Julkaisutiedot | Flash Player 11, AIR 3 |

4. lokakuuta 2011. Tervetuloa Adobe® Flash® Player 11- ja Adobe® AIR® 3 -käyttäjäksi! Tämä julkaisu sisältää uusia ominaisuuksia sekä parannuksia ja vikojen korjauksia, jotka liittyvät turvallisuuteen, vakauteen, suorituskykyyn ja laiteyhteensopivuuteen. Tätä asiakirjaa voidaan päivittää ajoittain, kun lisää tietoa tulee saataville. 

Suorituspalveluversiot

 • Flash Player (työpöytä): 11.0.1.152
 • Flash Player Android: 11.0.1.153
 • AIR, työpöytä ja Android:  3.0.0.408
 • AIR SDK (mukaan lukien AIR for iOS):  3.0.0.4080

Flash Player 11 ja AIR 3 – Uudet ominaisuudet

Stage 3D:n kiihdytetty grafiikkahahmonnus (Player & AIR-työpöytäversio + AIR TV:lle) – Stage 3D on uusi arkkitehtuuri laitteistokiihdytetyille grafiikkahahmonnukselle, joka tarjoaa joukon alatason ohjelmointirajapintoja, jotka mahdollistavat edistyneet 2D- ja 3D-hahmonnusominaisuudet eri näytöille ja laitteille (työpöytä, mobiili ja televisio). Stage 3D:n avulla sovellus- ja alustakehittäjät voivat nyt käyttää korkean suorituskyvyn grafiikkasuorittimien laitteistokiihdyttämistä, mikä mahdollistaa uusien monipuolisten ja interaktiivisten kokemusten luomisen. Huomautus: Stage 3D Flash Playerin ja AIRin mobiiliversioille otetaan käyttöön tulevassa julkaisussa.

Flash Accessin sisällön suojauksen parannukset – Flash Accessin uudet sisällön suojausominaisuudet sisältävät avainten kiertotuen, V3-käyttöoikeusketjuttamisen, toimialuetuen ja parannetun tulostuksen suojauksen ja laitesuodatuksen.

Suojattu HTTP Dynamic Streaming (HDS) – Suojattu HTTP Dynamic Streaming (HDS) suojaa suoratoistovideoita eri näytöillä ja poistaa käyttöoikeuspalvelimen käyttöönoton monimutkaisuuden.

NetStream.dispose() – Samanlainen kuin NetStream.close(), paitsi että se myös poistaa NetStreamin video-objektissa näytetyn viimeisen kehyksen. Käytä tätä NetStream.close():n sijaan, jos NetStreamia on tarkoitus käyttää uudelleen muihin suoratoistoihin myöhemmin. Se valvoo videokuvan ja siihen liittyvien pakkauksen purkuobjektien muistin tiivistämistä. Video-objekti näyttää tyhjän ruudun tämän menetelmän käytön jälkeen.

H.264/AVC-ohjelmistokoodaus kameroille (työpöytä) – Suoratoista tietokoneen kamerasta korkealaatuista videokuvaa, jolla on parempi pakkaustehokkuus ja joka tukee alan standardeja. Tämä mahdollistaa sekä reaaliaikaisen viestinnän, kuten videokeskustelun tai -neuvottelut, että videolähetykset.

JPEG-XR-tuki – Flash Player ja AIR tukevat nyt edistynyttä JPEG-XR-kuvanpakkausstandardia (kansainvälinen standardi ISO / IEC 29199-2). Laskennallisesti kevyt JPEG-XR-muoto tarjoaa tehokkaamman pakkauksen kuin JPEG, mahdollistaa sekä häviöllisen että häviöttömän pakkauksen tuen ja lisää tuen alfa-kanavan läpinäkyvyydelle.

Parannettu korkean resoluution bittikarttatuki – BitmapData-objekteja ei enää rajoiteta 16 megapikselin (16 777 215 pikseliä) enimmäisresoluutioon, eikä bittikartan leveyttä tai korkeutta rajoiteta 8 191 pikseliin, mikä mahdollistaa erittäin suuria bittikarttoja käyttävien sovellusten kehittämisen.

Tehokas SWF-pakkaustuki – Kehittäjät voivat nyt hyödyntää SWF-tiedostojen LZMA-pakkausta. LZMA-pakkaus voi vähentää SWF:n kokoa jopa 40 prosentilla, jolloin käyttäjät voivat hyötyä runsaammista kokemuksista lyhyemmillä latausajoilla ja vähäisemmällä kaistanleveydellä.

G.711-äänipakkaus puheluille – Tukee yhteentoimivuutta vanhojen puhelinjärjestelmien kanssa Flash Media Gatewayn (FMG) ja muiden valmistajien ohjelmien kautta (avoimen RTMP-protokollan avulla) ilman transkoodausta.

Alkuperäinen JSON-tuki (JavaScript Object Notation) – Antaa ActionScript-kehittäjille mahdollisuuden hyödyntää korkean suorituskyvyn alkuperäistä JSON-muotoisten tietojen jäsentämistä ja luomista.

Muistintiivistysohjeistus – Kehittäjät voivat antaa vihjeitä muistintiivistyksen ajoittamisen optimointiin, mikä tuottaa sujuvamman ja paremmin reagoivan käyttäjäkokemuksen.

Kuutiolliset Bezier-käyrät – Kehittäjät voivat cubicCurveTo-piirustusrajapinnan avulla luoda helposti monimutkaisia kuutiollisia Bezier-käyriä tarvitsematta muokata ActionScript-koodia.

Turvallinen satunnaislukugeneraattori – Kehittäjät voivat nyt hyödyntää kryptografisesti turvallista satunnaislukugenerointia turvallisempien algoritmien ja protokollan luomisessa.

Vastakkeen edistymisen tapahtumat – Paranna tiedonsiirron hallintaa vastake-luokan avulla antamalla uuden ominaisuuden määrittääksesi kirjoituspuskurissa jäljellä olevien tavujen määrän ja uuden tapahtuman, kun tietoja lähetetään verkkotasolle. Näiden uusien rajapintojen avulla kehittäjät voivat tehdä sovelluksia, kuten tiedostonsiirron apuohjelmia, jotka valvovat vastakkeen edistymistä ja antavat reagoivaa palautetta.

DisplayObjectContainer.removeChildren ja MovieClip.isPlaying – DisplayObjectContainer käyttää nyt rajapintaa removeChildren, joten kehittäjät voivat poistaa nopeasti kaikki säilön aliobjektit yhdellä API-kutsulla. Uusi MovieClip.isPlaying-ominaisuus palauttaa MovieClipin nykyisen toistotilan.

Sound.loadCompressedDataFromByteArray ja  Sound.loadPCMFromByteArray – Kehittäjät voivat nyt syöttää pakattua tai raakamuotoista PCM-äänidataa Sound-objektiin äänien toistamiseksi.

Flash Player 11 – Uudet ominaisuudetAlkuperäinen 64-bittinen tuki (Flash Player -työpöytäversio)
– Hyödynnä alkuperäistukea 64-bittisille käyttöjärjestelmille ja 64-bittisille selaimille Linuxissa, macOS:ssä ja Windowsissa.

Asynkroninen bittikarttojen koodauksen purkaminen (uutta Flash Playerissä) – Paranna sovelluksen reagointikykyä ja tuota sujuvampaa animaatiota purkamalla kuvien koodaus jo ladattaessa eikä pyydettäessä. Kuvat tallennetaan tarvittaessa välimuistiin.

TLS Secure Sockets -tuki (uutta Flash Playerissä) – Mahdollistaa suojatun tietoliikenneyhteyden asiakas-palvelinsovelluksille.

AIR 3 – Uudet ominaisuudet


Alkuperäiset laajennukset
– Alkuperäiset laajennuskirjastot antavat kehittäjille mahdollisuuden luoda ja käyttää alkuperäisiä kirjastoja, joita voidaan kutsua ActionScriptin avulla. Näillä kirjastoilla ActionScript-kehittäjät voivat hyödyntää samaa alustaa ja laitekohtaisia alkuperäisiä ominaisuuksia ja alkuperäisten sovellusten käytettävissä olevia rajapintoja, ja ne voidaan helposti integroida AIR-sovelluksiin. Alkuperäisiä laajennuksia voi lisäksi käyttää suorituskyvyn kannalta kriittisessä koodissa tai olemassa olevien alkuperäisten kirjastojen, kuten kuvien dekooderien, siirtämiseen AIR-sovellusten käyttöön. 

Flash Access -sisällön suojaustuki AIR Mobileille – Flash Access -sisällön suojaustuki on nyt saatavilla mobiililaitteille, kuten Android-älypuhelimille ja -tableteille. Lisäksi sisällönsuojausta tuetaan nyt tableteilla, jotka käyttävät BlackBerry® Tablet OS -käyttöjärjestelmää.Huomautus: iOS:n Flash Accessia ei tueta tällä hetkellä. Myöskään Flash Player Androidin Flash Accessia ei tueta tällä hetkellä. 

Salattu paikallinen tallennus mobiililaitteille – Salatun paikallisen tallennuksen tuki on nyt saatavilla mobiililaitteille. Sovellukset voivat tallentaa arkaluonteisia tietoja entistä turvallisemmin käyttäjän laitteeseen, mikä mahdollistaa tuen arkaluonteisten tietojen, kuten salasanojen, todistusten ja valvontatietojen tallentamiselle.

Tuki omalle suorituspalvelulle – Tämä AIR for iOS:n suosittu ominaisuus on nyt saatavilla AIRin työpöytä-, Android- ja TV-versioille. Voit yksinkertaistaa sovelluksen asennusprosessia ja pienentää testaus-/sertifiointikustannuksia pakkaamalla AIR-suorituspalvelun sovelluksesi asennuspakettiin Windows-, Mac-, Android- ja TV-järjestelmissä. 

Stage Video -laitteistokiihdytys (AIR Mobile) – Käytä laitteistokiihdytystä koko videoputkeen ja luo tehokas, luokkansa paras teräväpiirtotarkkuuksisen videon toistokokemus. Vähennä prosessorin käyttöä ja mahdollista sujuvampi video, pienempi muistin käyttö ja uskollisempi toisto mobiililaitteilla (tuetut järjestelmät: Android 3.1, BlackBerry Tablet OS ja iOS) ja TV-laitteilla.

H.264/AAC-toistotuki (AIR for iOS) – Mahdollistaa H.264:n ja AAC:n toiston iOS:ssä käytettäessä Stage Video -laitteistokiihdytystä.  Tämä ominaisuus edellyttää, että video toimitetaan joko progressiivisen latauksen tai HLS:n kautta. RTMP-protokollaa ei tueta alustan rajoitusten vuoksi.

Etupuolen kameran tuki (AIR for Android) – AIR for iOS- ja AIR for BlackBerry Tablet OS versioiden tuki etupuolen kameralle on nyt saatavilla myös Android-laitteille. Hyödynnä etupuolen kameraa, jonka avulla käyttäjät voivat muodostaa yhteyden videoneuvotteluihin ja video-chatiin älypuhelimilla ja tableteilla.

Äänen taustatoiston tuki (AIR for iOS) – Kehittäjät voivat nyt kirjoittaa iOS:lle moniajosovelluksia, jotka voivat toistaa ääntä taustalla, kuten musiikkisovelluksia tai luotettavia kokoussovelluksia, joissa on moniajotuki.

Laitteen kaiuttimen ohjaus mobiililaitteille (AIR for iOS & Android) – Kehittäjät voivat valita, toistetaanko ääni puhelimen kaiuttimen vai ulkoisen kaiuttimen kautta.

16- ja 32-bittinen värisyvyys – Tarjoaa kehittäjille sovelluskuvainasetuksen, jolla voi hallita grafiikan värisyvyyttä Androidissa (16 ja 32 bittiä) ominaisuudella renderMode=cpu/auto.  AIR 2.7 ja aiemmat nimitilat käyttävät oletusarvoisesti 16-bittisiä värejä, kun taas AIR 3.0 ja uudemmat nimitilat käyttävät 32-bittisiä värejä.

Peliohjain-API (AIR TV) – Sallii kehittäjien valmistaa TV-sovelluksia, jotka voivat kommunikoida yhdistettyjen peliohjainlaitteiden, kuten gamepadin tai ohjainsauvan, kanssa. Huomaa: Tämä ominaisuus ei ole vielä käytettävissä AIRin työpöytä- tai mobiiliversioissa. 

Tunnetut ongelmat

Stage 3D

 • Mac: Mac OS X:ssä laitteistokiihdytettyä hahmonnusta ei tueta Intel GMA-, ATI Radeon x1600- ja ATI Radeon 2400 -näytönohjaimilla.
 • Stage3D käyttää integroitua näytönohjainta Intel i7- tai i5-prosessoreja käyttävissä MacBook Proissa (2943979).
 • Laitteistokiihdytettyä hahmonnusta ei tueta VIA-piirisarjoilla.

Secure Sockets (TLS) ja Secure Socket Policy -tiedostot:

 • Linuxissa ei ole Mac- ja Windows-alustoilla yleisiä selainsertifikaatteja, jotka ovat välttämättömiä Secure Policy -tiedostojen ja TLS:n toimimiseksi saumattomasti (2827902).
 • MAC tukee DER-muotoista CRL:ää, PEM-muotoista ei tueta.

Flash Player for Android

 • Speex-suoratoistoilla, joiden ns.bufferTime-ominaisuus on asetettu muuksi kuin nollaksi, on 4–5 sekunnin viive käynnistettäessä (2884740).
 • Samsung Infuse- ja Epic 4G -laitteiden AAC-dekooderin aiheuttamasta virheestä johtuen ääni toistuu murto-osalla aiotusta nopeudesta (2884721).

AIR for iOS

 • Kun sovellus, joka lähettää suoratoistoa kamerasta ja lisäksi toistaa kuvaa, käynnistetään uudelleen näytön lukituksen jälkeen, se jumittuu kuvaan, jota se näytti puhelimen lukittuessa.(2875954)

Flash Access

 • Flash Access -asiakas-palvelin-SDK:n tunnetut ongelmat löytyvät osoitteesta http://help.adobe.com/fi_FI/flashaccess/3.0/releasenotes.html

Muu

 

Flash Player 11:lle luominen

Jos haluat käyttää uutta Flash Playeriä, työ on kohdistettava SWF:n versioon 13 antamalla Flex-kääntäjälle kääntäjäargumentti -swf-version=13. Ohjeet:
Jos käytät Adobe Flex SDK:ta:

 • Lataa uusi playerglobal.swc Flash Player 11:lle.
 • Lataa Flex 4.5 SDK (4.5.0.20967) Flex 4.5 SDK -taulukosta.
 • Koontiversion asentaminen kehitysympäristöön
  • Luo Flash Builderissa uusi ActionScript-projekti: File -> New -> ActionScript -project (Tiedosto -> Uusi -> ActionScript-projekti).
  • Avaa projektin ominaisuudet -paneeli (napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Properties (Ominaisuudet)). Valitse vasemmalla olevasta listasta ActionScript Compiler (ActionScript-kääntäjä).
  • Käytä oikeassa yläkulmassa vaihtoehtoa Configure Flex SDKs (Määritä Flex-SDK:t) kohdistaaksesi projektin Flex-versioon 20967. Valitse OK.
 • Projektin määrittäminen kohdistumaan SWF-versioon 13
  • Avaa projektin ominaisuudet -paneeli (napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Properties (Ominaisuudet)). Valitse vasemmalla olevasta listasta ActionScript Compiler (ActionScript-kääntäjä).
  • Lisää Additional compiler arguments (Kääntäjän lisäargumentit) -syöttökenttään: -swf-version=13. Tämä varmistaa, että tuotettava SWF kohdistuu SWF-versioon 13. Jos käännät komentoriviltä etkä Flash Builder -ohjelmassa, sinun on lisättävä sama kääntäjän argumentti.
  • Varmista, että olet asentanut uuden Flash Player 11 -koontiversion selaimeesi.

AIR 3:lle luominen

Päivitä AIR 3.0-nimitilaan. Sovelluskuvaustiedosto on päivitettävä 3.0-nimitilaan, jotta voit käyttää uusia AIR 3.0 -rajapintoja ja -toimintoja. Jos sovellus ei tarvitse uusia AIR 3.0 -rajapintoja ja -toimintoja, sinun ei tarvitse päivittää nimitilaa. Suosittelemme kuitenkin, että kaikki käyttäjät alkavat käyttää AIR 3.0 -nimitilaa, vaikka uusia 3.0-ominaisuuksia ei vielä käytettäisikään. Voit päivittää nimitilan muuttamalla xmlns-määritteen sovelluskuvaajassasi seuraavaksi:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.0"> Järjestelmävaatimukset

Flash Playerin nykyiset järjestelmävaatimukset löydät osoitteesta http://www.adobe.com/fi/products/flashplayer/systemreqs/

AIRin nykyiset järjestelmävaatimukset löydät osoitteesta http://www.adobe.com/fi/products/air/systemreqs/

Flash Accessin järjestelmävaatimukset (asiakas ja palvelin) löydät osoitteesta http://www.adobe.com/fi/products/flashaccess/systemreqs/

Flash Player 11:llä on seuraavat vähimmäisvaatimukset:

 

Windows

Macintosh  

Linux

Solaris

Android 

Suoritin

Vähintään 2,33 GHz:n x86-yhteensopiva suoritin tai vähintään 1,6 GHz:n Intel® Atom™ -suoritin Netbook-laitteita varten

Vähintään 1,83 GHz:n Intel Core™  Duo -suoritin

Vähintään 2,33 GHz:n x86-yhteensopiva suoritin tai vähintään 1,6 GHz:n Intel® Atom™ -suoritin Netbook-laitteita varten

1600 MHz Sun™ UltraSPARC® IIIi tai nopeampi suoritin

ARMv7-suoritin ja vektori-FPU, vähintään 550 MHz, OpenGL ES2.0, H.264- ja AAC H/W -dekooderit

Käyttöjärjestelmä 

Microsoft® Windows® XP (32-bittinen), Windows Server® 2003 (32-bittinen), Windows Server 2008 (32-bittinen), Windows Vista® (32-bittinen), Windows 7 (32- ja 64-bittinen)

Mac OS® X 10.6 ja Mac OS X 10.7

RedHat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 tai uudempi (32- ja 64-bittinen), openSUSE® 11.3 tai uudempi (32- ja 64-bittinen), Ubuntu 10.04 tai uudempi (32-ja 64-bittinen)

Solaris™ 10

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 ja 3.2

Selain

Internet Explorer 7.0 ja uudemmat, Mozilla Firefox 4.0 ja uudemmat, Google Chrome, Safari 5.0 ja uudemmat, Opera 11

Safari 5.0 ja uudemmat, Mozilla Firefox 4.0 ja uudemmat, Google Chrome, Opera 11

Mozilla Firefox 4.0 ja uudemmat, Google Chrome

Mozilla Firefox 4 ja uudemmat

Android-selain

Muisti

128 Mt RAM-muistia (1 Gt RAM-muistia suositellaan Netbook-laitteille), 128 Mt grafiikkamuistia

512 Mt RAM-muistia, 128 Mt grafiikkamuistia

512 Mt RAM-muistia, 128 Mt grafiikkamuistia

2 Gt RAM-muistia

256 Mt RAM-muistia

AIR 3:lla on seuraavat vähimmäisvaatimukset:

 

Windows

Macintosh  

Android 

iOS

Suoritin/Laitteisto

Vähintään 2,33 GHz:n x86-yhteensopiva suoritin tai vähintään 1,6 GHz:n Intel® Atom™ -suoritin Netbook-laitteita varten

Vähintään 1,83 GHz:n Intel Core™  Duo -suoritin

ARMv7-suoritin ja vektori-FPU, vähintään 550 MHz, OpenGL ES2.0, H.264- ja AAC H/W -dekooderit

iPod touch (3. sukupolvi) 32 Gt- ja 64 Gt -mallit, iPod touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2

Käyttöjärjestelmä 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, tai Enterprise (myös 64-bitiset versiot) ja Service Pack 2, Windows 7

Mac OS® X 10.6 ja 10.7

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 ja 3.2

iOS 4 ja uudemmat versiot

RAM

512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)

512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)

256 Mt RAM-muistia

 -

Ongelmista raportoiminen

Löysitkö vian? Lähetä virheraportti Flash Playerin ja Adobe AIRin virhetietokantaan.

Flash Player ja AIR voivat hyödyntää grafiikkalaitteistoasi H.264-videon koodauksen purkamiseen ja toistamiseen. Jotkut video-ongelmat voivat esiintyä vain juuri sinun järjestelmäsi grafiikkalaitteistolla ja -ajureilla. Ilmoittaessasi videoon liittyvän ongelman on tärkeää antaa tiedot grafiikkalaitteistostasi ja -ohjaimistasi sekä käyttöjärjestelmästä ja selaimesta (kun käytät Flash Playeriä), jotta voimme toistaa ongelman ja tutkia sitä. Muista sisällyttää nämä tiedot artikkelin Videoiden toisto-ongelmien raportointiohjeet ohjeiden mukaisesti. Huomautus: saamme niin paljon sähköpostiviestejä, että emme voi vastata jokaiseen pyyntöön.

Kiitos, että käytät Adobe Flash Playeriä ja AIRia ja lähetät meille palautetta!

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa