Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Adobe Musen elinkaaren päättymissivu.

Responsiivinen sivusuunnittelu on tapa luoda verkkosivustoja, joita voidaan katsella eri laitteilla tietokonenäytöistä mobiilinäyttöihin. Adobe Musen avulla voit luoda kaikkiin näyttökokoihin mukautuvia responsiivisia sivustoja koodia kirjoittamatta. Responsiivisten asettelujen ansiosta sivuston selailukokemus on yhdenmukainen kaikilla laitteilla.

Adobe Musen aiemmissa versioissa sivuston luonnissa käytettiin erilaisia asetteluja. Nyt käytettävissä on responsiivinen asettelu, joten tarvitset kaikkia eri laitteita varten vain yhden .muse-tiedoston.

Yksinomaan mobiililaitteille kehitettyjen tai muutoin mobiililaitteilla helposti käytettävien sivustojen suosio on kasvussa, joten responsiivisen asettelun käyttö säästää kustannuksia, aikaa ja vaivaa. Lisäksi voit muokata sivusuunnittelua joustavasti erityisiä keskeytyskohtia silmällä pitäen. Tulevaisuudessa panostetaan mobiilisivustoihin. Responsiiviset mobiililaitteita tukevat sivustot näkyvät paremmin hakutuloksissa, sillä niiden hakutulosluokitus on tavallisia sivustoja parempi sekä mobiililaitteilla että tietokoneilla tehdyissä hauissa.

Kun tekniikat ja laitteet kehittyvät entisestään, responsiivisista asetteluista tulee alan standardi. Perehdy tarkemmin responsiivisen sivuston luontiin ja suunnitteluun ja siihen, miten voit siirtyä vaihtoehtoisten asettelujen käytöstä responsiiviseen asetteluun Adobe Musessa.

Keskeytyskohdat

Responsiivisen asettelun keskeytyskohdat mahdollistavat erilaisten asettelujen määrittämisen eri selainleveyksille. Keskeytyskohdat viittaavat selainleveyteen pikseleinä, ja niillä on minimi-, maksimi- tai minimi-maksimi-arvo. Keskeytyskohdista näet, miltä sivusto näyttää vastaavalla selainleveydellä. Keskeytyskohtien avulla voit visualisoida suunnittelemasi sivuston eri selainleveyksiä varten sekä testata, miten sivun objektit vastaavat selainleveyden muutokseen.

Keskeytyskohdat-palkki sijaitsee viivaimen alapuolella, ja siinä näkyvät sivun kaikki keskeytyskohdat.

Keskeytyskohtapalkki
A. Keskeytyskohtapalkki B. Aktiivinen keskeytyskohta C. Pyyhin 

Näet yhdistetyt selainleveys- ja sivukokoarvot viemällä hiiren kohdistimen keskeytyskohtapalkin päälle.

Kun napsautat keskeytyskohtaa, aktiivinen keskeytyskohta korostetaan värillä. Muut keskeytyskohdat näkyvät harmaina. Voit tarkastella ja muuttaa keskeytyskohdan väriä Keskeytyskohdan ominaisuudet -asetuksella (napsauta keskeytyskohtaa hiiren kakkospainikkeella > Keskeytyskohdan ominaisuudet).

Keskeytyskohdan ominaisuudet

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö