Foto's exporteren uit Lightroom Classic

In Lightroom Classic slaat u foto's niet in de traditionele zin op. In plaats daarvan exporteert u foto's. U kunt foto's exporteren in verschillende bestandsindelingen die geschikt zijn voor allerlei toepassingen.

U kunt bijvoorbeeld:

 • Foto's exporteren als JPEG's om ze online te delen, of als TIFF's om ze af te drukken. 
 • Exporteren naar een map op een computer of naar een aangesloten schijf of netwerkstation, waaronder Flash-stations.
 • De foto's op een schijf branden nadat u ze hebt geëxporteerd, zodat u ze kunt delen op een cd of dvd. 

Wanneer u foto's exporteert, maakt u nieuwe bestanden waarin aanpassingen in de module Ontwikkelen en andere wijzigingen die u hebt aangebracht in de XMP-metagegevens van de foto's, zijn opgenomen. In het exportvenster kunt u de bestandsnaam, kleurruimte, pixelafmetingen en resolutie van een foto kiezen. U kunt uw exportinstellingen opslaan voor hergebruik.

Daarnaast kunt u het deelvenster Services voor publiceren gebruiken om JPEG-foto's direct vanuit Lightroom Classic te exporteren en te uploaden naar websites voor het delen van foto's. Het is ook mogelijk om lay-outs vanuit de module Boek te uploaden naar Blurb.com. Ga naar Foto's online publiceren met behulp van publicatieservices

Foto's exporteren

Voer de volgende stappen uit om foto's vanuit Lightroom Classic naar een computer, vaste schijf of Flash-station te exporteren:

 1. Selecteer foto's in de rasterweergave om te exporteren. Zie Foto's selecteren in de rasterweergave en de filmstrip.

 2. Kies Bestand > Exporteren of klik op de knop Exporteren in de module Bibliotheek. Kies vervolgens Exporteren naar > Vaste schijf in het pop-upmenu boven in het dialoogvenster Exporteren.

  Het dialoogvenster Exporteren in Lightroom Classic CC
  Boven in het dialoogvenster Exporteren ziet u hoeveel foto's worden geëxporteerd. De uitvouwbare deelvensters bevatten opties waarmee u bijvoorbeeld bestanden een andere naam kunt geven en een bestandsindeling kunt kiezen.

  Als u wilt exporteren naar een Flash-station, kiest u Exporteren naar > Vaste schijf en kiest u in het deelvenster Exportlocatie de optie Exporteren naar > Specifieke map. Klik vervolgens op Kiezen en navigeer naar het Flash-station.

 3. (Optioneel) Kies een exportvoorinstelling. Lightroom Classic beschikt over enkele voorinstellingen waarmee u foto's in bepaalde indelingen gemakkelijker kunt exporteren naar een schijf. Met de voorinstelling Voor e-mail wordt bijvoorbeeld een JPEG-afbeelding van 72 dpi gegenereerd en wordt de e-mail automatisch verzonden vanuit Lightroom Classic. Selecteer indien gewenst een voorinstelling aan de linkerkant van het dialoogvenster Exporteren en ga naar stap 6. Zie Foto's exporteren aan de hand van voorinstellingen.

 4. Geef een doelmap, naamgevingsconventies en andere opties op de in diverse deelvensters van het dialoogvenster Exporteren.

  Gebruik bijvoorbeeld het deelvenster Bestandsinstellingen om een bestandsindeling voor uw geëxporteerde foto's - JPEG, PSD, TIFF, PNG, DNG of de originele indeling - en een kleurruimte te kiezen. Zie Bestandsinstellingen.

  Geef in het deelvenster Afbeeldingsgrootte op welke grootte - afmetingen en resolutie - de afbeelding moet hebben. Zie Afbeeldingsgrootte

  Zie Foto's exporteren naar vaste schijf of cd voor informatie over instellingen in de andere deelvensters.

  Bestandsinstellingen en Afbeeldingsgrootte in het dialoogvenster Exporteren in Lightroom Classic CC
  De deelvensters Bestandsinstellingen en Afbeeldingsgrootte in het dialoogvenster Exporteren

 5. (Optioneel) Sla uw exportinstellingen op. Als u de exportinstellingen wilt opslaan om ze later weer te gebruiken, klikt u op Toevoegen onder aan het deelvenster Voorinstelling aan de linkerzijde van het dialoogvenster Exporteren. Zie Exportinstellingen opslaan als voorinstellingen.

 6. Klik op Exporteren.

Export van meerdere batches

Met Lightroom Classic versie 9.0 kunt u tegelijkertijd meerdere exports uitvoeren voor dezelfde set afbeeldingen. Als u meerdere voorinstellingen selecteert en een foto exporteert, exporteert Lightroom Classic voor elke geselecteerde voorinstelling een afzonderlijke afbeelding. 

Als u uw foto's in een bepaalde voorinstelling wilt exporteren, kunt u de voorinstelling selecteren en deze exporteren. Zie Foto's exporteren voor meer informatie.

Voer de onderstaande stappen uit om uw foto's te exporteren door meerdere batches te exporteren:

 1. Selecteer foto's in de rasterweergave om te exporteren. Zie Foto's selecteren in de rasterweergave en de filmstrip.

 2. Kies Bestand > Exporteren of klik op de knop Exporteren in de module Bibliotheek. Kies vervolgens Exporteren naar > Vaste schijf in het pop-upmenu boven in het dialoogvenster Exporteren.

 3. Kies de voorinstellingen waarin u uw foto's wilt exporteren door het selectievakje voor de naam van de voorinstelling in te schakelen. Als u het selectievakje van een voorinstelling inschakelt, worden alle instellingen in de deelvensters van het dialoogvenster Exporteren uitgeschakeld.

  Als u de exportinstellingen van voorinstelling wilt zien of bijwerken, schakelt u al de selectievakjes uit en klikt u op de voorinstelling waarvan u de instellingen wilt bijwerken. 

  Klik op Export van batches.

  Export van meerdere batches
  Exporteer meerdere batches door het selectievakje voor de naam van de voorinstelling in te schakelen.

  Opmerking:

  U kunt geen e-mail en CD/DVD-exportvoorinstellingen selecteren en de selectievakjes voor deze voorinstellingen zijn uitgeschakeld.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Export van batches:

  • Selecteer voor elke voorinstelling een eigen bestemming als u deze niet eerder hebt gedefinieerd.
  • Selecteer Een bovenliggende map kiezen om een hoofdmap op te geven voor alle voorinstellingen. Als u de bovenliggende map selecteert, worden alle in een voorinstelling opgeslagen bestemmingen overschreven en wordt de optie Bestemming voor elke voorinstelling gewijzigd in In submap plaatsen.

  U kunt de opties Aangepaste tekst en Beginnummer voor de geselecteerde voorinstellingen in dit dialoogvenster ook wijzigen als u deze opties hebt opgegeven tijdens het maken van de voorinstelling.

  Dialoogvenster Exporteren van batches
  Een bovenliggende map kiezen selecteren om een hoofdmap op te geven voor alle voorinstellingen

  Export van batches
  Selecteer voor elke voorinstelling een eigen bestemming als deze niet eerder is gedefinieerd

 5. Klik op Exporteren.

  Opmerking:

  Als er tijdens het exporteren van meerdere batches een conflict is met de naam van het bestand, zal de naam van de voorinstelling worden toegevoegd aan de naam van het geëxporteerde bestand.

Veelgestelde vragen

Wanneer u een of meer voorinstellingen om te exporteren selecteert in het dialoogvenster Exporteren, worden de sectie Nabewerking en andere secties die zijn gemaakt door plug-ins van derden, verborgen in de Exportinstellingen. De exportinstellingen die zijn gedefinieerd voor Nabewerking en andere secties van plug-ins van derden in de exportvoorinstelling worden echter gerespecteerd en de beelden worden dienovereenkomstig geëxporteerd.

Als u op de naam van de voorinstelling klikt, wordt het selectievakje niet ingeschakeld. De exportinstellingen in het dialoogvenster Exporteren worden bijgewerkt op basis van de instellingen die in de geselecteerde voorinstelling zijn gedefinieerd.

Als u het selectievakje voor een of meer voorinstellingen inschakelt, wordt de selectie verwijderd uit de naam van de voorinstelling om verwarring met het bestaande gedrag voor het selecteren van voorinstellingen te voorkomen.

Als u het selectievakje voor een voorinstelling inschakelt, worden de exportinstellingen in het dialoogvenster Exporteren niet bijgewerkt. U moet op de naam van de voorinstelling klikken om de exportinstellingen te bekijken.

Videozelfstudie: Uw foto's exporteren en als JPEG-bestanden opslaan

Adobe TV

Adobe-logo

Aanmelden bij je account