Objektien järjesteleminen Tasaa-paneelin avulla

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit tasata useita sivuelementtejä Tasaa-paneelin avulla.

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Adobe Musen elinkaaren päättymisestä.

Objektien tasaaminen Adobe Muse -verkkosivulla

Tasaa-paneelista on hyötyä, kun haluat kohdistaa vähintään kaksi sivuelementtiä toisiinsa tai sisältöalueen sisällä.  Responsiivisessa web-suunnittelussa voit tasata sivun elementit sen laitteen mukaan, jolle olet suunnittelemassa verkkosivustoa.

Voit näyttää Tasaa-paneelin valitsemalla Ikkuna > Tasaa tai napsauttamalla paneelijoukon Tasaa-välilehteä. Kun Tasaa-paneeli on avoinna, Ikkuna-valikon Tasaa-vaihtoehdon vieressä näkyy valintamerkki.

Tässä esimerkissä Jaa-painike tasataan sen alla olevan pisaran kuvan kanssa. Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Valitse Jaa-painike valintatyökalulla. Paina vaihtonäppäintä ja pidä se painettuna. Valitse myös aiemmin sijoittamasi ruskean palkin alapuolella oleva pisaran kuva.

 2. Kun molemmat kohteet ovat valittuina, tarkastele Tasaa-paneelin vaihtoehtoja.

  Tasaa-paneelin asetusten avulla voit sijoittaa yhden tai useampia kohteita sivulle.

  Valitse tasattavat elementit Tasaa-paneelin yläosassa olevan valikon avulla:

  Tasaa valintaan: tasaa valitut elementit toisiinsa

  Tasaa sisältöalueeseen: tasaa valitut elementit ympäröivään sisältöalueeseen

  Tasaa objektit -osiossa on kuusi asetusta:

  • Tasaa vasemmalle
  • Tasaa vaakasuunnassa keskelle
  • Tasaa oikealle
  • Tasaa ylös
  • Tasaa pystysuunnassa keskelle
  • Tasaa alas

  Jaa objektit -osiossa on samoin kuusi asetusta:

  • Jaa vasemmat reunat
  • Jaa vaakasuunnassa keskelle
  • Jaa oikeat reunat
  • Jaa yläreunat
  • Jaa pystysuunnassa keskelle
  • Jaa alareunat

  Tässä esimerkissä tavoite on tasata Jaa-painike pisaran kanssa pystysuunnassa, jotta molemmat elementit keskitetään vaakasuuntaisen keskipisteensä suhteen.

 3. Kun ylävalikossa on valittuna Tasaa valintaan -asetus, napsauta Tasaa vaakasuunnassa keskelle -painiketta. Huomaa, miten elementit asettuvat uusille paikoille niin, että ne on pinottu sivulle pystysuunnassa ja tasattu vaakasuuntaisen keskipisteensä suhteen.

  Huomautus:

  Toinen tapa tasata objektit keskipisteidensä suhteen on napsauttaa ja vetää jotakin elementeistä. Kun objekti on tasattuna toisen kanssa, näytössä näkyy hetken ajan sininen viiva, joka ilmaisee, että objektit on tasattu.

  Kun elementtiä vedetään, näytössä näkyy sininen viiva, kun objekti kohdistuu toisen sivulla olevan objektin kanssa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi