. Valitse , kun olet valinnut kuvan.

  Vanha kuva korvataan valitsemallasi kuvalla.

  Kun korvaat kuvan, valitsemasi uuden kuvan koko sovitetaan alueelle, jonka edellinen kuva täytti. Jos uuden kuvan kuvasuhde on eri kuin alkuperäisen kuvan, se ei täytä samaa aluetta kuin edellinen kuva. Tämä voi vaikuttaa sivun ulkoasuun. Tästä syystä on suositeltavaa, että korvaat nykyisen kuvan joko samoissa mitoissa olevalla kuvalla tai suuremmalla kuvalla, jonka korkeuden ja leveyden suhde on sama.

  Jos sivuston tarkkuudeksi on määritetty HiDPI ja korvaavassa kuvassa on riittävästi dataa 2x-kuvaksi, In-Browser Editing tallentaa kuvasta sekä 1x- että 2x-versiot näytettäväksi HiDPI-näytöissä. Lisätietoja resurssien luomisesta HiDPI-sivustoihin on kohdassa HiDPI-sivustojen luonti Musessa.

Hyperlinkkien lisäys ja muokkaus Adobe Muse -sivustossa

Voit muokata verkkosivun erilaisia hyperlinkkejä, kuten ulkoisia linkkejä, mail-to-linkkejä, linkkejä sivuston muille sivuille, ladattavia tiedostoja ja niin edelleen. Seuraavassa saat lisätietoja hyperlinkkien muokkauksesta In-Browser Editing -toiminnolla.

Linkkien lisäys In-Browser Editing -toiminnolla

Voit lisätä hyperlinkkejä In-Browser Editing -toiminnon Lisää linkki -painikkeella. Toimi seuraavasti, jos haluat lisätä tai päivittää Adobe Muse -sivustosi linkkejä.

 1. Napsauta tekstiä, johon haluat lisätä linkin.

 2. Valitse Lisää linkki.

  Hyperlinkkien lisäys In-Browser Editing -toiminnolla

 3. Valitse Lisää linkki ‑valintaikkunassa linkille jokin seuraavista kohteista:

  • Sivut: valitse Sivut-välilehti ja valitse sitten avattavasta Valitse sivu -luettelosta sivu, johon haluat linkittää.
  • Ulkoinen: valitse Ulkoinen-välilehti ja syötä toimiva URL-osoite Ulkoinen linkki -kenttään.
  • Puhelinnumero: valitse Puhelinnumero-välilehti ja syötä puhelinnumero.
  • Tiedostot: valitse Tiedostot-välilehti ja valitse sitten olemassa oleva tiedosto tai selaa tiedostoon, jonka haluat ladata.
  • Sähköpostiosoite: valitse Sähköpostiosoite-välilehti ja syötä kohdeosoite.
  Vaihtoehtoisesti voit valita työkaluvihjeen kullekin kohdetyypille tai määrittää linkin avattavaksi uuteen ikkunaan.
  Lisää linkki -valintaikkuna
  Lisää linkki -valintaikkuna In-Browser Editing -muokkauksessa

 4. Lisää hyperlinkki valitsemalla OK.

Ulkoisen linkin muokkaus

 1. Napsauta hyperlinkkiä, jota haluat muokata.

 2. Valitse ponnahdusikkunasta kynäsymboli.

  Muokkaa ulkoisia linkkejä In-Browser Editing -toiminnolla.

 3. Valitse Muokkaa linkkiä -valintaikkunasta Ulkoinen-välilehti. Anna täysin toimiva URL-osoite. Varmista, että URL-osoite toimii ja että kohteena oleva verkkosivu on julkisesti saatavilla.

  Muokkaa linkkiä -valintaikkunan Ulkoinen-välilehti
  Syötä uusi linkki Muokkaa hyperlinkkiä -valintaikkunaan.

 4. Valinnaisesti voit antaa myös seuraavat tiedot:

  • Työkaluvihje: kirjoita kuvaava teksti kohdesivusta.
  • Avaa uudessa ikkunassa: määritä linkin avaaminen tarvittaessa uudessa ikkunassa.
 5. Viimeistele toiminto valitsemalla OK.

  Muokkaa vaiheiden 1–4 mukaisesti tekstin ulkoisia hyperlinkkejä, upotetuissa tekstikehyksissä olevaa tekstiä, diaesityswidgetien nimikkeitä, mukautettuja linkkejä, kuvia ja niin edelleen.

Sisäisen linkin ohjaaminen toiselle sivulle tai ankkuriin

 1. Napsauta hyperlinkkiä, jota haluat muokata.

 2. Napsauta kynäsymbolia linkin ylle avautuvassa ponnahdusikkunassa.

  Sisäisten linkkien muokkaus
  Sisäisen linkin ohjaaminen toiselle sivulle

 3. Valitse Muokkaa linkkiä -valintaikkunasta Sivut-välilehti. Valitse avattavasta Valitse sivu- tai Ankkuri-luettelosta sisäinen sivu tai ankkuri, johon haluat linkittää.

  Muokkaa linkkiä -valintaikkuna, jossa on valittuna Sivut
  Sisäisten linkkien ohjaaminen sivuille

  Ankkurit tunnistaa sivun perässä lukevasta sanasta "Ankkuri". Voit linkittää samalla sivulla tai verkkosivuston toisella sivulla olevaan ankkuriin.

 4. Valinnaisesti voit antaa myös seuraavat tiedot:

  • Työkaluvihje: kirjoita kuvaava teksti kohdesivusta.
  • Avaa uudessa ikkunassa: määritä linkin avaaminen tarvittaessa uudessa ikkunassa.
 5. Viimeistele toiminto valitsemalla OK.

Puhelinnumeron muuttaminen muokkaamalla hyperlinkkiä

 1. Napsauta linkkiä, jota haluat muokata.

 2. Napsauta kynäsymbolia linkin ylle avautuvassa ponnahdusikkunassa.

  Napsauta kynäsymbolia
  Napsauta kynäsymbolia

 3. Valitse Muokkaa linkkiä -valintaikkunasta Puhelinnumero-välilehti. Määritä uusi puhelinnumero Puhelinnumero-kenttään.

  Valitse puhelinnumero
  Ohjaa linkkejä puhelinnumeroon

 4. Valinnaisesti voit antaa myös seuraavat tiedot:

  • Työkaluvihje: kirjoita kuvaava teksti työkaluvihjeeseen.
  • Avaa uudessa ikkunassa: määritä linkin avaaminen tarvittaessa uudessa ikkunassa.
 5. Viimeistele toiminto valitsemalla OK.

Sähköpostiosoitteen muuttaminen muokkaamalla hyperlinkkiä

 1. Napsauta hyperlinkkiä, jota haluat muokata. Näkyviin tulee ilmoitus siitä, että linkki on muokattavissa.

 2. Napsauta kynäsymbolia.

  Napsauta kynäsymbolia
  Napsauta kynäsymbolia.

 3. Valitse Muokkaa linkkiä -valintaikkunasta Sähköpostiosoite-välilehti. Määritä uusi sähköpostiosoite Sähköpostiosoite-kenttään.

  Valitse sähköpostiosoite
  Muokkaa hyperlinkkejä sähköpostiin

 4. Valinnaisesti voit antaa myös seuraavat tiedot:

  • Työkaluvihje: kirjoita kuvaava teksti työkaluvihjeeseen.
  • Avaa uudessa ikkunassa: määritä linkin avaaminen tarvittaessa uudessa ikkunassa.
 5. Viimeistele toiminto valitsemalla OK.

Ladattavien tiedostojen muokkaus In-Browser Editing -toiminnolla

Verkkosuunnittelussa on tavallista linkittää ladattaviin tiedostoihin, kuten PDF-tiedostoihin, asennusohjelmiin, videoihin ja äänitiedostoihin.

In-Browser Editing -toiminnolla voit määrittää teksti-, muoto- tai kuvamuotoisen hyperlinkin kohteeksi tiedoston Adobe Muse -sivustollasi. Varmista, että tiedoston enimmäiskoko on enintään 50 megatavua.

Voit ladata tiedostoja In-Browser Editing -toiminnolla. Kun lataat tiedoston, tiedostonimen on oltava yksilöivä. Jos lataat tiedoston, jolla on sama nimi kuin olemassa olevalla tiedostolla, sinua pyydetään muuttamaan tiedoston nimeä.

 1. Napsauta linkkiä, jota haluat muokata.

 2. Valitse ponnahdusikkunasta kynäsymboli.

  Napsauta kynäsymbolia
  Napsauta kynäsymbolia

 3. Valitse Muokkaa linkkiä -valintaikkunasta Tiedosto-välilehti.

  Muokkaa linkkiä -valintaikkuna, jossa on valittuna Tiedosto
  Ladattavien tiedostojen lataus ja päivitys

 4. Valitse joko olemassa oleva tiedosto avattavasta luettelosta tai avaa tietokoneessa oleva tiedosto Selaa-valinnalla.

 5. Voit antaa myös seuraavat tiedot:

  • Työkaluvihje: kirjoita kuvaava teksti työkaluvihjeeseen.
  • Avaa uudessa ikkunassa: määritä linkin avaaminen tarvittaessa uudessa ikkunassa.
 6. Viimeistele toiminto valitsemalla OK.

Peru tai tee uudelleen muutoksia

Aina, kun päivität sisältöä, kuvia tai linkkejä, voit välittömästi perua tai tehdä uudelleen nämä muutokset.

 • Jos haluat perua muutoksen, valitse .
 • Jos haluat tehdä uudelleen perumasi muutoksen, valitse .

Jos olet varma kaikista muutoksistasi, esikatsele niitä muissa keskeytyskohdissa ja laitenäkymissä.

Muutosten esikatselu ja julkaisu

Kun teet muokkauksia In-Browser Editing -toiminnolla, voit esikatsella muutoksia selaimessa. On tärkeää, että esikatselet muutokset ennen niiden julkaisua.

Jos sivustosi on luotu responsiivisella asettelulla, voit esikatsella muutoksia käyttämällä keskeytyskohtien avattavaa luetteloa.

In-Browser Editing -esikatselu responsiivisella asettelulla

Voit valita kunkin keskeytyskohdan ja esikatsella muutoksia sen näkökulmasta. Näin saat tietää, miltä päivitetty asettelu näyttää vastaavilla selainleveyksillä.

Jos taas olet luonut sivuston vaihtoehtoisilla asetteluilla, voit esikatsella muutokset avattavan laiteluettelon kautta. Valitse avattavasta luettelosta laite, jonka näkökulmasta haluat esikatsella sivua.

Laitteen esikatselu vaihtoehtoisilla asetteluilla
In-Browser Editing -esikatselu vaihtoehtoisilla asetteluilla

Kun olet varma kaikista muutoksistasi, napsauta Julkaise-valintaa yläreunan navigointipalkissa. Muutokset vahvistetaan ja voit tarkastella niitä julkaistussa sivustossa. Jos et ole tyytyväinen tekemiisi muutoksiin, voit hylätä ne. Tämä palauttaa sivuston sisällön tilaan, jossa se oli, kun julkaisit sen viimeksi.

In-Browser Editing -muokkausten synkronointi

Kun verkossa julkaistuun sivustoon on tehty muutoksia In-Browser Editing -muokkauksella, paikallinen .muse-tiedostosi ei enää sisällä samaa sisältöä kuin verkossa julkaistu sivusto.

Voit synkronoida In-Browser Editingillä tehdyt muutokset Muse-tiedoston kanssa seuraavasti.

 1. Käynnistä Adobe Muse ja avaa sivuston .muse-tiedosto.

 2. Näkyviin tulee varoitus, että verkossa julkaistua sivustoa on muutettu. Valitsemalla Tarkista voit avata Tarkista ja yhdistä muutokset -ikkunan.

 3. Tarkista ja yhdistä muutokset -ikkuna korostaa muutokset, jotta voit tarkistaa kunkin muutoksen. Uusi sisältö on korostettu vihreällä ja poistetut kohteet on merkitty punaisella. Voit verrata verkossa julkaistun sivuston muutoksia paikalliseen .muse-tiedostoon valitsemalla Esikatselu sivulla -valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.

 4. Valitse avattavan luettelon valinnoilla (Älä yhdistä tai Yhdistä Museen) yksittäisen muutoksen tai kaikkien muutosten hylkäys tai hyväksyntä.

  Huomautus:

  Jos et yhdistä muutoksia, korvaat verkossa julkaistuun sivustoon tehdyt muutokset, kun seuraavan kerran lataat .muse-tiedoston.

In-Browser Editing -ongelmien vianmääritys

Jos In-Browser Editing -toiminnossa ilmenee ongelmia, tarkista yleisten ongelmien luettelo. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi