Tasojen luominen ja käyttäminen Adobe Musessa

Tämän artikkelin ohjeiden avulla voit lisätä, määrittää ja muokata tasoja Adobe Musessa.

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Adobe Musen elinkaaren päättymisestä.

Tasot-paneelin käyttö Musessa

Muse sisältää Tasot-paneelin, jota voit käyttää sivun elementtien jäsennykseen ja sivustosuunnittelujen järjestämiseen. Tämä artikkeli kertoo Tasot-paneelin käytöstä sekä strategioista, joita hyödyntämällä projekteja on helpompi päivittää.

Tasojen perusteet

Oletuksena kukin Muse-sivuston sivu sisältää vähintään yhden nimetyn tason. Useita tasoja käyttämällä voit luoda ja muokata sivun määrättyjä alueita tai tiettyä sisältöä ilman, että sillä on vaikutusta muihin alueisiin, etkä vahingossa tee muutoksia muuhun sisältöön. Voit esimerkiksi käyttää tasoja sivun pääsisällön ja sivupalkin tietojen esittämiseen samassa web-suunnittelussa. Voit myös sijoittaa harvoin päivitettävää sisältöä yhdelle tasolle ja usein päivitettävää sisältöä saman sivun toiselle tasolle.

Tasot ovat eräänlaisia läpinäkyviä arkkeja, jotka pinotaan päällekkäin. Jos tasolla ei ole objekteja, sen takana olevien tasojen objektit näkyvät tason läpi.

Tutustu hetki Tasot-paneeliin ja pinoamisjärjestyksen toimintaan.

Adobe Musen Tasot-paneeli
Adobe Musen Tasot-paneeli.

Yllä olevassa esimerkissä tasolla 1 on tekstikenttä, jossa lukee 1, tasolla 2 on tekstikenttä, jossa lukee 2, ja tasolla 3 on tekstikenttä, jossa lukee 3.

Kaikki tasolle 3 (päällimmäiselle tasolle) sijoitetut elementit näkyvät tasojen 2 ja 1 elementtien yläpuolella. Tämä toiminta muistuttaa pinoamisjärjestystä, jota voit muuttaa valitsemalla objektin ja valitsemalla sitten Järjestä > Tuo eteen. Elementtiryhmät on järjestetty siten, että voit hallita niiden pinoamisjärjestystä, paitsi kun ne on sijoitettu määrätyille tasoille.

Voit muuttaa pinoamisjärjestystä valitsemalla tason ja vetämällä sen uuteen paikkaan Tasot-paneelin järjestyksessä. Tässä esimerkissä taso 1 on vedetty Tasot-paneelin yläreunaan ja taso 3 on siirretty pinon alimmaksi.

Tasojen järjestäminen uudelleen Adobe Musessa
Määritä päällä olevat elementit muuttamalla tasojen järjestystä.

Kukin taso voi sisältää useita elementtejä. Kunkin yksittäisen tason elementtien pinoamisjärjestys vaikuttaa siihen, näkyvätkö kohteet sivun muiden kohteiden päällä vai alla.

Tasojen avulla pystyt yksityiskohtaisesti hallitsemaan Muse-sivustoprojektiesi sivuelementtien järjestystä.

Tasojen käyttö Muse-sivustoissa

Vaikka olisit aiemmin käyttänyt Tasot-paneeleja muissa sovelluksissa, kuten kuvankäsittelyohjelmissa, on tärkeää perehtyä tasojen toimintaan Musessa:

Tasojen laajentaminen ja kutistaminen. Kunkin tason nimen vasemmalla puolella näkyy kolmio. Kun taso on kutistettuna, voit laajentaa sen sisällön kolmiota napsauttamalla. Tämä tuo näkyviin listan kyseisen tason objekteista ja niiden pinoamisjärjestyksestä kulloinkin aktiivisella sivulla. Ryhmien, widgetien ja tiettyjen widgetien osien kohdalla näkyy myös kolmioita, joita napsauttamalla joukot voidaan laajentaa, mikä tuo näkyviin niiden sisältämät objektit. Voit järjestää nämä objektit uudelleen, lukita ja vapauttaa niitä ja lisätä niitä ryhmiin ja poistaa niitä ryhmistä. Kolmiota ei näy sellaisten tasojen kohdalla, jotka eivät nykyisellä sivulla sisällä objekteja, koska ne on jo laajennettu.

Sivupohjaobjektit näkyvät kunkin tason pohjalla. Sivupohjaobjektit voivat näkyä julkaisusivujen objektien edessä, jos sivupohjan objektit on sijoitettu korkeammalle tasolle, mutta oletuksena ne sijaitsevat pinoamisjärjestyksen pohjalla.

Tasoihin tehdyt muutokset vaikuttavat sivuston kaikkiin sivuihin, myös sivupohjiin. Jos esimerkiksi kätket tason 1, kun muokkaat julkaisun etusivua, tason 1 sisältö kätketään kaikilla sivuilla, kunnes valitset sen jälleen näytettäväksi.

Tasot-paneelin tarkistaminen

Tasot-paneeli on erittäin tehokas työkalu, joka sisältää monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Perehdy hetken ajan tärkeimpiin toimintoihin:

 • Uusien tasojen luominen
 • Tason asetusten määrittäminen
 • Objektien lisääminen tasoille
 • Tasojen objektien valitseminen, siirtäminen ja kopioiminen
 • Objektien liittäminen eri tasoille
 • Tason kopioiminen
 • Tasojen järjestyksen muuttaminen
 • Tasojen ja objektien näyttäminen ja kätkeminen
 • Tasojen lukitseminen tai vapauttaminen
 • Tasojen poistaminen
 • Julkaisun tasojen yhdistäminen

Nämä toiminnot on kuvattu yksityiskohtaisemmin seuraavissa osioissa. Tasot-paneelin tärkeimmät toiminnot on korostettu alla.

Kuvaus Tasot-paneelin toiminnoista.
Kuvaus Tasot-paneelin toiminnoista.

A. Kohdetaso B. Poista taso C. Uusi taso D. Etsi E. Tasojen ohje F. Lukittu taso G. Piilotettu taso H. Näkyvä taso 

Uusien tasojen luominen

Voit lisätä tasoja milloin tahansa napsauttamalla Tasot-paneelin alareunan Uusi taso -painiketta. Julkaisun sisältämien tasojen määrää rajoittaa vain Musen käytössä olevan muistin määrä. Luomasi uudet tasot ilmestyvät aina Tasot-paneelin yläreunaan, mutta voit muuttaa niiden paikkaa vetämällä.

Luo uusi taso seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Aktivoi Tasot-paneeli napsauttamalla Tasot-välilehteä. Jos Tasot-paneeli on suljettuna, avaa se valitsemalla Ikkuna > Tasot.
 2. Napsauta Tasot-paneelin alareunassa olevaa Uusi taso -painiketta.

Huomautus: jos haluat luoda uuden tason ja avata myös Tason asetukset -valintaikkunan, paina Alt-/optionäppäintä samalla, kun napsautat Uusi taso -painiketta.

Tason asetusten määrittäminen

Voit muuttaa tasojen määritteitä Tasot-paneelissa, muuttaa tason värikoodia, näyttää tai kätkeä tasoja, näyttää tai kätkeä apuviivoja sekä lukita tasoja, mikä estää vahingossa tapahtuvat valinnat ja muokkaukset. Muokkaa tason asetuksia seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Kaksoisnapsauta olemassaolevaa tasoa tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella. (Voit myös painaa Alt-/optionäppäintä, kun napsautat Uusi taso -painiketta.)
 2. Määritä asetukset avautuvassa Tason asetukset -valintaikkunassa ja valitse sitten OK.
Tason asetukset -valintaikkuna
Muuta Tason asetukset -valintaikkunassa näkyviä asetuksia.

Voit muokata seuraavia asetuksia:

 • Tason nimi: Anna tasolle kuvaava nimi. Tämä auttaa sivun sisällön järjestämisessä.
 • Väri: Määritä väri, jolla tason objektit tunnistetaan. Eri tasojen valitut objektit on helpompi erottaa toisistaan, kun tasoille on määritetty värit. Valittujen objektien tasojen värit näkyvät muokkausalueella, muotojen valintakahvoissa, tekstikehyksissä sekä kuvakehysten reunoissa. Tasojen värit eivät ole näkyvissä, kun objekteja ei ole valittuna.
 • Näytä taso: Valitse tämä asetus, jos haluat tehdä tasosta näkyvän. Tämän asetuksen valinta vastaa sitä, kun taso näytetään silmäkuvaketta napsauttamalla Tasot-paneelissa.
 • Lukitse taso: Valitse tämä asetus, jos haluat estää kaikkien tason objektien muuttamisen.

Objektien lisääminen tasoille

Kaikki uudet objektit sijoitetaan kohdetasolle, jonka nimi näkyy lihavoituna Tasot-paneelissa ja jonka oikeassa yläkulmassa on kolmio. Valitse taso kohteeksi napsauttamalla sitä.

Voit lisätä objekteja kohdetasolle seuraavasti:

 • Luo uusia objekteja tekstityökalulla tai suorakulmiotyökaluilla.
 • Tuo, sijoita tai liitä tekstiä tai grafiikkaa.
 • Valitse toisilta tasoilta objekteja ja siirrä ne uudelle tasolle.

Uutta objektia ei voi piirtää tai sijoittaa kätketylle tai lukitulle tasolle. Jos valitset piirto- tai tekstityökalun tai sijoitat tiedoston silloin, kun kohdetaso on kätketty tai lukittu, osoitin muuttuu yliviivatuksi kynäkuvakkeeksi, kun siirrät sen sivun päälle Muoto-näkymässä. Näytä tai vapauta kohdetaso tai määritä kohteeksi näkyvissä oleva, lukitsematon taso.

Jos valitset Muokkaa > Liitä, kun kohdetaso on kätketty tai lukittu, näkyviin tulee varoitus. Voit valita, näytetäänkö tai vapautetaanko kohdetaso.

Kun valitset tason kohteeksi Tasot-paneelissa, napsauttamasi tason oikean yläkulman kohdalle ilmestyy kolmio, tason nimi lihavoidaan ja taso korostetaan valinnan ilmaisemiseksi.

Tasojen objektien valitseminen, siirtäminen ja kopioiminen

Oletusarvoisesti voit valita minkä tahansa objektin miltä tahansa tasolta. Tasot-paneelin oikeassa reunassa olevat värilliset täplät ilmaisevat ne tasot, jotka sisältävät valittuja objekteja. Pieni täplä ilmaisee, että tasolta on valittu vähintään yksi objekti, ja suuri täplä ilmaisee, että tason kaikki objektit ovat valittuina. Tason valintaväri auttaa tunnistamaan objektin tason. Jos haluat estää jollakin tasolla olevien tasojen objektien valitsemisen, lukitse (tai kätke) taso.

 • Jos haluat valita tasolta yksittäisiä objekteja, laajenna taso napsauttamalla kolmiokuvaketta tason nimen vasemmalla puolella ja valitse kohteeksi otettava elementti listasta. Voit myös vetää kohdeobjektin uuteen sijaintiin valitsematta sitä.
 • Voit valita tietyn tason kaikki objektit napsauttamalla tason nimen oikealla puolella olevaa täplää.
 • Siirrä tai kopioi objekteja toiselle tasolle valitsemalla julkaisun sivulta tai sivupohjasta vähintään yksi objekti valintatyökalulla. Siirrä valitut objektit toiselle tasolle vetämällä Tasot-paneelin tasoluettelon oikeassa reunassa oleva värillinen täplä kohdetasolle.

Objektien liittäminen eri tasoille

Liitä-toiminto muistaa tasot -asetus vaikuttaa siihen, miten muualta liitetyt objektit toimivat olemassa olevien tasojen kanssa.

Jos Liitä-toiminto muistaa tasot -asetus on käytössä, eri tasoilta leikattujen tai kopioitujen objektien tasomääritykset säilyvät ennallaan, kun ne liitetään uudelle sivulle tai uuteen paikkaan. Mikäli liitettävän objektin kohdesivu ei sisällä samoja tasoja kuin sivu, jolta objekti kopioitiin, Muse lisää objektin tasonimen kohdejulkaisun Tasot-paneeliin ja liittää objektin kyseiselle tasolle.

Jos Liitä-toiminto muistaa tasot -asetus ei ole valittuna, eri tasoilta leikatut tai kopioidut objektit liitetään kohdetasolle yhdessä.

 1. Varmista, että Liitä-toiminto muistaa tasot -asetus ei ole valittuna Tasot-pikavalikossa, joka tulee näkyviin napsautettaessa paneelia hiiren kakkospainikkeella.
 2. Valitse objektit ja valitse Muokkaa > Kopioi tai Muokkaa > Leikkaa.
 3. Määritä kohdetaso napsauttamalla sitä Tasot-paneelissa.
 4. Valitse Muokkaa > Liitä.

Tason kopioiminen

Kun taso kopioidaan, myös sen sisältö ja asetukset kopioidaan. Kopioitu taso tulee näkyviin Tasot-paneeliin alkuperäisen tason yläpuolelle.

Tee Tasot-paneelissa jompikumpi seuraavista:

 • Valitse tason nimi ja sitten Monista taso -valinta pikavalikosta, joka tulee näkyviin, kun napsautat tasoa (tai valittuja tasoja) hiiren kakkospainikkeella.
 • Vedä ja pudota tason nimi Uusi taso -painikkeeseen.

Tasojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa julkaisun tasojen pinoamisjärjestystä järjestämällä tasot uudelleen Tasot-paneelissa. Tasojen järjestyksen muuttaminen muuttaa tasojen järjestystä sivuston jokaisella sivulla, ei ainoastaan Muoto-näkymän nykyisellä sivulla.

Voit myös muuttaa objektien pinojärjestystä tasolla sijoittamalla objekteja tasolle uudelleen.

Vedä tasoa ylös- tai alaspäin Tasot-paneelin luettelossa. Voit myös siirtää useita valittuja tasoja.

Tasojen ja objektien näyttäminen ja kätkeminen

Voit kätkeä tai näyttää minkä tahansa tason milloin tahansa ja voit kätkeä tai näyttää tason objekteja. Kätkettyjä tasoja ja objekteja ei voi muokata Ne eivät myöskään ole näkyvissä Muoto-näkymässä, esikatselussa, julkaisussa eivätkä viedyssä sivustossa. Tasojen kätkemisestä voi olla hyötyä, jos haluat

 • piilottaa objekteja, kun suunnittelet sivustoja responsiivisella asettelulla. Voit vaihtoehtoisesti piilottaa objekteja, kun suunnittelet sivuja eri laitteille yhdellä piirtoalueella. Voit esimerkiksi piilottaa perinteisen valikon ja käyttää sen sijaan haitaria, kun asettelet sivua mobiilipuhelimille. Lisätietoja objektien piilottamisesta responsiivisessa asettelussa on kohdassa Objektien näyttäminen tai piilottaminen responsiivisessa asettelussa.
 • kätkeä julkaisun osia, joiden ei ole tarkoitus näkyä valmiissa julkaisussa
 • kätkeä julkaisun vaihtoehtoisia versioita
 • selkeyttää julkaisun esitystapaa, jotta sen muiden osien muokkaaminen olisi helpompaa
 • estää tason vieminen
 • nopeuttaa näytön päivitystä, kun tasolla on grafiikkaa, jonka näyttäminen on hidasta.

Huomautus: Kätkettyjä tasoja tai sivukohteita ei viedä. Sivu näkyy kuitenkin suunnittelunäkymässä aivan kuin kohteet olisivat paikoillaan. Esimerkiksi piilotettu tekstikehys työntää sen alla olevia kohteita kohti sivun alareunaa. Tämä estää sen, että sivun sisältö vaihtaisi paikkaa, kun kätket ja tuot näkyviin tasoja.

Kätke tai näytä tasoja seuraavilla valinnoilla:

 • Jos haluat kätkeä tai näyttää yhden tason kerrallaan, kätke tai näytä tason silmäkuvake napsauttamalla Tasot-paneelissa tason nimen vasemmassa reunassa olevaa neliötä.
 • Jos haluat näyttää tai kätkeä yksittäisiä tason objekteja, näytä tason kaikki objektit napsauttamalla tason nimen vasemmalla puolella olevaa paljastuskolmiota ja näytä tai kätke sitten yksittäinen objekti napsauttamalla silmäkuvaketta.

Tasojen lukitseminen tai vapauttaminen

Lukitseminen estää tason muuttamisen vahingossa. Lukitun tason tunnistaa yliviivatusta kynäkuvakkeesta Tasot-paneelissa. Lukittujen tasojen objekteja ei voi valita eikä muokata suoraan. Jos lukittujen tasojen objekteilla on määritteitä, joita voidaan muokata epäsuorasti, niitä on mahdollista muuttaa. Jos esimerkiksi muokkaat värimallia, samaa värimallia käyttävät lukittujen tasojen objektit muuttuvat sen mukaisiksi.

Tasot-paneelista voit myös lukita tai vapauttaa tason objekteja. Vapauta ja lukitse tasoja seuraavasti:

 • Jos haluat lukita tai vapauttaa yhden tason kerrallaan, näytä (lukitse) tai kätke (vapauta) taso napsauttamalla Tasot-paneelissa toiseksi vasemmanpuoleisimmassa palstassa olevaa neliötä.

Tasojen poistaminen

Muista, että jokainen taso on koko sivuston laajuinen, eli se on sivuston jokaisella sivulla. Ennen yhden tason poistamista on suositeltavaa kätkeä muut tasot ja tarkistaa kaikilta sivuston sivuilta, että jäljellä olevat objektit voi poistaa. Kun olet varma siitä, että haluat poistaa tason, toimi seuraavasti:

 • Poista taso vetämällä se Tasot-paneelista Poista-kuvakkeeseen, joka sijaitsee Tasot-paneelin oikeassa alareunassa. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa tasoa hiiren kakkospainikkeella ja valita pikavalikosta Poista taso.
 • Jos haluat poistaa useita tasoja, pidä Ctrl-/komentonäppäintä painettuna, kun valitset tasoja napsauttamalla. Vedä sitten tasot Tasot-paneelista Poista-kuvakkeeseen tai napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse pikavalikosta Poista tasot.
 • Jos haluat poistaa objektin tasolta, valitse objekti ja napsauta sitten Tasot-paneelin Poista-kuvaketta.

Julkaisun tasojen yhdistäminen

Yhdistämällä tasoja voit vähentää julkaisun tasojen määrää objekteja poistamatta. Kun yhdistät tasot, kaikkien valittujen tasojen objektit siirtyvät kohdetasolle. Yhdistettäväksi valituista tasoista vain kohdetaso jää julkaisuun. Muut valitut tasot poistetaan. Sivusto voidaan yhdistää yhdistämällä sen kaikki tasot.

Huomautus: jos yhdistät tasoja, joilla on sekä sivuobjekteja että sivupohjakohteita, sivupohjakohteet siirtyvät yhdistetyn tason taustalle.

 1. Valitse Tasot-paneelista haluamasi tasot. Varmista, että olet valinnut myös tason, jonka haluat määrittää kohdetasoksi. Jos yhdistät sivuston yhteen tasoon, valitse paneelin kaikki tasot.
 2. Napsauta Tasot-paneelia hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Yhdistä tasot.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi