Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Uw naamplaatje toevoegen aan een presentatie

 1. Selecteer Naamplaatje in het deelvenster Bedekkingen van de module Presentatie.
 2. Voer indien nodig een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Als u een ander naamplaatje wilt gebruiken, klikt u op de voorvertoning van het naamplaatje en maakt u een keuze in het pop-upmenu.

  • Als u de dekking of schaal van het naamplaatje wilt aanpassen, sleept u de schuifregelaars of voert u een percentage in.

   Opmerking: U kunt het naamplaatje ook schalen door in de Dia-editor op de tekst van het naamplaatje te klikken en een greep van het selectiekader te slepen.

  • Als u de originele kleur van het naamplaatje in de vorm van tekst wilt wijzigen, selecteert u Kleur vervangen en klikt u op de kleurstaal rechts in het deelvenster om een nieuwe kleur te kiezen.

  • Als u het naamplaatje wilt verplaatsen, klikt u op de tekst van het naamplaatje in de Dia-editor en sleept u binnen het selectiekader.

  • Als u het naamplaatje achter de foto's wilt plaatsen, selecteert u Renderen achter afbeelding.

   Opmerking: Zorg ervoor dat er voldoende van het naamplaatje achter de foto's zichtbaar is in de sjabloonlay-out.

  Het naamplaatje achter foto's weergeven in Lightroom Classic CC
  Het naamplaatje achter foto's weergeven

 1. Selecteer Watermerken in het deelvenster Bedekkingen van de module Presentatie.
 2. Kies een watermerk in het pop-upmenu.

Classificaties weergeven in een presentatie

De classificatiesterren die in de module Bibliotheek aan foto's worden toegekend, kunnen in een presentatie worden weergegeven.

 1. Selecteer Classificatiesterren in het deelvenster Bedekkingen van de module Presentatie.
 2. Klik op het kleurvak rechts op het scherm en kies in het pop-upvenster de kleur die u voor de sterren wilt gebruiken.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om de grootte van de sterren te wijzigen:
  • Sleep de schuifregelaar of voer een schalingspercentage in.

  • Klik op de classificatiesterren in de Dia-editor en sleep een greep van het selectiekader.

 4. Klik op de classificatiesterren in de Dia-editor en voer een of meer van de volgende handelingen uit om de sterren in de dialay-out te plaatsen:
  • Sleep de sterren binnen het selectiekader.

  • Klik op Linksom roteren of Rechtsom roteren op de werkbalk.

  Bij het verplaatsen van de sterren wordt het selectiekader automatisch verankerd op bepaalde punten op de afbeeldingsrand. Hierdoor kunnen de sterren naast of binnen een afbeelding op een vaste afstand ten opzichte van de afbeeldingsrand zweven, ongeacht het formaat of de stand van de afbeelding.

Tekst en metagegevens toevoegen aan dia's

U kunt dezelfde tekst voor iedere dia of voor elke dia een uniek bijschrift toevoegen. U kunt bijvoorbeeld de classificatiesterren voor een afbeelding weergeven of het bijschrift dat is vastgelegd in de metagegevens van een afbeelding.

 1. Klik op ABC op de werkbalk in de module Presentatie.

  Het pop-upmenu Aangepaste tekst en het bijbehorende tekstvak worden op de werkbalk weergegeven.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit op de werkbalk:
  • Als u uw tekst op alle dia's wilt weergeven, typt u de tekst in het vak Aangepaste tekst en drukt u op Enter (Windows) of Return (Mac OS).

  • Als u een specifiek bijschrift wilt weergeven voor elke dia, klikt u in het pop-upmenu Aangepaste tekst en kiest u een metagegevensoptie.

  • Als u de Tekstsjablooneditor wilt gebruiken voor de tekst die u onder elke dia wilt weergegeven, klikt u in het pop-upmenu Aangepaste tekst en kiest u Bewerken. Selecteer vervolgens tokens om een aangepaste tekstreeks te maken. Zie De Bestandsnaamsjablooneditor en de Tekstsjablooneditor.

  De optie Tekstbedekkingen wordt automatisch geselecteerd in het deelvenster Bedekkingen, en de tekst en het selectiekader worden weergegeven in de Dia-editor.

 3. Maak de tekst op door een of meer van de volgende handelingen uit te voeren in het gedeelte Tekstbedekkingen van het deelvenster Bedekkingen:
  • Als u een tekstkleur wilt kiezen, klikt u op het kleurvak rechts van Tekstbedekkingen en kiest u een kleur in het pop-upvenster.

  • Als u de dekking van tekst wilt aanpassen, sleept u de schuifregelaar Dekking of voert u een percentage in.

  • Als u een lettertype wilt kiezen, klikt u op het driehoekje naast de lettertypenaam en kiest u een lettertype in het pop-upmenu.

  • Als u een letterbeeld wilt kiezen, klikt u op het driehoekje naast de naam en kiest u een optie in het pop-upmenu.

 4. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om de tekst of het object te positioneren of te schalen in de Dia-editor:
  • Als u het formaat van de tekst wilt aanpassen, sleept u een van de selectiekadergrepen.

  • Als u de tekst wilt verplaatsen, sleept u de tekst vanuit het kader.

  Bij het verplaatsen van de tekst wordt het selectiekader automatisch verankerd op bepaalde punten op de afbeeldingsrand. Hierdoor kan de tekst naast of binnen een afbeelding op een vaste afstand ten opzichte van de afbeeldingsrand zweven, ongeacht het formaat of de stand van de afbeeldingen.

 5. (Optioneel) Als u nog een tekstvak wilt toevoegen, klikt u op ABC op de werkbalk en stelt u de tekstopties in.

  U kunt zoveel tekstvakken toevoegen als u wilt.

Een slagschaduw toevoegen aan tekst in een presentatie (Mac OS)

 1. Klik in de module Presentatie op de tekst in de Dia-editor.

  De tekst wordt geselecteerd en er wordt een selectiekader weergegeven.

 2. Selecteer de optie voor schaduw in het deelvenster Bedekkingen.

  In de Dia-editor wordt een voorvertoning van de slagschaduw weergegeven met de standaardwaarden.

 3. Pas de opties voor de slagschaduw aan:

  Dekking

  Hiermee bepaalt u hoe licht of hoe donker de schaduw is.

  Verschuiving

  Hiermee stelt u de afstand in tussen de schaduw en de afbeelding.

  Straal

  Hiermee bepaalt u hoe hard of hoe zacht de rand van de schaduw is.

  Hoek

  Hiermee stelt u de richting van de projectieschaduw in. Draai de knop of sleep de schuifregelaar om de hoek van de schaduw te wijzigen.

Tekst en andere objecten in een dia verplaatsen en roteren

Alle tekstelementen, classificatiesterren en het naamplaatje kunnen overal binnen de lay-out van een presentatiesjabloon worden verplaatst. Wanneer ze in de Dia-editor worden geselecteerd, wordt een selectiekader weergegeven. De selectiekaders zijn verankerd op punten op de afbeeldingsrand. Hierdoor kan de tekst of het object naast of binnen een afbeelding op een vaste afstand ten opzichte van de afbeeldingsrand zweven, ongeacht het formaat of de stand van de afbeelding.

 1. Klik op de tekst, de classificatiesterren of het naamplaatje in de Dia-editor van de module Presentatie om het bijbehorende selectiekader weer te geven.
 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Sleep het selectiekader naar de gewenste locatie. Klik op het ankerpunt als u dit op een vaste locatie wilt instellen. Het ankerpunt wordt geel, waarmee wordt aangegeven dat het is vastgezet.

  • Klik op Linksom roteren of Rechtsom roteren op de werkbalk.

  Tekstvakken die zijn verankerd aan een cellijn in Lightroom Classic CC
  Tekstvakken die zijn verankerd aan een cellijn.

De tekst en andere objecten in een dia schalen

 1. Klik op de tekst, de classificatiesterren of het naamplaatje in de Dia-editor.
 2. Sleep een selectiekadergreep om het formaat van de tekst of het object aan te passen.
  Tekst en andere objecten in een dia schalen in Lightroom Classic CC
  Een selectiekadergreep slepen om het formaat van de tekst of het object aan te passen.

Tekst en andere objecten uit een dia verwijderen

U kunt tekst uit een dialay-out verwijderen. Ook kunt u de tekstbedekking tijdelijk uitschakelen, zodat deze niet langer zichtbaar is in de presentatie. Als u tekst tijdelijk uitschakelt, kunt u deze op elk gewenst moment terugzetten door de tekstbedekking weer in te schakelen.

 1. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Als u tekst definitief uit een dialay-out wilt verwijderen, selecteert u de tekst of het object in de Dia-editor door hierop te klikken en vervolgens drukt u op de toets Delete.

  • Als u de zichtbaarheid van tekst wilt uitschakelen, heft u de selectie van Tekstbedekkingen in het deelvenster Bedekkingen op.

   Opmerking: Als Tekstbedekkingen wordt uitgeschakeld, worden het naamplaatje of de classificatiesterren nog wel weergegeven.

  • Als u de zichtbaarheid van het naamplaatje of de classificatiesterren wilt uitschakelen, heft u de selectie van Naamplaatje of Classificatiesterren in het deelvenster Bedekkingen op of u selecteert het object in de Dia-editor en u drukt op de toets Delete. U kunt het naamplaatje of de classificatiesterren altijd weer in een dialay-out opnemen door de desbetreffende opties te selecteren in het deelvenster Bedekkingen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid