Exporteren naar vaste schijf met behulp van Services voor publiceren

Met het deelvenster Services voor publiceren in de module Bibliotheek kunt u een verzameling foto's naar uw vaste schijf exporteren. Publiceren naar een map op de vaste schijf is een handige manier om foto's voor te bereiden om te worden geüpload naar een mobiele telefoon of een tablet, zoals een iPad.

Een vasteschijfverbinding instellen

Met de verbinding in Services voor publiceren kunt u opties voor het exporteren definiëren.

 1. Klik in het deelvenster Services voor publiceren links in de module Bibliotheek op de knop Instellen voor de vasteschijfverbinding.

  Het deelvenster Services voor publiceren in Lightroom Classic CC
  Het deelvenster Services voor publiceren

 2. Voer een beschrijving in voor de publicatieservice in het dialoogvenster Publicatiebeheer in Lightroom Classic.

 3. Geef aanvullende exportopties op. Zie Foto's exporteren naar vaste schijf of cd voor informatie over Exportlocatie, Bestandsnaamgeving, Bestandsinstellingen, Afbeeldingsgrootte en andere exportopties.
 4. (Optioneel) Als u de instellingen van uw vasteschijfverbinding wilt wijzigen, klikt u op het plus-pictogram (+) boven aan het deelvenster Services voor publiceren en kiest u Vaste schijf > Instellingen bewerken.

Foto's toevoegen aan en beheren in een map op de vaste schijf

Foto's die u naar uw vaste schijf wilt exporteren, worden beheerd in publicatieverzamelingen, ook wel mappen genoemd.

 1. Als u een map op een vaste schijf wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de vasteschijfverbinding in het deelvenster Services voor publiceren. Kies vervolgens een van de volgende opties:

  Gepubliceerde map maken

  Een verzameling van alle foto's die u kiest, wordt opgeslagen in een map.

  Gepubliceerde slimme map maken

  Een map met foto's op basis van door u opgegeven regels. Zie Werken met slimme verzamelingen.

  Gepubliceerde set mappen maken

  Een groep gepubliceerde mappen.

 2. Als het een gewone map  betreft, sleept u foto's uit de rasterweergave naar de map in het deelvenster Services voor publiceren. Als u een slimme map  maakt, verschijnen de foto's die aan uw regels voldoen automatisch in de map.
 3. Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit om uw verzamelingen op de vaste schijf te beheren:

  • Als u de naam van een map wilt wijzigen of als u een map wilt verwijderen of bewerken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de map in het deelvenster Services voor publiceren. Kies vervolgens Verzameling bewerken, Naam wijzigen of Verwijderen.

  • Als u een niet-gepubliceerde foto uit een gewone map op de vaste schijf wilt verwijderen, selecteert u deze foto in de map en drukt u op Delete.

  • Wijzig de regels voor de slimme map als u foto's aan een slimme map wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen.

  • Als u de foto's in een map op de vaste schijf wilt weergeven, selecteert u de desbetreffende map in het deelvenster Services voor publiceren. De foto's zijn ingedeeld in de volgende categorieën, of rijen, in het weergavegedeelte voor afbeeldingen:

   Nieuwe foto's die moeten worden gepubliceerd  Foto's die niet zijn geëxporteerd.

   Gewijzigde foto's die opnieuw moeten worden gepubliceerd  Foto's die in de module Bibliotheek of Ontwikkelen zijn bewerkt nadat ze werden geëxporteerd.

   Gepubliceerde foto's  Foto's die niet meer zijn gewijzigd nadat ze werden geëxporteerd.

   Gewiste foto's die moeten worden verwijderd  Wanneer u op Delete drukt om een of meer gepubliceerde foto's te verwijderen uit een map, worden deze in Lightroom Classic gemarkeerd als Gewiste foto's die moeten worden verwijderd. De volgende keer dat u op Publiceren klikt, zijn deze foto's verwijderd uit de map.

    

Foto's exporteren naar de vaste schijf

Foto's die nog moeten worden gepubliceerd, kunnen in een van deze twee wachtrijen staan: Nieuwe foto's die moeten worden gepubliceerd of Gewijzigde foto's die opnieuw moeten worden gepubliceerd. Alle bestanden in beide wachtrijen worden geüpload wanneer u een map of een mappenset publiceert.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om foto's te publiceren naar een vasteschijfverbinding:

  • Selecteer een map op de vaste schijf en klik op Publiceren.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS) op een map op de vaste schijf. Kies vervolgens Nu publiceren.

 2. Klik op Vervangen als u dat wordt gevraagd om de gepubliceerde foto's te vervangen door nieuwere versies.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account