Apuviivojen ja viivainten käyttäminen Adobe Musessa

Opi määrittämään ylä- ja alatunniste sekä sisältö apuviivojen ja viivainten avulla Adobe Musessa.

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Adobe Musen elinkaaren päättymisestä.

Ylä- ja alatunnisteen sekä sisältöalueen määrittäminen apuviivojen avulla

Sivupohjassa on viisi siirrettävää vaakasuoraa apuviivaa. Ylin ja alin apuviiva määrittävät koko sivun koon. Kaksi keskimmäistä apuviivaa määrittävät sivun sisällön pääalueen, eli sen alueen, joka jää ylätunnisteen alareunan ja alatunnisteen yläreunan väliin.

Näet kuvauksen viemällä hiiren kohdistimen ylimmän ja alimman apuviivan päälle Adobe Musessa
Pitämällä hiiren osoitinta apuviivan kohdalla Muoto-näkymässä saat näkyviin työkaluvihjeen.

Huomautus:

Voit poistaa apuviivat käytöstä tai palauttaa ne käyttöön napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella sivun oikean reunan harmaata aluetta ja valitsemalla Näytä/Kätke apuviivat ja Näytä/Piilota ylä- ja alatunniste. Toinen mahdollisuus on avata työtilan yläosasta ohjauspaneelin Näytä-valikko ja valita Näytä/Kätke apuviivat ja Näytä/Piilota ylä- ja alatunniste. Nämä asetukset toimivat vaihtoperiaatteella: jos apuviivat ovat näkyvissä, asetuksen valitseminen piilottaa ne. Jos taas apuviivat ovat piilossa, asetuksella voit tuoda ne näkyviin.

Määritä apuviivat ja sivun alueet seuraavien ohjeiden avulla.

 1. Avaa sivupohja Muoto-näkymässä, vedä Sivun yläosa- ja Ylätunniste-apuviivat 40 pikselin päähän sivun yläreunasta.

 2. Vedä Sivun alareuna- ja Alatunniste-apuviivat 650 pikselin päähän sivun yläreunasta ja vedä sitten Selaimen alareuna -apuviiva 900 pikselin päähän. Sivun yläreunaa, ylätunnistetta, alatunnistetta, sivun alareunaa ja selaimen alareunaa määrittävien apuviivojen lisäksi voit käyttää myös viivaimia kohdistamaan objekteja sivulle. Viivain helpottaa sivun elementtien kohdistamista.

Sivun elementtien kohdistaminen apuviivojen avulla

Viivaimista on apua, kun haluat kohdistaa sivulle sijoittamiasi elementtejä samaan linjaan. Voit valita, ovatko viivaimet työskennellessä näkyvissä vai kätkettyinä.

Apuviivojen näkymistä voi hallita seuraavilla tavoilla:

 1. Valitse Näytä > Näytä apuviivat.

  TAI

  Napsauta työn alla olevan sivun ulkopuolista harmaata aluetta ja valitse pikavalikosta Näytä apuviivat.

  Molemmat valikkovaihtoehdot toimivat vaihtoperiaatteella: kun apuviivat ovat näkyvissä, voit piilottaa ne ja päinvastoin.

  Näet apuviivat valitsemalla Näkymä > Näytä apuviivat
  Tuo apuviivat näkyviin työstämällesi sivulle valitsemalla Näytä-valikosta tai pikavalikosta Näytä apuviivat.

 2. Jos haluat käyttää apuviivoja, myös viivaimet on tuotava näkyviin. Ota viivaimet käyttöön valitsemalla Näytä > Näytä viivaimet.

 3. Käytä viivaimia seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  • Napsauta jotain viivaimen kohtaa ja vedä apuviivat esiin. Saat vaakasuoria apuviivoja yläosan viivaimesta ja pystysuoria apuviivoja vasemman reunan viivaimesta. Toinen vaihtoehto on kaksoisnapsauttaa viivaimessa olevaa jakoviivaa, jolloin apuviiva ilmestyy juuri siihen kohtaan.
  • Voit vaihtaa apuviivan paikkaa valitsemalla sen sivun viereiseltä harmaalta alueelta. Voit siirtää apuviivoja yksi kerrallaan napsauttamalla ja vetämällä. Jos haluat valita useita apuviivoja yhtä aikaa, napsauta ja vedä valintakehystä harmaalla alueella.
  • Kun olet valinnut useita apuviivoja, voit vetää koko ryhmän kerralla uuteen kohtaan sivulla.
  • Voit myös säätää koko valittuna olevan apuviivaryhmän mittasuhteita kerralla.
  • Testaa apuviivojen toimintaa piirtämällä suorakulmio suorakulmiotyökalulla. Vedä suorakulmio viivainten kohdalle valintatyökalulla. Jos älykkäät apuviivat ovat käytössä, ne tulevat nyt näkyviin ja kiinnittyvät sekä viivaimiin että sivun elementteihin.

  Jos napsautat ja vedät valintakehystä sivulla, se ei valitse viivaimia, vaan ainoastaan sivun elementit. Jos napsautat ja vedät sivun ulkopuolisella harmaalla alueella, voit valita useita viivaimia kerralla. Voit valita useita viivaimia myös pitämällä vaihtonäppäintä painettuna valinnan aikana.

  Älykkäiden apulinjojen avulla voit kohdistaa objekteja, kun vedät sivun elementtejä
  Kun vedät objektia, älykkäät apuviivat tulevat tilapäisesti näkyviin ja auttavat kohdistamaan sen viivainten mukaan.

 4. Jos haluat monistaa apuviivan, pidä optionäppäintä (Mac) tai Alt-näppäintä (Windows) painettuna ja vedä apuviivaa. Huomaa, että kun pidät optio- tai Alt-näppäintä alhaalla, näytössä näkyy osoittimen kaksoiskappale. Kaksinuolinen osoitin kertoo, että olet monistamassa viivainta.

 5. Napsauttamalla viivainta hiiren kakkospainikkeella saat näkyviin viivainasetusten pikavalikon. Valikon hyödyllisiä asetuksia ovat mm. lukitusasetukset, joilla viivaimen voi kiinnittää paikalleen.

  Jos haluat poistaa viivaimet kokonaan, napsauta viivainta hiiren kakkospainikkeella. Valitse pikavalikosta Poista apuviivojen lukitus ja poista sitten apuviivat valitsemalla Poista apulinjat.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi