Opit lisäämään ja hallitsemaan resursseja Adobe Musessa.

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Adobe Musen elinkaaren päättymissivu.

Kun rakennat sivustoja Adobe Musessa, lisäämäsi tiedostot luetellaan Kohteet-paneelissa. Tässä paneelissa on monia hyödyllisiä ominaisuuksia, joilla voit nopeasti päivittää, optimoida ja vaihtaa grafiikoita suunnittelun aikana.

Voit avata Kohteet-paneelin valitsemalla Ikkuna > Kohteet. Voit myös aktivoida Kohteet-paneelin napsauttamalla Kohteet-välilehteä.

Kohteet-paneeli

Voit käyttää valikkokohteita napsauttamalla mitä tahansa kohdetta (tai valittua kohdejoukkoa) Kohteet-paneelissa. Riippuen napsauttamasi tiedoston tyypistä näyttöön tulee hieman erilaisia valikkokohteita. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

 • Upota linkki: Poistaa viitelinkin sijoittamaasi alkuperäiseen tiedostoon. Tämä asetus poistaa käytöstä monia Kohteet-paneelin tiedostonhallintaominaisuuksia, mutta se tekee .muse-tiedostosta itsenäisen ja estää varoitusten näkymisen, kun jaat Adobe Muse -tiedostoja muiden suunnittelijoiden kanssa.
 • Linkitä uudelleen: Jos olet siirtänyt kohdetta sijoittamisen jälkeen tai nimennyt sen uudelleen, voit linkittää kohdetiedoston uudestaan. Valitse tiedosto uudelleen selaamalla siihen avautuvassa ikkunassa. Tämä toimenpide poistaa myös varoituskuvakkeen Kohteet-paneelista.
 • Siirry kohteeseen / Siirry tiedostojen käyttöön: Adobe Musea käytettäessä voi joskus olla vaikea seurata, missä ladattua tiedostoa tai taustakuvaa on käytetty. Nyt voit seurata taustakuvien ja ladattujen tiedostojen käyttöä koko sivustossa uudella Siirry tiedostojen käyttöön -toiminnolla.
 • Muokkaa alkuperäistä: Avaa alkuperäisen (tietokoneeseen tallennetun) kuvan, jolloin voit tehdä muutoksia päätiedostoon. Tiedostotyypistä ja tietokoneen tiedostojen kytkennöistä riippuen tiedosto avautuu ulkoisessa muokkausohjelmassa, jossa kohdetta voi muuttaa.
 • Lisää otsikko: Avaa Kuvan ominaisuudet -valintaikkunan, jossa oleviin kenttiin voit kirjoittaa valitulle kohteelle sekä otsikon että vaihtoehtoisen tekstin. Molemmat ovat lyhyitä tekstikuvauksia, jotka sisällytetään sivuston koodiin julkaisun yhteydessä. Otsikot antavat lisätietoa kohteesta. Otsikoiden pitäisi olla kuvaavia, helposti muistettavia ja tiiviitä. Joissakin selaimissa otsikkoteksti näytetään työkaluvihjeenä, kun viet hiiren osoittimen kuvan päälle.
 • Lisää vaihtoehtoinen teksti: Avaa Kuvan ominaisuudet -valintaikkunan, jossa oleviin kenttiin voit kirjoittaa valitulle kohteelle sekä otsikon että vaihtoehtoisen tekstin. Molemmat ovat lyhyitä tekstikuvauksia, jotka sisällytetään sivuston koodiin julkaisun yhteydessä. Vaihtoehtoinen teksti on vaihtoehtoinen tietolähde käyttäjille, jotka ovat poistaneet kuvat käytöstä selaimessaan, sekä näkövammaisille käyttäjille, jotka käyttävät verkkoa selatessaan näytönlukuohjelmia ja muita apuvälineitä. Useat hakukoneet käyttävät vaihtoehtoista tekstiä sivuston indeksointiin. Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen auttaa parantamaan sivuston sijoitusta hakutuloksissa.
 • Näytä Finderissa: näyttää alkuperäisen tiedoston sijainnin tietokoneessa, joko Macin Finderin tai Windowsin Resurssienhallinnan tiedostohierarkiassa.
 • Kopioi koko polku: Kopioi alkuperäisen tiedoston sijainnin kiintolevyltä leikepöydälle tällaisessa muodossa: file:///Käyttäjät/Käyttäjänimi/Kansion_nimi/Alikansion_nimi/kuva.jpg

Tiedostojen hallinta Kohteet-paneelin avulla

Voit laajentaa Kohteet-paneelia ja nähdä enemmän luettelosta vetämällä paneelin sivuista tai alareunasta.

Voit järjestellä kohdeluettelon uudelleen napsauttamalla ylätunnistepalkkia. Voit järjestää luettelon uudelleen nousevaan tai laskevaan järjestykseen kohteen nimen, virhekuvakkeen tai sivun nimen perusteella. Kukin ylätunniste toimii vaihtopainikkeena sen sarakkeen kohteiden lajittelulle.

Kun sijoitat samasta kuvatiedostosta useamman kuin yhden esiintymän, esiintymät näytetään alkuperäisen kohteen alapuolella. Voit laajentaa tai pienentää kohdejoukon napsauttamalla alkuperäisen kohteen nimen vasemmalla puolella olevaa nuolta. Tämä on hyödyllistä silloin, kun haluat lyhentää kohdeluetteloa ja helpottaa Kohteet-paneelissa liikkumista.

Kohteet-paneeli
Voit laajentaa tai pienentää esiintymäsarjan napsauttamalla kuvan nimen vasemmalla puolella olevaa nuolta.

Huomautus:

Jos sijoitat kuvan, kopioit sen ja teet siihen muutoksia (kuten kierto tai rajaus), kierretty tai rajattu kuva viedään eri tiedostonimellä, kun viet tai julkaiset sivuston. Jos sijoitat kuvan ja kopioit sen tai muutat sen kokoa rajaamatta, kaikki pienemmät kuvat käyttävät suurinta kuvaa ja esiintymän mitat määritetään sivuston koodissa.

Yleisimmässä työnkulussa sijoitetut kohteet linkitetään .muse-tiedostoon, jolloin säilytetään viittaus valitsemaasi alkuperäiseen tiedostoon. Jos esimerkiksi valitset Tiedosto > Sijoita, selaat kuvan työpöydältäsi ja sijoitat sen sivulle, kuva lisätään sivun rakenteeseen, kuvan nimi lisätään Kohteet-paneeliin ja viitelinkki asetetaan viittaamaan alkuperäisen tiedoston sijaintiin työpöydälläsi.

Tästä syystä kannattaa käyttää kuvanmuokkausohjelmaa, kuten Photoshopia, Illustratoria tai Fireworksia, ja viedä verkkokäyttöön optimoidut kuvatiedostot työpöydällä olevaan kansioon, jossa on myös sivuston .muse-tiedosto. Näin kaikki sivuston elementit ovat järjestettynä yhteen paikalliseen kansioon (joka tekee projektista myös siirrettävän, jos työskentelet muiden suunnittelijoiden kanssa ja haluat luovuttaa koko projektin toiselle).

Kun sijoitat tiedostoja, viitelinkin avulla Adobe Muse voi seurata tiedoston sijaintia ja tilaa. Kohteet-paneeli antaa varoituksen seuraavissa tilanteissa:

Puuttuva kuva: Linkitetyn tiedoston alkuperäinen kohde on siirretty tai nimetty uudelleen sijoittamisen jälkeen. Jos avaat Adobe Muse -projektitiedoston sen jälkeen, kun olet nimennyt uudelleen tai siirtänyt alkuperäisiä kuvia, valitse OK näyttöön tulevassa varoitusruudussa ja linkitä sitten kohteet uudelleen Kohteet-paneelin avulla.

Puuttuvien kohteiden varoitusruutu
Sulje puuttuvien kohteiden varoitusruutu valitsemalla OK.

Vanhentunut kohde: Linkitetyn tiedoston alkuperäistä kohdetta on muokattu Adobe Musen ulkopuolella sen sijoittamisen jälkeen. Jos avaat Muse-projektitiedoston sen jälkeen, kun olet muuttanut alkuperäisiä kuvia, voit myös valita OK näyttöön tulevassa valintaikkunassa, jolloin muokatut linkitetyt kohteet päivitetään automaattisesti.

Kohteiden varoitusruudun päivitys
Päivitä Musen ulkopuolella muokattu linkitetty kohde valitsemalla OK.

Kohteen pikselimäärää suurennettu: Linkitetty tiedosto on sijoittamisen jälkeen skaalattu suuremmaksi kuin mihin sen näyttödata riittää. Seurauksena on pikselöitynyt ja heikkolaatuisempi kuva. Lisätietoja ongelman ratkaisemisesta on alla kohdassa Kuvien optimointi verkossa näyttämistä varten.

Paisunut projektitiedosto: Sivusuunnitelmaan on asetettu suurempi linkitetty kuvatiedosto, jota on sitten skaalattu paljon pienemmäksi. Näin .muse-tiedosto sisältää enemmän dataa kuin kuvan näyttämiseen tarvitaan (jolloin .muse-tiedoston koko on tarpeettoman suuri). Projektitiedoston koosta riippuen voi esiintyä toiminnan hitautta tai virheitä viennin tai julkaisun yhteydessä.

Lisätietoja ongelman ratkaisemisesta on jäljempänä Kohteen pikselimäärää suurennettu -varoituksen käyttöä koskevassa kohdassa.

Resurssien kopiointi ja liittäminen Adobe Muse -projektissa

Voit tuoda sisältöä Adobe Museen myös kopioimalla sisällön ja liittämällä sen sitten suoraan sivulle. Tämä on hyvin nopea työnkulku tehtäessä sivustosta nopeaa näköisversiota mahdolliselle asiakkaalle, sillä voit kopioida kohteita olemassa olevasta sivustosta selainikkunan, sähköpostiviestin tai kuvanmuokkausohjelman kautta.

Yleisesti ottaen sisällön liittäminen ei kuitenkaan ole paras tapa luoda lopullista sivustoa, koska se poistaa käytöstä monet Kohteet-paneelin ominaisuudet (kuten alla kuvatut valinnat Siirry kohteeseen, Muokkaa alkuperäistä, Näytä Finderissa ja Tuo suurempi koko). Se tarkoittaa myös, että liittämilläsi tiedostoilla ei ole viitelinkkiä tietokoneessasi sijaitsevaan päätiedostoon. Liitetyt kohdetiedostot upotetaan linkittämisen sijaan.

Halutessasi voit muuttaa minkä tahansa sijoitetun kohteen upotetuksi kohteeksi valitsemalla Upota linkki -vaihtoehdon. On olemassa tilanteita, joissa kaikkien Adobe Muse -sivuston kohteiden upottamisesta voi olla hyötyä. Saatat esimerkiksi työstää sivustoa toisen suunnittelijan kanssa, ja haluat välttää vanhenemisvirheet, jotka johtuvat alkuperäisten kuvien muuttamisesta. Näitä varoituksia ei enää tule, koska viitelinkki lähdetiedostoon poistuu. Muista kuitenkin, ettet voi enää käyttää monia Kohteet-paneelin hyödyllisiä ominaisuuksia.

Resurssien kopiointi yhteen kansioon

Voit kopioida kaikki Adobe Muse -sivuston resurssitiedostot yhteen kansioon paikalliseen tietokoneeseen tai ulkoiselle kiintolevylle. Resurssien kopioinnista yhteen kansioon on hyötyä etenkin, jos haluat varmuuskopioida kaikki resurssisi tai siirtää projektin tietokoneesta toiseen.

Kerää kaikki resurssit seuraavasti:

 1. Napsauta Kohteet-paneelissa Kerää kaikki resurssit -kuvaketta.

  Kerää kaikki resurssit -kuvake
  Kaikkien resurssien keräys yhteen sijaintiin

 2. Tallenna resurssit tietokoneessasi olevaan kansioon tai kiintolevylle.

  Resurssit tallennetaan määritettyyn sijaintiin. Adobe Muse esittää keräyksestä yhteenvedon, jossa näkyy tallennettujen resurssien kokonaismäärä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö