Bijgewerkt in de Photoshop Lightroom Classic - versie van oktober 2017

Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Nadat u de foto's hebt gekozen die u wilt importeren (zie Foto's importeren van een map op een vaste schijf of Foto's importeren van een camera of kaartlezer), geeft u in de deelvensters Bestandsafhandeling, Wijzigen van de bestandsnaam en Toepassen tijdens importeren aan de rechterzijde van het importvenster de opties op voor de foto's die u in uw Lightroom Classic-catalogus plaatst.

Back-ups van foto's maken tijdens het importeren

Als u foto's verplaatst of kopieert naar de catalogus, kunt u een eenmalige kopie, ofwel back-up, van de originele fotobestanden maken. In het deelvenster Bestandsafhandeling aan de rechterkant van het venster Importeren moet u de optie 'Een tweede kopie maken naar' selecteren en een locatie opgeven.

Opmerking:

U dient nog steeds regelmatig back-ups te maken van uw foto's en catalogus. Raadpleeg Een back-up maken van een catalogus voor gedetailleerde informatie over het maken van back-ups in Lightroom Classic.

Duplicaten negeren tijdens het importeren

Lightroom Classic bepaalt als volgt of een foto een duplicaat is van een ander bestand in de catalogus: als de foto dezelfde oorspronkelijke bestandsnaam heeft, als de EXIF-opnamedatum en -tijd gelijk zijn en als de bestandsgrootte gelijk is. U kunt Lightroom Classic de instructie geven dubbele bestanden tijdens het importeren te negeren.

 1. In het deelvenster Bestandsafhandeling aan de rechterkant van het venster Importeren moet u de optie Mogelijke dubb. foto's niet importeren selecteren.

Aanvankelijke voorvertoningen opgeven

Als u foto's importeert, kan Lightroom Classic tijdens het renderen direct een ingesloten voorvertoning van de foto's of voorvertoningen van hogere kwaliteit weergeven. Ingesloten voorvertoningen worden door camera's gemaakt en de kleuren hiervan worden niet beheerd, waardoor ingesloten voorvertoningen niet overeenkomen met de wijze waarop Lightroom Classic Raw-bestanden interpreteert. Het genereren van voorvertoningen die door Lightroom Classic worden gerenderd, duurt langer, maar de kleuren van de voorvertoningen worden wel beheerd.

 1. Kies in het deelvenster Bestandsafhandeling aan de rechterkant van het venster Importeren een optie uit het menu Voorvertoningen maken:

  Minimaal

  Hiermee worden foto's onmiddellijk weergegeven waarbij de kleinst mogelijke voorvertoningen worden gebruikt die in de foto's zijn ingesloten. Lightroom Classic rendert voorvertoningen op standaardgrootte als dat nodig is.

  Ingesloten en secundair

  Hiermee worden de grootst mogelijke voorvertoningen weergegeven die via de camera beschikbaar zijn. Met deze optie verloopt het genereren van de voorvertoning mogelijk trager dan met de optie Minimaal, maar de optie neemt minder tijd in beslag dan het renderen van een voorvertoning op standaardgrootte. Zie Werken met ingesloten voorvertoningen voor meer informatie.

  Standaard

  Hiermee worden voorvertoningen weergegeven terwijl ze door Lightroom Classic worden gerenderd. Voor voorvertoningen van standaardgrootte wordt de Adobe RGB-kleurruimte gebruikt. U ziet deze voorvertoning wanneer u het zoomniveau Passen in de loepweergave gebruikt. Geef de Standaardgrootte voorvertoning op in het dialoogvenster Catalogusinstellingen. Zie Catalogusinstellingen aanpassen.

  1:1

  Voor voorvertoningen met een weergave van de feitelijke pixels van 100%.

 1. Selecteer Slimme voorvertoningen maken om slimme voorvertoningen te maken voor uw geïmporteerde foto's.

  Met slimme voorvertoningen kunt u afbeeldingen bewerken die niet fysiek zijn aangesloten op uw computer. Slimme voorvertoning-bestanden zijn een kleinere bestandsindeling op basis van de DNG-bestandsindeling met verlies. Zie Slimme voorvertoningen voor meer informatie.

Werken met ingesloten voorvertoningen

Ingesloten voorvertoningen worden gegenereerd als u in de rechterbovenhoek van het venster Import de optie Voorvertoningen maken selecteert in Ingesloten en secundair in het menu Bestandsbeheer

Optie Ingesloten en secundair in het venster Importeren
Optie Ingesloten en secundair in het venster Importeren

Als u deze optie voor voorvertoningen selecteert, kunt u snel door een groot aantal afbeeldingen bladeren in de module Bibliotheek en sneller 1:1 zoomen. Het renderen van ingesloten voorvertoningen heeft voorrang op basis van de map die u bekijkt. Als u bijvoorbeeld afbeeldingen importeert en aan meerdere mappen toevoegt, kunt u tijdens het toevoegen direct door de afbeeldingen bladeren.

In de module Bibliotheek worden ingesloten voorvertoningen aangeduid met het pictogram  in de rasterweergave en wordt de tekstbedekking voor ingesloten voorvertoningen zoals hieronder weergegeven in de loepweergave getoond.

Ingesloten voorvertoningen in de module Bibliotheek identificeren.
(Links) Pictogram voor ingesloten voorvertoning in de linkerbovenhoek van de miniatuurafbeelding in de rasterweergave. (Rechts) Tekstbedekking voor ingesloten voorvertoning in de rechterbenedenhoek van de afbeelding in de loepweergave.

Ingesloten voorvertoningen vervangen door standaardvoorvertoningen

De module Bibliotheek behoudt de ingesloten voorvertoningen totdat u deze bewerkt of andere voorvertoningen genereert. Door een voorkeursinstelling in de voorkeuren voor Lightroom Classic kunt u automatisch ingesloten voorvertoningen vervangen door standaardvoorvertoningen als uw systeem inactief is. Selecteer deze voorkeursinstelling als volgt:

 1. Kies in de menubalk Bewerken (Win)/Lightroom (Mac) > Voorkeuren
 2. Ga in het dialoogvenster Voorkeuren naar het tabblad Algemeen.
 3. Selecteer in Importopties Ingesloten voorvertoningen vervangen door standaardvoorvertoningen tijdens inactiviteit. Deze optie is standaard niet geselecteerd.

De namen van foto's tijdens het importeren wijzigen

Als u foto's bij het importeren naar de catalogus kopieert of verplaatst, kunt u opgeven hoe de naamgeving van de bestanden verloopt.

 1. Selecteer in het deelvenster Wijzigen van de bestandsnaam aan de rechterkant van het venster Importeren de optie Naam van bestanden wijzigen.
 2. Kies een naamgevingsoptie in het pop-upmenu Sjabloon. Zie Naamgevingsopties voor beschrijvingen van de opties. Als u een optie kiest waarbij een aangepaste naam wordt gebruikt, typt u de naam in het veld Aangepaste tekst.

 3. (Optioneel) Als u een reeks nummers wilt gebruiken die niet met '1', begint, geeft u de gewenste beginwaarde op in het veld Beginnummer.

Ontwikkelinstellingen tijdens het importeren toepassen op foto's

Bij het importeren van foto's kunt u elke gewenste voorinstelling voor ontwikkelinstellingen toepassen. Dit is vooral handig als u ontwikkelinstellingen wilt toepassen op foto's die zijn gemaakt met een camera waarvoor u een ontwikkelvoorinstelling hebt gemaakt.

 1. Kies in het deelvenster Toepassen tijdens importeren aan de rechterkant van het venster Importeren een instelling in het menu Ontwikkelinstellingen.

Metagegevens en trefwoorden tijdens het importeren toepassen op foto's

 1. Kies in het deelvenster Toepassen tijdens importeren aan de rechterkant van het venster Importeren een van de volgende instelling in het menu Metagegevens.
  • Kies Geen als u tijdens het importeren geen metagegevens op de foto's wilt toepassen.

  • Kies een metagegevensvoorinstelling in het menu als u een als sjabloon opgeslagen set metagegevens wilt toepassen.

  • Kies Nieuw en typ de gegevens in het dialoogvenster Nieuwe metagegevensvoorinstelling als u tijdens het importeren een nieuwe set metagegevens op foto's wilt toepassen.

  Opmerking:

  Bij het toevoegen van metagegevens aan foto's past Lightroom Classic de gegevens niet toe op camera-eigen Raw-bestanden, maar op de bijbehorende secundaire XMP-bestanden.

 1. Als u tijdens het importeren trefwoorden aan de foto's wilt toevoegen, typt u de trefwoorden in het tekstvak Trefwoorden. Plaats een komma tussen de trefwoorden om ze van elkaar te scheiden.

Naamgevingsopties

Lightroom Classic gebruikt dezelfde naamgevingsopties bij het importeren, hernoemen en exporteren van foto's.

Aangepaste naam (x van y)

De foto's krijgen een aangepaste naam, gevolgd door opeenvolgende nummers op basis van het totale aantal foto's dat wordt geïmporteerd: 1 van 10, 2 van 10, 3 van 10, enzovoort.

Aangepaste naam - nummer origineel bestand

De foto's krijgen een aangepaste naam, gevolgd door het numerieke gedeelte van de oorspronkelijke bestandsnamen van de foto's.

Aangepaste naam - reeks

De foto's krijgen een aangepaste naam, gevolgd door opeenvolgende nummers die beginnen met het nummer dat u opgeeft.

Aangepaste naam

De foto's krijgen de naam die u opgeeft.

Datum - bestandsnaam

De foto's krijgen een naam op basis van de datum waarop ze zijn gemaakt (vastgelegd), gevolgd door de volledige originele bestandsnaam van de foto.

Bestandsnaam - reeks

De foto's krijgen een naam die bestaat uit de originele bestandsnaam van de foto's, gevolgd door opeenvolgende nummers die beginnen met het nummer dat u opgeeft.

Bestandsnaam

De foto's krijgen een naam die bestaat uit de originele bestandsnaam van de foto's.

Naam opname - nummer origineel bestand

(Importeren) De geïmporteerde foto's krijgen de opnamenaam, gevolgd door het numerieke gedeelte van de oorspronkelijke bestandsnamen van de foto's.

Naam opname - volgorde

(Importeren) De geïmporteerde foto's krijgen de opnamenaam, gevolgd door opeenvolgende nummers die beginnen met het nummer dat u opgeeft.

Naam van sessie - sequentie

(Vastlegging via tethering importeren) De foto's krijgen de sessienaam, gevolgd door opeenvolgende nummers die beginnen met het nummer dat u opgeeft.

Bewerken

De foto's krijgen een naam op basis van de opties die u instelt in de Bestandsnaamsjablooneditor. Zie De Bestandsnaamsjablooneditor en de Tekstsjablooneditor.

Importeren met behulp van voorinstellingen

Als u bepaalde configuraties van importopties hebt die u regelmatig gebruikt, kunt u deze opslaan als voorinstellingen om het importproces te versnellen.

 • Als u een voorinstelling voor importeren wilt maken, geeft u importopties op en kiest u vervolgens Voorinstelling voor importeren > Huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling onder aan het importvenster.
 • Als u een voorinstelling voor importeren wilt toepassen, moet u de instelling selecteren in het menu Voorinstelling voor importeren en klikt u vervolgens op Importeren.
 • Als u een voorinstelling voor importeren wilt verwijderen of bijwerken of de naam hiervan wilt wijzigen, selecteert u deze in het menu Voorinstelling voor importeren en kiest u vervolgens de gewenste opdracht in het menu Voorinstelling voor importeren.

Foto's importeren met minder opties

U kunt mappen met foto's importeren met een vereenvoudigd importvenster dat snelle toegang biedt tot belangrijke importopties, waaronder voorinstellingen. In het kleine importvenster worden geen miniatuurvoorvertoningen weergegeven.

 1. Klik op de knop Minder opties tonen in de linkerbenedenhoek van het importvenster.
 2. Klik op Selecteer een bron aan de linkerkant van het venster om het pad te kiezen voor de foto's die u wilt importeren.
 3. Geef in het midden van het venster Importeren op of u de foto's wilt kopiëren als DNG, kopiëren, verplaatsen of toevoegen aan de catalogus.
 4. Klik op Naar aan de rechterkant van het venster en geef een doel op.
 5. (Optioneel) Pas een metagegevensvoorinstelling toe en voeg trefwoorden en opties voor doelsubmappen toe.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid